Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 55

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kwaliteitsverbetering van betonnen verhardingen voor opslag van kuilvoer
  Zilverberg, H. ; Geneijgen, J. van - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)1. - ISSN 0921-8874 - p. 7 - 10.
  asbest - bouwconstructie - bouwmaterialen - opslagsilo's - beton - constructieonderdelen - asbestos - building construction - building materials - bunker silos - concrete - structural components
  De vloeren van rijkuilen of sleufsilo's bestaan meestal uit in het werk gestorte beton of uit prefabbetonplaten. Door perssappen uit het kuilvoer, vooral bij industriële afvalproducten, kan de betonvloer aangetast worden.
  Gezonde uiers door geleidbaarheidsmetingen
  Bijlsma, J. ; Geneijgen, J. van - \ 1991
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 4 (1991)6. - ISSN 0921-8874 - p. 8 - 10.
  Het systeem werkt met on-line geleidbaarheidsmetingen van kwartiermelk en is nu zover ontwikkeld dat het de mogelijkheid biedt het management van de uiergezondheid hier geheel op te baseren.
  Koepelvormige mestopslagsilo van spuitbeton
  Hangelbroek, P.B. ; Geneijgen, J. van - \ 1991
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 4 (1991)2. - ISSN 0921-8874 - p. 39 - 41.
  Nagegaan wordt in hoeverre de silo toch nog gebruikt kan worden voor mestopslag.
  Mestzak op slappe veengrond goed mogelijk
  Geneijgen, J. ; Swierstra, D. - \ 1991
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 4 (1991)2. - ISSN 0921-8874 - p. 30 - 32.
  Op ROC Zegveld is een mestzak geplaatst. Ondanks het feit dat de mestzak na 15 maanden ruim 1,2 m is gezakt hebben zich nog geen problemen voorgedaan.
  Automatische mastitisdetectie
  Geneijgen, J. van - \ 1991
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 4 (1991)1. - ISSN 0921-8874 - p. 9 - 13.
  Koeien met klinische mastitis worden, zo ver kon worden nagegaan, allemaal en in een vroegtijdig stadium gesignaleerd. Koeien met subklinische mastitis komen voor 75 tot 80 % op de attentielijst.
  Aanwenden van mengmest met de sleepvoetenmachine
  Lent, A.J.H. van; Geneijgen, J. van - \ 1991
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 4 (1991)5. - ISSN 0921-8874 - p. 11 - 12.
  De sleepvoetenmachine is een nieuwe machine waarmee de mest in strookjes tussen het gras op de grond wordt gelegd. De eerste metingen wijzen op een grote vermindering van de ammoniakvervluchtiging ten opzichte van het breedwerpig verspreiden van de mest met een ketsplaat.
  Harkmenger voor het mengen van mest in een foliebassin
  Geneijgen, J. van - \ 1991
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 4 (1991)5. - ISSN 0921-8874 - p. 7 - 10.
  De gebruikelijke mengsystemen zijn minder geschikt voor een foliebassin. Er moeten extra voorzieningen worden aangebracht en er treedt gemakkelijk foliebeschadiging op.
  Warme voeten in de melkstal
  Geneijgen, J. van - \ 1990
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 3 (1990)5. - ISSN 0921-8874 - p. 29 - 31.
  Op de Waiboerhoeve wordt het water uit het warmtepompsysteem in de winterperiode gebruikt voor vloerverwarming in de melkersput van de melkstal.
  Voordroogkuil met de minste risico's
  Geneijgen, J. van - \ 1990
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 3 (1990)4. - ISSN 0921-8874 - p. 50 - 52.
  Gebleken is dat met een intensieve bewerking van het gras goede voordroogkuil kan worden gemaakt op dezelfde dag dat er gemaaid is. Het weerrisico is dan tot een minimum beperkt.
  Nieuw melkveebedrijf op Waiboerhoeve nadert voltooiing
  Geneijgen, J. van - \ 1989
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 2 (1989)3. - ISSN 0921-8874 - p. 18 - 20.
  De stal is een experiment, omdat de natuurlijke ventilatiecapaciteit zo groot mogelijk is.
  Minste risico's bij het maken van voordroogkuil in een dag
  Geneijgen, J. van - \ 1989
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 2 (1989)2. - ISSN 0921-8874 - p. 35 - 37.
  Om de weerrisico's te beperken is het noodzakelijk de veldperiode zo kort mogelijk te houden.
  Melken in een zij-aan-zij melkstal
  Geneijgen, J. van - \ 1988
  In: Waiboerhoeve 1987 Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 56) - p. 44 - 48.
  Continu krachtvoer tijdens melken
  Geneijgen, J. van - \ 1988
  In: Waiboerhoeve 1987 Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 56) - p. 39 - 43.
  Inleiding
  Geneijgen, J. van - \ 1988
  In: Waiboerhoeve 1987 Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 56) - p. 5 - 7.
  Effecten van overbezetting bij melkvee in bedrijfsverband
  Geneijgen, J. van - \ 1988
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 53) - 45
  melkvee - melkveehouderij - intensieve landbouw - nederland - dairy cattle - dairy farming - intensive farming - netherlands
  Het onderzoek naar overbezetting werd uitgevoerd op de Waiboerhoeve in de periode januari 1983 tot mei 1986 in een vierrijige niet geosoleerde ligboxenstal met roostervloer en voergang. De stal was voorzien van pootloze boxafscheidingen en een vlakke stand met een kunststofmat waarop zaagsel werd gestrooid. Gemiddeld waren er op het bedrijf ruim 120 koeien met bijbehorend jongvee.
  Ruim 20 procent afvalwater
  Geneijgen, J. van - \ 1988
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 1 (1988)1. - ISSN 0921-8874 - p. 11 - 12.
  De hoeveelheid reinigings- en spoelwater op een bedrijf bedraagt al gauw 500 m3 per jaar.
  Voordroogkuil in een dag
  Geneijgen, J. van; Buitink, W.J. - \ 1987
  In: Waiboerhoeve 1986 Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 46) - p. 39 - 44.
  Inleiding
  Geneijgen, J. van - \ 1987
  In: Waiboerhoeve 1986 Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 46) - p. 5 - 7.
  Ervaringen met electronische managementsystemen
  Hijink, J.W.F. ; Geneijgen, J. van - \ 1986
  In: Waiboerhoeve 1985 Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 43) - p. 61 - 65.
  Geen invloed van overbezetting op voeropname en melkproduktie
  Geneijgen, J. van - \ 1986
  In: Waiboerhoeve 1985 Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 43) - p. 20 - 23.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.