Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 25

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Increased protein propionylation contributes to mitochondrial dysfunction in liver cells and fibroblasts, but not in myotubes
  Lagerwaard, Bart ; Pougovkina, Olga ; Bekebrede, Anna F. ; Brinke, Heleen te; Wanders, Ronald J.A. ; Nieuwenhuizen, Arie G. ; Keijer, Jaap ; Boer, Vincent C.J. de - \ 2020
  Journal of Inherited Metabolic Disease (2020). - ISSN 0141-8955 - 12 p.
  mitochondria - oxidative metabolism - post-translational protein modifications - propionic acidemia - propionylation

  Post-translational protein modifications derived from metabolic intermediates, such as acyl-CoAs, have been shown to regulate mitochondrial function. Patients with a genetic defect in the propionyl-CoA carboxylase (PCC) gene clinically present symptoms related to mitochondrial disorders and are characterised by decreased mitochondrial respiration. Since propionyl-CoA accumulates in PCC deficient patients and protein propionylation can be driven by the level of propionyl-CoA, we hypothesised that protein propionylation could play a role in the pathology of the disease. Indeed, we identified increased protein propionylation due to pathologic propionyl-CoA accumulation in patient-derived fibroblasts and this was accompanied by defective mitochondrial respiration, as was shown by a decrease in complex I-driven respiration. To mimic pathological protein propionylation levels, we exposed cultured fibroblasts, Fao liver cells and C2C12 muscle myotubes to propionate levels that are typically found in these patients. This induced a global increase in protein propionylation and histone protein propionylation and was also accompanied by a decrease in mitochondrial respiration in liver and fibroblasts. However, in C2C12 myotubes propionate exposure did not decrease mitochondrial respiration, possibly due to differences in propionyl-CoA metabolism as compared to the liver. Therefore, protein propionylation could contribute to the pathology in these patients, especially in the liver, and could therefore be an interesting target to pursue in the treatment of this metabolic disease.

  Competentietoetsing
  Gulikers, J.T.M. ; Benthum, N.M.M. van - \ 2017
  In: Toetsen in het hoger onderwijs / van Berkel, H., Bax, A., Joosten-ten Brinke, D., Houten : Bohn Stafleu van Loghum - ISBN 9789036816786 - p. 227 - 239.
  Wat is competentietoetsing? Wanneer is het relevant en hoe ziet het er dan uit? Competentietoetsing geeft zicht op: (1) het vermogen van de student om kennis, vaardigheden en houdingen te integreren in adequaat professioneel handelen in beroepsrelevante situaties; (2) de bewuste beheersing van de competenties; en (3) het ontwikkelvermogen van de student. Om deze drie onderdelen te kunnen realiseren, is bij de inrichting van competentietoetsing allereerst een outputgerichte aanpak nodig. Dit start bij een analyse van wat de arbeidsmarkt van afgestudeerden vraagt. Deze analyse geeft input voor het ‘wat’ van de competentietoets (=de inhoud, ‘wat’ wil je van studenten zien/horen/lezen) om van daaruit vorm te gaan geven aan het ‘hoe’ (=de toetsvorm). Authentiek toetsen, het belang van beoordelingscriteria, integreren van formatief en summatief toetsen en het gebruik van rubrics komen ook aan bod als relevante aandachtspunten voor competentietoetsing.
  Protein hyperpropionylation contributes to mitochondrial dysfunction and impairs C2C12 myoblast differentation
  Lagerwaard, B. ; Pougovkina, O. ; Brinke, H. te; Wanders, R.J.A. ; Nieuwenhuizen, A.G. ; Keijer, J. ; Boer, V.C.J. de - \ 2017
  Ontwikkeling triploïdie oester
  Kamermans, P. ; Blanco Garcia, A. ; Brinke, N. ten - \ 2016
  Wageningen Marine Research (Rapport / Wageningen Marine Research C130/16) - 27 p.
  Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied: beleidsstudie
  Born, G.J. van den; Kragt, F. ; Henkens, D. ; Rijken, B. ; Bemmel, B. van; Sluis, S. van der; Polman, N. ; Bos, Ernst Jenno ; Kuhlman, Tom ; Kwakernaak, C. ; Akker, J. van den; Diogo, V. ; Koomen, E. ; Lange, G. de; Bakel, J. van; Brinke, W.B.M. ten - \ 2016
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie 1064) - 92
  Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebied. Deze studie laat de handelingsopties voor bestuurders zien voor afgewogen keuzes in het landelijk en stedelijk gebied ten aanzien van dilemma’s in de laagveengebieden die nu al op hun bord liggen of mogelijk in de toekomst zullen gaan spelen. Daarvoor kijken we naar een breed scala van effecten van bodemdaling, zoals de effecten op de landbouw en voedselproductie, het waterbeheer, het klimaat (CO2-emissie), natuur en landschap, en de bebouwde omgeving inclusief de infrastructuur. We geven een beeld van de orde van grootte van de problemen die door bodemdaling worden veroorzaakt en geven inzicht in de kosten en baten van bodemdaling. We kijken daarbij naar de gevolgen voor natuur, klimaat, landbouw, (water)beheer, wonen en infrastructuur.
  Spoelplaats spuit: noodzaak, activiteitenbesluit, mogelijkheden opvang en zuivering
  Werd, Rik de - \ 2015
  Spoelplaats spuit: noodzaak, activiteitenbesluit, mogelijkheden opvang en zuivering
  Werd, Rik de - \ 2015
  Proteomic and biochemical studies of lysine malonylation suggest its malonic aciduria-associated regulatory role in mitochondrial function and fatty acid oxidation
  Colak, G. ; Pougovkina, O. ; Dai, L. ; Tan, M. ; Brinke, H. te; Huang, H. ; Wanders, R.J. ; Locasale, J.W. ; Lombard, D.B. ; Boer, V.C.J. de; Zhao, Y. - \ 2015
  Molecular and Cellular Proteomics 14 (2015)11. - ISSN 1535-9476 - p. 3056 - 3071.
  Proteomic - lysine malonylation - mitochondrial function - fatty acid oxydation
  The protein substrates of sirtuin 5-regulated lysine malonylation (Kmal) remain unknown, hindering its functional analysis. In this study, we carried out proteomic screening, which identified 4042 Kmal sites on 1426 proteins in mouse liver and 4943 Kmal sites on 1822 proteins in human fibroblasts. Increased malonyl-CoA levels in malonyl-CoA decarboxylase (MCD)-deficient cells induces Kmal levels in substrate proteins. We identified 461 Kmal sites showing more than a 2-fold increase in response to MCD deficiency as well as 1452 Kmal sites detected only in MCD−/− fibroblast but not MCD+/+ cells, suggesting a pathogenic role of Kmal in MCD deficiency. Cells with increased lysine malonylation displayed impaired mitochondrial function and fatty acid oxidation, suggesting that lysine malonylation plays a role in pathophysiology of malonic aciduria. Our study establishes an association between Kmal and a genetic disease and offers a rich resource for elucidating the contribution of the Kmal pathway and malonyl-CoA to cellular physiology and human diseases.
  Isolation and identification of 4-a-rhamnosyloxy benzyl glucosinolate in Noccaea caerulescens showing intraspecific variation
  Graaf, R.M. de; Krosse, S. ; Swolfs, A.E.M. ; Brinke, E. te; Prill, N. ; Leimu, R. ; Galen, P.M. van; Wang, Y. ; Aarts, M.G.M. ; Dam, N.M. van - \ 2015
  Phytochemistry 110 (2015). - ISSN 0031-9422 - p. 166 - 171.
  hyperaccumulator thlaspi-praecox - moringa-oleifera l. - mustard oil bomb - arabidopsis-thaliana - plants - isothiocyanates - stenopetala - accumulation - brassicaceae - profiles
  Glucosinolates are secondary plant compounds typically found in members of the Brassicaceae and a few other plant families. Usually each plant species contains a specific subset of the ~130 different glucosinolates identified to date. However, intraspecific variation in glucosinolate profiles is commonly found. Sinalbin (4-hydroxybenzyl glucosinolate) so far has been identified as the main glucosinolate of the heavy metal accumulating plant species Noccaea caerulescens (Brassicaceae). However, a screening of 13 N. caerulescens populations revealed that in 10 populations a structurally related glucosinolate was found as the major component. Based on nuclear magnetic resonance (NMR) and mass spectrometry analyses of the intact glucosinolate as well as of the products formed after enzymatic conversion by sulfatase or myrosinase, this compound was identified as 4-a-rhamnosyloxy benzyl glucosinolate (glucomoringin). So far, glucomoringin had only been reported as the main glucosinolate of Moringa spp. (Moringaceae) which are tropical tree species. There was no apparent relation between the level of soil pollution at the location of origin, and the presence of glucomoringin. The isothiocyanate that is formed after conversion of glucomoringin is a potent antimicrobial and antitumor agent. It has yet to be established whether glucomoringin or its breakdown product have an added benefit to the plant in its natural habitat
  Toetsen van competenties
  Gulikers, J.T.M. ; Benthum, N.M.M. van - \ 2014
  In: Toetsen in het hoger onderwijs / van Berkel, H.J.M., Bax, A., Joosten-ten Brinke, D., Bohn Stafleu van Loghum (Docentenreeks ) - ISBN 9789036802383 - p. 217 - 228.
  Exploring the links Between interdependence, team learning and a shared understanding among team members: The case of teachers facing an educational innovation.
  Runhaar, P.R. ; Brinke, D. ; Kuijpers, M. ; Wesselink, R. ; Mulder, M. - \ 2014
  Human Resource Development International 17 (2014)1. - ISSN 1367-8868 - p. 67 - 87.
  Teams are increasingly regarded as the building blocks of organizations, for teams of employees are better able to deal with complex problems and ever-changing demands than individual employees. The effectiveness of teams depends, to a large extent, on team members learning together and developing a shared understanding of the complex problems they face. As a way to meet the call for more research on conditions that foster team learning, we conducted a multiple case study in which three teacher teams participated. The data showed links between teachers’ goal interdependence, their engagement in team learning activities, like observing each other and preparing lessons together, and a shared understanding of the educational innovation they had to implement. Theoretical and practical implications are discussed.
  Impaired amino acid metabolism contributes to fasting-induced hypoglycemia in fatty acid oxidation defects
  Houten, S.M. ; Herrema, H. ; Brinke, H. te; Denis, S. ; Ruiter, J.P.N. ; Dijk, Th. van; Argmann, C.A. ; Ottenhoff, R. ; Müller, M.R. ; Groen, A.K. ; Kuipers, F. ; Reijngoud, D.J. ; Wanders, R.J.A. - \ 2013
  Human Molecular Genetics 22 (2013)25. - ISSN 0964-6906 - p. 5249 - 5261.
  acyl-coa dehydrogenase - perfused rat liver - glucose-utilization - insulin-resistance - fuel utilization - skeletal-muscle - beta-oxidation - gluconeogenesis - mice - deficiency
  The importance of mitochondrial fatty acid beta-oxidation (FAO) as a glucose-sparing process is illustrated by patients with inherited defects in FAO, who may present with life-threatening fasting-induced hypoketotic hypoglycemia. It is unknown why peripheral glucose demand outpaces hepatic gluconeogenesis in these patients. In this study, we have systematically addressed the fasting response in long-chain acyl-CoA dehydrogenase-deficient (LCAD KO) mice. We demonstrate that the fasting-induced hypoglycemia in LCAD KO mice was initiated by an increased glucose requirement in peripheral tissues, leading to rapid hepatic glycogen depletion. Gluconeogenesis did not compensate for the increased glucose demand, which was not due to insufficient hepatic glucogenic capacity but rather caused by a shortage in the supply of glucogenic precursors. This shortage in supply was explained by a suppressed glucose-alanine cycle, decreased branched-chain amino acid metabolism and ultimately impaired protein mobilization. We conclude that during fasting, FAO not only serves to spare glucose but is also indispensable for amino acid metabolism, which is essential for the maintenance of adequate glucose production.
  Growth and nutrient budgets (C-N-P) of the manila clam Venerupsis philippinarum in a commercial pond system
  Brinke, N. ten; Jansen, H.M. ; Verdegem, M.C.J. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR 12.017) - 25
  venerupis philippinarum - clams - growth - nutrients - ecophysiology - ponds - zeeland - venerupis philippinarum - kokkels - groei - voedingsstoffen - ecofysiologie - plassen - zeeland
  To study potential mechanism(s) causing the reduced growth of the clam Venerupis philippinarum at the end of the production cycle, observed in the culture ponds at Zeeland Aquaculture in 2011, specific studies on eco-physiology and nutrient dynamics of individual clams were performed in the culture ponds during the production period in 2012. The study was divided in two sub-projects: Sub-project I: which focused on the uptake of the clam in terms of clearance rates and absorption efficiencies, Sub-Project II: focused on the internal nutrient fluxes of carbon, nitrogen and phosphorus, of the clams in the culture ponds in relation to food availability and environmental conditions, described in this report.
  The effects of climate change in the Netherlands
  Bresser, A.H.M. ; Berk, M.M. ; Born, G.J. van den; Bree, L. van; Gaalen, F.W. van; Ligtvoet, W. ; Minnen, J.G. van; Witmer, M.C.H. ; Amelung, S.B. ; Bolwidt, L. ; Brinke, W. ten; Buiteveld, H. ; Dillingh, D. ; Dorland, R. van; Huynen, M. ; Leemans, R. ; Strien, A.J. van; Vermaat, J. ; Veraart, J.A. - \ 2005
  Bilthoven : MNP (MNP report 773001037) - ISBN 9789069601366 - 112 p.
  Effecten van klimaatverandering in Nederland
  Bresser, A.H.M. ; Berk, M.M. ; Born, G.J. van den; Bree, L. van; Gaalen, F.W. van; Ligtvoet, W. ; Minnen, J.G. van; Witmer, M.C.H. ; Amelung, S.B. ; Bolwidt, L. ; Brinke, W. ten; Buiteveld, H. ; Dillingh, D. ; Dorland, R. van; Huynen, M. ; Leemans, R. ; Strien, A.J. van; Vermaat, J. ; Veraart, J.A. - \ 2005
  Bilthoven : Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-rapport 773001034) - ISBN 9789069601328 - 115
  klimaat - klimaatverandering - klimaatfactoren - nederland - invloeden - climate - climatic change - climatic factors - netherlands - influences
  Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, de afvoeren van de rivieren nemen toe. De natuur reageert al op de opgetreden temperatuurveranderingen. De waarneembare effecten in Nederland zijn beperkt van omvang. De komende tientallen jaren zullen de ontwikkelingen naar verwachting sneller gaan. Extreem warme en droge zomers zullen vaker vóórkomen. Daarnaasy is de snelheid waarmee de temperatuur stijgt, waarschijnlijk te hoog voor veel organismen om zich te kunnen aanpassen of te kunnen verhuizen. Ook de landbouw en de toeristensector staan voor veranderingen, die economisch gezien zowel positief als negatief kunnen uitpakken; dat is onder andere afhankelijk van ontwikkelingen elders in Europa. De verwachte gezondheidswinst door algehele temperatuurstijging wordt waarschijnlijk grotendeels teniet gedaan door het verhoogde sterfterisico¿s bij extreem warm weer
  Deposition and depletion of the coccidiostats toltrazuril and halofuginone in eggs
  Mulder, P.P.J. ; Balzer-Rutgers, P. ; Brinke, E.M. te; Bolck, Y.J.C. ; Berendsen, B.J.A. ; Gercek, H. ; Schat, B. ; Rhijn, J.A. van - \ 2005
  Analytica Chimica Acta 529 (2005)1-2. - ISSN 0003-2670 - p. 331 - 337.
  veterinary drugs
  Toltrazuril (TZ), a triazinetrione derivative, and halofuginone (HFG), a quinazolinone derivative, have been licensed for the prevention and treatment of coccidiosis in broilers and turkeys, but have been excluded for use in laying hens. Little is known regarding the deposition of residues of toltrazuril and halofuginone in eggs and their rate of depletion. In this study, laying hens were treated with therapeutic doses of TZ (78 mg l-1 in the drinking water for 2 days, repeated after a 5-day interval for another 2 days) and HFG (3 mg kg-1 in the feed for 14 days). Eggs were collected before, during and after treatment. Residue concentrations of toltrazuril and its metabolite ponazuril (PZ) and halofuginone were determined in whole egg, as well as in the yolk and albumen. TZ and PZ residues were monitored daily in whole egg until 19 days post-treatment. PZ was found the predominant residue formed. Toltrazuril concentrations in whole egg reached a maximum during treatment of 1500 µg kg-1, while ponazuril concentrations increased to 11,000 µg kg-1. At the end of the post-treatment period levels for TZ in whole egg had dropped below the limit of detection (LoD) of 30 µg kg-1 but PZ was still present at 1600 µg kg-1 (LoD: 10 µg kg-1). Residues of TZ and PZ were mainly distributed in the egg yolk. HFG residues were monitored until 14 days post-treatment. Halofuginone was detected in egg up to a concentration of 450 µg kg-1 during the medication period and declined fairly rapidly after the end of administration. After 12 days withdrawal, residue levels reached the limit of detection of 2 µg kg-1. Residue concentrations of HFG in yolk were approximately twice that in albumen.
  Deposition and depletion of the coccidiostats toltrazuril and halofuginone in eggs
  Mulder, P.P.J. ; Balzer-Rutgers, P. ; Brinke, E.M. te; Bolck, Y.J.C. ; Berendsen, B.J.A. ; Gercek, H. ; Schat, B. ; Rhijn, J.A. van - \ 2004
  Confirmatory analysis of traces of malachite green and its main metabolite leucomalachite green in muscle tissue of atlantic salmon
  Rhijn, J.A. van; Mulder, P.P.J. ; Baardewijk, F. van; Brinke, E.M. te; Lasaroms, J.J.P. - \ 2004
  In: residues of veterinary drugs in food: proceedings of the EuroResidue Conderence V, 10-12 May 2004, Noordwijkerhout, The Netherlands Utrecht : Faculty of Veterinary Medicine - p. 808 - 813.
  Deposition and depletion of toltrazuril and its major metabolite ponazuril in eggs
  Rhijn, J.A. van; Mulder, P.P.J. ; Brinke, E.M. te; Bolck, Y.J.C. ; Berendsen, B.J.A. ; Rutgers, P. ; Schat, B. - \ 2003
  In: Proceedings of Euro Food Chem XII, Strategies for safe food, 24-26 September 2003, Brugge (Belgium) [S.l.] : S.n. - p. 574 - 577.
  Houdbaarheid van geschilde en gesneden uien in diverse (gas)verpakkingen
  Keijbets, M.J.H. ; Cornelissen, A. ; Beule, A.J.M. ; Ruisch, J. ; Satter, H. ; Brinke, E. te; Gooijer, H. de - \ 1988
  Wageningen : Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten (IBVL) (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten (IBVL) 715) - 21
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.