Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 108

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2018 : National Inventory Report 2020
  Ruyssenaars, P.G. ; Coenen, P.W.H.G. ; Rienstra, J.D. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; Dröge, R. ; Geilenkirchen, G. ; Hoen, M. 't; Honig, E. ; Huet, B. van; Huis, E.P. van; Koch, W.W.R. ; Lagerwerf, L.L. ; Molder, R.A. te; Montfoort, J.A. ; Vonk, J. ; Zanten, M.C. van - \ 2020
  Bilthoen : National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) - 528 p.
  Total greenhouse gas (GHG) emissions in the Netherlands in 2018 decreased by approximately 2.7 percent, in comparison with 2017 emissions. This decrease was mainly the result of decreased coal combustion for energy and heat production.In 2018, total GHG emissions (including indirect CO2 emissions and excluding emissions from Land use, land use change and forestry (LULUCF)) in the Netherlands amounted to 188.2 Tg CO2 eq. This is approximately 15.1 percent below the emissions in the base year 1990 (221.7 Tg CO2 eq.).CO2 emissions in 2018 were 1.6 percent below the level in the base year. The total of the emissions of methane, nitrous oxide and fluorinated gases (CH4, N2O and F-gases) was reduced by more than 50% over this period.This report documents the Netherlands’ annual submission for 2020 of its GHG emissions inventory in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006) prescribed by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol (KP) and the European Union’s Greenhouse Gas Monitoring Mechanism.This report includes explanations of observed trends in emissions, an assessment of the sources with the highest contribution to total national emissions (key sources) and a description of the uncertainty in the emissions es timates. Estimation methods, data sources and emission factors (EFs) are described for each source category, and there is also a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data. The report also describes changes in methodologies since the previous submission (NIR 2019), the results of recalculations and planned improvements.
  Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2017 : National inventory report 2019
  Ruyssenaars, P.G. ; Coenen, P.W.H.G. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; Dröge, R. ; Geilenkirchen, G. ; Hoen, M. 't; Honig, E. ; Huet, B. van; Huis, E.P. van; Koch, W.W.R. ; Lagerwerf, L.L. ; Molder, R.A. te; Montfoort, J.A. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. ; Zanten, M.C. van - \ 2019
  RIVM - 420 p.
  Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2016 : National Inventory Report 2018
  Coenen, P.W.H.G. ; Zanten, M.C. van; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; Berghe, A.C.W.M. van den; Huis, E.P. van; Geilenkirchen, G. ; Hoen, M. 't; Hoogsteen, M. ; Molder, R. te; Dröge, R. ; Montfoort, J.A. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. ; Dellaert, S. ; Koch, W.W.R. - \ 2018
  Bilthoven : National Institute for Public Health and the Environment (RIVM report 2018-0006) - 406
  Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990–2015 : National Inventory Report 2017
  Coenen, P.W.H.G. ; Maas, C.W.M. van der; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; Berghe, A.C.W.M. van den; Huis, E.P. van; Geilenkirchen, G. ; Hoogsteen, M. ; Spijker, J. ; Molder, R. te; Dröge, R. ; Montfoort, J.A. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. ; Oude Voshaar, S. ; Dellaert, S. - \ 2017
  Bilthoven : National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) (RIVM report 2017-0033) - 361
  Total greenhouse gas (GHG) emissions from the Netherlands in 2015 increased by approximately 4%, compared with 2014 emissions. This increase was mainly the result of the increased electricity production in coal fired plants compared to 2014. Furthermore fuel combustion in all sectors was increased as the winter of 2015 was less mild as the one in 2014. In 2015, total GHG emissions (including indirect CO2 emissions and excluding emissions from Land use, land use change and forestry (LULUCF)) in the Netherlands amounted to 195.2 Tg CO2 eq. This is approximately 12.5% below the emissions in the base year2 (223.1 Tg CO2 eq). CO2 emission have increased above the level in the base year 1990 in 2015 (+ 1.5%). This increase was offset by the reduction in the emissions since 1990 of methane, nitrous oxide and fluorinated gases (CH4, N2O and F-gases). This report documents the Netherlands’ 2017 annual submission of its greenhouse gas emissions inventory in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006) provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union’s Greenhouse Gas Monitoring Mechanism. The report includes explanations of observed trends in emissions; an assessment of the sources with the highest contribution to the national emissions (key sources) and the uncertainty in their emissions; an itemization of methods, data sources and emission factors (EFs) applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data.
  Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in brabantse beken
  Verdonschot, Piet ; Verdonschot, Ralf ; Bauwens, Jolanda ; Brugmans, Bart ; Dees, Albert ; Kits, Mirja ; Moeleker, Mieke ; Hoog, Jacco de; Scheepens, Mark ; Barten, Ineke ; Coenen, Daniel ; Vugt, Angelique van; Roovers, Sandra - \ 2017
  Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2017-16) - ISBN 9789057737398 - 136
  Waterschappen stellen zich als doel om de komende jaren alle oppervlaktewateren in een goede ecologische toestand te brengen. Herinrichtingsprojecten zijn relatief duur en hebben vooralsnog een tegenvallend ecologisch resultaat. Door het slim toepassen van kleinschalige maatregelen blijkt het mogelijk te zijn om met relatief kleine ingrepen een bijdrage te leveren aan KRW-doelen. Per type kleinschalige maatregel zijn de effecten op de waterkwaliteit en de ecologie van het oppervlaktewater inzichtelijk gemaakt en vertaald naar concrete aanbevelingen, die vervolgens als leidraad bij beheer kunnen dienen. Welke maatregel het beste kan worden ingezet in een beek hangt sterk af van de gestelde doelen en de lokale omstandigheden.
  Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2014 : National Inventory Report 2016
  Coenen, P.W.H.G. ; Maas, C.W.M. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. - \ 2016
  Bilthoven : RIVM; National Institute for Public Health and Environment (RIVM report 2016-0047) - 249
  Invloed van beekbegeleidende bomen op de ecologische kwaliteit van Noord-Brabantse beken
  Verdonschot, R.C.M. ; Brugmans, Bart ; Scheepens, Mark ; Coenen, Daniël ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
  H2O online (2016)28 juli.
  aquatische ecologie - waterlopen - bomen - noord-brabant - monitoring - beschaduwen - gegevensanalyse - waterschappen - vegetatie - waterplanten - waterkwaliteit - aquatic ecology - streams - trees - noord-brabant - monitoring - shading - data analysis - polder boards - vegetation - aquatic plants - water quality
  Monitoringsdata van Brabantse beken laat zien dat bomen belangrijk zijn voor het halen van ecologische doelen. Echter, voor maximale effectiviteit met betrekking tot vegetatieontwikkeling en koeling van het beekwater voldoet alleen de zwaarste beschaduwingsklasse (>70%) en moet gestreefd worden naar lange beschaduwde trajecten. Macrofauna profiteert vooral via de door bomen gegenereerde substraatdifferentiatie. Het toepassen van beschaduwing brengt voor de waterschappen wel grote uitdagingen met zich mee. Verder blijkt uit de data-analyse dat jaarrond voldoende stroming een vereiste is voor de ecologische doelrealisatie in de trajecten.
  Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2013 : National Inventory Report 2015
  Coenen, P.W.H.G. ; Maas, C.W.M. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. - \ 2015
  Bilthoven : National Institute for Public Health and the Environment (RIVM report 2015-0188) - 286
  Fish abundance, fisheries, fish trade and consumption in sixteenth-century Netherlands as described by Adriaen Coenen
  Bennema, F.P. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2015
  Fisheries Research 161 (2015). - ISSN 0165-7836 - p. 384 - 399.
  pleuronectes-platessa l - atlantic bluefin tuna - southern north-sea - cod gadus-morhua - wadden sea - population-dynamics - medieval europe - resource use - lower rhine - history
  Concern about fisheries impact on marine ecosystems has raised the interest in the reconstruction of the state of marine ecosystems and the nature of the human activities in the past. We present late 16th century information on the occurrence and relative abundance of biota in Dutch coastal and inland waters (50 marine fish, 13 diadromous or freshwater and 4 marine mammal species), as well as a description of the sea fisheries (target species, fishing grounds, gear), fish trade, export, and fish consumption in Holland as documented in the handwritten Fish Book by Adriaen Coenen (1577–1581). The species composition and abundances are compared to published trawl survey data from around 1900 and in the 1990s. Fish species that have disappeared almost completely, were already rare around 1900 and are characterised by a large body size (rays and sharks, sturgeon, ling), whereas currently abundant species were already abundant in the 16th century. Intensive fisheries for herring occurred near Orkney, Fairhill and Shetland. Coastal and freshwater fisheries provided fresh fish for local as well as export markets, but also provided bait for the massive offshore hook and line fishery for the production of salted cod, which remained largely unnoticed. Dried flatfish were exported to Germany. Consumption of fish and marine invertebrates differed between social classes. Coenen distinguished eight consumer categories, a refinement of the categories ‘rich’ and ‘poor’ used in archaeological studies.
  Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2012; National inventory report 2014
  Coenen, P.W.H.G. ; Maas, C.W.M. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; Berghe, A.C.W.M. van den; Biesebeek, J.D. te; Nijkamp, M.M. ; Huis, E.P. - \ 2014
  Bilthoven : RIVM - 278
  broeikasgassen - emissie - kooldioxide - methaan - inventarisaties - nederland - greenhouse gases - emission - carbon dioxide - methane - inventories - netherlands
  Total greenhouse gas emissions from the Netherlands in 2012 decreased by approximately 1.7 per cent, compared with 2011 emissions. This decrease is mainly the result of decreased fuel combustion in the Energy sector (increased electricity import) and in road transport. In 2012, total direct greenhouse gas emissions (excluding emissions from LULUCF – land use, land use change and forestry) in the Netherlands amounted to 191.7 Tg CO2 eq. This is approximately 10 per cent below the emissions in the base year (213.2 Tg CO2 eq.). The 51% reduction in the non-CO2 emissions in this period is counterbalanced by 4 per cent increase in CO2 emissions since 1990.This report documents the Netherlands’ 2014 annual submission of its greenhouse gas emissions inventory in accordance with the guidelines provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union’s Greenhouse Gas Monitoring Mechanism.The report comprises explanations of observed trends in emissions; a description of an assessment of key sources and their uncertainty; documentation of methods, data sources and emission factors applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data.Keywords: greenhouse gases, emissions, trends, methodology, climate.
  Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in het primair onderwijs: wat levert het op?
  Albers, L. ; Coenen-van der Burg, I. ; Vlugt, I. van der; Bemelmans, W. - \ 2013
  Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 91 (2013)6. - ISSN 1388-7491 - p. 304 - 308.
  Binnen het landelijke programma #Jeugdimpuls staat de bevordering van een gezonde leefstijl van jongeren centraal. Eén van de activiteiten is het ondersteuningsaanbod voor het primair onderwijs. Via een keuzemenu op www.gezondeschool.nl konden basisscholen eind 2012 kiezen voor advies op maat over gezondheidsbevordering door de GGD en/of voor extra (financiële) ondersteuning bij interventies. Maar liefst 484 scholen toonden hiervoor belangstelling. Dit artikel licht de ontwikkeling en uitvoering van dit ondersteuningsaanbod toe en beschrijft enkele factoren die van invloed waren op de deelname van de basisscholen. Het RIVM – Centrum Gezond Leven gebruikt deze leerervaringen bij het vormgeven van nieuwe ondersteuningsrondes in het najaar van 2013.
  Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2011. National Inventory Report 2013
  Coenen, P.W.H.G. ; Maas, C.W.M. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; Berghe, A.C.W.M. van den; Biesebeek, J.D. te; Brandt, A.T. ; Geilenkirchen, G. ; Hoek, K.W. van der; Molder, R. te; Dröge, R. ; Montfoort, J.A. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. - \ 2013
  Bilthoven : RIVM - 258
  broeikasgassen - luchtverontreiniging - milieubeleid - overheidsbeleid - emissie - tendensen - inventarisaties - methodologie - greenhouse gases - air pollution - environmental policy - government policy - emission - trends - inventories - methodology
  Total greenhouse gas emissions from The Netherlands in 2011 decreased by approximately 7 per cent compared with 2010 emissions. This decrease is mainly the result of decreased fuel combustion in the Energy sector (less electricity production) and in the petrochemical industry. Fuel use for space heating decreased due to the mild winter compared with the very cold 2010 winter. In 2011, total direct greenhouse gas emissions (excluding emissions from LULUCF – land use, land use change and forestry) in The Netherlands amounted to 194.4 Tg CO2 eq. This is approximately 9 per cent below the emissions in the base year 2 (213.2 Tg CO2 eq). This report documents the Netherlands’ 2012 annual submission of its greenhouse gas emissions inventory in accordance with the guidelines provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union’s Greenhouse Gas Monitoring Mechanism. The report comprises explanations of observed trends in emissions; a description of an assessment of key sources and their uncertainty; documentation of methods, data sources and emission factors applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data. Keywords: greenhouse gases, emissions, trends, methodology, climate
  De geleerde lessen uit het AGORA programma Gezond Ouder Worden I
  Lezwijn, J. ; Vlaming, R. de; Haveman-Nies, A. ; Coenen, I. - \ 2012
  Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 43 (2012). - ISSN 0167-9228 - 1 p.
  Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2010 : national inventory report 2012
  Coenen, P.W.H.G. ; Maas, C.W.M. ; Zijlema, P.J. ; Baas, K. ; Berghe, A.C.W.M. van den; Biesebeek, J.D. te; Brandt, A.T. ; Geilenkirchen, G. ; Hoek, K.W. van der; Molder, R. te; Dröge, R. ; Montfoort, J.A. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. ; Wyngaert, I.J.J. van den - \ 2012
  Bilthoven : RIVM - 250
  broeikasgassen - luchtverontreiniging - milieubeleid - overheidsbeleid - emissie - tendensen - methodologie - inventarisaties - greenhouse gases - air pollution - environmental policy - government policy - emission - trends - methodology - inventories
  Rapportage van de jaarlijkse inventarisatie van broeikasgasemissies die het RIVM op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft opgesteld. De inventarisatie bevat verder trendanalyses om ontwikkelingen in de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2010 te verklaren, en een analyse van de onzekerheid in de emissiesgetallen.
  Professor Sanders over hoogwaardige toepassingen van biomassa (interview met J.P.M. Sanders)
  Sanders, Johan - \ 2011
  Professor dr. Johan Sanders, hoogleraar Valorisatie van plantaardige productieketens aan de Universiteit van Wageningen, wordt als goeroe gezien op het gebied van de bioraffinage. Hij pleit voor een zo hoogwaardig mogelijk gebruik van de verschillende componenten van biomassa. in een interview met het Nieuwsbulletin geeft hij aan hoe de toekomst is voor organische reststromen.
  'Landbouwgif niet grootste bijenkiller'
  Blacquiere, Tjeerd - \ 2011
  WAGENINGEN – Tot nu toe is er geen enkel wetenschappelijk bewijs gevonden dat het landbouwgif imidacloprid de belangrijkste oorzaak is van de massale bijensterfte in heel Europa. De afdeling Plant Research International van de Wageningen Universiteit doet in opdracht van het ministerie van Landbouw al jaren onderzoek naar de bijensterfte, en denkt eerder aan de varroamijt als belangrijkste ’bijenkiller’. Dat laat bijenonderzoeksleider Tjeerd Blacquiere dinsdag weten in een reactie op GroenLinks en de Partij van de Dieren, die hebben opgeroepen tot een debat over en onderzoek naar de relatie tussen landbouwgif en de bijensterfte. Aanleiding voor de oproep is een uitzending van het tv-programma Zembla zaterdag. De PvdD stelt zelfs dat de relatie allang is aangetoond en dat staatssceretaris Henk Bleker (Landbouw) het gif daarom moet verbieden
  Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2009 : National Inventory Report 2011
  Maas, C.W.M. ; Coenen, P.W.H.G. ; Zijlema, P.W. ; Baas, K. ; Berghe, G. van; Biesebeek, J.D. te; Brandt, A.T. ; Geilenkirchen, G. ; Hoek, K.W. van der; Molder, R. te; Dröge, R. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. ; Wyngaert, I.J.J. van den - \ 2011
  Bilthoven : National Institute for Public Health and the Environment (RIVM report / National Institute for Public Health and the Environment 680355004/2011) - 279
  broeikasgassen - emissie - tendensen - methodologie - klimaat - nederland - greenhouse gases - emission - trends - methodology - climate - netherlands
  The total greenhouse gas emission from the Netherlands in 2009 decreased by approximately 3% compared to the emission in 2008. This decrease is a result of the economic crisis, especially due to the decrease in the industrial production. In 2009, total direct greenhouse gas emissions (excluding emissions from LULUCF – land use, land use change and forestry) in the Netherlands amount to 198.9Tg CO2 eq. This is nearly 7 % below the emissions in the base year 1990 (213.2 Tg CO2 eq). This report documents the 2011 Netherlands’ annual submission of its greenhouse gas emission inventory in accordance with the guidelines provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union’s Greenhouse Gas Monitoring Mechanism. The report comprises explanations of observed trends in emissions; a description of an assessment of key sources and their uncertainty; documentation of methods, data sources and emission factors applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data.
  Museumstof moet sterfte bijen verklaren
  Kleijn, David ; Steen, Sjef van der - \ 2010
  WAGENINGEN - Wetenschappers uit Wageningen en Leiden gaan de komende maanden oude collecties in musea afstoffen. De deskundigen willen antiek stuifmeel verzamelen, dat mogelijk meer kan vertellen over de oorzaken van de heersende bijensterfte. Het afstoffen is onderdeel van een omvangrijk onderzoeksprogramma, waarvoor het ministerie van LNV een miljoen euro heeft uitgetrokken. Het oude stuifmeel kan aantonen wat het favoriete voedsel van wilde bijen is. Mogelijk krijgen bijen door het uitsterven van soorten niet meer genoeg te eten, denken de onderzoekers. Het is bekend dat er veel minder klaver is dan een eeuw geleden, terwijl hommels daar dol op zijn. Andere onderzoekers gaan bij imkers inventariseren hoe hoog de sterfte onder hun volken is. Voor de dramatische sterfte bestaan twee wetenschappelijke verklaringen. De ene groep denkt dat de Varroa-mijt een slachting aanricht. De andere groep is er van overtuigd dat pesticiden in de landbouw desastreus zijn voor de beestjes
  Eindrapportage 'Gezond ouder worden in Epe' 2006-2010
  Vlaming, R. de; Lezwijn, J. ; Weert, L. de; Coenen, I. - \ 2010
  Apeldoorn : GGD Gelre IJssel - 30 p.
  Eindrapportage 'Gezond ouder worden in Zutphen' 2006-2010
  Vlaming, R. de; Lezwijn, J. ; Coenen, I. - \ 2010
  Apeldoorn : GGD Gelre IJssel - 30 p.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.