Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 1982

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Haan
  Check title to add to marked list
  Geslaagde Kennisdag Beter Bodembeheer (16 januari j.l.)
  Postma, Joeke ; Haan, Janjo de - \ 2020

  Op 16 januari 2020 vond in Nijkerk de Kennisdag van de PPS Beter Bodembeheer plaats. De dag kende een grote opkomst met 130 personen en levendige discussies in de plenaire sessies en workshops. Tijdens de Kennisdag draaide het om wat we aan kennis hebben en wat we nog meer willen weten van de bodem. De vele vragen en discussies tijdens de dag gaven aan dat het onderwerp leeft

  Highlights uit de PPS Beter Bodembeheer 2019
  Haan, Janjo de; Postma, Joeke - \ 2020

  Ook het derde jaar van het onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer leverde een groot aantal onderzoeksresultaten op die door praktijk en/of beleid opgepakt kunnen worden. Daarnaast is veel nieuwe kennis opgedaan die gebruikt kan worden in vervolgonderzoek. Het onderzoek is in samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderzoek uitgevoerd. Vanaf 2019 draagt ook BO-Akkerbouw fors mee in de financiering. Hierbij presenteren we u graag negen highlights van resultaten uit 2019.

  Focus op optimalisatie
  Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2020
  V-focus 17 (2020)3. - ISSN 1574-1575 - p. 12 - 14.
  In het Noord-Brabantse Maren-Kessel ligt het melkveebedrijf van Koeien & Kansen-deelnemers Maurice en Ankie van Erp. Na een periode van groei ligt de focus van het bedrijf nu vooral op optimalisatie en het verder verbeteren van de technische en economische prestaties, waarbij de ondernemers ook nadrukkelijk rekening willen houden met de wensen van de consument.
  Veel steun voor onderzoek akkerbouw
  Haan, Janjo de - \ 2020
  Microfluidic chip for culturing intestinal epithelial cell layers: Characterization and comparison of drug transport between dynamic and static models
  Kulthong, Kornphimol ; Duivenvoorde, Loes ; Sun, Huiyi ; Confederat, Samuel ; Wu, Jiaqing ; Spenkelink, Bert ; Haan, Laura de; Marin, Victor ; Zande, Meike van der; Bouwmeester, Hans - \ 2020
  Toxicology in Vitro 65 (2020). - ISSN 0887-2333
  Bioavailability - Dynamic flow - Gut-on-chip - Microfluidics - Transport

  Dynamic flow in vitro models are currently widely explored for their applicability in drug development research. The application of gut-on-chip models in toxicology is lagging behind. Here we report the application of a gut-on-chip model for biokinetic studies and compare the observed biokinetics of reference compounds with those obtained using a conventional static in vitro model. Intestinal epithelial Caco-2 cells were cultured on a porous membrane assembled between two glass flow chambers for the dynamic model, or on a porous membrane in a Transwell model. Confocal microscopy, lucifer yellow translocation, and alkaline phosphatase activity evaluation revealed that cells cultured in the gut-on-chip model formed tight, differentiated, polarized monolayers like in the static cultures. In the dynamic gut-on-chip model the transport of the high permeability compounds antipyrine, ketoprofen and digoxin was lower (i.e. 4.2-, 2.7- and 1.9-fold respectively) compared to the transport in the static Transwell model. The transport of the low permeability compound, amoxicillin, was similar in both the dynamic and static in vitro model. The obtained transport values of the compounds are in line with the compound Biopharmaceuticals Classification System. It is concluded that the gut-on-chip provides an adequate model for transport studies of chemicals.

  Estrogen receptor alpha (ERα)–mediated coregulator binding and gene expression discriminates the toxic ERα agonist diethylstilbestrol (DES) from the endogenous ERα agonist 17β-estradiol (E2)
  Adam, A.H.B. ; Haan, Laura H.J. de; Estruch, Ignacio Miro ; Hooiveld, Guido J.E.J. ; Louisse, Jochem ; Rietjens, Ivonne M.C.M. - \ 2020
  Cell biology and toxicology (2020). - ISSN 0742-2091
  17β-estradiol - Coregulator binding - Diethylstilbestrol - Estrogen receptor alpha - Transcriptomics

  Diethylstilbestrol (DES) is a synthetic estrogen and proven human teratogen and carcinogen reported to act via the estrogen receptor α (ERα). Since the endogenous ERα ligand 17β-estradiol (E2) does not show these adverse effects to a similar extent, we hypothesized that DES’ interaction with the ERα differs from that of E2. The current study aimed to investigate possible differences between DES and E2 using in vitro assays that detect ERα-mediated effects, including ERα-mediated reporter gene expression, ERα-mediated breast cancer cell (T47D) proliferation and ERα-coregulator interactions and gene expression in T47D cells. Results obtained indicate that DES and E2 activate ERα-mediated reporter gene transcription and T47D cell proliferation in a similar way. However, significant differences between DES- and E2-induced binding of the ERα to 15 coregulator motifs and in transcriptomic signatures obtained in the T47D cells were observed. It is concluded that differences observed in binding of the ERα with several co-repressor motifs, in downregulation of genes involved in histone deacetylation and DNA methylation and in upregulation of CYP26A1 and CYP26B1 contribute to the differential effects reported for DES and E2.

  Bodemmaatregelen op dalgrond in de Veenkoloniën: effecten op bodemkwaliteit, opbrengst en financiële meerwaarde : Analyse van de resultaten van de systeemproef Bodemkwaliteit Veenkoloniën 2014-2017
  Haan, Janjo de; Asperen, Paulien van; Visser, Johnny ; Burgt, Geert Jan van der; Smit, Elsbeth ; Dawson, Andrew ; Klompe, Koen - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Businessunit WUR Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Businessunit WUR Open Teelten WPR-831) - 69
  In een langjarig experiment op proefbedrijf Valthermond wordt op dalgrond met gemiddeld 11% organische stof een vijftal maatregelen in een vierjarige akkerbouwvruchtwisseling vergeleken met de standaard werkwijze, in vier herhalingen. De maatregelen Tagetes, Compost, sturen Ca/Mg-verhouding, Steenmeel zijn elk op hun eigen wijze gericht op verbetering van de bodemkwaliteit. Ook een combinatie van alle maatregelen is onderzocht. Over de maatregelen heen liggen varianten van grondbewerking (NKG en Spitten) in duplo. Na vier jaar blijkt de maatregel Tagetes (de teelt van zomergerst vervangen door een hoofdteelt Tagetes) zowel meer opbrengst op te leveren in de aardappelteelt als economisch rendabel te zijn, ondanks de opbrengstderving door het wegvallen van de verkoop van gerst. De andere strategieën hebben weinig of geen effect op de opbrengst en de kosten zijn hoger dan de eventuele extra inkomsten door opbrengstverhoging. NKG lijkt een positief effect te hebben op de opbrengst maar dat is nog niet statistisch significant. Wel leidt NKG tot kostenbesparing ten opzichte van Spitten door lagere machinekosten en lager brandstofverbruik. Veranderingen in bodemkwaliteit zijn nog nauwelijks waargenomen. Dat komt naar verwachting mede doordat die effecten meer tijd nodig hebben om zich te tonen. De nitraatnorm voor grondwater wordt meestal overschreden, onafhankelijk van de maatregel. Waar de norm wel gehaald wordt ligt het aan bodem en grondwater, niet aan de bemestingsstrategie. Het onderzoek wordt voortgezet.
  Kansen voor niet-kerende grondbewerking op zandgrond
  Haan, J.J. de - \ 2020
  Akkerwijzer 15 (2020)2. - ISSN 2588-9397 - p. 26 - 27.
  E-learning bodem, bemesting en mestverwaarding
  Roefs, Jan ; Haan, J.J. de - \ 2020
  Nederlands Centrum voor Mestverwaarding
  Nat weer remt inzet groenbemester
  Haan, Janjo de - \ 2020
  An automated modular microsystem for enzymatic digestion with gut-on-a-chip applications
  Haan, P. de; Ianovska, M.A. ; Mathwig, K. ; Bouwmeester, H. ; Verpoorte, E. - \ 2020
  In: 21st International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2017. - Chemical and Biological Microsystems Society (21st International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2017 ) - ISBN 9780692941836 - p. 1593 - 1594.
  Digestion - Enzyme kinetics - Gut-on-a-chip - Organ-on-a-chip

  Gut-on-a-chip models have gained attention as replacements for other cell-based assays or animal studies in drug development or toxicological studies. These models aim to provide a more accurate representation of the in vivo situation in form and function; however, no digestive processes have been included in these systems so far. This work describes a miniaturized digestive system based on artificial digestive juices that digest liquid samples in a series of three microreactors. After optimization of the pH value of juices and mixtures, samples leading to fluorescent products were digested to demonstrate enzyme functionality and to determine kinetic parameters.

  Measuring low-altitude winds with a hot-air balloon and their validation with Cabauw tower observations
  Bruijn, Evert I.F. De; Bosveld, Fred C. ; Haan, Siebren de; Heusinkveld, Bert G. - \ 2020
  Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 37 (2020)2. - ISSN 0739-0572 - p. 263 - 277.

  A field experiment with a hot-air balloon was conducted in the vicinity of the meteorological observatory of Cabauw in The Netherlands. Recreational hot-air balloon flights contain useful wind information in the atmospheric boundary layer (ABL). On a yearly basis between 8000 and 9000 flights are taking place in The Netherlands, mainly during the morning and evening transition. An application (app) for smartphones has been developed to collect location data. We report about a feasibility study of a hot-air balloon experiment where we investigated the accuracy of the smartphone’s Global Navigation Satellite System (GNSS) receiver using an accurate geodetic GNSS receiver as a reference. Further, we study the dynamic response of the hot-air balloon on variations in the wind by measuring the relative wind with a sonic anemometer, which is mounted below the gondola. The GNSS comparison reveals that smartphones equipped with a GNSS chip have in the horizontal plane an absolute position error standard deviation of 5 m, but their relative position error standard deviation is smaller. Therefore, the horizontal speeds, which are based on relative positions and a time step of 1 s, have standard deviations of σu = 0.8 m s-1 and σv = 0.6 m s-1. The standard deviation in altitude is 12 m. We have validated the hot-air balloon derived wind data with observations from the Cabauw tower and the results are encouraging. We have studied the dynamics of a hot-air balloon. An empirical value of the response length has been found which accounts for the balloon’s inertia after a changing wind, and which compared favorable with the theoretical derived value. We have found a small but systematic movement of the hot-air balloon relative to the surrounding air. The model for the balloon dynamics has been refined to account for this so-called inertial drift.

  Aan de slag - stikstofcrisis
  Haan, Michael de - \ 2020
  Predicting Nitrogen Excretion of Dairy Cattle with Machine Learning
  Mollenhorst, Herman ; Bouzembrak, Yamine ; Haan, Michel de; Marvin, Hans J.P. ; Veerkamp, Roel F. ; Kamphuis, Claudia - \ 2020
  In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2020) Wageningen : Springer (IFIP Advances in Information and Communication Technology ) - ISBN 9783030398149 - p. 132 - 138.
  Several tools were developed during the past decades to support farmers in nutrient management and to meet legal requirements such as the farm specific excretion tool. This tool is used by dairy farmers to estimate the farm specific nitrogen (N) excretion of their animals, which is calculated from farm specific data and some normative values. Some variables, like intake of grazed grass or roughage, are hard to measure. A data driven approach could help finding structures in data, and identifying key factors determining N excretion. The aim of this study was to benchmark machine learning methods such as Bayesian Network (BN) and boosted regression trees (BRT) in predicting N excretion, and to assess how sensitive both approaches are on the absence of hard-to-measure input variables. Data were collected from 25 Dutch dairy farms. In the period 2006–2018, detailed recordings of N intake and output were made during 6–10 weeks distributed over each year. Variables included milk production, feed intake and their composition. Calculated N excretion was categorized as low, medium, and high, with limits of 300 and 450 g/day/animal. Accuracy of prediction of the farm specific N excretion, and distinguishing the low and high cases from the medium ones, was slightly better with BRT than with BN. Leaving out information on intake during grazing did not negatively influence validation performance of both models, which opens opportunities to diminish data collection efforts on this aspect. Further analyses are required to confirm these results, such as cross-validation.
  Rekenregels van de KringloopWijzer 2019 : Achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2018-versie
  Dijk, W. van; Schröder, J.J. ; Šebek, L.B. ; Oenema, J. ; Conijn, J.G. ; Vellinga, Th.V. ; Boer, J. de; Haan, M.H.A. de; Verloop, J. - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business Unit Agrosystems Research (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosystems Research WPR-956) - 129
  Combining In Vitro Data and Physiologically Based Kinetic Modeling Facilitates Reverse Dosimetry to Define In Vivo Dose–Response Curves for Bixin- and Crocetin-Induced Activation of PPARγ in Humans
  Suparmi, Suparmi ; Haan, Laura de; Spenkelink, Albertus ; Louisse, Jochem ; Beekmann, Karsten ; Rietjens, Ivonne M.C.M. - \ 2020
  Molecular Nutrition & Food Research 64 (2020)2. - ISSN 1613-4125
  bixin - crocetin - peroxisome proliferator-activated receptor γ - physiologically based kinetic modeling - reverse dosimetry

  Scope: It is investigated whether at realistic dietary intake bixin and crocetin could induce peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ)-mediated gene expression in humans using a combined in vitro–in silico approach. Methods and results: Concentration–response curves obtained from in vitro PPARγ-reporter gene assays are converted to in vivo dose–response curves using physiologically based kinetic modeling-facilitated reverse dosimetry, from which the benchmark dose levels resulting in a 50% effect above background level (BMD50) are predicted and subsequently compared to dietary exposure levels. Bixin and crocetin activated PPARγ-mediated gene transcription in a concentration-dependent manner with similar potencies. Due to differences in kinetics, the predicted BMD50 values for in vivo PPARγ activation are about 30-fold different, amounting to 115 and 3505 mg kg bw−1 for crocetin and bixin, respectively. Human dietary and/or supplemental estimated daily intakes may reach these BMD50 values for crocetin but not for bixin, pointing at better possibilities for in vivo PPARγ activation by crocetin. Conclusion: Based on a combined in vitro–in silico approach, it is estimated whether at realistic dietary intakes plasma concentrations of bixin and crocetin are likely to reach concentrations that activate PPARγ-mediated gene expression, without the need for a human intervention study.

  Meiotic recombination profiling of interspecific hybrid F1 tomato pollen by linked read sequencing
  Fuentes, Roven ; Hesselink, T. ; Nieuwenhuis, Ronald ; Bakker, L.V. ; Schijlen, E.G.W.M. ; Dooijeweert, W. van; Diaz Trivino, S. ; Haan, Jorn R. de; Sanchez Perez, G.F. ; Zhang, Xinyue ; Fransz, Paul ; Jong, J.H.S.G.M. de; Dijk, A.D.J. van; Ridder, D. de; Peters, S.A. - \ 2020
  The Plant Journal 102 (2020)3. - ISSN 0960-7412 - p. 480 - 492.
  Genome wide screening of pooled pollen samples from a single interspecific F1 hybrid obtained from a cross between tomato, Solanum lycopersicum and its wild relative, Solanum pimpinellifolium using linked read sequencing of the haploid nuclei, allowed profiling of the crossover (CO) and gene conversion (GC) landscape. We observed a striking overlap between cold regions of CO in the male gametes and our previously established F6 recombinant inbred lines (RILs) population. COs were overrepresented in non‐coding regions in the gene promoter and 5′UTR regions of genes. Poly‐A/T and AT rich motifs were found enriched in 1 kb promoter regions flanking the CO sites. Non‐crossover associated allelic and ectopic GCs were detected in most chromosomes, confirming that besides CO, GC represents also a source for genetic diversity and genome plasticity in tomato. Furthermore, we identified processed break junctions pointing at the involvement of both homology directed and non‐homology directed repair pathways, suggesting a recombination machinery in tomato that is more complex than currently anticipated.
  Doorontwikkeling classificatieschema organische reststoffen
  Geel, Willem van; Haan, Janjo de; Hanegraaf, Marjoleine ; Postma, Romke - \ 2020
  Deskstudie in opdracht van BVOR / VA
  Meten in de praktijk: Ervaringen vanuit BodemUP
  Haan, Janjo de - \ 2020
  Deel B
  Workshop Meten van Bodemkwaliteit
  Haan, Janjo de - \ 2020
  Deel A
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.