Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Teelt de grond uit geeft kwekers nieuwe inzichten (interview met Casper Slootweg)
  Haverman, K. ; Slootweg, G. - \ 2013
  De Boomkwekerij 25 (2013)10. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  overblijvende planten - cultuurmethoden - zandgronden - drainage - bemesting - fertigatie - druppelbevloeiing - bereikt resultaat - projecten - perennials - cultural methods - sandy soils - drainage - fertilizer application - fertigation - trickle irrigation - achievement - projects
  Het project Teelt de grond uit laat zien dat er een goede kwaliteit vasteplanten kan worden gekweekt op zandbedden. De meest waardevolle informatie zit volgens kweker Remy Lubbe van Molter echter in de nieuwe inzichten over bemesting. "Wij gaan volgend jaar ook in de reguliere teelt ander bemesten dan we tot op heden hebben gedaan", vertelt de kweker.
  Achter de bramen; een vegetatiekundige beschrijving van het leefgebied van de hazelmuis Muscardinus avellanarius met aanbevelingen voor het beheer
  Foppen, R.P.B. ; Haverman, R. ; Schaminée, J.H.J. ; Smits, N.A.C. - \ 1999
  Wageningen : IBN-DLO (IBN-rapport 467) - 40 p.
  Rhamno-Prunetea
  Haverman, R. ; Schaminée, J.H.J. ; Weeda, E.J. - \ 1999
  In: De vegetatie van Nederland; deel 5 plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen / Stortelder, A.H.F., Schaminée, J.H.J., Hommel, P.W.F.M., Uppsala/Leiden : Opulus - p. 121 - 164.
  Lonicero-Rubetea plicati
  Haverman, R. ; Schaminée, J.H.J. ; Stortelder, A.H.F. - \ 1999
  In: De vegetatie van Nederland; deel 5 plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen / Stortelder, A.H.F., Schaminée, J.H.J., Hommel, P.W.F.M., Uppsala/Leiden : Opulus - p. 89 - 104.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.