Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 113

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Energie & Ruimte: Een Nationaal Perspectief
  Sijmons, Dirk ; Frijters, Erik ; Wijnakker, Rens ; Hugtenburg, Jasper ; Stremke, S. ; Hocks, Boris ; Vermeulen, Marco ; Gerretsen, Paul - \ 2017
  Den Haag : Vereniging Deltametropool - ISBN 9789076630212 - 150 p.
  Ontwerpend Onderzoek: Zonne-energie
  Frijters, Erik ; Wijnakker, Rens ; Stremke, S. ; Jong, Jolanda de - \ 2017
  In: Energie & Ruimte: Een Nationaal Perspectief Den Haag : Vereniging Deltametropool - ISBN 9789076630212 - p. 78 - 89.
  Glass transitions of barley starch and protein in the endosperm and isolated form
  Donkelaar, L.H.G. van; Martinez, J.T. ; Frijters, H. ; Noordman, T.R. ; Boom, R.M. ; Goot, A.J. van der - \ 2015
  Food Research International 72 (2015). - ISSN 0963-9969 - p. 241 - 246.
  air classification - temperature - enrichment - fractions - flours
  When studying the glass-to-rubber transition inside natural materials, it is important to take into account not only the moisture content but also the moisture distribution over the components in the material. We measured the Tg of protein and starch isolated from barley at different moisture contents using differential scanning calorimetry (DSC) (heating rate 10 °C/min) and by thermo mechanical compression tests (TMCT) (heating rate 2 °C/min). The measurement of the Tg of partially crystalline materials, such as barley starch, is more difficult using TMCT because the mechanical effect of expansion of these materials is smaller. For both measurement sets the glass transition lines were modeled using the Gordon–Taylor equation. The lines were adapted for the differences in moisture content over the endosperm by using the sorption isotherms of isolated barley starch and protein and whole barley endosperm. The glass transition lines measured by TMCT were closer together than the ones measured by DSC
  Internationale competenties in het mbo: Project 'Internationale competenties voor het mbo'
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
  In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 10 - 11.
  agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - beroepsopleiding - carrières - globalisering - beroepsvaardigheden - agricultural education - competency based education - vocational training - careers - globalization - job skills
  In een onderzoek naar ‘internationale’ competenties voor startbekwame mbo’ers plant is in kaart gebracht over welke competenties het gaat. Groen mbo bereidt hen immers voor op een loopbaan die zeer waarschijnlijk een internationale dimensie heeft.
  Op weg naar maximale leerwinst : project ‘Regioleren: methodieken en effecten’
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
  In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 4 - 5.
  regioleren - probleemgestuurd onderwijs - leerervaringen - leeractiviteiten - vaardigheidsonderwijs - samenwerking - regional atelier - problem-based learning - learning experiences - learning activities - competency based education - cooperation
  In regioleerprojecten voeren studenten een opdracht uit in een regio die een opdrachtgever iets oplevert en waar studenten van kunnen leren. Maar wat kunnen ze leren en welke kenmerken van een regioleer-arrangement zijn cruciaal om die leereffecten te bereiken? Die vragen staan centraal in dit onderzoek.
  Naar coaching op maat : project ‘Persoonlijkheidskenmerken en competentieontwikkeling van leerlingen’
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
  In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 6 - 7.
  agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - vaardigheden - persoonlijkheid - leerlingen - coachen - persoonlijke ontwikkeling - docenten - agricultural education - competency based education - skills - personality - pupils - coaching - personal development - teachers
  Welke relaties bestaan er tussen persoonlijkheidskenmerken van leerlingen en de mate van ontwikkeling van bepaalde competenties die relevant zijn voor hun opleiding? En hoe kunnen docenten hier bij de coaching van leerlingen rekening mee houden? Dit project wil een stap zetten naar coaching op maat.
  Varianten, monitoring en effectmeting : project ‘Praktijkleren in vmbo groen’
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
  In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 8 - 9.
  agrarisch praktijkonderwijs - leerervaringen - leeractiviteiten - beroepsopleiding - beroepsvaardigheden - afstandsonderwijs - carrièreontwikkeling - monitoring - evaluatie - on-farm training - learning experiences - learning activities - vocational training - job skills - distance teaching - career development - monitoring - evaluation
  Het onderzoek naar praktijkleren in vmbo groen gaat over de varianten van deze vorm van leren binnen en buiten de school. De vraag is hoe dit wordt ingevuld, hoe het wordt beoordeeld, wat het oplevert en wat de rol van docenten is.
  Op weg naar een evidence-based practice : project ‘De groene leeromgeving als katalysator voor leren’
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
  In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 12 - 13.
  informeel onderwijs - leeractiviteiten - leerervaringen - onderwijsmethoden - onderwijsvaardigheden - docenten - natuur- en milieueducatie - voortgezet onderwijs - non-formal education - learning activities - learning experiences - teaching methods - teaching skills - teachers - nature and environmental education - secondary education
  Wat zijn de leeropbrengsten van buitenonderwijs voor leerlingen van twaalf tot achttien? En hoe kan je dit als docent faciliteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een aantal praktijken bestudeerd.
  Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeks programma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel 1
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van der - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) - 15
  agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - beroepsopleiding - onderwijzen - kennis - onderwijs - kennissystemen - nederland - agricultural education - competency based education - vocational training - teaching - knowledge - education - knowledge systems - netherlands
  In de afgelopen twee jaren heeft de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) van Wageningen UR in nauwe samenwerking met partijen uit het groene onderwijs vijf projecten uitgevoerd in het kader van het WURKSonderzoeksprogramma ‘Competenties voor het groene kennissysteem’ (totale looptijd: 2011-2015). WURKS staat voor Wageningen UR Knowledge Sharing oftewel voor het toepassen van Wageningse kennis in het overige groene onderwijs. De centrale doelstelling van het WURKS-programma is dienstverlening aan instellingen in het groene onderwijs in de vorm van toegepast en vraaggestuurd onderwijskundig onderzoek en daaraan gekoppelde didactische en onderwijskundige ondersteuning. De projecten zijn tot stand gekomen met betrokkenen uit het groene (vmbo-mbo-hbo) onderwijsveld.
  Diversity and enrichment of nitrite-dependent anaerobic methane oxidizing bacteria from wastewater sludge
  Luesken, F. ; Alen, T. van; Biezen, J. van der; Frijters, C. ; Toonen, G. ; Kampman, C. ; Hendrickx, T.L.G. ; Zeeman, G. ; Temmink, B.G. ; Strous, M. ; Camp, H.J.M. op den; Jetten, M.S.M. - \ 2011
  Applied Microbiology and Biotechnology (2011). - ISSN 0175-7598
  afvalwaterbehandeling - waterzuivering - anaërobe behandeling - methaan - oxidatie - bacteriën - nieuwe stam - denitrificerende micro-organismen - waste water treatment - water treatment - anaerobic treatment - methane - oxidation - bacteria - new phylum - denitrifying microorganisms - activated-sludge - microorganisms - populations - technology - reactor
  Recently discovered microorganisms affiliated to the bacterial phylum NC10, named “Candidatus Methylomirabilis oxyfera”, perform nitrite-dependent anaerobic methane oxidation. These microorganisms could be important players in a novel way of anaerobic wastewater treatment where ammonium and residual dissolved methane might be removed at the expense of nitrate or nitrite. To find suitable inocula for reactor startup, ten selected wastewater treatment plants (WWTPs) located in The Netherlands were screened for the endogenous presence of M. oxyfera using molecular diagnostic methods. We could identify NC10 bacteria with 98% similarity to M. oxyfera in nine out of ten WWTPs tested. Sludge from one selected WWTP was used to start a new enrichment culture of NC10 bacteria. This enrichment was monitored using specific pmoA primers and M. oxyfera cells were visualized with fluorescence oligonucleotide probes. After 112 days, the enrichment consumed up to 0.4 mM NO2- per day. The results of this study show that appropriate sources of biomass, enrichment strategies, and diagnostic tools existed to start and monitor pilot scale tests for the implementation of nitrite-dependent methane oxidation in wastewater treatment at ambient temperature
  Gene expression patterns in anterior pituitary associated with quantitative measure of oestrous behaviour in dairy cows
  Kommadath, A. ; Mulder, H.A. ; Wit, A.A.C. de; Woelders, H. ; Smits, M.A. ; Beerda, B. ; Veerkamp, R.F. ; Frijters, A.C.J. ; Pas, M.F.W. te - \ 2010
  Animal 4 (2010)8. - ISSN 1751-7311 - p. 1297 - 1307.
  milk-production - female rat - fertility - cattle - hormone - selection - traits
  Intensive selection for high milk yield in dairy cows has raised production levels substantially but at the cost of reduced fertility, which manifests in different ways including reduced expression of oestrous behaviour. The genomic regulation of oestrous behaviour in bovines remains largely unknown. Here, we aimed to identify and study those genes that were associated with oestrous behaviour among genes expressed in the bovine anterior pituitary either at the start of oestrous cycle or at the mid-cycle (around day 12 of cycle), or regardless of the phase of cycle. Oestrous behaviour was recorded in each of 28 primiparous cows from 30 days in milk onwards till the day of their sacrifice (between 77 and 139 days in milk) and quantified as heat scores. An average heat score value was calculated for each cow from heat scores observed during consecutive oestrous cycles excluding the cycle on the day of sacrifice. A microarray experiment was designed to measure gene expression in the anterior pituitary of these cows, 14 of which were sacrificed at the start of oestrous cycle (day 0) and 14 around day 12 of cycle (day 12). Gene expression was modelled as a function of the orthogonally transformed average heat score values using a Bayesian hierarchical mixed model on data from day 0 cows alone (analysis 1), day 12 cows alone (analysis 2) and the combined data from day 0 and day 12 cows (analysis 3). Genes whose expression patterns showed significant linear or non-linear relationships with average heat scores were identified in all three analyses (177, 142 and 118 genes, respectively). Gene ontology terms enriched among genes identified in analysis 1 revealed processes associated with expression of oestrous behaviour whereas the terms enriched among genes identified in analysis 2 and 3 were general processes which may facilitate proper expression of oestrous behaviour at the subsequent oestrus. Studying these genes will help to improve our understanding of the genomic regulation of oestrous behaviour, ultimately leading to better management strategies and tools to improve or monitor reproductive performance in bovines.
  Gene expression patterns in anterior pituitary associated with quantitative measure of oestrous behaviour in dairy cows
  Kommadath, A. ; Mulder, H.A. ; Wit, A.A.C. de; Woelders, H. ; Smits, M.A. ; Beerda, B. ; Veerkamp, R.F. ; Frijters, A.C.J. ; Pas, M.F.W. te - \ 2009
  In: Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Barcelona, Spain, 24-27 August 2009. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861217 - p. 181 - 181.
  Improvement of parameters of freezing medium and freezing protocol for bull sperm using two osmotic supports.
  Chaveiro, A. ; Machado, A.L. ; Frijters, A. ; Engel, B. ; Woelders, H. - \ 2006
  Theriogenology 65 (2006)9. - ISSN 0093-691X - p. 1875 - 1890.
  lipid phase-transitions - bovine spermatozoa - cooling rate - egg-yolk - survival - glycerol - plasma - frozen - semen - cryopreservation
  The aim of this study was to improve the freezing protocol of bull sperm, by investigating the influence on sperm viability after freeze/thawing of different freezing medium components, as well as the effect of cooling rates in the different stages of the cooling protocol, in single factor experiments. The experimental variables were: (1) salt-based versus a sugar-based medium (Tris versus sucrose); (2) glycerol concentration; (3) detergent (Equex) concentration; (4) presence of bicarbonate; (5) rate of cooling from 22 °C to holding temperature (CR1); (6) holding temperature (HT); (7) rate of cooling from holding temperature to -6 °C (CR2); (8) rate of cooling from -10 to -100 °C (CR3). All experiments were performed using five bulls per experiment (three ejaculates per bull). Sperm motility after freezing and thawing was assessed by CASA system, and sperm membrane integrity was assessed by flow cytometry. Sucrose-based medium did not offer a clear significant benefit compared to Tris medium. The concentration of Equex that gave the best results in Tris-based media group and sucrose-based media group was in a range between 2-7 and 4-7 g/l, respectively. In both media groups, a glycerol concentration of 800 mM was the best in any post-thaw viability parameters. In the Tris media group, the presence of bicarbonate had a negative effect on sperm viability. CR1 and CR2 had no significant effect on any of the post-thaw sperm viability parameters, but a CR1 = 0.2 °C/min and CR2 = 4 °C/min appeared to give better results in both media. The holding temperature (HT) that gave the best results was found to be in the range of 5-9 °C. There was a significant disadvantage of using a low CR3 of 10 °C/min, while 150 °C/min appeared to be the best cooling rate for either medium
  Farmtycoon; ontwerponderzoek naar een agribusinesscluster-park bij Venlo
  Frijters, E. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 722) - ISBN 9789032703240
  landbouwindustrie - agro-industriële sector - agro-industriële complexen - landschapsparken - landbouwproductie - ontwerp - nederland - toekomst - limburg - agribusiness - agroindustrial sector - agroindustrial complexes - country parks - agricultural production - design - netherlands - future - limburg
  Farmtycoon is een studie naar dichtheid in het landelijk gebied en vertegenwoordigt een nieuwe denkwijze over agro-productie. Voorgesteld wordt om vormen van landbouw die niet grondgebonden zijn uit het landschap weg te nemen en op vijftien locaties activiteiten met agrarische affiniteit geografisch te clusteren. Het agrarisch productieproces in een dergelijk AgriBusinessCluster -park berust op de oorspronkelijke principes van een gemengd boerenbedrijf. Leunend op een uitgebalanceerde keten van hoge naar lage organismen treffen we in dit agroproductiepark verschillende vormen van dierhouderij en plantenteelt aan. Deze keten is gebaseerd op de uitwisseling van rest- en afvalproductie. Het ABC-park voorziet naast primaire productie in een aantal productverwerkende functies: slachterijen, vleesverwerking, versnijding en verpakking van bloemen en groenten, conservering en opslag. Transportsystemen voor de stroom van (rest)producten, dieren, mensen en informatie eisen een doordachte uitvoering van een complex geheel. De schaal van een ABC-park is in hoofdzaak gebaseerd op de behoefte aan versproducten van consumenten in een gebied dat met een vrachtauto binnen een uur bereikbaar is. Veertien ABC-parken zijn in de nabijheid van bevolkingsconcentraties rond infrastructurele knooppunten geprojecteerd. Het ABC-eiland voor de Nederlandse kust anticipeert op de mogelijkheid om de ongewenste effecten van agrarische productie al dan niet gecombineerd met een luchthaven naar de Noordzee te verplaatsen. Het ontworpen AgriBusinessCluster-park ligt in de oksel van de A67 en de A73, tussen Horst en Venlo.
  Effect of synchronizing dietary protein and glucose supply on nitrogen retention in growing pigs
  Gerrits, W.J.J. ; Frijters, K.P.C.M. ; Linden, J.M. van der; Heetkamp, M.J.W. ; Zandstra, T. ; Schrama, J.W. - \ 2001
  Journal of Animal Science 79 (2001)suppl 1. - ISSN 0021-8812 - p. 321 - 321.
  Effect van synchronisatie van het aanbod van amonizuren en glucose op het eiwitmetabolism van varkens
  Gerrits, W.J.J. ; Frijters, R.C.P.M. ; Schreurs, V.V.A.M. ; Schrama, J. - \ 2001
  In: Nederlandstalige Voedingsfysiologendag, Gent, 7 mei 2001 - p. 34 - 35.
  The tomato Mi-1 gene confers resistance to both root-knot nematodes and potato aphids.
  Vos, P. ; Simons, G. ; Jesse, T. ; Wijbrandi, J. ; Heinen, L. ; Hogers, R. ; Frijters, A. ; Groenendijk, J. ; Diergaarde, P. ; Reijans, M. ; Fierens-Onstenk, J. ; Both, M. de; Peleman, J. - \ 1998
  Nature Biotechnology 16 (1998). - ISSN 1087-0156 - p. 1365 - 1369.
  Perceptual interactions in mixtures containing bitter tasting susbstances.
  Frijters, J.E.R. ; Schifferstein, H.N.J. - \ 1994
  Psychol. Behav 56 (1994). - p. 1243 - 1249.
  Some notes on the study of the perceptual composition of heterogeneous mixture percepts.
  Frijters, J.E.R. ; Schifferstein, H.N.J. - \ 1994
  Food Quality and Preference 5 (1994). - ISSN 0950-3293 - p. 65 - 74.
  Perceptual integration in heterogeneous taste percepts.
  Schifferstein, H.N.J. ; Frijters, J.E.R. - \ 1993
  Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 19 (1993). - ISSN 0096-1523 - p. 661 - 675.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.