Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 2363

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Kansen Onderwijs-zorgboerderij in beeld gebracht
  Veen, Esther ; Hassink, Jan - \ 2020

  De onderwijs-zorgboerderij: een kansrijk traject om uitgevallen leerlingen terug naar school te begeleiden uit Nieuwsbrief Federatie Landbouw en Zorg:
  https://federatie-landbouw-en-zorg.email-provider.nl/web/hqsv9wjejh/adbt8zugcn

  Dit is naar aanleiding van het wetenschapswinkelproject Leerarrangementen in het Groen: https://www.wur.nl/nl/project/Ontwikkeling-en-professionalisering-van-onderwijs-op-de-boerderij-leerarrangementen-in-het-groen.htm

  Van decorgroen naar functioneel groen, Groen heeft positieve impact op meerdere gemeentelijke portefeuilles
  Snep, Robbert - \ 2020

  interview met Robbert Snep

  Klimaatadaptatie in de open teelten : Dossier
  Verstand, Daan - \ 2020
  Wageningen : Groen Kennisnet
  Natuurinclusief bouwen: wat beweegt de Nederlandse vastgoedsector? : Onderzoek naar motieven, barrières en gedrag in de transitie naar meer groen
  Haaster-de Winter, M.A. van; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Polman, N.B.P. ; Mattijssen, T.J.M. ; Kortstee, H. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Rapport / Wageningen Economic Research 2020-047) - ISBN 9789463954167 - 21
  To find out what the current role of nature-inclusive building is in the real estate sector and how the sector can be supported to build more nature-inclusive, a survey is conducted among companies in the Dutch real estate sector in 2019. Based on the results, we conclude that there is a positiveattitude towards nature-inclusive construction; its appeal lies in both social and business interests andthere are leverage points for behavioural change towards nature-inclusive construction in the following pack.
  Mmm, vlees uit de printer! (En vier andere vega-innovaties)
  Pyett, Stacy ; Meer, Ingrid van der - \ 2020

  Van erwtenbiefstukken tot algen-quinoaburgers: het is druk op de markt voor vleesvervangers. Welke innovaties komen eraan, en zorgen ze voor échte veranderingen, of spekken ze vooral de zakken van producenten?

  Nederland 2120 Schoon en groen
  Buuren, Michael van; Rooij, Bertram de - \ 2020

  film met Michaël van Buuren en Bertram de Rooij n.a.v. kaart NL2120

  Coupling 3D Printing and Novel Replica Molding for In House Fabrication of Skeletal Muscle Tissue Engineering Devices
  Iuliano, Alessandro ; Wal, Erik van der; Ruijmbeek, Claudine W.B. ; ‘t Groen, Stijn L.M. in; Pijnappel, Pim ; Greef, Jessica C. de; Saggiomo, Vittorio - \ 2020
  Advanced Materials Technologies (2020). - ISSN 2365-709X
  3D printing - hiPSCs - replica molding - skeletal muscles - tissue engineering

  The transition from 2D to 3D engineered tissue cultures is changing the way biologists can perform in vitro functional studies. However, there has been a paucity in the establishment of methods required for the generation of microdevices and cost-effective scaling up. To date, approaches including multistep photolithography, milling and 3D printing have been used that involve specialized and expensive equipment or time-consuming steps with variable success. Here, a fabrication pipeline is presented based on affordable off-the-shelf 3D printers and novel replica molding strategies for rapid and easy in-house production of hundreds of 3D culture devices per day, with customizable size and geometry. This pipeline is applied to generate tissue engineered skeletal muscles in vitro using human induced pluripotent stem cell-derived myogenic progenitors. These production methods can be employed in any standard biomedical laboratory.

  Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120
  Rooij, L.L. de - \ 2020
  Vakblad Groen 76 (2020)5. - ISSN 1660-3534 - p. 32 - 35.
  Ons land staat voor grote uitdagingen, zoals een aanzienlijke woningopgave, de energietransitie, behoud van biodiversiteit en een passend antwoord bieden aan klimaatverandering. Samen zullen deze uitdagingen bepalend zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en de keuzen die we daarin gezamenlijk en in samenhang maken. De publicatie van het toekomstperspectief “Een natuurlijkere toekomst voor Neder-land in 2120” en de vele reacties die daarop volgden, laten zien dat er behoefte is aan een vergezicht. Een vergezicht waarin veel van de uitdagingen samenkomen en op hun plek vallen. Een vergezicht dat kansen biedt: geen doembeeld, maar een groen beeld. Een vergezicht als uitnodiging.
  Metabolic effects of PCSK9 inhibition with Evolocumab in subjects with elevated Lp(a)
  Zhang, Xiang ; Stiekema, Lotte C.A. ; Stroes, Erik S.G. ; Groen, Albert K. - \ 2020
  Lipids in Health and Disease 19 (2020)1. - ISSN 1476-511X
  Evolocumab - Lipoprotein(a) - Metabolomics - PCSK9 antibodies - VLDL

  Background: Epidemiological studies substantiated that subjects with elevated lipoprotein(a) [Lp(a)] have a markedly increased cardiovascular risk. Inhibition of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) lowers both LDL cholesterol (LDL-C) as well as Lp(a), albeit modestly. Effects of PCSK9 inhibition on circulating metabolites such as lipoprotein subclasses, amino acids and fatty acids remain to be characterized. Methods: We performed nuclear magnetic resonance (NMR) metabolomics on plasma samples derived from 30 individuals with elevated Lp(a) (> 150 mg/dL). The 30 participants were randomly assigned into two groups, placebo (N = 14) and evolocumab (N = 16). We assessed the effect of 16 weeks of evolocumab 420 mg Q4W treatment on circulating metabolites by running lognormal regression analyses, and compared this to placebo. Subsequently, we assessed the interrelationship between Lp(a) and 14 lipoprotein subclasses in response to treatment with evolocumab, by running multilevel multivariate regression analyses. Results: On average, evolocumab treatment for 16 weeks resulted in a 17% (95% credible interval: 8 to 26%, P < 0.001) reduction of circulating Lp(a), coupled with substantial reduction of VLDL, IDL and LDL particles as well as their lipid contents. Interestingly, increasing concentrations of baseline Lp(a) were associated with larger reduction in triglyceride-rich VLDL particles after evolocumab treatment. Conclusions: Inhibition of PCSK9 with evolocumab markedly reduced VLDL particle concentrations in addition to lowering LDL-C. The extent of reduction in VLDL particles depended on the baseline level of Lp(a). Our findings suggest a marked effect of evolocumab on VLDL metabolism in subjects with elevated Lp(a). Trial registration: Clinical trial registration information is registered at ClinicalTrials.gov on April 14, 2016 with the registration number NCT02729025.

  Aanzet Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer : Landbouwkundig relevante eigenschappen van maaisel, bokashi en compost
  Romkens, P.F.A.M. ; Rietra, R.P.J.J. ; Spijker, J.H. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 3006) - 45
  Toepassing van maaisel uit bermen, openbaar groen en natuurgebieden voor een betere bodemkwaliteit sluit aan op de doelen van circulair terreinbeheer.In dit rapport zijn zowel de positieve effecten op bodemkwaliteit als de potentiële risico’s van drie bewerkingswijzen verkend: rechtstreeks onderwerken van maaisel, toepassing van bokashi en van compost. De beschouwde positieve effecten van het gebruik van organische bodemverbeteraars zijn onder meer koolstofvastlegging in de bodem na toepassing, nutriënten-leverend vermogen, ziektewerendheid en stimulering van de bodembiodiversiteit. Aan de andere kant komen aspecten als emissie van broeikasgassen, risico’s van accumulatie van zware metalen en onkruiddruk aan de orde. Voorts is aangegeven welke kennis nog ontbreekt. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor een kennisagenda.
  The Water Land Roads Investment Programme of the NRO : An outline to support the formulation of Phase III (2020-2024)
  Koopmanschap, E.M.J. ; Groen, Diederik van - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Centre for Development Innovation (Report WCDI 20-111) - 64 p.
  Aanplant 10 miljoen bomen vergt goede keuze
  Buiteveld, Joukje ; Copini, Paul - \ 2020
  Gebruik en behoud van bronpopulaties van wilde bomen en struiken
  Copini, Paul - \ 2020
  Konijnen in de duinen van Meijendel : vier verschillende telmethoden om de konijnendichtheid te schatten
  Bankert, D. ; Groen, K.C.G. in 't - \ 2020
  Holland's Duinen (2020)42. - ISSN 1389-7373 - p. 5 - 11.
  rabbits - monitoring - zoogeography - duneland - zuid-holland
  De transectmethode is een methode die gebruikt wordt om konijnenpopulaties te monitoren. De methode wordt uitgevoerd door beheerders van alle duingebieden aan de Nederlandse vastelandskust. Onderstaand onderzoek is uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis van de aantallen konijnen die geteld worden met deze methode. In hoeverre komen de getelde aantallen overeen met de aantallen konijnen aanwezig in delen waar niet geteld wordt?
  Treatment with Anaerobutyricum soehngenii : a pilot study of safety and dose–response effects on glucose metabolism in human subjects with metabolic syndrome
  Gilijamse, Pim W. ; Hartstra, Annick V. ; Levin, Evgeni ; Wortelboer, Koen ; Serlie, Mireille J. ; Ackermans, Mariette T. ; Herrema, Hilde ; Nederveen, Aart J. ; Imangaliyev, Sultan ; Aalvink, Steven ; Sommer, Morton ; Levels, Han ; Stroes, Erik S.G. ; Groen, Albert K. ; Kemper, Marleen ; Vos, Willem M. de; Nieuwdorp, Max ; Prodan, Andrei - \ 2020
  npj Biofilms and Microbiomes 6 (2020)1. - ISSN 2055-5008

  Dysbiosis of the intestinal microbiota has been implicated in insulin resistance, although evidence regarding causality in humans is scarce. We performed a phase I/II dose-finding and safety study on the effect of oral intake of the anaerobic butyrogenic strain Anaerobutyricum soehngenii on glucose metabolism in 24 subjects with metabolic syndrome. We found that treatment with A. soehngenii was safe and observed a significant correlation between the measured fecal abundance of administered A. soehngenii and improvement in peripheral insulin sensitivity after 4 weeks of treatment. This was accompanied by an altered microbiota composition and a change in bile acid metabolism. Finally, we show that metabolic response upon administration of A. soehngenii (defined as improved insulin sensitivity 4 weeks after A. soehngenii intake) is dependent on microbiota composition at baseline. These data in humans are promising, but additional studies are needed to reproduce our findings and to investigate long-term effects, as well as other modes of delivery.

  Stedelijk groen helpt tegen klimaatverandering
  Spijker, J.H. ; Lerink, Bas - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2020)163. - ISSN 1572-7610 - p. 21 - 24.
  biobased economy - green infrastructure - biomass - wood - trees - carbon sequestration - towns
  In het klimaatakkoord is de rol die stedelijk groen kan spelen voor de klimaatopgave onderbelicht. Dat is jammer, omdat de oppervlakte van steden, dorpen en infrastructuur in Nederland aanzienlijk is. En het aardige van stedelijk groen is dat dit naast het vastleggen van CO2, ook kan bijdragen aan aanpassing aan klimaatverandering: wateropvang bij piekbuien en verkoeling van de stad tijdens hittegolven.
  Protein Type, Protein Dose, and Age Modulate Dietary Protein Digestion and Phenylalanine Absorption Kinetics and Plasma Phenylalanine Availability in Humans
  Gorissen, Stefan H.M. ; Trommelen, Jorn ; Kouw, Imre W.K. ; Holwerda, Andrew M. ; Pennings, Bart ; Groen, Bart B.L. ; Wall, Benjamin T. ; Churchward-Venne, Tyler A. ; Horstman, Astrid M.H. ; Koopman, René ; Burd, Nicholas A. ; Fuchs, Cas J. ; Dirks, Marlou L. ; Res, Peter T. ; Senden, Joan M.G. ; Steijns, Jan M.J.M. ; De groot, Lisette C.P.G.M. ; Verdijk, Lex B. ; van Loon, Luc J.C. - \ 2020
  The Journal of Nutrition (2020). - ISSN 0022-3166
  Background Dietary protein ingestion stimulates muscle protein synthesis by providing amino acids to the muscle. The magnitude and duration of the postprandial increase in muscle protein synthesis rates are largely determined by dietary protein digestion and amino acid absorption kinetics. Objective We assessed the impact of protein type, protein dose, and age on dietary protein digestion and amino acid absorption kinetics in vivo in humans. Methods We included data from 18 randomized controlled trials with a total of 602 participants [age: 53 ± 23 y; BMI (kg/m2): 24.8 ± 3.3] who consumed various quantities of intrinsically l-[1-13C]-phenylalanine–labeled whey (n = 137), casein (n = 393), or milk (n = 72) protein and received intravenous infusions of l-[ring-2H5]-phenylalanine, which allowed us to assess protein digestion and phenylalanine absorption kinetics and the postprandial release of dietary protein–derived phenylalanine into the circulation. The effect of aging on these processes was assessed in a subset of 82 young (aged 22 ± 3 y) and 83 older (aged 71 ± 5 y) individuals. Results A total of 50% ± 14% of dietary protein–derived phenylalanine appeared in the circulation over a 5-h postprandial period. Casein ingestion resulted in a smaller (45% ± 11%), whey protein ingestion in an intermediate (57% ± 10%), and milk protein ingestion in a greater (65% ± 13%) fraction of dietary protein–derived phenylalanine appearing in the circulation (P < 0.001). The postprandial availability of dietary protein–derived phenylalanine in the circulation increased with the ingestion of greater protein doses (P < 0.05). Protein digestion and phenylalanine absorption kinetics were attenuated in older when compared with young individuals, with 45% ± 10% vs. 51% ± 14% of dietary protein–derived phenylalanine appearing in the circulation, respectively (P = 0.001). Conclusions Protein type, protein dose, and age modulate dietary protein digestion and amino acid absorption kinetics and subsequent postprandial plasma amino acid availability in vivo in humans. These trials were registered at clinicaltrials.gov as NCT00557388, NCT00936039, NCT00991523, NCT01317511, NCT01473576, NCT01576848, NCT01578590, NCT01615276, NCT01680146, NCT01820975, NCT01986842, and NCT02596542, and at http://www.trialregister.nl as NTR3638, NTR3885, NTR4060, NTR4429, and NTR4492.
  De toekomst wordt schoon en groen
  Hattum, Tim van; Wamelink, Wieger ; Baptist, Martin ; Buuren, Michael van - \ 2020

  Interview met Tim van Hattum, Michael van Buuren, Wieger Wamelink, Martin Baptist

  De toekomst wordt schoon en groen

  Nederland is in 2120 schoon en groen
  Hattum, Tim van; Wamelink, Wieger ; Buuren, Michael van - \ 2020

  Interview met Tim van Hattum, Wieger Wamelink en Michael van Buuren

  Sturende factoren voor vissen in het beheersgebied van Waterschap Rijn & IJssel
  Kranenbarg, J. ; Peeters, E.T.H.M. ; Bruin, A. de; Groen, M. - \ 2019
  Nijmegen : Stichting RAVON (RAVON Rapport 2017.093) - 96
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.