Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Dol
  Check title to add to marked list
  Waarom zijn kabeljauwen zo dol op windmolens?
  Lindeboom, H.J. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  noordzee - kabeljauw - windmolens - windmolenpark - biodiversiteit - macrofauna - lesmaterialen - north sea - cod - windmills - wind farms - biodiversity - macrofauna - teaching materials
  Kabeljauwen halen hun geschubde schouders op om duurzame energie, en toch worden ze erg enthousiast van windmolens die in zee staan. De bodem waar die op rusten heeft namelijk 300 keer zo hoge biomassa dan andere stukken bodem. Prof. dr. Han Lindeboom van de Wageningen UR deed onderzoek naar die gebieden, en daarover vertelt hij in dit college.
  Grote zilverreiger dol op ons land
  Vliet, A.J.H. van - \ 2014
  De Telegraaf (2014).
  Of mice and oaks : conditional outcomes in a seed-dispersal mutualism
  Suselbeek, L. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins; Frans Bongers, co-promotor(en): Patrick Jansen; Sip van Wieren. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571020 - 120
  zaadverspreiding - verspreiding - mutualisme - knaagdieren - boomvruchten - sus scrofa - apodemus sylvaticus - ecologie - seed dispersal - dispersal - mutualism - rodents - tree fruits - sus scrofa - apodemus sylvaticus - ecology

  PhD Thesis (defence scheduled for 10 October 2014, 4pm) – abstracts for library

  Of Mice and Oaks: conditional outcomes in a seed-dispersal mutualism

  Lennart Suselbeek

  Abstract UK

  Rodents like to wood mouse store acorns to overcome winter, but some of the stored acorns are never retrieved by the rodents. Those acorns that are not retrieved have a chance to germinate and establish into a new tree. Thus, the interaction between mice and oaks is potentially mutualistic. However, the interaction is only mutualistic when the acorns are placed in locations where germination is likely to take place. The aim of this study was to investigate whether and how the strategy of hoarding (i.e. storing the seeds) depended on the presence of wild boar (who are very fond of acorns too!), de abundance of acorns and the abundance of mice in the area. Wild boar did not seem to be very capable to detect the acorns that had been hidden in the soil by the rodents, and as a consequence they seem to have little effect on the hoarding strategy of rodents. The abundance of rodents and of acorns does affect the hoarding patterns of rodents. With more competition (i.e. more mice or fewer acorns), seeds are hidden more quickly and are being scattered more widely. The acorns benefit from this, as their chance to survive and successfully establish as a new tree increases with dispersal distance and seed spacing.

  Abstract NL

  Muizen leggen een wintervoorraad aan van eikels, maar een deel van deze voorraad wordt vaak niet opgegeten door de muizen. De niet opgegeten eikels hebben een kans om zich te vestigen als nieuwe eik, en daarmee is de interactie tussen muizen en eiken in potentie een mutualisme. Echter, er is alleen sprake van een mutualisme als de eikels op goede kiemplaatsen terecht komen. Doel van deze studie was te onderzoeken of de verstopstrategie van muizen afhankelijk was de aanwezigheid van wilde zwijnen (die ook dol op eikels zijn!), van het aanbod aan eikels, en van het aantal muizen in het gebied. De wilde zwijnen lijken niet goed in staat te zijn om de door muizen in de grond verstopte eikels terug te vinden, en daardoor hebben zij weinig invloed op het hamstergedrag van de muizen. Het aantal eikels en muizen heeft wel invloed op de verstopstrategie. Hoe meer concurrentie (dus, meer muizen of juist minder eikels), hoe sneller en meer verspreid de zaden verstopt worden. De eikels profiteren daar van, want hoe beter ze verspreid worden des te groter hun overlevingskans.

  Identification of alg3 in the mushroom-forming fungus Schizophyllum commune and analysis of the ¿alg3 knockout mutant
  Berends, E. ; Lehle, L. ; Henquet, M. ; Hesselink, T. ; Wösten, H.A.B. ; Lugones, L.G. ; Bosch, H.J. - \ 2013
  Glycobiology 23 (2013)2. - ISSN 0959-6658 - p. 147 - 154.
  saccharomyces-cerevisiae - n-glycan - gene - glycoproteins - enzyme - mannosyltransferase - glucocerebrosidase - oligosaccharides - glycosylation - therapy
  Alg3 of Saccharomyces cerevisiae catalyzes the mannosyl transfer from Man-P-Dol to Man(5)GlcNAc(2)-PP-Dol resulting in the formation of Man(6)GlcNAc(2)-PP-Dol, which is then further processed to the final precursor oligosaccharide Glc(3)Man(9)GlcNAc(2) for N-glycosylation of proteins. Here, we identified the alg3 gene of the mushroom-forming fungus Schizophyllum commune by homology search. Its function was confirmed by the complementation of the Delta alg3 strain of S. cerevisiae. Inactivation of alg3 in S. commune resulted in the production of predominantly Man(3)GlcNAc(2) protein-linked N-glycans. No impact on growth nor a developmental phenotype due to the deletion was observed. This provides a first step toward engineering of a homogeneous, humanized N-glycosylation pattern for the production of therapeutic glycoproteins in mushrooms.
  Institutional Arrangements in seasonal floodplain management under community-based Aquaculture in Bangladesh
  Haque, A.B.M.M. ; Visser, L.E. ; Dey Madan, M. - \ 2011
  Asian journal of agriculture and development 8 (2011)1. - ISSN 1656-4383 - p. 1 - 18.
  Seasonal floodplains under private and public ownership in the Indo-Ganges river basin provide food and income for millions of people in Bangladesh. Floodplain ownership regimes are diverse, covering the whole spectrum from public to private ownership. The paper compares community-based fish culture projects in these floodplains and analyzes the institutional arrangements of three different Floodplain Management Committees (FMC). The paper aimed to understand the complex institutional relations that govern ownership, access, and control of the floodplains under community-based fish culture (CBFC) to increase fish production and the livelihoods of the poor. We followed the stakeholders representing the various institutions and organizations such as the Department of Fisheries (DoF), Department of Land (DoL), and FMC. Other important stakeholders were the lease-holders of public water bodies in the floodplains, private landowners, seasonal, and professional fishers. The analysis demonstrates a significant increase of benefits to all stakeholders, including the poor, through the sharing of benefits derived from their involvement in the project. The willingness of different social classes to work together, the adoption of new technologies, and the societal embeddedness of local government institutions appear to be important inputs for policy making.
  Museumstof moet sterfte bijen verklaren
  Kleijn, David ; Steen, Sjef van der - \ 2010
  WAGENINGEN - Wetenschappers uit Wageningen en Leiden gaan de komende maanden oude collecties in musea afstoffen. De deskundigen willen antiek stuifmeel verzamelen, dat mogelijk meer kan vertellen over de oorzaken van de heersende bijensterfte. Het afstoffen is onderdeel van een omvangrijk onderzoeksprogramma, waarvoor het ministerie van LNV een miljoen euro heeft uitgetrokken. Het oude stuifmeel kan aantonen wat het favoriete voedsel van wilde bijen is. Mogelijk krijgen bijen door het uitsterven van soorten niet meer genoeg te eten, denken de onderzoekers. Het is bekend dat er veel minder klaver is dan een eeuw geleden, terwijl hommels daar dol op zijn. Andere onderzoekers gaan bij imkers inventariseren hoe hoog de sterfte onder hun volken is. Voor de dramatische sterfte bestaan twee wetenschappelijke verklaringen. De ene groep denkt dat de Varroa-mijt een slachting aanricht. De andere groep is er van overtuigd dat pesticiden in de landbouw desastreus zijn voor de beestjes
  Van zilte nood een deugd maken
  Blom, M. ; Brandenburg, W.A. - \ 2010
  Groenten & Fruit december (2010)2010. - ISSN 0925-9708 - p. 32 - 33.
  zoutwaterlandbouw - groenteteelt - groenten - halofyten - salicornia herbacea - cultuurmethoden - vollegrondsgroenten - saline agriculture - vegetable growing - vegetables - halophytes - salicornia herbacea - cultural methods - field vegetables
  Telers in Nederland en daarbuiten maken zich zorgen over verzilting van de grond. Maar chefkoks zijn dol op zilt en zetten zeekraal en andere lekkernijen graag op de kaart. Wordt het binnenkort een vertrouwd product in alle supermarkten? En is het ook te telen?
  Onkruid vergaat niet...zomaar, onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en alternatieve methoden voor milieuvriendelijke bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen.
  Smidt, R.A. ; Spijker, J.H. ; Schepel, E. ; Dol, R. ; Vries, R. de - \ 2010
  Rijen : Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek - ISBN 9789087850074 - 45
  golfbanen - sportveldgronden - sportterreinen - onkruidbestrijding - grasmatverbetering - duurzaamheid (sustainability) - golf courses - sports turf soils - sports grounds - weed control - sward renovation - sustainability
  Onderhoud van grassportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen. Wat betekent het voor u? Nederland telt in totaal ruim 20.000 buitensportvelden en tientallen golfbanen. Het beheer van de buitensportvelden gebeurt voor het grootste deel door gemeenten. De regelgeving over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden en golfbanen verandert op termijn door Europese regelgeving. De Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) heeft laten uitzoeken wat de gevolgen zijn als chemische gewasbeschermingsmiddelen niet meer zijn toegestaan bij het onderhoud
  Tomaten zijn dol op ledlampen, en de buren straks ook; Licht Wageningse onderzoekers zien veel voordelen in nieuwe, energiezuinige kasverlichting
  Didde, R. ; Marcelis, L.F.M. ; Ieperen, W. van - \ 2009
  De Volkskrant 2009 (2009). - p. Kennis3 - Kennis3.
  How to deal with the challenges of linking a large number of individual national models: the case of the AGMEMOD Partnership
  Salamon, P. ; Chantreuil, F. ; Donnellan, T. ; Erjavec, E. ; Esposti, R. ; Hanrahan, K. ; Leeuwen, M.G.A. van; Bouma, F. ; Dol, W. ; Salputra, G. - \ 2008
  Agrarwirtschaft 57 (2008) (2008)8. - ISSN 0515-6866 - p. 373 - 378.
  Identification of the Gene Encoding the 1,3-Mannosyltransferase (ALG3) in Arabidopsis and Characterization of Downstream N-Glycan Processing[W].
  Henquet, M.G.L. ; Lehle, L. ; Schreuder, M.E.L. ; Rouwendal, G.J.A. ; Molthoff, J.W. ; Helsper, J.P.F.G. ; Krol, A.R. van der; Bosch, H.J. - \ 2008
  The Plant Cell 20 (2008)6. - ISSN 1040-4651 - p. 1652 - 1664.
  asparagine-linked oligosaccharides - deficient glycoprotein syndrome - unfolded protein response - yeast mutants deficient - endoplasmic-reticulum - saccharomyces-cerevisiae - congenital disorder - oligosaccharyltransferase complex - acetylglucosaminyltransferase
  Glycosyltransferases are involved in the biosynthesis of lipid-linked N-glycans. Here, we identify and characterize a mannosyltransferase gene from Arabidopsis thaliana, which is the functional homolog of the ALG3 (Dol-P-Man: Man(5)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha 1,3-mannosyl transferase) gene in yeast. The At ALG3 protein can complement a Delta alg3 yeast mutant and is localized to the endoplasmic reticulum in yeast and in plants. A homozygous T-DNA insertion mutant, alg3-2, was identified in Arabidopsis with residual levels of wild-type ALG3, derived from incidental splicing of the 11th intron carrying the T-DNAs. N- glycan analysis of alg3-2 and alg3-2 in the complex-glycan-less mutant background, which lacks N- acetylglucosaminyl-transferase I activity, reveals that when ALG3 activity is strongly reduced, almost all N-glycans transferred to proteins are aberrant, indicating that the Arabidopsis oligosaccharide transferase complex is remarkably substrate tolerant. In alg3-2 plants, the aberrant glycans on glycoproteins are recognized by endogenous mannosidase I and N- acetylglucosaminyltransferase I and efficiently processed into complex-type glycans. Although no high-mannose-type glycoproteins are detected in alg3-2 plants, these plants do not show a growth phenotype under normal growth conditions. However, the glycosylation abnormalities result in activation of marker genes diagnostic of the unfolded protein response.
  The Microwave approach for improving the farm modelling process
  Passel, S. van; Wolfert, J. ; Lepoutre, J. ; Veen, H.B. van der; Hennen, W.H.G.J. ; Dol, W. ; Bouma, F. - \ 2005
  In: EFITA/WCCA 2005 conference, 25-28 July, 2005, Vila Real, Portugal / Boaventura, j, Morais, R, Vila Real : - p. 178 - 185.
  MicroWave: a generic framework for micro simulation based ex ante policy evaluation
  Wolfert, J. ; Lepoutre, J. ; Passel, S. van; Dol, W. ; Veen, H. van der; Bouma, F. - \ 2005
  In: 89th EAAE Seminar Modelling Agricultural Policies: State of the Art and New Challenges, Parma, Italy, 3-5 February 2005 - p. 117 - 137.
  Integration of small area estimation and mapping techniques; Tool for Regional Studies
  Vrolijk, H.C.J. ; Dol, W. ; Kuhlman, J.W. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 8, Models and data ) - ISBN 9789086150106 - 60
  regionale verkenningen - kaarten - statistiek - rekeningen van landbouwbedrijf - cartografie - nederland - regionale economie - regional surveys - maps - statistics - farm accounts - mapping - netherlands - regional economics
  Research projects are increasingly aimed at specific regions. A tool for statistics for regional studies was developed to combine all available information from the agricultural census and the Farm Accountancy Data Network. In this report a description is given of the development of methods and tools to display small area estimates in maps.
  Opfriscursus statistiek
  Cotteleer, G. ; Gardebroek, C. ; Vrolijk, H.C.J. ; Dol, W. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 8, Modellen en data ) - ISBN 9789052428307 - 149
  statistiek - gegevens verzamelen - testen - bemonsteren - regressie - modellen - multivariate analyse - bijscholingscursussen - statistics - data collection - testing - sampling - regression - models - multivariate analysis - refresher courses
  Schatten van kenmerken van kleine deelgebieden
  Vrolijk, H.C.J. ; Dol, W. ; Cotteleer, G. - \ 2002
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052427553 - 110
  gezamenlijke statistieken - statistische analyse - schattingen - methodologie - toegepaste statistiek - statistische steekproeftechnieken - aggregate statistics - statistical analysis - estimates - methodology - applied statistics - statistical sampling techniques
  Regelmatig voert het LEI onderzoek uit waarbij resultaten voor een klein gebied (gemeenten, provincies, landbouwgebieden, kaartvierkanten) of kleine groep gewenst zijn. In veel gevallen worden deze resultaten geproduceerd door beschikbare of berekende bedrijfsgegevens 'op te hogen' naar het gewenste aggregatieniveau. Hierbij is het noodzakelijk dat er voldoende waarnemingen voor het gebied zijn om verantwoord te kunnen aggregeren. Aggregatie van gegevens die betrekking hebben op Informatienet-bedrijven is voor kleine gebieden veelal niet mogelijk op basis van de gebruikelijke procedure die gebruikmaakt van wegingsfactoren. In de loop van de tijd zijn daarom op het LEI verschillende methodes toegepast/ontwikkeld die het mogelijk maken om toch bruikbare informatie op een laag ruimtelijk aggregatieniveau te genereren. Het is nuttig een vergelijking te maken van de beschikbare methoden voor het maken van schattingen voor kleine gebieden.
  Effects of fishing power and competitive interactions among vessels on the effort allocation on the trip level of the Dutch beam trawl fleet
  Rijnsdorp, A.D. ; Dol, W. ; Hooyer, M. ; Pastoors, M.A. - \ 2000
  ICES Journal of Marine Science 57 (2000)4. - ISSN 1054-3139 - p. 927 - 937.
  Variations in catch rates in relation to the spatial distribution of beam trawlers were analyzed using mandatory logbook data from the Dutch fleet for 1990-1996. Catch rates by trip, corrected for differences in market value, showed a consistent seasonal pattern with the highest values found during autumn and winter. Catch rates showed a log-linear relationship with engine power, indicating differences in competitive abilities among vessels. In 65% of the fishing trips, catch per unit of effort is equalized among fishing grounds. In the remaining trips, catch rates were below average, suggesting that vessels showed exploratory fishing. These results corroborate predictions of the ideal free distribution theory. More powerful vessels were over-represented on better fishing grounds as compared with less powerful vessels. As a special case the effect of vessel density on catch rate was investigated utilizing the convenient fact that a segment of the Dutch fleet stayed in port during one week each year ('week of prayer'). The catch rate of vessels that continued fishing was 10% higher than in the week before or following the week of prayer. No such differences were observed in a reference area where no change in vessel density was observed. Implications of this evidence of competitive interactions among vessels in relation to fisheries management are discussed. (C) 2000 International Council for the Exploration of the Sea.
  Creation of a database of fishery statistics of the Dutch fleet (DAFIST) final report
  Beek, F. van; Wilde, J. de; Dol, W. ; Blom, W. - \ 1998
  Unknown Publisher (RAPPORT C014/98)
  Flatfish 2.0 A bio-economical spatial simulation model for plaice (Pleuronectes platessa) and sole (Solea solea) in the North Sea
  Pastoors, M.A. ; Dol, W. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 1997
  Unknown Publisher (RIVO-DLO Report 97.005)
  en M. van Wijk Watersysteemverkenningen: Doelgroepstudie en beleidsanalyse; zee-en kustvisserij
  Rijnsdorp, A.D. ; Dol, W. ; Jager, J. de; Pastoors, M.A. ; Stralen, M. van; Wild, J.W. de - \ 1997
  Unknown Publisher (RIVO-DLO Rapport RIKZ 97.003)
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.