Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 40

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Netwerken voor duurzaam toerisme
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2000
  Recreatie en Toerisme 10 (2000)9. - ISSN 0165-4179 - p. 19 - 21.
  Networking for Sustainable Tourism in the Netherlands : towards a Dutch Action Plan
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2000
  Arnhem, Wageningen, Amsterdam : Bureau Buiten/Wag. Univ./Ecooperation - 93 p.
  Toerisme kan bijdragen aan eerlijke verdeling opbrengsten biodiversiteit
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. - \ 2000
  Recreatie en Toerisme 10 (2000)1. - ISSN 0165-4179 - p. 14 - 17.
  An alternative to standardisation and conservation in tourism development: a process approach of innovation
  Caalders, J.D.A.D. ; Dietvorst, A.G.J. ; Philipsen, J.F.B. - \ 2000
  In: Claiming rural identities : dynamics, contexts, policies / Haartsen, T., Groote, P., Rozario, G., - p. 108 - 119.
  platteland - toerisme - ontwikkeling - innovaties - rural areas - tourism - development - innovations
  Tourism and Biodiversity : Impacts and perspectives on interventions in the Netherlands and Costa Rica
  Caalders, J.D.A.D. ; Duim, V.R. van der; Boon, G. ; Quesada Rivel, H. - \ 1999
  Wageningen : Wageningen Universiteit (Rapporten in de reeks Sociaal Ruimtelijke Analyse & Recreatie en Toerisme 3) - 109 p.
  Interactieve benaderingen: een typering : Inleiding voor de workshop Interactieve Planvorming binnen WUR, 22 april 1999
  Caalders, J.D.A.D. - \ 1999
  In: Seminar Interactieve planvorming / Lengkeek, J., - p. 14 - 16.
  Beleidsprocessen in landelijke gebieden en ICT : Verslag van de workshop gehouden op 25 september 1998
  Caalders, J.D.A.D. - \ 1999
  In: NRLO rapport nr. 98/40. - Den Haag : NRLO, 1998. - (NRLO rapport ; 98/40) - p. 31 - 59.
  Innovatie in toerisme: naar een strategie voor tijd-ruimte specifieke ontwikkeling.
  Caalders, J.D.A.D. ; Philipsen, J.F.B. - \ 1998
  Vrijetijdstudies 16 (1998). - ISSN 1384-2439 - p. 29 - 47.
  Agritourism in France; the example of dutch campers and caravanners at a farm in Departement Cantal.
  Huijnen, S. ; Kloeze, J.W. te; Caalders, J. - \ 1997
  In: FUTRO Workshop 'Battle for the Tourist' (1997)
  Sportmobiliteit in Gelderland. Inventarisatie, knelpunten en kansrijke oplossingsrichtingen.
  Elands, B. ; Caalders, J. ; Jansen, M. - \ 1997
  Arnhem : BUITEN, Bureau voor Vrijetijdsonderzoek - 46 p.
  Het lijkt erop dat sportmobiliteit in de toekomst in toenemende mate een probleem zal worden. Dit wordt veroorzaakt door het teruglopend aantal vrijwilligers en een verminderde bereidheid van ouders hun kinderen naar uitwedstrijden en toernooien te brengen. Ook vanuit milieu-oogpunt is het wenselijk dat het aantal autokilometers, dat wordt gereden om te gaan sporten, zo minimaal mogelijk is. Voor de vervoerondernemingen kan het een kans betekenen om meer reizigers te trekken. Om de mogelijkheden en kansen van vormen van alternatief vervoer voor sporters en toeschouwers in kaart te brengen, heeft Buiten, Bureau voor Vrijetijdsonderzoek in opdracht van de Gelderse Sport Federatie en met financiële steun van de provincie Gelderland het project 'Sportmobiliteit in Gelderland' uitgevoerd. Door middel van literatuur-onderzoek en interviews met sportclubs, sportbonden, vervoerondernemingen en gemeenten is inzicht verkregen in de aard en omvang van het fenomeen sportmobiliteit en de (on)mogelijkheden om alternatieve vormen van vervoer in te zetten.
  Betekenis van netwerken in ontwikkeling plattelandstoerisme. Studie naar situatie in de Auvergne.
  Caalders, J.D.A.D. - \ 1997
  Recreatie en Toerisme 7 (1997)1. - ISSN 0165-4179 - p. 26 - 29.
  openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - sociale economie - frankrijk - economische planning - outdoor recreation - rural recreation - rural planning - rural development - socioeconomics - france - economic planning
  Planning for tourism development; the applicability of network management.
  Caalders, J. - \ 1997
  In: FUTRO workshop 'the battle for the tourist', Eindhoven (1997)
  Tourism in Friesland; a network appraoch.
  Caalders, J. - \ 1997
  In: ATLAS International Conference 'Tourism, Leisure and Community Development', Viana do Castelo, Portugal (1997)
  Managing the transition from agriculture to tourism: analysis of tourism networks.
  Caalders, J. - \ 1997
  Managing Leisure 2 (1997). - ISSN 1466-450X - p. 127 - 142.
  Verslag van de discussies en een evaluatie van de ideeën voor kennisvragen.
  Caalders, J. - \ 1997
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 12 (1997)2. - ISSN 0921-481X - p. 213 - 220.
  Agritourism in France: the example of Dutch campers and caravanners at a farm in Département Cantal.
  Kloeze, J.W. te; Huijnen, S. ; Caalders, J. - \ 1997
  In: The battle for the tourist, Eindhoven, 1997, A book of papers of the EIRASS - p. 429 - 442.
  Regionaal-geografische oefeningen in Frankrijk - Recensie van het boek: Methodological exercises in regional geography: France as an example, C.P. Terlouw (ed.) 1994. Nederlandse Geografische Studies 179.
  Caalders, J. - \ 1996
  Geografie 5 (1996)3. - ISSN 0926-3837 - p. 47 - 48.
  Network-analysis in tourism and recreation research: the Auvergne as an example.
  Caalders, J.D.A.D. - \ 1996
  In: LSA/VVS/ATLAS Conf. Wageningen. Pre-Conference Book - p. 38 - 38.
  Multi-layeredness of rural space: using network-analysis as a methodology.
  Caalders, J. - \ 1996
  In: Abstract IGU-congress, The Hague Utrecht : Stichting Internationaal Geografisch Congres - p. 76 - 77.
  Potenties platteland beter benutten.
  Caalders, J. - \ 1995
  Recreatie en Toerisme 5 (1995)4. - ISSN 0165-4179 - p. 26 - 26.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.