Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 247

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Achtergrondbelasting fosfaat in de Maasregio
  Grift, Bas van der; Spaak, Gemma ; Rozemeijer, Joachim ; Schipper, Peter - \ 2020
  Delft : Deltares - 41
  Kolonisatie van Ecocorridor Zwaluwenberg door de kale bosmier
  M., Waanders ; Grift, E.A. van der - \ 2019
  Nature Today
  n 2015 is gestart met de monitoring van de verspreiding van bosmieren in ecocorridor Zwaluwenberg, een achthonderd meter lange ecologische verbindingszone ten zuiden van Hilversum. Het onderzoek richt zich op het gebruik van de verbindingszone door bosmieren. Uit monitoring tot 2018 blijkt dat na een snelle kolonisatie in 2014 en 2015 weinig tot geen verdere uitbreiding van het leefgebied binnen.
  A27 Ring Utrecht. Nul situatie en autonome ontwikkeling bos Amelisweerd
  Grift, Bas van der; Clerkx, A.P.P.M. ; Hilbert, Jan - \ 2019
  Rasters en rotonde tegen wildaanrijdingen
  Grift, E.A. van der - \ 2019
  Reeën afschieten voor ze op je motorkap belanden, werkt dat?
  Grift, Edgar van der - \ 2019

  Jaarlijks worden zo'n 6.300 reeën aangereden in ons land. Om dat te voorkomen worden dieren afgeschoten of met spiegeltjes afgeleid.Maar werken dat soort maatregelen ook? Dat weten we niet en daarom wordt er nu onderzoek naar gedaan, onder meer langs de N416 bij Elst(Gemeente Rhenen).

  Jaarlijks worden zo'n 6.300 reeën aangereden in ons land. Om dat te voorkomen worden dieren afgeschoten of met spiegeltjes afgeleid.Maar werken dat soort maatregelen ook? Dat weten we niet en daarom wordt er nu onderzoek naar gedaan, onder meer langs de N416 bij Elst(Gemeente Rhenen).

  Gaat dit veldonderzoek de reeën redden?
  Grift, Edgar van der - \ 2019

  Ieder jaar worden ruim 6.300 reeën aangereden, een landelijk probleem. Maar over een oplossing zijn de meningen verdeeld. De komen jaren worden twee kansrijke maatregelen in de Achterhoek en in Utrecht getest.

  Ieder jaar worden ruim 6.300 reeën aangereden, een landelijk probleem. Maar over een oplossing zijn de meningen verdeeld. De komen jaren worden twee kansrijke maatregelen in de Achterhoek en in Utrecht getest.

  Wildsporenonderzoek in de Achterhoek: Na een stortbui vind je niks meer
  Grift, Edgar van der - \ 2019

  Het is wat lastig door de winden regen van de afgelopen dagen, maar toch vinden de studenten Vera en Ellamae op drie plekken in de zandstrook bij Vorden de pootafdrukken van een ree. Elke week komen ze om te onderzoeken hoeveel dieren de provinciale weg oversteken. Ze werken mee aan een groot onderzoek om aanrijdingen met wild terug te dringen.

  Het is wat lastig door de winden regen van de afgelopen dagen, maar toch vinden de studenten Vera en Ellamae op drie plekken in de zandstrook bij Vorden de pootafdrukken van een ree. Elke week komen ze om te onderzoeken hoeveel dieren de provinciale weg oversteken. Ze werken mee aan een groot onderzoek om aanrijdingen met wild terug te dringen.

  Geldverspilling? Nieuw ecoduct A35 waarschijnlijk te smal voor ree
  Grift, Edgar van der - \ 2019

  Het ecoduct Oudste Grond over de A35, waarvan de bouw onlangs door de rechter is stilgelegd na een juridische procedure van omwonenden, is hoogstwaarschijnlijk zo smal dat de ree het ecoduct gaat mijden. Twaalf meter breed wordt het ecoduct, terwijl volgens de handboeken de dierenpassages minimaal vijftien meter breed moeten zijn, zegt onderzoeker Edgar van der Grift. Hij pleit voor meer onderzoek naar de effectiviteit van ecoducten.

  Het ecoduct Oudste Grond over de A35, waarvan de bouw onlangs door de rechter is stilgelegd na een juridische procedure van omwonenden, is hoogstwaarschijnlijk zo smal dat de ree het ecoduct gaat mijden. Twaalf meter breed wordt het ecoduct, terwijl volgens de handboeken de dierenpassages minimaal vijftien meter breed moeten zijn, zegt onderzoeker Edgar van der Grift. Hij pleit voor meer onderzoek naar de effectiviteit van ecoducten.

  Effectiveness of road mitigation for common toads (Bufo bufo) in the Netherlands
  Ottburg, Fabrice G.W.A. ; Grift, Edgar A. van der - \ 2019
  Frontiers in Ecology and Evolution 7 (2019)FEB. - ISSN 2296-701X
  Amphibian fence - Amphibian tunnel - Habitat fragmentation - Population effect - Road mitigation - Road mortality - Toad

  Roads and traffic may have major impacts on amphibian populations, primarily as a result of amphibian road mortality. A variety of measures have been developed to prevent road mortality of amphibians, such as the construction of fences to keep the animals off the road and amphibian tunnels to provide them a safe passage. We carried out a capture-mark-recapture study to evaluate the performance of two tunnels and permanent drift fences for common toads at a local road in the Netherlands. We found that of the marked toads only 31% used the tunnels to cross the road. We assessed four possible explanations for the fact that a proportion of the toads did not use the tunnels: for toad groups that used the tunnels, as compared to toad groups that did not use the tunnels, (1) the mean distance between the location of first capture and the nearest tunnel was significantly smaller; (2) the mean movement distance along the fence was significantly larger; (3) the number of toad groups that walked in the wrong direction after encountering the drift fence was lower; (4) the mean number of nights between first and last capture of the toad group was significantly higher. Over all study years 28% of the migrating toads-marked and unmarked-that attempted to cross the road ended up on the road pavement, despite the mitigation. Migrating population numbers decreased with about 75% after the mitigation measures were installed. We emphasize that better baseline studies on where toads cross before mitigation and improved knowledge on effects of tunnel design and the distances the animals move along a drift fence are vital to mitigate road impacts properly and maintain viable toad populations. We recommend to base tunnel densities on the mean movement distance of the toads that move only small distances and spent relatively little time along the drift fence, install drift fences that go well beyond the location where toads cross the road, take appropriate measures at entrance roads and at fence ends and consider alternatives to tunnels and fences, such as the creation of breeding waters on both sides of the road.

  De Groene Schakel : Actualisatie doelsoortenlijst, verkenning benodigde afgravingen en advies rustgebied
  Grift, E.A. van der - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2934) - 45
  Monitoringplan Natuurverbinding Kennemerland : Advies voor het monitoren van de werking en effectiviteit van een natuurverbinding
  Grift, E.A. van der - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2932) - 73
  De provincie Noord-Holland heeft Wageningen Environmental Research (WENR) gevraagd om een monitoringplan op te stellen op basis waarvan het functioneren van Natuurverbinding Kennemerland kan worden onderzocht, inclusief de natuurbruggen Zandpoort, Duinpoort en Zeepoort. Het monitoringplan richt zich op: (1) de vegetatieontwikkeling op en direct rond de natuurbruggen, (2) het gebruik van de natuurbruggen door de verschillende diergroepen en (3) de effectiviteit van de ontsnipperende maatregelen in het terugdringen van de versnipperingsproblemen ‘barrièrewerking’ en ‘sterfte door aanrijdingen’.
  Implementing ecological networks through the Red for Green approach in a densely populated country : Does it work?
  Grift-Simeonova, Vanya van der; Achterberg, E. ; Grift, E.A. van der - \ 2019
  Environment, Development and Sustainability 21 (2019)1. - ISSN 1387-585X - p. 115 - 143.
  Communicative planning - Ecological networks - Environmental policy integration - Nature conservation policy - Urban development

  Regional and local governments in Europe are often challenged with establishing suitable institutional practices to meet ecological targets within urban spatial development plans and address the ultimate goal of the Environmental Policy Integration (EPI). EPI has been proliferated by the European policy as the operational principle to sustainable development. Yet it is necessary to develop and apply suitable approaches that allow achieving EPI within the policy implementation practices of the local and regional authorities. Particularly in the field of urban planning, such EPI approaches are needed to more firmly integrate ecological considerations in the land-use planning process and safeguard the sustainability of urban developments. This is the case when implementing key nature policy objectives such as the development of national ecological networks (NEN) aimed at protecting biodiversity, and in which multiple actors and sectorial interests are involved. Among European countries, the Netherlands has been a forerunner in NEN development and has applied innovative approaches such as the Red for Green approach (RGA). The RGA aims to integrate ecological issues (green) in urban developments (red) and establishes a communicative platform for the actors involved in the urban developments. This study assesses the unique experiences with the RGA in seven regional case studies, identifies its key success factors and reflects on its role as a communicative practice towards EPI. The study concludes that the RGA can be a suitable approach to integrating ecological network objectives in urban developments. However, RGA’s success depends on five factors, among which the two most important are the actors’ communication and development of a shared strategic vision on developments.

  Faunabeheer: Waar is de wetenschap?
  Grift, E.A. van der - \ 2018
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2018 (2018)november. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  Fauna moet worden beheerd met behulp van de best beschikbare wetenschap. Zonder twijfel is er bij faunabeheerders veel ervaring en expertise. De wetenschap speelt in het huidige faunabeheer echter maar een marginale rol. Zowel bij het ontwikkelen, uitvoeren als evalueren van het faunabeheer. Positief kritisch gezegd: er is nog veel ruimte voor verbetering. het doel van dit artikel is een korte schets te geven van hoe de wetenschap beter kan worden benut in het faunabeheer. Het streven is hier niet om een volledig overzicht te geven, maar om een aantal duidelijke kansen te signaleren en de discussie over 'science-based' faunabeheer te initiëren.
  Call 2013: Roads and Wildlife : The Roads and Wildlife Manual
  OBrien, Eugene ; Grift, E.A. van der; Elmeros, M. ; Wilson-Parr, Ryan ; Carey, Ciaràn - \ 2018
  - 131 p.
  Transnational Road Research Programme, Call 2013: Roads and Wildlife : Final Programme Report
  Grift, E.A. van der; OBrien, Eugene ; Elmeros, M. ; Grift-Simeonova, V.S. van der; MacGearailt, Seamus ; Corrigan, Barry ; Wilson-Parr, Ryan ; Carey, Ciaràn - \ 2018
  - 34 p.
  The ecology of radical transport infrastructure innovation
  Aalbers, C.B.E.M. ; Pedroli, G.B.M. ; Eupen, M. van - \ 2018
  In: IENE 2018 International conference: Crossing borders for a greener and sustainable transport infrastructure. - IENE - ISBN 9789163987144 - p. 157 - 157.
  Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen : Een quickscan van potentiële uitzetgebieden
  Grift, Edgar van der; Schotman, Alex ; Jansman, Hugh ; Groot, Arjen de - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2903) - 33
  Op verzoek van de provincie Flevoland is en verkenning uitgevoerd gericht op het vinden van herplaatsingsgebieden voor overtollige paarden, runderen en herten uit de Oostvaardersplassen. Daarnaast zijn zes ecologische criteria geformuleerd die de provincie kan gebruiken bij het maken van een keuze tussen herplaatsingsmogelijkheden. Naast de door Provincie aangedragen contacten in Nederland en het buitenland zijn zeventien Nederlandse partijen en koepelorganisaties benaderd en nog eens vijf buitenlandse. In totaal werden enkele honderden email adressen benaderd. Aan de tientallen serieuze kandidaten die dit opleverde werd een vragenlijst gestuurd en/of deze zijn telefonisch benaderd. Na verwerking van de respons resulteerden acht potentiële herplaatsingsgebieden, waarvan één in Nederland; deze worden in dit rapport beschreven.
  SPIMA - Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas: Targeted Analysis : Final report
  Grift-Simeonova, V.S. van der; Eupen, M. van; Clement, J. ; Baraggia, Andrea ; Grift, E.A. van der; Sandkjær Hanssen, Gro ; hofstad, Hege ; Tosics, I. ; Gerohazi, Eva - \ 2018
  Luxembourg : ESPON - 87 p.
  This Targeted Analysis activity is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund.
  The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
  This delivery does not necessarily reflect the opinion of the members of the ESPON 2020 Monitoring Committee.
  SPIMA – Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas: Targeted Analysis : Annex 2 to Final Report Profiles of the metropolitan areas
  Grift-Simeonova, V.S. van der; Eupen, M. van; Clement, J. ; Baraggia, Andrea ; Grift, E.A. van der; Sandkjær Hanssen, Gro ; Hofstad, Hege ; Tosic, Ivan ; Gerohazi, Eva - \ 2018
  Luxembourg : ESPON - 122 p.
  This targeted analysis activity is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund.
  The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
  This delivery does not necessarily reflect the opinion of the members of the ESPON 2020 Monitoring Committee.
  SPIMA – Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas: Targeted Analysis : Annex 1 to Final Report Guidelines for metropolitan planning approach
  Grift-Simeonova, V.S. van der; Eupen, M. van; Clement, J. ; Baraggia, Andrea ; Sandkjær Hanssen, Gro ; hofstad, Hege ; Tosic, Ivan ; Gerohazi, Eva - \ 2018
  Luxembourg : ESPON - 39 p.
  This targeted analysys activity is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund.
  The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
  This delivery does not necessarily reflect the opinion of the members of the ESPON 2020 Monitoring Committee.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.