Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 24

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Niet alles kan overal : Eindadvies over structurele aanpak op lange termijn
  Remkes, J.W. ; Dijk, J.J. van; Dijkgraaf, E. ; Freriks, A. ; Gerbrandy, G.J. ; Maij, W.H. ; Nijhof, A.G. ; Post, E. ; Rabbinge, R. ; Scholten, M.C.Th. ; Vet, L.E.M. - \ 2020
  Amersfoort : Adviescollege Stikstofproblematiek - 175
  Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Na het uitbrengen van het eerste advies ‘Niet alles kan’, het tussentijdse advies over ‘Bemesten en beweiden in 2020’ en het ‘Advies Luchtvaartsector’ is het Adviescollege van start gegaan met de tweede fase van de opdracht. Opdracht voor deze tweede fase betreft het adviseren over een structurele aanpak van de stikstofproblematiek op de lange termijn. Dit advies is verwoord in deze eindrapportage.
  Bemesten en beweiden in 2020 : Tussentijds advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek : aanbevelingen voor korte termijn
  Remkes, J.W. ; Dijkgraaf, E. ; Freriks, A. ; Gerbrandy, G.J. ; Maij, W.H. ; Nijhof, A.G. ; Post, E. ; Rabbinge, R. ; Scholten, M.C.Th. ; Vet, L. - \ 2019
  Amersfoort : Adviescollege Stikstofproblematiek - 21
  Niet alles kan : Eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek: aanbevelingen voor korte termijn 25 september 2019
  Remkes, J.W. ; Dijkgraaf, E. ; Freriks, A. ; Gerbrandy, G.J. ; Maij, W.H. ; Nijhof, A.G. ; Post, E. ; Rabbinge, R. ; Scholten, M.C.Th. ; Vet, L. - \ 2019
  Amersfoort : Adviescollege Stikstofproblematiek - 48
  Dit rapport is het eerste advies van Het Adviescollege Stikstofproblematiek. Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland.
  'Samenwerking levert voordelen op'
  Wolf, Pieter de - \ 2018
  Waarden, waardigheid en hackserij
  Meulen, B.M.J. van der - \ 2016
  Markt & Mededinging 3 (2016). - ISSN 1387-6236 - p. 99 - 101.
  ‘Robot en weidegang: blijf bij je systeem’ : Bert Philipsen pleit voor rust, regelmaat en loslaten
  Philipsen, Bert - \ 2015
  dairy farming - dairy farming systems - grazing - grazing systems - grazing intensity - milking robots - farm management - livestock farming - cattle husbandry

  Robotmelken en weidegang is een kwestie van goed plannen, een doordacht systeem hebben, consequent handelen en loslaten. Dat stelt Bert Philipsen van Wageningen Livestock Research. „Zoek de werkwijze die bij je past. Weet wat je wilt en zoek naar rust en regelmaat. Dan kan robotmelken plus weidegang een succes worden.”

  Zieke kastanjes Wijchen behandeld met warmte (onderzoek van André van Lammeren en Fons van Kuik)
  Lammeren, Andre van; Kuik, Fons van - \ 2015
  Paardenkastanjes Wijchen mogelijk gered van de dood (onderzoek van Fons van Kuik)
  Lammeren, Andre van; Kuik, Fons van - \ 2015
  Turkse groentetelers besparen water met AquaTag
  Balendonck, Jos - \ 2015
  Door met bodemvocht sensoren de watergift te sturen, kan direct bespaard worden op water tot wel 50%, en indirect op meststoffen (FLOW-AID). Vooral in aride gebieden kan de tuinbouw daarvan profiteren. Sensoren zijn vaak duur en meten alleen lokaal, terwijl het bodemvochtgehalte sterk kan variëren binnen een kraanvak. De Aquatag is ontwikkeld door SensorTag Solutions BV in samenwerking met de TU-Delft, TNO, TU-Eindhoven en een aantal ingenieursbureaus, ondersteund door STW. Dit project werd ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in het kader van het programma 'Partners voor Water “ (PVWS12003). De EGE Universiteit, agrarische faculteit (Izmir, Turkije) voerde op locatie in Orhanli bij 8 telers de experimenten uit.
  Prijsvorming van voedsel; Ontwikkelingen van prijzen in acht Nederlandse ketens van versproducten
  Baltussen, W.H.M. ; Kornelis, M. ; Galen, M.A. van; Logatcheva, K. ; Horne, P.L.M. van; Smit, A.B. ; Janssens, S.R.M. ; Smet, A. de; Zelst, N.F. ; Immink, V.M. ; Oosterkamp, E.B. ; Gerbrandy, A. ; Bockel, W.B. van; Pham, T.M.L. - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 14-112) - 132
  prijsvorming - voedselprijzen - voedingsmiddelen - verse producten - prijszetting - price formation - food prices - foods - fresh products - price fixing
  Dit rapport beschrijft de prijsvorming van acht Nederlandse ketens van de versproducten aardappel, appel, brood, ei, komkommer, paprika, pluimveevlees en uien. Dit is een actualisatie van het onderzoek uitgevoerd in 2009. De hoofdvraag is of een prijsverandering in een product bij de boer doorgegeven worden aan consumenten. Speciale aandacht is er voor openbare noteringen van prijzen van agrarische producten.
  België wil door met Dairyman in Euro-Dairy
  Aarts, Frans - \ 2013

  De Vlaamse voorloperbedrijven die deelnamen aan project Dairyman zijn allen positief over de manier van kennis vergaren en delen zoals dat in het project gebeurt. Dat meldt het Belgische ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek).

  Demo onkruidbestrijding in bietenteelt
  Meuffels, Gerard - \ 2013
  'Kennis komt niet vanzelf naar de akkerbouwer toe'
  Struik, Paul - \ 2012
  arable farming - knowledge - knowledge management - agricultural education - farm management - entrepreneurship
  Wageningse onderzoekers leiden eikenprocessierups om de tuin
  Stevens, Luc ; Booij, Kees ; Vliet, Arnold van; Raaij, Henry van - \ 2012
  Eenvoudig, milieuvriendelijk en goedkoop de eikenprocessierups bestrijden. Dat komt dichterbij nu onderzoekers van Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR, een natuurproduct hebben gevonden waarmee de rupsen om de tuin geleid kunnen worden. In samenwerking met gemeenten en groenbeheerders moet verder onderzoek uitwijzen welke stoffen voor deze reactie zorgen en hoe ze geproduceerd kunnen worden. De verwachting is dat dit onderzoek twee jaar zal duren
  Mais kan best zonder kunstmestfosfaat
  Gerbrandy, A. ; Animal Sciences Group (ASG), - \ 2010
  Materialising rights: hydraulic property in the extension and rehabilitation of two irrigation systems in Bolivia
  Gerbrandy, G. ; Hoogendam, P. - \ 2002
  In: Water rights and empowerment / Boelens, R., Hoogendam, P., Assen : Koninklijke Van Gorcum - ISBN 9789023237648 - p. 36 - 51.
  irrigatie - bolivia - irrigatiesystemen - particulier eigendom - waterrechten - irrigation - irrigation systems - private ownership - bolivia - water rights
  Hacia una visión integral del riego Andino
  Noordholland, J. de; Boelens, R. ; Heredia, L. ; Gerbrandy, G. ; NúAez, P. - \ 1999
  Ecuador : CAMAREN - 100 p.
  Multiple-source irrigation systems and transparency: The case of Punata, Bolivia.
  Gutierrez, Z. ; Gerbrandy, G. - \ 1998
  In: Searching for equity: concepts of justice and equity in peasant irrigation / Boelens, R., Davila, G., Assen : Van Gorcum Publishers - p. 331 - 343.
  River water distributionin in the inter-Andean valleys: The case of Chilijchi, Bolivia.
  Gerbrandy, G. - \ 1998
  In: Searching for equity: concepts of justice and equity in peasant irrigation / Boelens, R., Davila, G., Assen : Van Gorcum Publishers - p. 322 - 330.
  River water distribution in a community of the Bolivian Altiplano.
  Gerbrandy, G. - \ 1998
  In: Searching for equity: concepts of justice and equity in peasant irrigation / Boelens, R., Davila, G., Assen : Van Gorcum Publishers - p. 315 - 321.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.