Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 97

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mineralenvoeding tijdens de droogstand: het kation-anion verschil
  Stelwagen, K. ; Zonderland, J.L. ; Boxem, Tj. ; Zom, R.L.G. ; Duinkerken, G. van; Smolders, E.A.A. - \ 2000
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 147) - 24
  mineralen - melkveehouderij - voer - voedingswaarde - melkziekte - diergeneeskunde - diervoedering - minerals - dairy farming - feeds - nutritive value - parturient paresis - veterinary science - animal feeding
  Uit vooral buitenlands onderzoek blijkt dat een droogstandsrantsoen met een negatief kation- anionverschil (KAV) belangrijk is om melkziekte te voorkomen. Een negatief KAV kan bereikt worden door relatief lage gehalten aan kalium en natrium en hoge gehalten aan chloor en zwavel ionen in het rantsoen op te nemen.
  Graskuil biedt niet altijd wat ze op papier waard is
  Boxem, Tj. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 18 - 20.
  melkveehouderij - rundveevoeding - graskuilvoer - voedingswaarde - verteerbaarheid - voedingsrantsoenen - melkvee - dairy farming - cattle feeding - grass silage - nutritive value - digestibility - feed rations - dairy cattle
  De verteerbaarheid van de organische stof bepaalt voor het grootste deel de voederwaarde van graskuil. Voorjaarsgras en in dat jaargetijde gemaakte graskuilen hebben vaak een hoge verteerbaarheid. Of deze graskuilen wel datgene bieden wat de analyse aangeeft, is nog maar de vraag.
  The performance of a white clover-based dairy system in comparison with a grass/fertiliser-N system. II. Animal production, economics and environment
  Schils, R.L.M. ; Boxem, T. ; Jagtenberg, C.J. ; Verboom, M.C. - \ 2000
  Netherlands Journal of Agricultural Science 48 (2000). - ISSN 0028-2928 - p. 305 - 318.
  The performance of a white clover based dairy system in comparison with a grass/fertiliser-N system was studied during three years. Both systems had 59 cows, plus young stock, on an area of 40.6 ha for grass/clover and 34.4 ha for grass/fertiliser-N. During the grazing season, the cows in both groups were supplemented with 3.5 kg concentrates day-1. The daily Fat and Protein Corrected Milk (FPCM) production was 25.7 and 26.5 kg cow-1 for grass/fertiliser-N and grass/clover, respectively. The difference in milk production occurred from July onwards. Despite preventive measures in the grass/clover system, bloat occurred several times between August and October. During the housing season, cows received ad libitum grass or grass/clover silage with 6 kg concentrates cow-1 day-1. Although the intake of grass/clover silage was consistently higher, there were no differences in milk production. The grass/clover system had a lower N surplus, but this was related to the lower intensity of the system. The overall N utilisation was 25% in both systems. The average nitrate concentration in drain water, measured on a selection of fields, was 26 and 28 mg 1-1 for grass/fertiliser-N and grass/clover, respectively. The nitrate concentrations in drain water from grass/clover fields were positively related with the clover content in the sward. The energy use of the grass/clover system was 15% lower than that of the grass/fertiliser-N system, with the fertiliser use as the main source of difference. Compared to the grass/fertiliser-N system, the gross margin per cow was slightly higher for grass/clover, but the gross margin per ha was 10% lower for grass/clover. Considering agronomic and environmental aspects only, white clover based dairy systems are a viable option for the future, but from a financial viewpoint the use of white clover will be restricted to systems which produce approximately 12 t FPCM ha-1 year-1 or less.
  The performance of a white clover-based dairy system in comparison with a grass/fertiliser-N system. I. Botanical composition and sward utilisation
  Schils, R.L.M. ; Boxem, T. ; Sikkema, K. ; André, G. - \ 2000
  Netherlands Journal of Agricultural Science 48 (2000). - ISSN 0028-2928 - p. 291 - 303.
  The performance of a white clover based dairy system in comparison with a grass/fertiliser-N system was studied during three years. Mixed swards of perennial ryegrass and white clover were established successfully through reseeding or sodseeding. Both systems had 59 dairy cows and a milk quota of 450 tonnes per year. The allocated areas of 41 ha for the grass/clover system and 34 ha for the grass/fertiliser-N system were based on an expected yield difference of 15 to 20% in favour of the grass/fertiliser-N swards. The grassland management consisted of a rotational grazing system with one to three silage cuts per paddock, depending on herbage growth. The average white clover ground cover was 31, 30 and 26% in the three subsequent years, but with a large variation between seasons and paddocks. Season, clover variety and sward age x clover variety explained 28% of the variance in clover cover, but 72% remained unexplained. Grass/clover and grass/fertiliser-N swards received 69 and 275 kg N ha-1 year-1, respectively, including the inorganic N from applied cattle slurry, but excluding animal excreta during grazing. The average annual net DM yield from grass/fertiliser-N swards was 10.8 t ha-1 and from grass/clover swards 10.1 t ha-1. The yield difference occurred mainly in spring, but was smaller than expected, causing a relative silage surplus for the grass/clover system. The OMD of grass/clover was slightly, but consistently, higher than that of grass-only, while the CP concentration of grass/clover was consistently higher from July onwards. It is concluded that mixed swards of perennial ryegrass and white clover can function as a sound basis to produce good quality herbage for a dairy system.
  Handboek luzerne als voedergewas
  Boxem, Tj. ; Meijer, R.G.M. ; Philipsen, A.P. ; Schans, D. van der; Schreuder, R. ; Walbeek, M. van - \ 1999
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Themaboek 37) - 48 p.
  Het handboek "Luzerne als voedergewas" is bedoeld om de kennis en ervaringen met luzerne op een overzichtelijke manier samen te brengen. Met name op het regionaal proefbedrijf Cranendonck is in de jaren 1990-1996 aan de teelt en het voeren van luzerne in melk- en jongveerantsoenen veel aandacht geschonken. De aanleiding hiervoor was het mogelijk afkondigen van een (beperkt) beregeningsverbod. Uit oogpunt van opbrengst zou dit vooral op de drogere zandgronden de teelt van gras ten zeerste bemoeilijken. Daarom is gekeken of een meer droogte tolerant gewas als luzerne een mogelijk alternatief kan zijn. Dit handboek biedt onder andere informatie over de bemesting, teelt, oogst, opbrengst, conservering en de voeding van luzerne. Tenslotte wordt ingegaan op de financiële aspecten van luzerne terwijl ter afsluiting een toekomstverwachting wordt gegeven. Het handboek is geschreven voor veehouders zowel gangbare als biologische, voorlichters, het onderwijs en bedrijfsleven.
  Teelt van luzerne heeft zijn beperkingen
  Boxem, Tj. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 30 - 31.
  groenvoeders - medicago - plantenvoeding - oogsten - voer - voedingswaarde - luzerne - green fodders - medicago - plant nutrition - harvesting - feeds - nutritive value - lucerne
  Een sterk punt van luzerne is dat het in zijn eigen stikstofbehoefte kan voorzien door binding van stikstof uit de lucht. Daarmee speelt luzerne ook een gunstige rol in een vruchtwisselingsplan. Luzerne is daarom het meest interessant voor de biologische veehouderij of onder zware MINAS regelgeving.
  Nieuw structuurwaardesysteem voor melkvee
  Boxem, Tj. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 16 - 17.
  melkveehouderij - melkvee - voer - concentraten - maïskuilvoer - voedingswaarde - voedergrassen - dairy farming - dairy cattle - feeds - concentrates - maize silage - nutritive value - fodder grasses
  Dit jaar is voor melkvee een nieuw structuurwaardesysteem (SW) in gebruik genomen. Voor weidegras is de structuurwaarde afhankelijk van het gehalte aan ruwe celstof. Voor krachtvoergrondstoffen is nu ook een (kleine) SW berekend (gemiddeld 0,3 per kg ds). Natte bijproducten kunnen zelfs een SW van 1,0 hebben. In dit artikel staan de achtergronden en een voorbeeldberekening
  Teelt van luzerne
  Schans, D.A. van der; Zwanepol, S. ; Jukema, A. ; Boxem, T. ; Nijssen, K. - \ 1998
  Lelystad : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (Teelthandleiding 84) - 55
  medicago - nederland - luzerne - teelt - teelthandleidingen - akkerbouw - medicago - netherlands - lucerne - cultivation - cultivation manuals - arable farming
  In de teelthandleiding luzerne is informatie over de teelt, oogst en voedingsaspecten van luzerne te vinden.
  Handboek conditiescore melkvee
  Boxem, Tj. ; Dobbelaar, P. ; Durkz, D.L. ; Mulder, W. ; Talsma, L.W. ; Wuijckhuise, L. van - \ 1998
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Themaboek 32) - 28 p.
  Op melkveebedrijven in onder andere de Verenigde Staten, Canada en Nieuw Zeeland wordt het scoren van de conditie van melkkoeien toegepast als een aanvullend managementinstrument. In Nederland komt het scoren van de conditie van melkgevende en droogstaande koeien ook steeds meer in de belangstelling. Naast melkcontrolegegevens, rantsoen- en voerefficiëntieberekeningen en ziekte- en vruchtbaarheidskengetallen is inzicht in het verloop van de conditie van individuele koeien onmisbaar voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Conditiescore voor melkvee is een handleiding waarin doel, werkwijze en praktisch gebruik van conditiescore is vastgelegd. De verschillende conditiescores worden via grote kleurenfoto’s duidelijk toegelicht. De handleiding is bedoeld voor veehouders, het onderwijs en bedrijfsleven voor instructie. Achterin het boek staan formulieren die gebruikt kunnen worden om de conditiescore op in te vullen.
  Voeding en management hoogproductieve veestapel
  Meijer, R.G.M. ; Boxem, Tj. ; Hanekamp, W.J.A. - \ 1998
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 130) - 39
  productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - melkvee - melkveehouderij - diervoedering - voer - voedingswaarde - samenstelling - bedrijfsvoering - leiderschap - organisaties - stalvoedering - productivity - profitability - animal husbandry - dairy cattle - dairy farming - animal feeding - feeds - nutritive value - composition - management - leadership - organizations - indoor feeding
  Een hoge melkproductie per koe goed samen kan gaan met een hoge mineralenbenutting. Door het toepassen van normvoedering is een hoge efficiënte melkproductie mogelijk. Hoogproductieve dieren hebben minder VEM per kg meetmelk nodig en zijn dus efficiënter met voer.
  Hoog ureumgehalte soms moeilijk te vermijden
  Teenstra, E. ; Boxem, Tj. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)4. - ISSN 1386-8470 - p. 9 - 11.
  dierlijke producten - mineraalgehalte - melkvee - melkveehouderij - melkopbrengst - melkkwaliteit - derivaten - ureum - analyse - testen - controle - animal products - mineral content - dairy cattle - dairy farming - milk yield - milk quality - derivatives - urea - analysis - testing - control
  Het ureumgehalte is een indicator voor de stikstofbenutting van het melkvee. Dit artikel beschrijft kort wat het ureumgehalte is, wat het zegt en wat je er als veehouder mee kunt.
  Zijn herfstkalvers het voordeligst?
  Boxem, Tj. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)2. - ISSN 1386-8470 - p. 17 - 19.
  Bij een najaarskalvende veestapel zijn de krachtvoerkosten per koe veelal hoger dan bij een voorjaarskalvende. Met in de herfstkalvende dieren kan echter extra geprofiteerd worden van de wintermelktoeslag. De periode waarover de wintermelktoeslag wordt uitbetaald is niet voor alle melkfabrieken gelijk, maar ligt globaal tussen half september en 2e helft januari.
  Jonge kalveren: uiterst gevoelig voor para-tbc besmetting
  Boxem, Tj. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)6. - ISSN 1386-8470 - p. 6 - 7.
  diergeneeskunde - kalveren - mycobacteriële ziekten - lepra - paratuberculose - veterinary science - calves - mycobacterial diseases - leprosy - paratuberculosis
  Para-tuberculose is een bacterieziekte die zich bij koeien pas op latere leeftijd, zo tussen het derde en zesde levensjaar, manifesteert. Het uitbreken van deze zeer besmettelijke ziekte (ontsteking darmwand) gaat gepaard met een niet of nauwelijks testoppen diarree. Minder melk en een toenemende vermagering gaan daar meestal aan vooraf. Echter, een koe die niet ziek lijkt, een zogenoemde drager, verspreidt ook de para-tbc bacterie.
  Bij jongvee-opfok is een goed begin het halve werk
  Boxem, Tj. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 40 - 42.
  diervoedering - jonge dieren - kalveren - groei - ontwikkeling - colostrum - ruwvoer (roughage) - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - stallen - animal feeding - young animals - calves - growth - development - colostrum - roughage - animal welfare - animal housing - stalls
  Een combinatie van goed verervende stieren bij eveneens goed verervende moederdieren geeft kalveren met een hoge verwachtingswaarde. Als je ergens veel van verwacht, ben je er meestal ook erg zuinig op. Dat moet zeker gelden voor pasgeboren vaarskalveren. Deze dieren maken namelijk na twee jaar opfok deel uit van de groep melkkoeien. Een goede beginopfok is dan ook van het grootste belang.
  Een mengsel van gras en witte klaver als brandstof voor de koe
  Boxem, Tj. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 33 - 34.
  bedrijfsvergelijking in de landbouw - melkvee - melkveehouderij - diervoedering - melkproductie - ruwvoer (roughage) - graslanden - trifolium repens - voer - droge stof - voedingswaarde - farm comparisons - dairy cattle - dairy farming - animal feeding - milk production - roughage - grasslands - trifolium repens - feeds - dry matter - nutritive value
  In de jaren 1990 t/m 1993 is op de Waiboerhoeve op bedrijfsniveau een bedrijf met uitsluitend gras met gemiddeld 275 kg N per ha vergeleken met een bedrijf waar het grasland bestond uit een mengsel van gras en witte klaver en waar gemiddeld slechts 70kg N uit kunst- en dierlijke mest werd gegeven. In het voorjaar van 1994 is met de vergelijking gestopt en hebben de verdere ervaringen (tot en met 1996) alleen betrekking op het gras/klaverbedrijf. Daarnaast zijn de laatste jaren op het proefbedrijf Aver Heino, zowel tijdens de weide- als stalperiode vergelijkende voederproeven uitgevoerd.
  Fosfornorm voor melkvee moeilijk te halen
  Boxem, Tj. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 26 - 27.
  voer - mineralen - melkvee - melkveehouderij - mengvoer - dierlijke meststoffen - drijfmest - fosfor - voedingsrantsoenen - feeds - minerals - dairy cattle - dairy farming - compound feeds - animal manures - slurries - phosphorus - feed rations
  Binnenkort krijgt de melkveehouderij te maken met heffingen op stikstof en fosfaat wanneer een bepaald overschot per ha wordt overschreden. Het is dus zaak om tijdig maatregelen te treffen. Het merendeel van de fosfor wordt in het algemeen aangevoerd met het mengvoer. Vandaar dat de fosforvoeding meer dan normale belangstelling verdient. In de eerste plaats is het van belang de behoefte aan fosfor voor melkkoeien te kennen en ten tweede is het zaak de voeding ervan zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte.
  OEB-niveau in melkveerantsoenen
  Meijer, R.G.M. ; Remmelink, G.J. ; Boxem, Tj. - \ 1996
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 116) - 20
  melkvee - melkveehouderij - voer - eiwitten - dairy cattle - dairy farming - feeds - proteins
  Bij nieuwmelkte koeien op een graskuilrantsoen had verhoging van de OEB van 200 tot 950 nauwelijks effect op de productieresultaten. Op een snijmaisrantsoen had verhoging van 0 tot 350 OEB een gering positief effect op het melkeiwitgehalte.
  Beter kunstmelk dan overtollige koemelk
  Boxem, Tj. - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)6. - ISSN 1386-8470 - p. 14 - 15.
  diervoedering - kalveren - colostrum - ontwikkeling - groei - imitatieroom - imitatiemelk - melkproducten - melkvervangers - jonge dieren - animal feeding - calves - colostrum - development - growth - imitation cream - imitation milk - milk products - milk substitutes - young animals
  Dat in die gevallen overtollige melk richting kalveren gaat is op zich begrijpelijk. Maar het is de vraag of men hier verstandig aan doet.
  Maiskolvensilage als vetverlager
  Boxem, Tj. ; Zonderland, J. - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)6. - ISSN 1386-8470 - p. 6 - 9.
  concentraten - melkvee - melkveehouderij - verteerbaarheid - droge stof - vetten - voer - maïskuilvoer - kuilvoer - voedergrassen - concentrates - dairy cattle - dairy farming - digestibility - dry matter - fats - feeds - maize silage - silage - fodder grasses
  Indien er werkelijk sprake is van een overschot aan grond en deze is er geschikt voor, dan zou de teelt van maoskolvensilage (MKS) een goede mogelijkheid kunnen bieden.
  Lager fosfaatgehalte rundveemest mogelijk
  Meijer, R. ; Boxem, Tj. - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)4. - ISSN 1386-8470 - p. 6 - 7.
  dierlijke meststoffen - samenstelling - melkvee - melkveehouderij - stalmest - voer - kunstmeststoffen - mineralen - fosfor - onderzoek - drijfmest - proeven - animal manures - composition - dairy cattle - dairy farming - farmyard manure - feeds - fertilizers - minerals - phosphorus - research - slurries - trials
  Het fosfaatgehalte in rundveemest kan in veel gevallen lager door beter naar de norm te voeren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.