Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beheer kwelderwerken; verslag monitoring kwelderwerken Waddenkust Friesland en Groningen nov. 1999 - nov. 2000
  Dijkema, K.S. ; Bossinade, J.H. ; Nicolai, A. ; Frankes, J. ; Haan, K. ; Jongerius, H. ; Leusink, P. ; Venema, H. - \ 2000
  Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland - 43
  bouwconstructie - dammen - engineering - constructie - bedrijfsvoering - natuurbescherming - ontgonnen land - nederland - friesland - groningen - waddenzee - kust - kwelder - natuur - vegetatie - Waddengebied - building construction - dams - construction - management - nature conservation - reclaimed land - netherlands - wadden sea
  Drainage systems in the Netherlands foreland salt marshes and natural creek systems
  Reents, S. ; Dijkema, K.S. ; Bergs, J. van den; Bossinade, J. ; Vlas, J. de - \ 1999
  Senckenbergiana Maritima 29 (1999). - ISSN 0080-889X - p. 125 - 126.
  SALT 97: Classificatieprogramma voor kweldervegetaties (cd-rom)
  Jong, D.J. de; Dijkema, K.S. ; Bossinade, J.H. ; Janssen, J.A.M. - \ 1998
  Leeuwarden : Rijkswaterstaat RIKZ, Directie Noord-Nederland
  De Punt van Reide: we[ of niet verdedigen?
  Bergs, J. van den; Bossinade, J.H. ; Dijkema, K.S. ; Huizing, J.J. ; Stumpe, F. ; Vlas, J. de - \ 1996
  Unknown Publisher - 50 p.
  Monitoring kwelderwerken in Groningen en Friesland; evaluatie medio 1992 - medio 1994
  Dijkema, K.S. ; Bergs, J. van den; Bossinade, J. ; Kroeze, T.A.G. - \ 1995
  Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland [etc.] - 80
  milieu - meren - moerassen - monitoring - natuurreservaten - polders - verontreiniging - plassen - ontgonnen land - ontginning - herstel - nederland - natuurtechniek - friesland - groningen - natuur - waddenzee - environment - lakes - marshes - nature reserves - pollution - ponds - reclaimed land - reclamation - rehabilitation - netherlands - ecological engineering - nature - wadden sea
  Salt marshes and sea level rise: plant dynamics in relation to accretion enhancement techniques
  Houwing, E.J. ; Waaij, Y. van der; Terwindt, J.H.J. ; Augustinus, P.G.E.F. ; Dijkema, K.S. ; Bossinade, J.H. - \ 1995
  Utrecht : IMAU - 146
  klimaatverandering - paleoklimatologie - wetlands - polders - zoutmoerassen - marien milieu - plantensuccessie - vegetatie - zeeniveau - waddenzee - climatic change - palaeoclimatology - salt marshes - marine environment - plant succession - vegetation - sea level - wadden sea
  De invloed van de wind op het jaargemiddelde hoogwater langs de Friese en Groninger waddenkust
  Bossinade, J.H. ; Bergs, J. van den; Dijkema, K.S. - \ 1993
  Groningen etc. : Rijkswaterstaat, Directie Groningen [etc.] (IBN - rapport 049) - 22
  kusten - oppervlakten - water - windeffecten - nederland - oceanografie - stromingen - friesland - groningen - onderzeetopografie - waddenzee - coasts - surfaces - water - wind effects - netherlands - oceanography - currents - friesland - groningen - submarine topography - wadden sea
  Natuurtechnisch beheer van kwelderwerken in de Friese en Groninger Waddenzee : greppelonderhoud en overig grondwerk
  Dijkema, K.S. ; Bossinade, J.H. ; Bergs, J. van den - \ 1991
  Groningen etc. : Rijkswaterstaat, Directie Groningen [etc.] (Nota / Rijkswaterstaat, Directie Groningen GRAN 1991-2002) - 156
  bouwconstructie - constructie - engineering - meren - natuurbescherming - natuurreservaten - polders - ontgonnen land - ontginning - herstel - grondmechanica - technologie - wetlands - nederland - grondverzet - natuurtechniek - friesland - groningen - natuur - wetenschap - waddenzee - building construction - construction - engineering - lakes - nature conservation - nature reserves - polders - reclaimed land - reclamation - rehabilitation - soil mechanics - technology - wetlands - netherlands - earth moving - ecological engineering - friesland - groningen - nature - science - wadden sea
  Effecten van rijzendammen op opslibbing en omvang van de vegetatiezones in de Friese en Groninger landaanwinningswerken
  Dijkema, K.S. ; Bergs, J. van den; Bossinade, J.H. - \ 1988
  Delfzijl etc. : Rijkswaterstaat, Dir. Groningen [etc.] (Nota / Rijkswaterstaat, Directie Groningen GRAN 1988-2010) - 130
  kusten - dijken - milieu - overheidsbeleid - halofyten - hydraulische systemen - invasie - grondbeleid - landgebruiksplanning - moerassen - Nederland - ruimtelijke ordening - planten - polders - plassen - bescherming - ontgonnen land - ontginning - waterwegen - wetlands - friesland - groningen - waddenzee - coasts - dykes - environment - government policy - halophytes - hydraulic structures - invasion - land policy - land use planning - marshes - Netherlands - physical planning - plants - polders - ponds - protection - reclaimed land - reclamation - waterways - wetlands - friesland - groningen - wadden sea
  De ontwikkeling van de hoogte en van de omvang van de kwelders in de landaanwinningswerken in Friesland en Groningen
  Bouwsema, P. ; Bossinade, J.H. ; Dijkema, K.S. - \ 1986
  Texel etc. : R.I.N. (RIN-rapport no. 86/3) - 58
  stranden - kusten - nederland - polders - ontgonnen land - ontginning - sediment - wetlands - friesland - groningen - beaches - coasts - netherlands - polders - reclaimed land - reclamation - sediment - wetlands - friesland - groningen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.