Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De betekenis van natuur en recreatie voor gezondheid en welzijn van mensen
  Walter, J. ; Calon, S.A. ; Wolde, S.J. ten - \ 1999
  Den Haag : Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Operatie Boomhut 8) - ISBN 9789032702793 - 125 p.
  Hoewel er tot op heden weinig wetenschappelijk bewijsmateriaal beschikbaar is, bestaat er een algemene notie dat natuur gezond is en bijdraagt aan het welbevinden van mensen. Uiteindelijk zijn wij zelf ook als levend wezen onderdeel van de natuur. De belangrijke rol die de natuur in het leven van mensen speelt komt ook tot uitdrukking in de plaats die de natuur inneemt in religie, geestelijke stromingen en de kunsten. De bundel bevat een aantal inleidingen, die op een studiedag over deze materie werdgeorganiseerd. Voorts zijn opstellen van burgers over de rol van de natuur in hun leven opgenomen. De bundel besluit met een literatuurstudie naar de effecten van beweging en natuurbeleving op de gezondheid.
  Empirische ondersteuning voor de relaties tussen natuur als leefomgeving en (met name) de psychische gezondheid
  Berg, A.E. van den - \ 1999
  In: De betekenis van natuur en recreatie voor gezondheid en welzijn van mensen / Walter, J., Calon, S.A., ten Wolde, S.J., - p. 13 - 16.
  Landbouwbedrijf J.F. Calon, Spanjaardsweg 4, Philippine (Z) : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
  Dekkers, J.M.J. - \ 1981
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1545) - 31
  horizonten - landevaluatie - bodemclassificatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - nederland - kaarten - zeeland - horizons - land evaluation - soil classification - soil suitability - soil surveys - soil taxonomy - soil types - maps - netherlands
  Kuilbewaring van machinaal gerooide winterpeen : (onderzoek in seizoen 1979-1980)
  Hak, P.S. ; Deelen, W. van; Calon, F. - \ 1980
  Wageningen : Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten - IBVL (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten 299) - 10
  Mogelijkheden van kuilbewaring voor schorseneren : (onderzoek in seizoen 1979-1980)
  Hak, P.S. ; Timmers, M.C. ; Deelen, W. van; Calon, F. - \ 1980
  Wageningen : Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten - IBVL (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten 298) - 12
  Bij het thema 'Vrouw en waarden, in heden en toekomst'. Enkele aantekeningen, opmerkingen en suggesties
  Baak, W. ; Calon, M. ; Jansen, M.J. - \ 1978
  Wageningen : Unknown Publisher
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.