Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 68

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Coping styles, social support and sex-differences
  Defares, P.B. ; Brandjes, M. ; Nass, C.H.Th. ; Ploeg, J.D. van der - \ 1985
  In: Social support: Theory, research and applications / Sarason, J.G., Sarason, B.R., Dordrecht : Nijhoff - p. 173 - 186.
  Omgaan met stress. Het effect van een cursus op type A gedrag en gezondheid
  Ros, W.J.G. ; Winnubst, J.A.M. ; Defares, P.B. ; Joppen, J.G.G.M. ; Leeuwen, G.M. van - \ 1985
  Nijmegen : Katholieke Universiteit - 99 p.
  A controlled study of a breathing therapy for treatment of hyperventilation syndrome
  Grossman, P. ; Swart, J.C.G. de; Defares, P.B. - \ 1985
  Journal of Psychosomatic Research 29 (1985). - ISSN 0022-3999 - p. 49 - 58.
  Individual differences in cardiorespiratory, psychological and somatic-symptom reactivity to situational stressors
  Grossman, P. ; Wientjes, C.J.E. ; Defares, P.B. - \ 1985
  Psychophysiology 22 (1985). - ISSN 0048-5772 - p. 593 - 593.
  Stress bij groepsleiding
  Ploeg, J.D. van der; Brandjes, M. ; Nass, C.H.Th. ; Defares, P.B. - \ 1985
  In: Jeugd (z)onder dak / van der Ploeg, J.D., - p. 46 - 61.
  Is ondernemerschap te beinvloeden?
  Defares, P.B. - \ 1985
  Bedrijfsontwikkeling 16 (1985)7/8. - ISSN 0303-4127 - p. 293 - 329.
  ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - landbouwvoorlichting - entrepreneurship - farm management - agricultural extension
  Over de vraag welke kwaliteiten bevorderen goed ondernemerschap en zijn deze door de voorlichting te bevorderen. Zo ja, hoe dan. Geconcludeerd wordt dat deze eigenschappen gedeeltelijk door voorlichting bevorderd kunnen worden zoals het gericht zijn op anderen
  Eating behavior, personality traits and body mass in women
  Strien, T. van; Frijters, J.E.R. ; Roosen, R.G.M.F. ; Knuiman-Hijl, W.J.H. ; Defares, P.B. - \ 1985
  Addictive behaviors 10 (1985). - ISSN 0306-4603 - p. 333 - 343.
  To the heart of the matter
  Grossman, P. ; Defares, P.B. - \ 1984
  In: Stress and anxiety / Spielberger, C.D., Sarason, I., Defares, P.B., - p. 149 - 162.
  The Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ). Assessment of Restrained Eating, Emotional Eating, and External Eating
  Strien, T. van; Frijters, J.E.R. ; Bergers, G.P.A. ; Defares, P.B. - \ 1984
  Unknown Publisher
  Te dik: is lijnen erger dan de kwaal?
  Strien, T. van; Frijters, J.E.R. ; Defares, P.B. - \ 1984
  Psychologie Magazine 3 (1984). - ISSN 1389-8051 - p. 11 - 15.
  Stress: Preventieve maatregelen
  Defares, P.B. - \ 1984
  Preventie, Tijdschrift voor veiligheid en preventie (1984)5. - p. 33 - 37.
  Stress en voeding
  Defares, P.B. - \ 1984
  In: Handboek voeding in de praktijk
  Stress and anxiety, vol. IX
  Spielberger, C.D. ; Sarason, I. ; Defares, P.B. - \ 1984
  New york : Hemisphere - 283 p.
  Riskant rookgedrag: subjectieve competentie, zelfwaardering en gezondheid
  Soomer, K.L.P. de; Defares, P.B. - \ 1984
  Gedrag : tijdschrift voor psychologie 12 (1984). - ISSN 0377-7308 - p. 82 - 100.
  Psychosomatic symptoms, anxiety and hyperventilation in normals
  Wientjes, C. ; Grossman, P. ; Defares, P.B. - \ 1984
  Bulletin européen de physiopathologie respiratoire 1 (1984). - p. 90 - 91.
  Lijnen en overgewicht
  Strien, T. van; Frijters, J.E.R. ; Defares, P.B. - \ 1984
  Voeding 45 (1984). - ISSN 0042-7926 - p. 87 - 93.
  Het hyperventilatiesyndroom
  Defares, P.B. ; Grossman, P. - \ 1984
  Alphen aan den Rijn : Stafleu - 210 p.
  De boerin en de psychische belasting van de melkveehouder
  Giesen, C.W.M. ; Defares, P.B. - \ 1984
  Landbouwkundig Tijdschrift 96 (1984)11. - ISSN 0927-6955 - p. 28 - 31.
  melkvee - melkveehouderij - boeren - mentale stress - sociale klassen - vrouwen - werk - dairy cattle - dairy farming - farmers - mental stress - social classes - women - work
  In de Nederlandse melkveehouderij levert de boerin vaak een belangrijke bijdrage aan het werk op het bedrijf. Ze doet het werk in het algemeen met plezier en beschouwt haar hulp als iets vanzelfsprekends. Aldus enkele resultaten uit recente studies over de positie van de boerin. Men zou kunnen verwachten dat op bedrijven waar de bijdrage van de vrouw groot is, het bedrijfshoofd minder spanningen en problemen ondervindt dan op bedrijven waar de vrouw in mindere mate of helemaal niet meewerkt. In dit artikel wordt een onderzoek besproken, waarin deze veronderstelling niet wordt bevestigd. Enkele mogelijke verklaringen worden gegeven
  Coping styles and vulnerability of women at work in residential settings
  Defares, P.B. ; Brandjes, M. ; Nass, C.H. ; Ploeg, J.D. van der - \ 1984
  Ergonomics 27 (1984). - ISSN 0014-0139 - p. 527 - 545.
  Ademhaling, stress en emotie
  Grossman, P. ; Defares, P.B. - \ 1984
  In: Het hyperventilatiesyndroom / Defares, P.B., Grossman, P., - p. 103 - 122.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.