Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Haak
Check title to add to marked list
The FAIR Funder pilot programme to make it easy for funders to require and for grantees to produce FAIR Data
Wittenburg, Peter ; Sustkova, Hana Pergl ; Montesanti, Annalisa ; Bloemers, Margreet ; Waard, S.H. de; Musen, Mark A. ; Graybeal, John ; Hettne, Kristina M. ; Jacobsen, Annika ; Pergl, Robert ; Hooft, Rob W.W. ; Staiger, Christine ; Gelder, Celia W.G. van; Knijnenburg, Sebastiaan L. ; Arkel, A.C. van; Meerman, Bert ; Wilkinson, Mark D. ; Sansone, S.A. ; Rocca-Serra, Philippe ; McQuilton, Peter ; Gonzalez-Beltran, Alejandra N. ; Aben, G.J.C. ; Henning, P. ; Menezes Alencar, Maria Simone de; Ribeiro, C. ; Silva, C.R.L. ; Sayao, Luis ; Sales, Luana ; Veiga, Viviane ; Lima, Jefferson ; Dib, Simone ; Xavier dos Santos, Paula dos; Murtinho, R. ; Tendel, Jakob ; Schaap, B.F. ; Brouwer, P.M. ; Gavai, A.K. ; Bouzembrak, Yamine ; Marvin, Hans J.P. ; Mons, Albert ; Kuhn, Tobias ; Gambardella, A.A. ; Miranda Azevedo, Ricardo de; Muhonen, Vesa ; Naald, Mira van der; Smit, N.W. ; Buys, M.J. ; Bruin, Taco F. de; Schoots, Fieke ; Goodson, H.J.E. ; Rzepa, Henry S. ; Jeffery, Keith G. ; Shanahan, Hugh P. ; Axton, M. ; Tkachenko, Veniamin ; Deslattes Maya, Anne ; Meyers, Natalie ; Conlon, Michael ; Haak, Laurel L. ; Schultes, Erik - \ 2019
arXiv - 13 p.
There is a growing acknowledgement in the scientific community of the importance of making experimental data machine findable, accessible, interoperable, and reusable (FAIR). Recognizing that high quality metadata are essential to make datasets FAIR, members of the GO FAIR Initiative and the Research Data Alliance (RDA) have initiated a series of workshops to encourage the creation of Metadata for Machines (M4M), enabling any self-identified stakeholder to define and promote the reuse of standardized, comprehensive machine-actionable metadata. The funders of scientific research recognize that they have an important role to play in ensuring that experimental results are FAIR, and that high quality metadata and careful planning for FAIR data stewardship are central to these goals. We describe the outcome of a recent M4M workshop that has led to a pilot programme involving two national science funders, the Health Research Board of Ireland (HRB) and the Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMW). These funding organizations will explore new technologies to define at the time that a request for proposals is issued the minimal set of machine-actionable metadata that they would like investigators to use to annotate their datasets, to enable investigators to create such metadata to help make their data FAIR, and to develop data-stewardship plans that ensure that experimental data will be managed appropriately abiding by the FAIR principles. The FAIR Funders design envisions a data-management workflow having seven essential stages, where solution providers are openly invited to participate. The initial pilot programme will launch using existing computer-based tools of those who attended the M4M Workshop.
Empowering smallholder farmers in markets through collaborative demand-driven research : assessment ESFIM Research Support Fund
Plaisier, Christine ; Haak, Kirsten ; Ton, G. ; Beukers, R. - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Report / Wageningen Economic Research 2019-030) - ISBN 9789463439244 - 81
Long-term impact of oral vancomycin, ciprofloxacin and metronidazole on the gut microbiota in healthy humans
Haak, Bastiaan W. ; Lankelma, Jacqueline M. ; Hugenholtz, Floor ; Belzer, Clara ; Vos, Willem M. de; Wiersinga, W.J. - \ 2019
Journal of Antimicrobial Chemotherapy 74 (2019)3. - ISSN 0305-7453 - p. 782 - 786.

OBJECTIVES: The impact of combination antibiotic therapy on the composition of the intestinal microbiota remains ill-defined. We aimed to assess the effect of a 1 week antibiotic regimen on the intestinal microbiota of healthy humans for a period of up to 31 months. PATIENTS AND METHODS: Thirteen healthy adult men received either no treatment or oral broad-spectrum antibiotics (ciprofloxacin, vancomycin and metronidazole) for 7 days. At four timepoints (prior to treatment, on day 9, day 49 and 8-31 months later) faecal samples were collected and analysed using 16S RNA gene sequencing. RESULTS: The short-term impact of broad-spectrum antibiotics on the gut microbiota was profound, with a loss of diversity and drastic shifts in community composition. In addition, antibiotics significantly reduced the abundance of bacterial taxa with important metabolic functions, such as the production of butyrate. The microbiota showed a remarkable return towards baseline after 8-31 months, but community composition often remained altered from its initial state. CONCLUSIONS: These findings suggest that combined treatment with vancomycin, ciprofloxacin and metronidazole has a profound and long-lasting effect on microbiota composition, the consequences of which remain largely unknown.

Longline visserij op schol : een pilot onderzoek naar effectiviteit van longlines voor de visserij op schol
Neitzel, Sophie ; Molenaar, Pieke - \ 2018
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C003/19) - 29
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het Kennisdesk Onderzoek in het kader van EZ-programma's. Omdat de visgronden voor de sleepnetvisserij in de toekomst beperkter worden door o.a. aanleg van nieuwe windmolenparken waar sleepnetvisserij verboden is, wil de visserij sector een economisch rendabel alternatief ontwikkelen waarmee de doelsoorten van de huidige Nederlandse sleepnetvisserij gevangen kunnen worden. Dit pilot project richt zich daarom op het ontwikkelen van een longlinevisserij op schol als een low impact vistuig als alternatief voor de bodemberoerende sleepnetvisserij. In deze studie is de vangst efficiëntie van verschillende longlines (haak- en lijn types) met een aantal aassoorten onderzocht Hiervoor is er voorafgaand aan de experimenten op zee een labtest uitgevoerd naar de geschiktheid van verschillende haaktypen voor het vangen van schol. Er is gekeken naar de maximale bekopening van verschillende lengteklassen schol, en welke type en grootte haak geschikt zijn voor deze lengteklassen. Vervolgens zijn verschillende lijnen en haaktypen geselecteerd die getest zijn tijdens een tweetal experimenten op zee. Tijdens de eerste reis zijn er tien schollen gevangen maar heeft de bemanning slechts één etmaal kunnen testen vanwege slechte weersomstandigheden. Deze resultaten zijn verder niet meegenomen in de analyses. De tweede reis, waarbij een waarnemer van WMR aanwezig was, is uitvoerig getest met dertien longlines en zeven aassoorten. Tijdens deze reis werden slechts twee schollen gevangen. Verschillende factoren kunnen mogelijke oorzaken zijn voor het niet vangen van schollen. Zo is bijvoorbeeld weinig bekend over het aasgedrag van schol. Om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag of longlinevisserij op schol rendabel kan zijn, is het aan te bevelen om eerst onderzoek te doen naar het aasgedrag van schol voordat er nieuwe experimenten gedaan worden. Ook kan er in de toekomst worden gekeken naar het geschikt maken van de longlines voor het vangen van andere marktwaardige vis als zeebaars, kabeljauw of tarbot.
Niet altijd in de haak - vis van de markt
Beumer, Rijkelt - \ 2015
De Nederlandse glastuinbouw moet leren zich beter te presenteren : Haak aan bij stadlandbouw en ga dialoog aan
Arkesteijn, M. ; Vermeulen, T. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)1. - p. 49 - 50.
glastuinbouw - groenteteelt - kwekers - consumenten - informatiebehoeften - stadslandbouw - stedelijke gebieden - consumenteninformatie - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - vegetable growing - growers - consumers - information needs - urban agriculture - urban areas - consumer information - knowledge transfer
Stadslandbouw is ontstaan vanwege scepsis ten aanzien van de grootschalige voedselproductie. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor voedsel toe. Het is een kans voor de Nederlandse glastuinbouw om te laten zien welke mooie en gezonde producten er worden geteeld in de achtertuin van de stad.
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Data rapport vis- en epibenthosbemostering najaar 2012
Hal, R. van - \ 2013
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C005/13) - 25
vissen - benthos - aquatische ecologie - monitoring - noordzee - zandsuppletie - fishes - aquatic ecology - north sea - sand suppletion
Tussen maart en oktober 2011 hebben Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland voor de kust ten zuiden van Kijkduin een schiereiland aangelegd. De Zandmotor, 128 hectare groot, in de vorm van een haak. Dit rapport beschrijft data verzameld tijdens de vis- en epibenthosbemonstering op en rond de Zandmotor in de late zomer van 2012. De bemonstering vond plaats via een driemeter boomkor en een net met een maaswijdte van 20 mm. Met dit tuig zijn in totaal 81 vistrekken uitgevoerd. Van iedere geslaagde trek zijn de vangsten uitgezocht, gedetermineerd en gemeten. De gegevens zijn opgeslagen in de IMARES database en in dit rapport weergegeven.
Visbemonstering de Zandmotor; maart - augustus 2012
Keeken, O.A. van; Hal, R. van - \ 2012
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C126/12) - 30
kustbeheer - kustgebieden - zandsuppletie - natuurtechniek - aquatische ecologie - visbestand - visbroed - monitoring - zuid-holland - coastal management - coastal areas - sand suppletion - ecological engineering - aquatic ecology - fishery resources - fry
Tussen maart 2011 en oktober 2011 hebben Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland bij Kijkduin een schiereiland in de vorm van een haak aangelegd, de Zandmotor. Het doel van de Zandmotor is dat door wind, golven en stroming het zand van de Zandmotor zich langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen verspreidt, waardoor dit deel van kust op “natuurlijke wijze” aan zal groeien. Om een effect van de Zandmotor op de groei van vissen te kunnen onderzoeken, is de groei van vissen in de lagune intensief bemonsterd. Deze bemonsteringsopzet, welke is ingericht als pilot, richt zich voornamelijk op de vraag: Heeft de lagune een positief effect op de groei van juveniele (plat)vis? De eerste vraag was echter (mede ingegeven door de verandering, die al hebben plaatsgevonden na de aanleg) of vis nog wel de lagune in kon komen en zo ja of dit al in het larvale stadium zou gebeuren. En om te bepalen welk vistuig ingezet kon worden zijn 3 verschillende vistuigen gebruikt in de lagune en in het kanaal tussen de lagune en de Noordzee.
Bemonsteringsplan de Zandmotor : werkplan maart 2012
Keeken, O.A. van - \ 2012
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. : C066.12) - 12
kustgebieden - bescherming - zandsuppletie - geologische sedimentatie - aquatische ecologie - vissen - monitoring - zuid-holland - coastal areas - protection - sand suppletion - geological sedimentation - aquatic ecology - fishes
Tussen maart 2011 en oktober 2011 hebben Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland bij Kijkduin een schiereiland in de vorm van een haak aangelegd, de Zandmotor. Het schiereiland steekt één kilometer ver in zee en is langs de strandkant twee kilometer breed. Bij aanleg was de oppervlakte 128 hectare. De Zandmotor is een pilotproject en de ontwikkeling van de Zandmotor zal worden gevolgd, zowel de verspreiding van het zand, als ontwikkelingen in flora en fauna rond de Zandmotor. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand van de Zandmotor zich langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen, waardoor dit deel van kust op “natuurlijke wijze” aan zal groeien.
Het IPCC-rapport en de betekenis voor Nederland
Dorland, R. van; Janssen, B. ; Brink, H. van den; Drijfhout, S. ; Haak, H. ; Haarsma, R. ; Hazelegger, W. ; Hurk, B. van den; Katsman, C. ; Kattenberg, A. ; Komen, G. ; Lenderink, G. ; Oldenborgh, G.J. van; Reijmerink, M. ; Siegmund, P. ; Weber, N. ; Hove, B. van; Veraart, J.A. ; Verhagen, J. ; Berkhout, F. ; Bouwer, L. ; Eickhout, B. ; Haanstra, H. ; Kabat, P. ; Leemans, R. ; Tak, M. ; Meyer, L. ; Vuuren, D.P. van; Seedrechts, A. ; Bosch, P. ; Daniëls, B. ; Ybema, R. ; Drunen, M. van; Meijer, N. - \ 2007
De Bilt / Wageningen : PCCC - Platform Communication on Climate Change - 52
klimaatverandering - inventarisaties - wetenschappelijk onderzoek - climatic change - inventories - scientific research
Het IPCC brengt verspreid over 2007 in vier delen het vierde klimaatrapport uit (Fourth Assessment Report - AR4). Het geeft daarmee de nieuwste inzichten op het gebied van klimaatverandering in de wereld. Aan het AR4 hebben honderden gerenommeerde klimaatonderzoekers uit de hele wereld meegewerkt, waaronder verschillende uit Nederland. De hoofdrapporten met de wetenschappelijke onderbouwing komen dit jaar stapsgewijs beschikbaar. Eind november volgt het zogeheten ‘synthesis report’ van het IPCC. In dit rapport zullen de bevindingen en conclusies van de drie werkgroeprapporten in samenhang beschouwd worden om zo een integraal wetenschappelijk beeld te geven van ons huidige begrip van klimaatverandering. Deze stand van zaken rond klimaatverandering en Nederland wordt gegeven door: MNP, KNMI, VU Amsterdam, Universiteit Utrecht, NWO, Wageningen UR en ECN
Haak versus haspel : fysieke belasting van de bovenste lichaamsregio's tijdens het laten zakken van tomatenplanten bij gebruik van standaard hoge draad haak in vergelijking met tomguide
Lemmen, N. ; Oude Vrielink, H.H.E. ; Looije, A.A.J. - \ 2007
Fort de Haak en De Vier Hoogten
Weeda, E.J. - \ 1999
In: Excursieverslagen 1996 / Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P., Westhoff, V., PKN : - p. 26 - 29.
Openluchtrecreatie in landinrichtingsprojecten: een blik op de praktijk.
Haak, M.Th. ; Voet, J.L.M. van der - \ 1989
Recreatie 27 (1989)5. - ISSN 0165-8581 - p. 21 - 23.
openluchtrecreatie - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - nederland - outdoor recreation - physical planning - land use - land consolidation - netherlands
Op weg naar een recreatief toegankelijk landelijk gebied?
Voet, J.L.M. van der; Haak, M.Th. - \ 1989
Landinrichting 29 (1989)5. - ISSN 0922-6419 - p. 31 - 40.
nederland - openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - netherlands - outdoor recreation - rural recreation
Landinrichting en recreatie; de effectiviteit van het landinrichtingsinstrument m.b.t. het behoud en de ontwikkeling van een recreatief toegankelijk landelijk gebied.
Haak, M.Th. ; Voet, J.L.M. van der; Nijs, C.J.C. de - \ 1989
Landinrichting 29 (1989)6. - ISSN 0922-6419 - p. 27 - 34.
landbouwgrond - landschap - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - bedrijfsvoering - openluchtrecreatie - noord-holland - agricultural land - landscape - physical planning - land use - land consolidation - rural planning - rural development - management - outdoor recreation
Gezien de resultaten van recent onderzoek en de analyse van de Ruilverkaveling Waterland kan worden geconcludeerd, dat het landinrichtingsinstrument t.a.v. de recreatieve toegankelijkheid van het landelijk gebied nog niet optimaal functioneert. Om de situatie te verbeteren zal de recreatiesector zich o.a. beter moeten organiseren. Het gemeenschappelijk belang ligt vooral in het verstevigen van de juridische positie
The amination of halogeno-2,7- and 1,8-naphthyridines
Haak, H.J.W. van den; Plas, H.C. van der - \ 1983
Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas = Journal of the Royal Netherlands Chemical Society 102 (1983). - ISSN 0165-0513 - p. 235 - 238.
Ring transformation of 8-Bromo-1,7-phenanthroline in Reaction with Proassium Amide/liquid Ammonia
Haak, H.J.W. van den; Bouw, J.P. ; Plas, H.C. van der - \ 1983
Journal of heterocyclic chemistry 20 (1983). - ISSN 0022-152X - p. 447 - 449.
Reactivity of Naphthyridines toward Nitrogen Nucleophiles
Plas, H.C. van der; Wozniak, M. ; Haak, H.J.W. van den - \ 1983
In: Advances in Heterocyclic Chem
Occurrence of even telesubstitution in the amination of halogeno-2,6-naphthyridines
Haak, H.J.W. van den; Plas, H.C. van der - \ 1982
Journal of Organic Chemistry 47 (1982). - ISSN 0022-3263 - p. 1673 - 1677.
Synthesis and amination of naphthyridines
Haak, H.J.W. van den - \ 1981
Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): H.C. van der Plas. - S.l. : S.n. - 88
pyridines - chemische reacties - aminen - synthese - organische verbindingen - pyridines - chemical reactions - amines - synthesis - organic compounds
In the introduction of this thesis (chapter 1) the reactions of nephthyridines with potassium amide which were known at the start of our research are reviewed. It is shown in chapter 2, that in the amination of 1,X-naphthyridines with potassium amide in liquid ammonia at about -35° to -45°C the initial adduct formation is charge controlled. Thus, at these temperatures the site with the lowest electron density is most susceptible for amide attack (C-2 in 1,5 naphthyridine, C-2 in 1,6-naphthyridine, C-2 and C-8 in 1,7-naphthyridine, C-2 in 1,8-naphthyridine), as proved by NMR spectroscopy. On raising the temperature to about 10°C the site of addition has been found to change for 1,5- and 1,7-naphthyridine (NMR spectroscopy):from C-2 to C-4 in 1,5-naphthyridine and from C-2 and C-8 to C-8 only in 1,7-naphthyridine. Thus, at about 10°C the amination is thermodynamically controlled. The several factors which contribute to the stability of these addition products have been discussed. It has been found that the anionic a adducts (2(4,8)-aminodihydro-l,X-naphthyridinides) can easily be oxidized with potassium permanganate into their corresponding 2(4,8)-amino-1,X-naphthyridines.
In chapter 3 a facile synthesis of 2,6-naphthyridine is described. Both 2,6 and 2,7-naphthyridine undergo with potassium amide under kinetically and thermodynamically controlled conditions a adduct formation at position 1. Chichibabin amination of 2,6-naphthyridine yields 1-amino-2,6-naphthyridine in 54% yield. The conversion of 1-halogeno-2,6-naphthyridines into 1-amino-2,6-naphthyridine is shown in chapter 4 to proceed via an even telesubstitution process [S N (AE) tele process]. The amination of 2-bromo-1,5-naphthyridine into 2-amino-1,5-naphthyridine is shown to proceed via an S N (AE) ipso substitution mechanism.
Chapter 5 deals with the reaction of 1-halogeno-2,7-naphthyridines with KNH 2 /NH 3 yielding 1-amino-2,7-naphthyridine. Experiments with deuterated compounds show that these reactions proceed via an S N (AE) ipso process and not via an S N (AE) tele process, even though a adduct formation at C-8 takes place, as is shown by NMR spectroscopy.
In chapter 6 the occurrence of an open-chain intermediate in the amination of 8-bromo-1,7-phenanthroline is shown by NMR spectroscopy. The reaction of 3-bromo-2-ethoxy-1,5-naphthyridine with KNH 2 /NH 3 is described in chapter 7. The procedure in the literature for its preparation does not lead to this compound but to the isomeric 3-bromo-1-ethyl-1,5-naphthyridin-2(1H)-one. Reaction of this compound with KNH 2 /NH 3 yields 3- and 4-amino-1-ethyl-1,b- naphthyridin-2(1H)one, the latter being the main product. 3-Bromo-2-ethoxy-1,5-naplithyridine was prepared on reacting 2,3-dibromo-1,5-naphthyridine with sodium ethoxide. A mixture of 3- and 4-amino-2-ethoxy- 1,5-naphthyridine was obtained on amination of 3-bromo-2-ethoxy-1,5-naphthyridine. In both cases the intermediacy of the respective 3,4,-dihydro compounds was proposed.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.