Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Harsema
Check title to add to marked list
INNOVA Ezine 3 – Kiel Bay, Heavy rains and erosion in the Baltic coastal area
Timmermans, W. ; Jong, F. de; Bruijn, Daphne de; Harsema, H. ; Stelljes, N. ; Sterr, H. ; Martinez, G. - \ 2018
Wageningen : Blauwdruk
INNOVA Ezine 2 – Valencia Region, Droughts and Agricultural Interests in a Metropolitan Area in Spain
Timmermans, W. ; Jong, F. de; Martín, Adrià Rubio ; Bruijn, Daphne de; Harsema, H. - \ 2018
Wageningen : Blauwdruk
In the metropolitan area of Valencia the water use is intense and the region suffers from frequent droughts due to climate conditions. Valencia is surrounded by an agricultural landscape with deep cultural significance and with a multi-sectoral structure in which irrigated agriculture plays an important role in the consumption of water. The Albufera Natural Park, less than 10 km south of Valencia, is a freshwater lagoon and its surroundings rice plots. Given the predicted adverse effects of climate change, it is important for the City of Valencia to develop adaptation strategies for the future climate. The mandate for the INNOVA project is to develop a climate service that satisfies the water use needs to support the distribution of potable water to its users.

The second INNOVA e-zine shows the climate and adaptation challenges the Valencia region is facing. The first issue showed the Mirror Waal project in the Nijmegen area (NL).

From awareness of upcoming flooding risks, via complex planning and design efforts into the final result. Whereas Nijmegen is far in the Adaptation Cycle; the Valencia metropolitan area is between the steps of identifying adaptation options (Step 3) and assessing these options (Step 4).
INNOVA Ezine 1 – Nijmegen, the EU Green Capital 2018 and Room for the River Waal
Timmermans, W. ; Jong, F. de; Ginkel, M. van; Martinez, G. ; Bruijn, D. de; Harsema, H. - \ 2018
Wageningen : Blauwdruk
The Dutch city of Nijmegen is becoming well-known because of its planning approach that combines large scale climate adaptation measures with a strong emphasis on spatial quality. Nijmegen is situated along the Waal river, one of Europe’s largest transport and ecological corridors. More than 250M euro has been spent on a new bypass of the Waal, called the Mirror Waal, one of the major urban examples of the Dutch Room for the River project. This e-zine shows the Mirror Waal project. From awareness of upcoming flooding risks, via complex planning and design efforts into the final result, including innovative ecological engineering, new sport activities and spontaneous festivals. The e-zine is presented by the INNOVA project. It is the first e-zine out of ten. INNOVA is a research project aiming to facilitate the use of climate data and projections, scientifically known as climate services, in adaptation efforts by urban governments. The project focuses on three European cities, and a small island state. These are: Kiel Bay in Germany, Nijmegen in The Netherlands, Valencia in Spain, and finally, the French West-Indies Islands of Guadeloupe & Martinique.
Verdorping
Jong, H.C. de - \ 2012
In: Wat mooi betreft - over landschap en cultuur; 6x6 columns / Harsema, H., Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271706 - p. 36 - 36.
"Wat mooi betreft" is een verzameling columns van landschapsarchitect Klaas Kerkstra (1946-2012). Kerkstra was van 1991 tot en met 1995 columnist van Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Hij schreef in die jaren 31 columns. Dit boekje bevat ook vijf bijdragen van vakgenoten. Het is een eerbetoon aan Klaas Kerkstra die in maart 2012 na een kort ziekbed overleed.
De eigenaar-ontwerper
Roncken, P.A. - \ 2012
In: Wat mooi betreft - over landschap en cultuur; 6x6 columns / Harsema, H., Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271706 - p. 35 - 35.
"Wat mooi betreft" is een verzameling columns van landschapsarchitect Klaas Kerkstra (1946-2012). Kerkstra was van 1991 tot en met 1995 columnist van Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Hij schreef in die jaren 31 columns. Er zijn vijf bijdragen van vakgenoten aan toegevoegd. Het is een eerbetoon aan Klaas Kerkstra die in maart 2012 na een kort ziekbed overleed.
De dynamische bewoningsgeschiedenis van Wageningen
Vervloet, J.A.J. - \ 2005
In: Tussen analyse en ontwerp; ontwerpen voor de Wageningse Berg, Workshop 2-6 juni 2003. - Wageningen : Uitgeverij Blauwdruk i.s.m. Stichting Beelden op de Berg - ISBN 9789075271119 - p. 28 - 35.
De gespleten erfenis van de modernen : legitimiteit en landschapsarchitectuur
Roncken, P.A. - \ 2005
In: Tussen analyse en ontwerp; ontwerpen voor de Wageningse Berg, Workshop 2-6 juni 2003. - Wageningen : Uitgeverij Blauwdruk i.s.m. Stichting Beelden op de Berg - ISBN 9789075271119 - p. 8 - 19.
Back to the future : Epiloog
Jong, H.C. de - \ 2005
In: Tussen analyse en ontwerp; ontwerpen voor de Wageningse Berg, Workshop, 2-6 June 2003. - Wageningen : Uitgeverij Blauwdruk i.s.m. Stichting Beelden op de Berg - ISBN 9789075271119 - p. 52 - 58.
Na de modernisering = After the modernisation
Kerkstra, K. - \ 2004
In: Het verzonnen land = The Invented Land / Harsema, H., Ettema, M., Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271171 - p. 48 - 52.
Meer dan techniek = More than technique
Josselin de Jong, F.O.T. de - \ 2004
In: Het verzonnen land/The Invented Land / Harsema, H., Ettema, M., Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271171 - p. 78 - 82.
Botox-behandeling voor de buitenruimte/External space is given Botox-treatment
Josselin de Jong, F.O.T. de - \ 2004
In: Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 01-03 / Ettema, M., Harsema, H., Cusveller, S., Bijhouwer, R., van Bolhuis, P., van Keulen, N., Meyer, F., Wageningen/Bussum : St. Jaarboek landschapsarch. en stedenbouw/ Uitg. THOTH (Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 5) - ISBN 9789068683769 - p. 148 - 157.
Alleen de zinnen kunnen de ziel genezen. Jaarverslag Sector Ruimtelijk Beheer
Kerkstra, K. - \ 2001
In: Jaarverslag Gelders Genootschap 2000 / Edwin Verdurmen, Ria Dubbeldam en Harry Harsema Arnhem : Gelders Genootschap - p. 32 - 39.
Catalogus groen wonen; voorbeelden van bestaande of geplande groene woonmilieus
Dooren, N. van; Harsema, H. - \ 2000
Blauwe Kamer (2000)6 (bijlage). - ISSN 1389-742X - p. 51 - 51.
groen - ruimtelijke ordening - stad - wonen - woonomgeving - Groningen - Friesland - Drenthe - Gelderland - Flevoland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg
Het fenomeen delta : landschap van Nico de Jonge = The phenomenon Delta : a Nico de Jonge's landscape
Boekhorst, J.K.M. te; Deroose, P. ; Harsema, H. ; Illés, V. ; Jonge, N. de - \ 1996
Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271034 - 82
plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - landschap - landschapsbouw - ruimtelijke ordening - landbouwgrond - estuaria - nederland - belgië - cultuurlandschap - wadden - rural planning - rural development - land use - management - landscape - landscaping - physical planning - agricultural land - estuaries - netherlands - belgium - cultural landscape - tidal flats
Nico M. De Jonge, emeritus hoogleraar landschapsarchitectuur aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, heeft een belangrijk deel van zijn leven gewijd aan de vormgeving van landschappen in de Rijn-Scheldedelta. Het boek gaat over het unieke landschap van de delta, op de grens van land en water, van cultuur en natuur, van bestaan en verbeelding. Er wordt ingegaan op ontwikkelingen en planning aan Nederlandse en Vlaamse kant van de delta, er wordt een vergelijking gemaakt tussen deltagebieden over de wereld, en De Jonges visie op de ontwikkeling van de landschapsarchitectuur komt aan bod.
Delta's van de wereld; de rivier is heer en meester / Deltas of the world; this river is god and master
Boekhorst, J.K.M. te - \ 1996
In: Het fenomeen delta; landschap van Nico de Jonge / The phenomenon delta; a Nico de Jonge's landscape / te Boekhorst, J.K.M., Deroose, P., Harsema, H., Illés, V., de Jonge, N., Wageningen : Blauwdruk - p. 33 - 57.
Deltalandschappen komen in zeer veel verschillende vormen over de hele wereld voor. Delta's hebben een hoge natuurlijke productiviteit, en hebben economisch en cultureel grote ontwikkelingsmogelijkheden. Veel grote beschavingen hebben zich in en aan delta's ontwikkeld. In dit hoofdstuk wordt in de vorm van een beeldverhaal een vergelijkende studie gemaakt van verschillende delta's in de wereld. Thematische kaarten, luchtfoto's, dynamiek, economie, cultuur, civieltechnische maatregelen en landschap komen aan de orde.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.