Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gericht de toekomst in; naar een betere besturing van slachterijen (3).
  Zuurbier, P. ; Dortmond, M. - \ 1989
  Vleesdistributie en Vleestechnologie 24 (1989)10. - ISSN 0042-7691 - p. 10 - 12.
  vlees - verpakken - slachtuitrusting - slachthuizen - voedsel - voedingsmiddelen - consumenteninformatie - consumenten - onderzoek - vraag - marktstructuur - meat - packing - slaughtering equipment - abattoirs - food - foods - consumer information - consumers - research - demand - market structure
  Kwaliteitszorg en ketenbewaking; naar een betere besturing van slachterijen (2).
  Zuurbier, P. ; Dortmond, M. - \ 1989
  Vleesdistributie en Vleestechnologie 24 (1989)9. - ISSN 0042-7691 - p. 36 - 39.
  voedingsmiddelen - voedselbewaring - vee- en vleesindustrie - dierlijke producten - vleeswaren - slachthuizen - vlees - verpakken - varkensvlees - vleeskwaliteit - vleeseigenschappen - macro-economie - landbouwproductie - verticale integratie - foods - food preservation - meat and livestock industry - animal products - meat products - abattoirs - meat - packing - pigmeat - meat quality - meat characteristics - macroeconomics - agricultural production - vertical integration
  Ingegaan wordt op de plaats van slachterijen in de agrarische keten en het belang van integrale ketenbewaking in de vleessector
  Reiniging en desinfectie; naar een betere besturing van slachterijen (1).
  Zuurbier, P. ; Dortmond, M. - \ 1989
  Vleesdistributie en Vleestechnologie 24 (1989)8. - ISSN 0042-7691 - p. 20 - 22.
  slachthuizen - vlees - verpakken - hygiëne - abattoirs - meat - packing - hygiene
  Leidraad voor het in kaart brengen van de bestaande reinigingssituatie, de kosten en baten ervan en de mogelijkheden om het bestaande systeem te verbeteren
  Gevolgen warm ontbenen voor de logistieke besturing.
  Dortmond, M. ; Zuurbier, P. - \ 1989
  Vleesdistributie en Vleestechnologie 24 (1989)1. - ISSN 0042-7691 - p. 34 - 36.
  Kosten en baten van warm ontbenen.
  Dortmond, M. ; Laack, H. van; Smulders, F. ; Zuurbier, P. - \ 1989
  Vleesdistributie en Vleestechnologie 24 (1989)1. - ISSN 0042-7691 - p. 31 - 33.
  Warm ontbenen van karkassen: kosten/baten analyse. 2. De kalversector.
  Dortmond, M.A. ; Laak, H.L.J.M. van; Smulders, F.J.M. ; Zuurbier, P.J.P. - \ 1988
  Wageningen : Vakgroep Bedrijfskunde LUW - 41 p.
  Warm ontbenen van karkassen: kosten/baten analyse. 1. Algemeen verslag.
  Dortmond, M.A. ; Laak, H.L.J.M. van; Smulders, F.J.M. ; Zuurbier, P.J.P. - \ 1988
  Wageningen : Vakgroep Bedrijfskunde LUW - 21 p.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.