Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 26

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Application of fluidised particles as turbulence promoters in ultrafiltration Improvement of flux and rejection
  Noordman, T.R. ; Jonge, A. de; Wesselingh, J.A. ; Bel, W. ; Dekker, M. ; Voorde, E. ter; Grijpma, S.D. - \ 2002
  Journal of Membrane Science 208 (2002)1-2. - ISSN 0376-7388 - p. 157 - 169.
  convection promotion - protein solutions - mass-transfer - cross-flow - membrane - transport - layer - beds
  To prevent fouling of ultrafiltration membranes during processing of protein solutions, a high degree of turbulence should be introduced in the feed solution, keeping the energy consumption as low as possible. For this purpose, the application of fluidised beds at the upstream side of the membrane can be very attractive. In this study, the effect of fluidised particles is investigated under non-fouling and fouling conditions. In both systems, mass transfer is increased considerably by addition of fluidised particles. The main mechanism of fouling reduction is by an increased diffusion of rejected solutes from the membrane interface back to the bulk solution. Improvement of mass transfer is only a weak function of particle size and density. Therefore, the particles can be chosen as light and small as possible. This greatly reduces the energy consumption in the system and the risk of membrane damage, which may be a problem. Application of fluidised bed systems can be especially attractive in highly viscous systems in which energy consumption can be a problem.
  Host specificity and ovipostition behaviour of Telenomus nitidulus, egg parasite of the satin moth, Leucoma salicis.
  Grijpma, P. ; Lenteren, J.C. van; Sonderen, L.M. van - \ 1991
  Proceedings of the Section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society 2 (1991). - ISSN 1388-8390 - p. 169 - 170.
  Host specificity and oviposition behaviour of Telenomus nitidulus (Hymenoptera: Scelionidae), egg parasite of the satin moth, Leucoma salicis (Lepidoptera: Lymantriidae).
  Grijpma, P. ; Lenteren, J.C. van; Sonderen, L.M. van - \ 1989
  In: Abstracts Conf. Population dynamics of forest insects, Edinburgh (1989) 1 p
  De grasuilplaag van 1987
  Grijpma, P. - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" 516) - 85
  bosbouw - insecten - bosschade - insectenplagen - cerapteryx graminis - forestry - insects - forest damage - insect pests - cerapteryx graminis
  Telenomus nitidulus (Hymenoptera: Scelionidae), egg parasite of the satin moth, Leucoma salicis (Lepidoptera, Lymantriidae).
  Grijpma, P. ; Lenteren, J.C. van - \ 1988
  INRA Colloques 43 (1988). - ISSN 0293-1915 - p. 181 - 189.
  Biologische bestrijding van Lymantriden : bestrijding van de nonvlinder, Lymantria monacha L. met Dimilin-ODC 45 en een kernpolyedervirus : een orienterend onderzoek
  Lameris, A.M.C. ; Grijpma, P. ; Vlak, J.M. - \ 1987
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 486) - 50
  bosbouw - geïntegreerde bestrijding - biologische bestrijding - bosplagen - ziekten - insecten - bosschade - insectenplagen - lymantria monacha - forestry - integrated control - biological control - forest pests - diseases - insects - forest damage - insect pests
  Biologische bestrijding van Lymantriden: Bestrijding van de nonvlinder, Lymantria monacha L. met Dimilin R-ODC45 en een kernpolyedervirus.
  Lameris, A.M.C. ; Grijpma, P. ; Vlak, J.M. ; Schuring, W. - \ 1987
  Unknown Publisher - 50 p.
  Biological control of the satin moth with pheromones and baculoviruses.
  Grijpma, P. ; Persoons, C.J. ; Peters, D. ; Vlak, J.M. - \ 1987
  In: Proc. Eur. Seminar Wood production and harvesting, Bologna, Italy - p. 37 - 42.
  Invasions of pest beneficial insects in The Netherlands.
  Lenteren, J.C. van; Woets, J. ; Grijpma, P. ; Ulenberg, S.A. ; Minkenberg, O.P.J.M. - \ 1987
  Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Serie C: Biological and medical sciences 90 (1987). - ISSN 0023-3374 - p. 51 - 58.
  De nonvlinder (Lymantria monacha L) in 1984 en 1985; plaag, bestrijding en onderzoek.
  Grijpma, P. ; Reijbroek, P.A.F.M. ; Raaijmakers, P.A.W.M. ; Vlak, J.M. - \ 1986
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 58 (1986)3. - ISSN 0028-2057 - p. 58 - 67.
  bosschade - insectenplagen - insecten - lepidoptera - lymantria monacha - forest damage - insect pests - insects - lepidoptera - lymantria monacha
  In 1984 en 1985 werd de nonvlinder na 70 jaar massaal aangetroffen in vnl. grovedennenbos bij Budel en Luijksgestel. De opstand bij Budel werd afdoende bestreden met Dimilin. De niet behandelde opstand in Luijksgestel werd nagenoeg kaalgevreten door de nonvlinder. Gebleken is dat het noodzakelijk is het populatieverloop te volgen. Overwegingen die bij het besluit om bestrijding toe te passen van belang zijn, worden gegeven, evenals mogelijkheden van het gebruik van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen
  Biologische bestrijding van Lymantriden met baculovirussen.
  Vlak, J.M. ; Grijpma, P. - \ 1986
  Unknown Publisher
  Biological control of the satin moth with pheromones and baculoviruses.
  Grijpma, P. ; Persoons, C.J. ; Peters, D. ; Vlak, J.M. - \ 1986
  Unknown Publisher - 22 p.
  Aerial application of nuclear polyhedrosis virus and Dimilin for control of the nun moth, Lymantria monacha L. (Lep., Lymantriidae).
  Lameris, A.M.C. ; Laport, R.F. ; Grijpma, P. ; Vlak, J.M. - \ 1986
  In: Fundamental and applied aspects of invertebrate pathology, R.A.Samson, J.M. Vlak & D. Peters (eds.). ICIP86 Foundation - p. 134 - 134.
  Biologie en kweek van de satijnvlinder (Leucoma salicis L.) onder laboratoriumomstandigheden
  Vlaam, C.C. de; Grijpma, P. - \ 1985
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 394) - 45
  laboratoriumdieren - laboratoriummethoden - lepidoptera - technieken - leucoma salicis - laboratory animals - laboratory methods - techniques
  Biologische bestrijding van de satijnvlinder, Leucoma salicis, met behulp van kernpolyedervirussen
  Vlak, J.M. ; Peters, D. ; Grijpma, P. - \ 1985
  Unknown Publisher
  Biological control of the satin moth with pheromones and baculoviruses
  Grijpma, P. ; Persoons, C. ; Peters, D. ; Vlak, J.M. - \ 1985
  Wageningen : De Dorschkamp - 18
  lokstoffen - lokken - lokaas - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - chemische bestrijding - ziekten - bosschade - bosplagen - bosbouw - insectenplagen - insecten - geïntegreerde bestrijding - lepidoptera - feromonen - gewasbescherming - vergiftiging - virussen - leucoma salicis - attractants - baiting - baits - biological control - biological control agents - chemical control - diseases - forest damage - forest pests - forestry - insect pests - insects - integrated control - pheromones - plant protection - poisoning - viruses
  Potential of baculoviruses for control of the satin moth, Leucoma salicis L. (Lepidoptera: Lymantriidae)
  Lameris, A.M.C. ; Ziemnicka, J. ; Peters, D. ; Grijpma, P. ; Vlak, J.M. - \ 1985
  Mededelingen - Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen 50 (1985)2a. - ISSN 1373-7503 - p. 431 - 439.
  Baculovirussen als mogelijk bestrijdingsmiddel tegen de satijnvlinder Leucoma salicis L. (Lepidoptera: Lymantriidae)
  Lameris, A.M.C. ; Vlak, J.M. ; Peters, D. ; Grijpma, P. - \ 1985
  Gewasbescherming 16 (1985)1. - ISSN 0166-6495 - p. 14 - 14.
  Potential of baculoviruses for control of the satin moth Leucoma salicis L. (Lepidoptera: Lymantriidae)
  Vlak, J.M. ; Lameris, A.M.C. ; Ziemnicka, J. ; Peters, D. ; Grijpma, P. - \ 1985
  In: Abstr. XVIIIth Int. Symp. Crop Protection, Gent, Belgium - p. 30 - 30.
  Host specificity of Telenomus nitidulus (Thomson) (Hymenoptera: Scelionidae), egg parasite of the satin moth, Leucoma salicis L. = De gastheerspecificiteit van Telenomus nitidulus (Thomson), eiparasiet van de satijnvlinder
  Grijpma, P. - \ 1984
  Wageningen : De Dorschkamp (Mededeling / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no.214) - 7
  gastheer parasiet relaties - hymenoptera - lepidoptera - parasitisme - leucoma salicis - telenomus nitidulus - host parasite relationships - parasitism
  Naar aanleiding van een satijnvlinderplaag in populier en wilg in Oostelijk Flevoland over een oppervlakte van 258 ha werd een onderzoek verricht naar de gastheerspecificiteit van Telenomus nitidulus, eiparasiet van de satijnvlinder. Er bleek dat de eiparasiet van de satijnvlinder als imago overwintert en zodoende in staat is de twaalf maanden te overbruggen die elk jaar tussen de eilegperiodes van de satijnvlinder liggen. De hieruit voortvloeiende conclusie is dat zij dan gastheerspecifiek moet zijn. Een van de mogelijke voedselbronnen voor de eiparasieten is de honingdauw die door luizen op populier wordt geproduceerd. De gastheerspecificiteit of monofagie van een parasiet (d.w.z. dat de parasiet maar 1 andere insektesoort parasiteert), wordt als een belangrijke eigenschap beschouwd omdat dergelijke parasieten vaak in staat zijn ominsektenplagen effectief te onderdrukken.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.