Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Duurzaamheid : een integratief 'key issue'
  Eldijk, A. van - \ 1999
  In: Duurzame ontwikkeling : Speerpunt of fopspeen? Studeren we er op af? Opbouwen of uitknijpen? / van Vliet, O., Weerdenburg, J., - p. 39 - 43.
  Restrictieve circulatie van schaarse ruilwaarden.
  Eldijk, A. van - \ 1997
  Focaal : European Journal of Anthropology 29 (1997). - ISSN 0920-1297 - p. 207 - 211.
  Biodiversiteit vanuit natuur- en milieu- educatief perspectief.
  Alblas, A.H. ; Wals, A.E.J. - \ 1995
  In: Biodiversiteit een natuurlijke hulpbron in de landbouw: de betekenis voor het landbouw- en milieuonderwijs / van Haarlem, R., van Eldijk, A., - p. 19 - 29.
  Biodiversiteit in de plantenteeltwetenschappen. Over het behouden, beheersen, beheren en benutten van diversiteit in agro-ecosystemen.
  Struik, P.C. ; Almekinders, C.J.M. - \ 1995
  In: Verslag Symp. Biodiversiteit, een natuurlijke hulpbron in de landbouw: de betekenis voor het landbouw- en milieuonderwijs, R. van Haarlem, A. van Eldijk (red.). Landbouwuniversiteit i.s.m. Nederlandse Vereniging voor Ecologie, Wageningen - p. 33 - 38.
  On conservation, controlling, managing and utilizing diversity in cropping systems.
  Struik, P.C. ; Almekinders, C.J.M. - \ 1995
  In: Verslag Symp. Biodiversiteit, een natuurlijke hulpbron in de landbouw: de betekenis voor het landbouw- en milieuonderwijs, Wageningen / van Haarlem, R., van Eldijk, A., - p. 68 - 69.
  Biodiversiteit een natuurlijke hulpbron in de landbouw: de betekenis voor het landbouw- en milieuonderwijs.
  Haarlem, R. van; Eldijk, A. van - \ 1995
  Landbouwuniversiteit Wageningen - 72 p.
  Aantrekkingskracht coöperaties gebaseerd op zakelijke motieven.
  Eldijk, A. van - \ 1994
  Coöperatie Magazine (1994). - ISSN 0928-3048
  Collectieve goederen en private rechten.
  Eldijk, A. van - \ 1992
  Recht der Werkelijkheid 1 (1992). - ISSN 1380-6424 - p. 4 - 8.
  Private interest government through central spot markets in West African food trade.
  Eldijk, A. van - \ 1991
  In: Law as a resource in agrarian struggles / von Benda-Beckmann, F., van der Velde, M., Wageningen : Pudoc (Wageningse Sociologische Studies 33) - p. 111 - 127.
  Commercial joint ventures in West African trade systems. The pivotal role of informal financial institutions in local food marketing in Sierra Leone.
  Eldijk, A. van - \ 1990
  Vakgroep Agrarisch Recht - 19 p.
  Interfaces and Janusfaces: A critical appraisal of the interface approach in development sociology from a socio-legal perspective.
  Benda-Beckmann, F. von; Eldijk, A. van; Spiertz, H.L.J. ; Huber, M.S. - \ 1989
  In: Encounters at the interface: a perspective on social discontinuities in rural development / Long, N., Wageningen : Pudoc (Wageningse Sociologische Studies 27) - p. 205 - 220.
  Markthoofden en kleinhandel in Sierra Leone: Het bestuur en de structuur in kwestie.
  Eldijk, A. van - \ 1987
  Recht der Werkelijkheid 2 (1987). - ISSN 1380-6424 - p. 82 - 105.
  Tussen volksrecht en overheidsrecht. Over zelfregulering van marktactiviteiten in Sierra Leone
  Eldijk, A. van - \ 1986
  In: Recht in ontwikkeling - tien agrarisch-rechtelijke opstellen Deventer : Kluwer - ISBN 9789026816666 - p. 133 - 149.
  Voortgangsverslag mbt onderzoek in Sierra Leone
  Eldijk, A. van - \ 1984
  Unknown Publisher
  Rapport over kleine landbouwprojecten in Sierra Leone
  Eldijk, A. van - \ 1984
  Unknown Publisher
  Bespreking van het proefschrift van Gerti Hesseling, Senegal, staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen
  Eldijk, A. van - \ 1981
  Nieuwsbrief voor Nederlandstalige Rechtssociologen (1981)2.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.