Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 242

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Duin
  Check title to add to marked list
  Nieuw monitoringsmeetnet kwelders Ameland-Oost : Jaarrapportage veldwerk 2019
  Puijenbroek, Marinka E.B. van; Sonneveld, Cor - \ 2020
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C022/20) - 26
  Dit rapport is een update van de vorige jaarrapportage (Duin et al. 2018), waaruit de meer algemene teksten deels zijn overgenomen. Op het Waddeneiland Ameland vindt sinds 1988 bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning. Vanaf 1993 vindt er langlopende monitoring plaats naar de mogelijke effecten van de bodemdaling op Ameland-Oost. Een van de conclusies van de laatste integrale rapportage was dat de permanent kwadraten niet geheel representatief waren voor de hele kwelder, en daarom is er in 2019 een nieuw monitoringsplan opgesteld. Onderdeel zijn 80 permanente kwadraten (PQ’s) verspreidt over Neerlands Reid en de Hon waarin in 2019 de eerste vegetatieopnames zijn gemaakt en opslibbingsmetingen met de Sedimentatie-Erosiebalk uitgevoerd. Het ‘oude’ monitoringsnetwerk is voor de laatste keer volledig opgenomen in 2018, maar een aantal PQ’s zijn wel meegenomen in het nieuwe monitoringsnetwerk in 2019. Dit is het eerste jaar dat de nieuwe PQ’s gemeten zijn en opslibbingsresultaten kunnen pas berekend worden na de volgende meting in 2020. In de voorliggende rapportage wordt het nieuwe monitoringsplan geïntroduceerd. Daarnaast worden de laatste gegevens van de opslibbing van het ‘oude’ monitoringsnetwerk voor het jaar 2018 gepresenteerd en de opslibbingsresultaten van 2019 van de ‘oude’ PQ’s die in het nieuwe monitoringsnetwerk zijn opgenomen. Gebaseerd op de metingen uitgevoerd in 2019 van het oude en nieuwe meetnet kunnen we de volgende conclusies trekken: - De opslibbing in 2018 – 2019 was binnen de range van normale waarden voor een eilandkwelder en de sedimentatie volgde het normale patroon met de hoogste waarden aan de wadrand van de kwelder en op de oeverwallen. - In het nieuwe monitoringsnetwerk is op plekken waar regressie (22 PQ’s) heeft plaatsgevonden, vooral middenkwelder veranderd in lage kwelder (14 PQ’s). Er vond meer regressie van vegetatie plaats op het Neerlands Reid (18 PQ’s) dan op de Hon (4 PQ’s). - In kwelderdelen waar tussen 1993 en 2014 regressie van de vegetatie naar lage kwelder heeft plaatsgevonden is de bedekking van kale grond hoger dan in kwelderdelen waar lage kwelder al langer stabiel voorkomt. Een toename aan kale grond slibt minder snel op of erodeert en dat kan tot verdere regressie van de vegetatie leiden.
  Omgaan met de toekomst
  Pot, W.D. ; Bruggeman, W. ; Duin, Patrick van der - \ 2019
  Water Governance (2019)3. - ISSN 2211-0224 - p. 6 - 7.
  Groen als integrerend kader : naar een vitale binnenstad van Doetinchem
  Cate, Bram ten; Grashof-Bokdam, Carla ; Kruit, Jeroen ; Schoonderbeek, Jeroen ; Weggemans, Ruben ; Stuijt, Rob ; Duin, Duco ; Akker, Stefan van den; Brouwers, Chanine ; Dell’Oro, Matteo ; Lührmann, Jullian ; Neer, Sibylla ; Pieterse, Chantal - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 347) - ISBN 9789463435482 - 30
  Insights from the Circular Impacts case studies : Work package 4
  Woltjer, G.B. ; Smits, M.J.W. ; Duin, Laurens ; Best, Aaron ; Hasenheit, Marius ; Drabik, Eleanor ; Rizos, Vasileios - \ 2018
  EU - 61 p.
  Phosphorus Recycling from manure – A Case Study on the Circular Economy : Work package 4
  Smits, M.J.W. ; Woltjer, G.B. ; Luesink, H.H. ; Beekman, V. ; Koeijer, T.J. de; Daatselaar, C.H.G. ; Duin, Laurens - \ 2018
  EU - 61 p.
  Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost : Jaarrapportage 2017
  Duin, Willem E. ; Sonneveld, Cor - \ 2018
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C042/18) - 50
  Greenport Duin- en Bollenstreek steunt Het Nieuwe Verwerken
  Looman, B.H.M. - \ 2017
  Wadden Sea Quality Status Report : Beaches and dunes
  Groot, A.V. de; Janssen, G.M. ; Isermann, Maike ; Stock, M. ; Glahn, M. ; Arens, B. ; Elschot, Kelly ; Hellwig, U. ; Petersen, J. ; Esselink, P. ; Duin, W.E. van; Körber, Peter ; Jensen, K. ; Hecker, N. - \ 2017
  Wilhelmshaven : Common Wadden Sea Secretariat - 38 p.
  4. Ontwikkeling kwelder Ameland-Oost : Evaluatie bodemdalingsonderzoek 1986-2016
  Elschot, Kelly ; Groot, Alma de; Dijkema, Kees ; Sonneveld, Cor ; Wal, Jan Tjalling van der; Vries, Pepijn de; Brinkman, A.G. ; Duin, Willem van; Molenaar, W. ; Krol, J. ; Kuiters, A.T. ; Vries, Daisy de; Wegman, R.M.A. ; Slim, P.A. ; Koppenaal, E.C. ; Vlas, J. de - \ 2017
  In: Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland / de Vlas, J., - p. 185 - 328.
  Beheeradvies De Schorren, Texel : OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap
  Esselink, Peter ; Groot, Alma de; Lofvers, Ernst ; Bakker, Chris ; Temmink, Ralph ; Heide, Tjisse van der; Terlouw, Sander - \ 2017
  Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 36
  Weer lekker vet en ziltig
  Hintzen, Niels - \ 2017
  Tales of island tails : biogeomorphic development and management of barrier islands
  Groot, Alma V. de; Oost, Albert P. ; Veeneklaas, Roos M. ; Lammerts, Evert Jan ; Duin, Willem E. van; Wesenbeeck, Bregje K. van - \ 2017
  Journal of Coastal Conservation 21 (2017)3. - ISSN 1400-0350 - p. 409 - 419.
  Dunes - Nature management - Salt marsh - Vegetation succession - Wadden Sea

  The Frisian islands (Southern North Sea) have extensive island tails, i.e. the entire downdrift side of an island consisting of salt marshes, dunes, beaches and beach plains, and green beaches. Currently, large parts of these tails are ageing and losing dynamics, partly due to human influence. This may mean a loss of young stages on the long term, and current management is not enough to counteract this. To aid the development of new interventions aiming at (re)introducing natural dynamics, a conceptual model of island-tail development under natural and disturbed conditions was developed, based on existing data, field visits and literature. The development of an island tail follows the general pattern of biogeomorphic succession. The first phase consists of a bare beach plain. In the second phase, embryonic dunes form. In the third phase, green beaches, dunes and salt marshes form, including drainage by creeks and washovers. In the fourth phase, vegetation succession continues and the morphology stabilises. Human interference (such as sand dikes and embankments) reduces natural dynamics and increases succession speed, leading to a reduction in the diversity in landforms and vegetation types. Both for natural and human-influenced island tails, succession is the dominant process and large-scale rejuvenation only occurs spontaneously when large-scale processes cause erosion or sedimentation. Island tails cannot be kept permanently in a young successional stage by reintroducing natural dynamics through management interventions, as biogeomorphic succession is dominant. However, such interventions may result in local and temporal rejuvenation when tailored to the specific situation.

  Inventarisatie habitatkwaliteit
  Groot, Alma de; Scholl, Michaela ; Kuiters, Loek - \ 2016
  Netherlands : Ecoshape - 25
  Om te kunnen evalueren hoe goed duin- en duinvallei-habitats kunnen worden gecreëerd - één van de doelen van themalijn A in het Ecoshape-project – is het noodzakelijk om scherp te krijgen welke habitats verwacht werden en welke eisen en verwachtingen daaraan gesteld zijn. Dit document probeert concreet antwoord te geven op de vraag: wat is op basis van de aangelegde situatie de verwachte ontwikkeling van het gebied na 4 jaar en 20 jaar? Daarmee wordt een ‘baseline’ (“verwachting bij aanvang van het project”; zie hieronder) verkregen voor de analyserapportages, waarin in 2018 de verschillen tussen de diverse verwachtingen en gemeten resultaten (in geval er voor modellering wordt gekozen ook de modeluitkomsten) zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd. Deze inventarisatie is gericht op de onderwerpen die in themalijn A worden uitgewerkt, namelijk de voorspelbaarheid van de habitatontwikkeling. Ook wordt het grondwater in het duingebied, dat eerst volledig in themalijn C zat maar deels aan habitats gekoppeld is, behandeld.
  Het Blokken Feuilleton 6b: De ondraagelijke volheid van de leegte
  Duineveld, Martijn - \ 2016

  duin

  Coronary microvascular dysfunction after long-term diabetes and hypercholesterolemia
  Sorop, Oana ; Heuvel, Mieke van den; Ditzhuijzen, Nienke S. van; Beer, Vincent J. de; Heinonen, Ilkka ; Duin, Richard W.B. van; Zhou, Zhichao ; Koopmans, Sietse J. ; Merkus, Daphne ; Giessen, Wim J. van der - \ 2016
  American Journal of Physiology : Heart and Circulatory Physiology 311 (2016)6. - ISSN 0363-6135 - p. H1339 - H1351.
  Coronary microvascular dysfunction - Diabetes - Endothelin-1 - Hypercholesterolemia - Swine

  Coronary microvascular dysfunction (CMD) has been proposed as an important component of diabetes mellitus (DM)-and hypercholesterolemia-associated coronary artery disease (CAD). Previously we observed that 2.5 mo of DM and high-fat diet (HFD) in swine blunted brady-kinin (BK)-induced vasodilation and attenuated endothelin (ET)-1-mediated vasoconstriction. Here we studied the progression of CMD after 15 mo in the same animal model of CAD. Ten male swine were fed a HFD in the absence (HFD, n = 5) or presence of streptozotocin-induced DM (DM + HFD. n = 5). Responses of small (~300-μm-diameter) coronary arteries to BK. ET-1. and the nitric oxide (NO) donor 5-nitroso-N-acetylpenicillamine were examined in vitro and compared with those of healthy (Normal) swine (n = 12). Blood glucose was elevated in DM + HFD (17.6 ± 4.5 mmol/1) compared with HFD (5.1 ± 0.4 mmol/1) and Normal (5.8 ± 0.6 mmol/1) swine, while cholesterol was markedly elevated in DM + HFD (16.8 ± 1.7 mmol/1) and HFD (18.1 ±2.6 mmol/1) compared with Normal (2.1 ± 0.2 mmol/1) swine (all P <0.05). Small coronary arteries showed early atherosclerotic plaques in HFD and DM + HFD swine. Surprisingly. DM + HFD and HFD swine maintained BK responsiveness compared with Normal swine due to an increase in NO availability relative to endothelium-derived hyperpolarizing factors. However, ET-1 responsiveness was greater in HFD and DM + HFD than Normal swine (both P <0.05), resulting mainly from ΕΤ» receptor-mediated vasoconstriction. Moreover, the calculated vascular stiffness coefficient was higher in DM + HFD and HFD than Normal swine (both P <0.05). In conclusion. 15 mo of DM + HFD, as well as HFD alone, resulted in CMD. Although the overall vasodilation to BK was unperturbed, the relative contributions of NO and endothelium-de-rived hyperpolarizing factor pathways were altered. Moreover, the vasoconstrictor response to ET-1 was enhanced, involving the ΕΤB receptors. In conjunction with our previous study, these findings highlight the time dependence of the phenotype of CMD.

  Friese en Groninger Kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2014
  Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 68) - 95
  zoutmoerassen - monitoring - vegetatie - ecologische successie - natuurbescherming - natuurbeheer - groningen - friesland - kweldergronden - kustgebieden - salt marshes - monitoring - vegetation - ecological succession - nature conservation - nature management - groningen - friesland - salt marsh soils - coastal areas
  Een belangrijk ecologisch doel voor de Waddenzee is een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal kwelders. Mede daarom wordt in de half-natuurlijke kwelderwerken langs Friese en Groninger vastelandskust het beheer geleidelijk aangepast naar duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring door
  Rijkswaterstaat van hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering. Het gemiddelde areaal kwelder en pionierzone voldoet ruimschoots aan de voor de kwelderwerken gestelde eisen. Echter door opslibbing worden kwelders hoger, waarbij de vegetatie door successie verandert en er uiteindelijk een soortenarme vegetatie van Zeekweek kan ontstaan. Een bijkomend effect in de kwelderwerken is dat er door successie, op termijn, weinig ruimte overblijft in de overgangszone van laaggelegen wad naar hooggelegen horizontaal uitbreidende kwelder voor pioniervegetatie met Zeekraal, terwijl de Waddenzee daar het belangrijkste gebied voor is. Beweiding vertraagt weliswaar de ontwikkeling naar climaxvegetatie, maar voor grotere algehele natuurlijkheid zou meer dynamiek, waarbij aangroei en afslag van kwelders in evenwicht zijn door cyclische successie, uitkomst kunnen bieden. Er gaat onderzocht worden of een aangepast beheer van de rijshoutdammen hierbij kan helpen.

  Friese en Groninger kwelderwerken: monitoring en beheer 1960-2014
  Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C042/16) - 80
  zoutmoerassen - monitoring - geschiedenis - milieubeheer - waddenzee - groningen - friesland - salt marshes - monitoring - history - environmental management - wadden sea - groningen - friesland
  Resultaten monitoring en ontwikkeling van de kwelderwerken met een samenvattend hoofdstuk over de historie, waarin ook een overzicht wordt gegeven van de veranderingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in het beheer en de bereikte doelen.
  Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied West-Groningen: Jaarrapport 2015
  Duin, W.E. van; Sonneveld, C. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C041/16) - 62
  Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in West-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2015. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van de gaswinning.
  Contrasting biogeomorphic processes affecting salt-marsh development of the Mokbaai, Texel, The Netherlands
  Baptist, M.J. ; Groot, A.V. de; Duin, W.E. van - \ 2016
  Earth Surface Processes and Landforms 41 (2016)9. - ISSN 0197-9337 - p. 1241 - 1249.
  Biogeomorphology - sediment supply - dredging - hydrology - Wadden Sea
  The growth and decline of salt marshes may be the result of various interacting biogeomorphic processes and external factors. We present a case study of the Mokbaai on the Wadden island of Texel, where we assess the relative importance and the interaction between the biogeomorphic processes and various disturbances. We analysed changes in vegetation composition in the salt marsh and sedimentation–erosion patterns of the adjoining intertidal flat over a 30-year period. Vegetation underwent regression in the lower parts of the marsh, i.e. the low marsh zone changed into pioneer zone. Comparing elevation measurements from 2013 and 1983 showed that the adjoining intertidal flats eroded 15–25 cm. Maintenance dredging of a nearby harbour might negatively impact the sediment balance indicating that the regression of the lower parts of the salt marsh is caused by a lack of sediment. Simultaneously, a change in the local hydrology led to vegetation succession into high and brackish salt marsh, increased organic sediment production and consequently cliff formation. The results from this case study show that, even in a relatively small salt marsh, changes in external factors may set in motion a series of biogeomorphic processes and feedbacks, leading to locally contrasting trends in spatiotemporal development
  HPZ: verwachting 2015 over ontwikkeling vegetatie, duinen en habitats na 4 en 20 jaar
  Groot, A.V. de; Scholl, M.M. ; Kuiters, A.T. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C045/16) - 25
  De versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ), ook wel afgekort als Kustversterking HPZ (KHPZ) is afgerond. De HPZ is versterkt met een volledig zandige oplossing om de dubbele doelstelling, veiligheid èn ruimtelijke kwaliteit, van het project te realiseren. Het ontwerp bestaat uit een zachte ondiepe vooroever (strand) met verschillende soorten duinhabitats. Om te kunnen evalueren hoe goed duin- en duinvalleihabitats kunnen worden gecreëerd - één van de doelen van themalijn A in het Ecoshape-project – is het noodzakelijk om scherp te krijgen welke habitats verwacht werden en welke eisen en verwachtingen daaraan gesteld zijn. Dit document probeert concreet antwoord te geven op de vraag: wat is op basis van de aangelegde situatie de verwachte ontwikkeling van het gebied na 4 jaar en 20 jaar? Daarmee wordt een ‘baseline’ (“verwachting bij aanvang van het project”) verkregen voor de analyserapportages, waarin in 2018 de verschillen tussen de diverse verwachtingen en gemeten resultaten zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.