Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effectiveness of fauna passageways at main roads in the Netherlands
  Veenbaas, G. ; Brandjes, J. ; Smit, G. ; Grift, E.A. van der - \ 2003
  - 5 p.
  Faunabeheerplan nationaal park Sallandse Heuvelrug i.o
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Brandjes, G.J. ; Eekelen, R. van; Niewold, F.J.J. ; Den, P.G.A. ten; Waardenburg, H.W. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 502) - 118
  cervus elaphus - tetrao tetrix - fauna - nationale parken - wildbeheer - ecologie - overijssel - salland - edelhert - faunabeheer - korhoen - natuurbeheer - zoogdieren - cervus elaphus - tetrao tetrix - fauna - national parks - wildlife management - ecology - overijssel - salland
  Voor het beheer- en inrichtingsplan van het nationaal park de Sallandse Heuvelrug i.o. is een faunabeheerplan geschreven. Het plan gaat in op de natuurdoeltypen in het plangebied en beschrijft de ecologie en het gewenste beheer van een groot aantal doelsoorten. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de laatste populatie korhoenders van ons land, die zich bevindt in het plangebied. Tevens wordt stilgestaan bij de wenselijkheid en haalbaarheid van de herintroductie van edelherten in het gebied en worden aanbevelingen gedaan over de uitoefening van de jacht.
  Livestock and the environment : finding a balance
  Verheijen, L.A.H.M. ; Wiersema, D. ; Hulshoff Pol, L.W. ; Brandjes, P.J. ; Wit, J. de; Meer, H.G. van der; Bos, J.J.F. ; Westra, P.T. ; Nell, A.J. ; Jansen, J.C.M. - \ 1996
  Wageningen : IAC
  azië - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - kunstmeststoffen - irrigatie - mest - gemengde landbouw - natuurlijke hulpbronnen - voedingsstoffen - bescherming - herstel - hulpbronnengebruik - subtropen - duurzaamheid (sustainability) - tropen - asia - farm management - farm planning - fertilizers - irrigation - manures - mixed farming - natural resources - nutrients - protection - rehabilitation - resource utilization - subtropics - sustainability - tropics
  Comprehensive study on interactions between livestock production systems and the environment. Management of waste from animal product processing is the main subject
  Environmental impact of animal manure management.
  Brandjes, P.J. ; Wit, J. de; Meer, H.G. van der; Keulen, H. van - \ 1996
  Unknown Publisher - 53 p.
  De plantevoedende waarde van GFT-compost en dierlijke mestkorrels.
  Brandjes, P.J. - \ 1990
  Wageningen : Vakgroep Bodemkunde en plantevoeding, LU (Verslagen en Mededelingen 1990-2) - 28 p.
  Sekseverschillen, stresshantering en gezondheid.
  Brandjes, M. - \ 1986
  In: Geregelde spanning / de Soomer, K.L.P., Boerwinkel, H.W.J., Kleber, R.J., Wageningen : LUW/SOPS - p. 63 - 74.
  Coping styles, social support and sex-differences
  Defares, P.B. ; Brandjes, M. ; Nass, C.H.Th. ; Ploeg, J.D. van der - \ 1985
  In: Social support: Theory, research and applications / Sarason, J.G., Sarason, B.R., Dordrecht : Nijhoff - p. 173 - 186.
  Stress bij groepsleiding
  Ploeg, J.D. van der; Brandjes, M. ; Nass, C.H.Th. ; Defares, P.B. - \ 1985
  In: Jeugd (z)onder dak / van der Ploeg, J.D., - p. 46 - 61.
  Coping styles and vulnerability of women at work in residential settings
  Defares, P.B. ; Brandjes, M. ; Nass, C.H. ; Ploeg, J.D. van der - \ 1984
  Ergonomics 27 (1984). - ISSN 0014-0139 - p. 527 - 545.
  Hoe functioneert de groepsleiding?
  Brandjes, M. ; Nass, C.H.Th. - \ 1983
  Unknown Publisher - 52 p.
  Arbeidsbevrediging en verloop
  Brandjes, M. ; Nass, C.H.Th. ; Ploeg, J.D. van der; Defares, P.B. - \ 1982
  Wageningen : L.H. - 371
  hulpkrachten - kinderen - gezondheidszorg - ziekenhuizen - zuigelingen - verpleeghuizen - sociale werkers - werk - arbeidsvoldoening - personen - auxiliary workers - children - health care - hospitals - infants - nursing homes - social workers - work - work satisfaction - persons
  Stress bij groepsleiding
  Ploeg, J.D. van der; Brandjes, M. ; Nass, C. ; Defares, P.B. - \ 1981
  In: Jeugd (z)onder dak / van der Ploeg, J.D., - p. 43 - 60.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.