Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 40 / 40

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Utrecht Science Park : Landschap als podium voor de kenniseconomie
  Roncken, P.A. ; Cornelissen, Bertus ; Caalders, J. - \ 2017
  In: Spot On Vereniging Deltametropool - p. 50 - 55.
  landschap, metropool, ruimtelijke ordening - landschap - vestigingsvoorwaarde - regionaal ontwerp - Design
  Tourism chains pro-poor tourism development: an actor-network analysis of a pilot proejct in Costa Rica
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2012
  In: Tourism and the Millennium development goals, tourism, local communities and development / Saarinen, J., Rogerson, C.M., Manwa, H., Abingdon : Routledge - ISBN 9780415523837 - p. 149 - 149.
  Dichterbij : over regionalisering van voedselketens en een grotere rol voor de consument
  Caalders, J.D.A.D. ; Nigten, A.O. ; Laro, J. - \ 2009
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 09.2.225) - ISBN 9789050594042 - 68
  voedselproductie - voedselketens - consumenten - regionale voedselketens - streekgebonden producten - voeding en gezondheid - systeeminnovatie - food production - food chains - consumers - regional food chains - regional specialty products - nutrition and health - system innovation
  Vier modellen die alternatieven bieden voor de huidige organisatie van voedselproductie en landschap. Ze hebben als kenmerk dat er sprake is van een andere positie van de burger en consument
  Tourism Chains and Pro-Poor Tourism Development: An Actor-Network Analysis of a Pilot Project in Costa Rica
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2008
  Current Issues in Tourism 11 (2008)2. - ISSN 1368-3500 - p. 109 - 125.
  This paper analyses a pilot project in Costa Rica aimed to examine and improve the market linkages of 24 small-scale tourism initiatives to tour operators in Costa Rica and the Netherlands. It links pro-poor tourism and the concept of tourism chain to actor-network theory. The analysis shows that the tangible results in terms of pro-poor tourism of the project itself were meagre, as, initially, only three and later only one out of 24 projects was included in the tourism chain. However, the analysis of this project contributes to an increasing body of knowledge on how to make tourism work for the poor, in Costa Rica as well as elsewhere. It argues to move beyond existing ways of theorising tourism and to explore the heuristics of conceptualising tourism in terms of actor-network theory and suggests to examine processes of translation in which the researcher follows and supports development organisations, incoming tour operators or any other particular actor in the process of creating associations that produce the desired effect: the increase of net benefits for the poor.
  Policies on Sustainable Tourism. Review of existing Tourism Policies and Legislation
  Caalders, J.D.A.D. ; Wagemans, P. ; Duim, V.R. van der - \ 2005
  Utrecht : Buiten Consultancy/Wageningen Universiteit - 40 p.
  The Margins of Texel
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2004
  Journal of Sustainable Tourism 12 (2004)5. - ISSN 0966-9582 - p. 367 - 387.
  Towards a sustainable tourism consortium
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2003
  In: Quality of Life. Atlas Reflections 2003 / Swarbrooke, J., Smith, M., Onderwater, L., Arnhem : ATLAS - ISBN 9789075775143 - p. 107 - 111.
  Tourism and the Sustainable Development Agreements: Opportunities for a new Sustainable Tourism Program
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2003
  Utrecht : Bureau voor Economie & Omgeving BUITEN - 56 p.
  Sustainable Tourism Chains. Connecting small-scale enterprises in Costa Rica to the Dutch tourism market
  Caalders, J.D.A.D. ; Duim, V.R. van der; Mispelaars, A. van; Ritsma, N. - \ 2003
  Utrecht : Bureau voor Economie & Omgeving BUITEN - 43 p.
  El Desarrollo del Turismo Sostenible; Los Casos de Manuel Antonio y Texel
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. ; Cordero, A. ; Duynen Montijn, L. van; Ritsma, N. - \ 2003
  San José CR : Flacso - ISBN 9789977681214 - 228
  toerisme - ontwikkeling van toerisme - impact van toerisme - duurzaamheid (sustainability) - marktverkenningen - gegevens verzamelen - costa rica - nederland - nederlandse waddeneilanden - tourism - tourism development - tourism impact - sustainability - market surveys - data collection - costa rica - netherlands - dutch wadden islands
  Toerisme wordt vooral geassocieerd met gezelligheid : onderzoek naar de relatie tussen toerisme en leefbaarheid
  Caalders, J.D.A.D. - \ 2002
  MMNieuws 4 (2002)9-10. - ISSN 1566-6247 - p. 8 - 9.
  Interactieve benaderingen : een typering
  Caalders, J.D.A.D. - \ 2002
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 17 (2002)2. - ISSN 0921-481X - p. 75 - 81.
  ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - besluitvorming - participatie - overheidsbeleid - physical planning - rural planning - decision making - participation - government policy
  Een inventarisatie van benaderingen, met spanningsvelden tussen de doelstellingen kwaliteit, emancipatie en efficiency
  Biodiversity and Tourism : Impacts and Interventions
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2002
  Annals of Tourism Research 29 (2002)3. - ISSN 0160-7383 - p. 743 - 759.
  This paper sets a framework for intervention in the relationship between biodiversity and tourism against the background of the Convention on Biological Diversity. It is argued that intervention cannot and should not only be based on considerations of measurable impacts of tourism on biodiversity alone. This action should also be weighed against arguments of legitimacy, feasibility, and effectiveness of its various types. Currently, feasibility seems to be the main principle on which interventions are based. As most instruments are non-compulsory, they are effective only to a limited extent. For reasons of legitimacy, the position of small-scale entrepreneurs should receive more attention in international and national policy debates.
  Rural tourism development : a network perspective
  Caalders, J. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): A.G.J. Dietvorst; H. Hetsen. - Delft : Eburon - ISBN 9789058087706 - 300
  toerisme - recreatie - plattelandstoerisme - economische ontwikkeling - regionale ontwikkeling - regionaal beleid - platteland - nederland - frankrijk - netwerken - tourism - recreation - rural tourism - economic development - regional development - regional policy - rural areas - netherlands - france - networks

  How can economic development of tourism contribute to the presevation of qualities in rural areas? How can tourism innovations be generated? How can policy-makers effectively influence economic development? This book explores sense and non-sense of interactive approaches to rural tourism development. It confronts - often optimistic - theoretical ideas with pratices in four regions in the Netherlands and France.

  Landschap, cultuurhistorie en toeristische beleving. Een methodiek voor productontwikkeling gebaseerd op lokale identiteit
  Caalders, J.D.A.D. ; Lengkeek, J. - \ 2001
  Utrecht/Wageningen : Buiten - 98 p.
  SNV and sustainable tourism: Background paper
  Caalders, J.D.A.D. ; Cottrell, S.P. - \ 2001
  Den Haag : SNV - 52 p.
  Towards Strategies for Sustainable Development: The Case of Manuel Antonio and Texel
  Duim, V.R. van der; Caalders, J. ; Cordero, A. - \ 2001
  In: Tourism as a Catalyst for Community-based Development : Tourism as a Catalyst for Community-based Development, Pretoria, 2001 / Centre for Afrika Tourism Pretoria : Centre for Afrika Tourism
  Developing sustainable tourism : the case of Manuel Antonio and Texel
  Duim, V.R. van der; Caalders, J. ; Cordero, A. ; Duynen Montijn, L. van; Ritsma, N. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen University - 163
  toerisme - ontwikkeling van toerisme - impact van toerisme - duurzaamheid (sustainability) - marktverkenningen - gegevens verzamelen - costa rica - nederland - nederlandse waddeneilanden - tourism - tourism development - tourism impact - sustainability - market surveys - data collection - costa rica - netherlands - dutch wadden islands
  Sportverkeer kampioen op de korte afstand : onderzoek naar autogebruik door Gelderse sporters
  Caalders, J. ; Elands, B. - \ 2001
  Recreatie en Toerisme 11 (2001)1. - ISSN 0165-4179 - p. 26 - 27.
  sociologie van vrijetijdsbesteding - vrijetijdsactiviteiten - sport - verkeer - verkeerspatronen - sociology of leisure - leisure activities - traffic - traffic patterns
  De laatste jaren neemt de aandacht voor het vrijetijdsverkeer toe. Vrijetijdsverkeer is verantwoordelijk voor een vergelijkbaar aantal autokilometers als het woon-werkverkeer, maar het is lastiger er grip op te krijgen. Dat komt onder andere vanwege de impulsieve aard van vrijetijdsbesteding en het diffuse en onvoorspelbare karakter van vervoersstromen. Op punten waar de voorspelbaarheid van vervoerstromen groter is dan gemiddeld, wordt al gewerkt aan de regulering hiervan
  De dilemma's van ecotoerisme. Boekbespreking: J.D.A.D. Caalders et al., Tourism and biodiversity
  Koppen, C.S.A. van - \ 2000
  Vrijetijdstudies 18 (2000)1. - ISSN 1384-2439 - p. 58 - 59.
  Netwerken voor duurzaam toerisme
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2000
  Recreatie en Toerisme 10 (2000)9. - ISSN 0165-4179 - p. 19 - 21.
  Networking for Sustainable Tourism in the Netherlands : towards a Dutch Action Plan
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2000
  Arnhem, Wageningen, Amsterdam : Bureau Buiten/Wag. Univ./Ecooperation - 93 p.
  Toerisme kan bijdragen aan eerlijke verdeling opbrengsten biodiversiteit
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2000
  Recreatie en Toerisme 10 (2000)1. - ISSN 0165-4179 - p. 14 - 17.
  An alternative to standardisation and conservation in tourism development: a process approach of innovation
  Caalders, J.D.A.D. ; Dietvorst, A.G.J. ; Philipsen, J.F.B. - \ 2000
  In: Claiming rural identities : dynamics, contexts, policies / Haartsen, T., Groote, P., Rozario, G., - p. 108 - 119.
  platteland - toerisme - ontwikkeling - innovaties - rural areas - tourism - development - innovations
  Tourism and Biodiversity : Impacts and perspectives on interventions in the Netherlands and Costa Rica
  Caalders, J.D.A.D. ; Duim, V.R. van der; Boon, G. ; Quesada Rivel, H. - \ 1999
  Wageningen : Wageningen Universiteit (Rapporten in de reeks Sociaal Ruimtelijke Analyse & Recreatie en Toerisme 3) - 109 p.
  Interactieve benaderingen: een typering : Inleiding voor de workshop Interactieve Planvorming binnen WUR, 22 april 1999
  Caalders, J.D.A.D. - \ 1999
  In: Seminar Interactieve planvorming / Lengkeek, J., - p. 14 - 16.
  Beleidsprocessen in landelijke gebieden en ICT : Verslag van de workshop gehouden op 25 september 1998
  Caalders, J.D.A.D. - \ 1999
  In: NRLO rapport nr. 98/40. - Den Haag : NRLO, 1998. - (NRLO rapport ; 98/40) - p. 31 - 59.
  Innovatie in toerisme: naar een strategie voor tijd-ruimte specifieke ontwikkeling.
  Caalders, J.D.A.D. ; Philipsen, J.F.B. - \ 1998
  Vrijetijdstudies 16 (1998). - ISSN 1384-2439 - p. 29 - 47.
  Agritourism in France; the example of dutch campers and caravanners at a farm in Departement Cantal.
  Huijnen, S. ; Kloeze, J.W. te; Caalders, J. - \ 1997
  In: FUTRO Workshop 'Battle for the Tourist' (1997)
  Sportmobiliteit in Gelderland. Inventarisatie, knelpunten en kansrijke oplossingsrichtingen.
  Elands, B. ; Caalders, J. ; Jansen, M. - \ 1997
  Arnhem : BUITEN, Bureau voor Vrijetijdsonderzoek - 46 p.
  Het lijkt erop dat sportmobiliteit in de toekomst in toenemende mate een probleem zal worden. Dit wordt veroorzaakt door het teruglopend aantal vrijwilligers en een verminderde bereidheid van ouders hun kinderen naar uitwedstrijden en toernooien te brengen. Ook vanuit milieu-oogpunt is het wenselijk dat het aantal autokilometers, dat wordt gereden om te gaan sporten, zo minimaal mogelijk is. Voor de vervoerondernemingen kan het een kans betekenen om meer reizigers te trekken. Om de mogelijkheden en kansen van vormen van alternatief vervoer voor sporters en toeschouwers in kaart te brengen, heeft Buiten, Bureau voor Vrijetijdsonderzoek in opdracht van de Gelderse Sport Federatie en met financiële steun van de provincie Gelderland het project 'Sportmobiliteit in Gelderland' uitgevoerd. Door middel van literatuur-onderzoek en interviews met sportclubs, sportbonden, vervoerondernemingen en gemeenten is inzicht verkregen in de aard en omvang van het fenomeen sportmobiliteit en de (on)mogelijkheden om alternatieve vormen van vervoer in te zetten.
  Betekenis van netwerken in ontwikkeling plattelandstoerisme. Studie naar situatie in de Auvergne.
  Caalders, J.D.A.D. - \ 1997
  Recreatie en Toerisme 7 (1997)1. - ISSN 0165-4179 - p. 26 - 29.
  openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - sociale economie - frankrijk - economische planning - outdoor recreation - rural recreation - rural planning - rural development - socioeconomics - france - economic planning
  Planning for tourism development; the applicability of network management.
  Caalders, J. - \ 1997
  In: FUTRO workshop 'the battle for the tourist', Eindhoven (1997)
  Tourism in Friesland; a network appraoch.
  Caalders, J. - \ 1997
  In: ATLAS International Conference 'Tourism, Leisure and Community Development', Viana do Castelo, Portugal (1997)
  Managing the transition from agriculture to tourism: analysis of tourism networks.
  Caalders, J. - \ 1997
  Managing Leisure 2 (1997). - ISSN 1466-450X - p. 127 - 142.
  Verslag van de discussies en een evaluatie van de ideeën voor kennisvragen.
  Caalders, J. - \ 1997
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 12 (1997)2. - ISSN 0921-481X - p. 213 - 220.
  Agritourism in France: the example of Dutch campers and caravanners at a farm in Département Cantal.
  Kloeze, J.W. te; Huijnen, S. ; Caalders, J. - \ 1997
  In: The battle for the tourist, Eindhoven, 1997, A book of papers of the EIRASS - p. 429 - 442.
  Regionaal-geografische oefeningen in Frankrijk - Recensie van het boek: Methodological exercises in regional geography: France as an example, C.P. Terlouw (ed.) 1994. Nederlandse Geografische Studies 179.
  Caalders, J. - \ 1996
  Geografie 5 (1996)3. - ISSN 0926-3837 - p. 47 - 48.
  Network-analysis in tourism and recreation research: the Auvergne as an example.
  Caalders, J.D.A.D. - \ 1996
  In: LSA/VVS/ATLAS Conf. Wageningen. Pre-Conference Book - p. 38 - 38.
  Multi-layeredness of rural space: using network-analysis as a methodology.
  Caalders, J. - \ 1996
  In: Abstract IGU-congress, The Hague Utrecht : Stichting Internationaal Geografisch Congres - p. 76 - 77.
  Potenties platteland beter benutten.
  Caalders, J. - \ 1995
  Recreatie en Toerisme 5 (1995)4. - ISSN 0165-4179 - p. 26 - 26.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.