Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Energie- en waterbesparing: Hoe zit het met de actiebereidheid van Nederlanders?
  Brouwer, Stijn ; Vliet, B.J.M. van; Fujita, Y. ; Grijp, N. van der - \ 2019
  Water Governance 2019 (2019)2. - ISSN 2211-0224 - p. 24 - 30.
  Luchtvervuiling, natuuraantasting, en vooral klimaatverandering zijn vrijwel dagelijks voorpaginanieuws. Voor de aanpak ervan kijkt de overheid naar bedrijven, maatschappelijke organisaties en ook burgers. Het afgelopen decennium deden termen als energieke samenleving (Hajer, 2011), participatiesamenleving (Troonrede 2013) en doe-democratie (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2013) hun intrede. Beleidsmatig krijgt de maatschappelijke betrokkenheid vorm via bijvoorbeeld initiatieven verpakt als Green Deals1 (Gooskens et al, 2016), Klimaattafels en Regionale Energie Strategieën.2 Zo is het volgens de afspraken in het ontwerp Klimaatakkoord (uit eind 2018) de bedoeling dat op termijn 50% van de elektriciteitsproductie in handen is van lokale partijen.3,4 De burger wordt hierin niet alleen meer gezien als consument, afnemer of belastingbetaler, maar als medeverantwoordelijke voor de (duurzame) productie, beheer en opslag van met name elektriciteit. Ook in andere sectoren zoals water, voedsel en transport is deze tendens zichtbaar. Burgers worden uitgedaagd na te denken over de implicaties voor milieu en klimaat bij hun uiteenlopende keuzes rond voedsel (‘een dagje zonder vlees’), manier van reizen (‘vliegschaamte’), verwarmen (‘graadje lager’), koken (‘van het gas af’) tot tuininrichting (‘onttegelen’) en waterbeheer (‘minuutje korter douchen’).
  Data from: An integrative phylogenomic approach illuminates the evolutionary history of cockroaches and termites (Blattodea)
  Evangelista, Dominic A. ; Wipfler, Benjamin ; Béthoux, Olivier ; Donath, Alexander ; Fujita, Mari ; Kohli, Manpreet K. ; Legendre, Frédéric ; Liu, Shanlin ; Machida, Ryuichiro ; Misof, Bernhard ; Peters, Ralph S. ; Podsiadlowski, Lars ; Rust, Jes ; Schuette, Kai ; Tollenaar, Ward ; Ware, Jessica L. ; Wappler, Torsten ; Zhou, Xin ; Meusemann, Karen ; Simon, S. - \ 2019
  Biosystematics
  dating - phyloecology - transcriptomes - palaeontology - systematics - maternal care - sociality - Blattodea - Carboniferous - Cenezoic - Isoptera - Jurrassic - Mesozoic
  Phylogenetic relationships among subgroups of cockroaches and termites are still matters of debate. Their divergence times and major phenotypic transitions during evolution are also not yet settled. We addressed these points by combining the first nuclear phylogenomic study of termites and cockroaches with a thorough approach to divergence time analysis, identification of endosymbionts, and reconstruction of ancestral morphological traits and behaviour. Analyses of the phylogenetic relationships within Blattodea robustly confirm previously uncertain hypotheses such as the sister-group relationship between Blaberoidea and remaining Blattodea, and Lamproblatta being the closest relative to the social and wood-feeding Cryptocercus and termites. Consequently, we propose new names for various clades in Blattodea: Cryptocercus þ termites ¼ Tutricablattae; Lamproblattidae þ Tutricablattae ¼ Kittrickea; and Blattoidea þ Corydioidea ¼ Solumblattodea. Our inferred divergence times contradict previous studies by showing that most subgroups of Blattodea evolved in the Cretaceous, reducing the gap between molecular estimates of divergence times and the fossil record. On a phenotypic level, the blatto-dean ground-plan is for egg packages to be laid directly in a hole while other forms of oviposition, including ovovivipary and vivipary, arose later. Finally, other changes in egg care strategy may have allowed for the adaptation of nest building and other novelties.
  An integrative phylogenomic approach illuminates the evolutionary history of cockroaches and termites (Blattodea)
  Evangelista, Dominic A. ; Wipfler, Benjamin ; Béthoux, Olivier ; Donath, Alexander ; Fujita, Mari ; Kohli, Manpreet K. ; Legendre, Frédéric ; Liu, Shanlin ; Machida, Ryuichiro ; Misof, Bernhard ; Peters, Ralph S. ; Podsiadlowski, Lars ; Rust, Jes ; Schuette, Kai ; Tollenaar, Ward ; Ware, Jessica L. ; Wappler, Torsten ; Zhou, Xin ; Meusemann, Karen ; Simon, Sabrina - \ 2019
  Proceedings of the Royal Society. B: Biological Sciences 286 (2019)1895. - ISSN 0962-8452
  Isoptera - Maternal care - Palaeontology - Sociality - Systematics - Transcriptomes

  Phylogenetic relationships among subgroups of cockroaches and termites are still matters of debate. Their divergence times and major phenotypic transitions during evolution are also not yet settled. We addressed these points by combining the first nuclear phylogenomic study of termites and cockroaches with a thorough approach to divergence time analysis, identification of endosymbionts, and reconstruction of ancestral morphological traits and behaviour. Analyses of the phylogenetic relationships within Blattodea robustly confirm previously uncertain hypotheses such as the sister-group relationship between Blaberoidea and remaining Blattodea, and Lamproblatta being the closest relative to the social and wood-feeding Cryptocercus and termites. Consequently, we propose new names for various clades in Blattodea: Cryptocercus þ termites ¼ Tutricablattae; Lamproblattidae þ Tutricablattae ¼ Kittrickea; and Blattoidea þ Corydioidea ¼ Solumblattodea. Our inferred divergence times contradict previous studies by showing that most subgroups of Blattodea evolved in the Cretaceous, reducing the gap between molecular estimates of divergence times and the fossil record. On a phenotypic level, the blatto-dean ground-plan is for egg packages to be laid directly in a hole while other forms of oviposition, including ovovivipary and vivipary, arose later. Finally, other changes in egg care strategy may have allowed for the adaptation of nest building and other novelties.

  Hergebruik ijzerrijk drinkwaterslib biedt kansen voor natuurontwikkeling
  Fujita, Y. ; Dorland, E. ; Chardon, W. ; Jong, A.L. de - \ 2018
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2018)143. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 23.
  Hoge fosfaatbeschikbaarheid in voormalige landbouwpercelen belemmert natuurbeheerders bij het omvormen van deze terreinen naar natuurgebieden. Het opbrengen van ijzerrijk drinkwaterslib verlaagt de fosforbeschikbaarheid en lijkt daarom een goed alternatief voor gronden waar afgraven van de fosfaatrijke toplaag geen optie is.
  De waterwijzer natuur : instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur
  Witte, J.P.M. ; Runhaar, J. ; Bartholomeus, R.P. ; Fujita, Y. ; Hoefsloot, P. ; Kros, J. ; Mol, J. ; Vries, W. de - \ 2018
  Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2018-44) - ISBN 9789057738098 - 176
  Self-control and physical activity : Disentangling the pathways to health
  Vet, E.W.M.L. de; Verkooijen, K.T. - \ 2018
  In: Routledge International Handbook of Self-Control in Health and Wellbeing / de Ridder, Denise, Adriaanse, Marieke, Fujita, K., Routledge, Taylor & Francis Group - ISBN 9781138123861
  Comparison of model concepts for nutrient availability and soil acidity in terrestrial ecosystems
  Kros, J. ; Mol, J.P. ; Vries, W. de; Fujita, Y. ; Witte, J.P.M. - \ 2017
  Nieuwegein : KWR - 90
  STOWA heeft het initiatief genomen om samen met een aantal partijen een klimaatrobuuste Waterwijzer Natuur (WWN) te ontwikkelen. Een instrument dat de effecten van klimaatverandering en het waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden dient te kunnen berekenen. Klimaatverandering zal vooral gevolgen voor natuurlijke vegetaties hebben via veranderingen in de waterbalans. Die veranderingen werken namelijk door op de bodemtemperatuur en de hoeveelheid vocht, zuurstof en nutriënten die voor de planten in het wortelmilieu beschikbaar zijn. Klimaatverandering noopt dan ook tot het stellen van enkele essentiële vragen, zoals: Welke maatregelen zijn er nodig om natuurdoelen in de toekomst zeker te stellen? Welke alternatieve doelen kunnen we overwegen als in het verleden vastgestelde natuurdoelen niet meer haalbaar blijken te zijn onder een veranderend klimaat? Waar liggen straks, in het klimaat van de toekomst, de beste kansen voor het creëren van hotspots van biodiversiteit? Dit rapport geeft een overzicht van de overeenkomsten en verschillen van de wijze waarop PROBE (KWR) en VSD+ (WEnR) de nutriëntenbeschikbaarheid en zuurgraad in (half)natuurlijke terrestrische ecosystemen voorspellen in afhankelijkheid van milieu, (vnl. atmosferische depositie), klimaat (vnl. temperatuur en neerslag) en waterbeheerscenario’s.
  Toepassing van drinkwaterslib op fosfaatrijke gronden t.b.v. natuurontwikkeling : TKI Watertechnologie
  Dorland, Edu ; Fujita, Yuki ; Chardon, Wim ; Jong, Aalke Lida de - \ 2017
  Nieuwegein : KWR (KWR 2017.042) - 85
  Ontwikkel een machine waarmee drinkwaterslib op een effectieve manier ingebracht kan worden op fosfaatrijke gronden om zo de fosfaat-beschikbaarheid te verminderen en natuurontwikkeling te stimuleren. Dat was de technologische doelstelling die we onszelf als TKI-consortium (een samenwerking van drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven) hadden opgelegd. Om dit te bereiken dienden verschillende onderzoeksvragen te worden beantwoord. Enerzijds wilden we meer ervaring op doen met het mengen van drinkwaterslib met verschillende bodemtypen, en de effecten die dit zou hebben op bodemchemie en vegetatie. Anderzijds beoogden we de toepassing van deze behandeling technisch mogelijk te maken, liefst ongeacht bodemtype.
  Complete genome sequences of two highly divergent Japanese isolates of Plantago asiatica mosaic virus
  Komatsu, Ken ; Yamashita, Kazuo ; Sugawara, Kota ; Verbeek, Martin ; Fujita, Naoko ; Hanada, Kaoru ; Uehara-Ichiki, Tamaki ; Fuji, Shin Ichi - \ 2017
  Archives of Virology 162 (2017)2. - ISSN 0304-8608 - p. 581 - 584.
  Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV) is a member of the genus Potexvirus and has an exceptionally wide host range. It causes severe damage to lilies. Here we report on the complete nucleotide sequences of two new Japanese PlAMV isolates, one from the eudicot weed Viola grypoceras (PlAMV-Vi), and the other from the eudicot shrub Nandina domestica Thunb. (PlAMV-NJ). Their genomes contain five open reading frames (ORFs), which is characteristic of potexviruses. Surprisingly, the isolates showed only 76.0–78.0 % sequence identity with each other and with other PlAMV isolates, including isolates from Japanese lily and American nandina. Amino acid alignments of the replicase coding region encoded by ORF1 showed that the regions between the methyltransferase and helicase domains were less conserved than other regions, with several insertions and/or deletions. Phylogenetic analyses of the full-length nucleotide sequences revealed a moderate correlation between phylogenetic clustering and the original host plants of the PlAMV isolates. This study revealed the presence of two highly divergent PlAMV isolates in Japan.
  Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden
  Dorland, E. ; Fujita, Y. ; Chardon, W.J. ; Lucassen, E.C.H.E.T. ; Smolders, A. ; Ketelaar, R. ; Jong, A.L. de - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)124. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
  natuurontwikkeling - drinkwater - slib - fosfaat - bodemverbeteraars - natuurbeheer - afvalhergebruik - veldproeven - ijzer - nature development - drinking water - sludges - phosphate - soil conditioners - nature management - waste utilization - field tests - iron
  Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebruik van ijzerrijk drinkwaterslib uitkomst bieden? De eerste resultaten van veldproeven met dit restproduct van drinkwaterwinning zijn hoopgevend.
  Polarly localized kinase SGN1 is required for Casparian strip integrity and positioning
  Alassimone, Julien ; Fujita, Satoshi ; Doblas, Verónica G. ; Dop, Maritza van; Barberon, Marie ; Kalmbach, Lothar ; Vermeer, Joop E.M. ; Rojas-Murcia, Nelson ; Santuari, Luca ; Hardtke, Christian S. ; Geldner, Niko - \ 2016
  Nature Plants 2 (2016)8. - ISSN 2055-026X

  Casparian strips are precisely localized and aligned ring-like cell wall modifications in the root of all higher plants. They set up an extracellular diffusion barrier analogous to animal tight junctions, and are crucial for maintaining the homeostatic capacity of plant roots. Casparian strips become localized because of the formation of a highly stable plasma membrane domain, consisting of a family of small transmembrane proteins called Casparian strip membrane domain proteins (CASPs). Here we report a large-scale forward genetic screen directly visualizing endodermal barrier function, which allowed us to identify factors required for the formation and integrity of Casparian strips. We present the identification and characterization of one of the mutants, schengen1 (sgn1), a receptor-like cytoplasmic kinase that we show localizes in a strictly polar fashion to the outer plasma membrane of endodermal cells and is required for the positioning and correct formation of the centrally located CASP domain.

  Secure sustainable seafood from developing countries. Require improvements as conditions for market access
  Sampson, G.S. ; Sanchirico, J.N. ; Roheim, C.A. ; Bush, S.R. ; Taylor, J.E. ; Allison, E.A. ; Anderson, J.L. ; Ban, N.C. ; Fujita, R. ; Jupiter, S. ; Wilson, J.R. - \ 2015
  Science 348 (2015)6234. - ISSN 0036-8075 - p. 504 - 506.
  marine stewardship council - msc certification - fisheries - improvement
  Demand for sustainably certified wild-caught fish and crustaceans is increasingly shaping global seafood markets. Retailers such as Walmart in the United States, Sainsbury's in the United Kingdom, and Carrefour in France, and processors such as Canadianbased High Liner Foods, have promised to source all fresh, frozen, farmed, and wild seafood from sustainable sources by 2015 (1, 2). Credible arbiters of certifications, such as the Marine Stewardship Council (MSC), require detailed environmental and traceability standards. Although these standards have been met in many commercial fisheries throughout the developed world (3), developing country fisheries (DCFs) represent only 7% of ~220 total MSC-certified fisheries (4, 5). With the United Nations Food and Agriculture Organization reporting that developing countries account for ~50% of seafood entering international trade, this presents a fundamental challenge for marketers of sustainable seafood (see the photo).
  Low investment in sexual reproduction threatens plants adapted to phosphorus limitation
  Fujita, Y. ; Olde Venterink, H. ; Bodegom, P.M. van; Douma, J.C. ; Heil, G.W. ; Hölzel, N. ; Jablonska, E. ; Kotowski, W. ; Okruszko, T. ; Pawlikowski, P. ; Ruiter, P.C. de; Wassen, M.J. - \ 2014
  Nature 505 (2014). - ISSN 0028-0836 - p. 82 - 86.
  vegetatie - flora - soortendiversiteit - voortplantingsgedrag - ecosystemen - wetlands - veenplanten - bodem-plant relaties - stikstof - fosfaat - waterbeheer - bedreigde soorten - europa - azië - vegetation - flora - species diversity - reproductive behaviour - ecosystems - wetlands - bog plants - soil plant relationships - nitrogen - phosphate - water management - endangered species - europe - asia - n-p stoichiometry - biological stoichiometry - endangered plants - mineral-nutrition - community biomass - european flora - life-history - patterns - traits
  Plant species diversity in Eurasian wetlands and grasslands depends not only on productivity but also on the relative availability of nutrients, particularly of nitrogen and phosphorus1–4. Here we show that the impacts of nitrogen:phosphorus stoichiometry on plant species richness can be explained by selected plant life-history traits, notably by plant investments in growth versus reproduction. In 599 Eurasian siteswithherbaceous vegetationwe examined the relationship between the local nutrient conditions and community-mean life-history traits. We found that compared with plants in nitrogen-limited communities, plants in phosphorus-limited communities invest little in sexual reproduction (for example, less investment in seed, shorter flowering period, longer lifespan) and have conservative leaf economy traits (that is, a low specific leaf area and a high leaf dry-matter content). Endangered species weremore frequent in phosphorus-limited ecosystems and they too invested little in sexual reproduction. The results provide new insight into how plant adaptations to nutrient conditions can drive the distribution of plant species in natural ecosystems and can account for the vulnerability of endangered species.
  Increased N affects P uptake of eight grassland species: the role of root surface phosphatase activity.
  Fujita, Y. ; Robroek, B.J.M. ; Ruiter, P.C. de; Heil, G.W. ; Wassen, M.J. - \ 2010
  Oikos 119 (2010)10. - ISSN 0030-1299 - p. 1665 - 1673.
  arbuscular-mycorrhizal fungi - nitrogen deposition - phosphorus-nutrition - phaseolus-vulgaris - 2nd-year growth - acquisition - vegetation - plants - availability - fertilization
  Increased N deposition may change species composition in grassland communities by shifting them to P limitation. Interspecific differences in P uptake traits might be a crucial yet poorly understood factor in determining the N effects. To test the effects of increased N supply (relative to P), we conducted two greenhouse fertilization experiments with eight species from two functional groups (grasses, herbs), including those common in P and N limited grasslands. We investigated plant growth and P uptake from two P sources, orthophosphate and not-readily available P (bound-P), under different N supply levels. Furthermore, to test if the N effects on P uptake was due to N availability alone or altered N:P ratio, we examined several uptake traits (root-surface phosphatase activity, specific root length (SRL), root mass ratio (RMR)) under varying N:P supply ratios. Only a few species (M. caerulea, A. capillaris, S. pratensis) could take up a similar amount of P from bound-P to that from orthophosphate. These species had neither higher SRL, RMR, phosphatase activity per unit root (Paseroot), nor higher total phosphatase activity (Pasetot: Paseroot times root mass), but higher relative phosphatase activity (Paserel: Pasetot divided by biomass) than other species. The species common from P-limited grasslands had high Paserel. P uptake from bound-P was positively correlated with Pasetot for grasses. High N supply stimulated phosphatase activity but decreased RMR and SRL, resulting in no increase in P uptake from bound-P. Paseroot was influenced by N:P supply ratio, rather than by only N or P level, whereas SRL and RMR was not dominantly influenced by N:P ratio. We conclude that increased N stimulates phosphatase activity via N:P stoichiometry effects, which potentially increases plant P uptake in a species-specific way. N deposition, therefore, may alter plant community structure not only by enhancing productivity, but also by favouring species with traits that enable them to persist better under P limited conditions
  Time-dependent, species-specific effects of N:P stoichiometry on grassland plant growth
  Fujita, Y. ; Ruiter, P.C. de; Wassen, M.J. ; Heil, G.W. - \ 2010
  Plant and Soil 334 (2010)1-2. - ISSN 0032-079X - p. 99 - 112.
  nutrient availability - wetland graminoids - 2nd-year growth - phosphorus - nitrogen - fens - acquisition - budgets - limitation - vegetation
  N and P have different eutrophication effects on grassland communities, yet the underlying mechanisms are poorly understood. To examine plant growth in response to the varying (relative) supply of N and P, we conducted a two-year greenhouse experiment. Five grasses and three herbs were grown with three N:P supply ratios at two overall nutrient supply levels. During the first year the plant growth was relatively low at both high and low N:P supply ratios, whereas during the second year the growth was especially low at a high N:P supply ratio. This second-year low growth was attributed to the high root death rate, which was influenced by a high N:P supply ratio rather than by the nutrient supply level. Species responded differently, especially in P uptake and loss at a high N:P supply ratio. Each species seemed to have a different strategy for P limitation, e.g. an efficient P uptake or a high P resorption rate. Species typical of P-limited grasslands had neither better P uptake nor better P retention at a high N:P supply ratio. This study quantitatively demonstrates an increased plant root death triggered by strong P limitation. This finding indicates a possible extra effect of N eutrophication on ecosystem functioning via changed N:P stoichiometry
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.