Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Inventarisatie en hydraulische evaluatie van 22 Nederlandse vispassages in 1990 - 1992
  Stolwijk, H.P.M. ; Heermans, W. ; Wiegerinck, J.A.M. - \ 1993
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport 93.002) - 25
  Verslag onderzoek vispassage via bekkenvistrap Archem in de Regge in 1991
  Heermans, W. ; Stolwijk, H.P.M. - \ 1991
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Kust- en Binnenvisserij BINVIS 91-03) - 15
  vissen - migratie - overijssel - fishes - migration - overijssel
  Door de visserijkundig ambtenaar van het ministerie van LNV, de heer J.G. Wiggen, werd het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) benaderd om mee te willen werken aan een onderzoek naar het functioneren van de bekkenvistrap in de Regge bij Archem. Eén en ander in samenwerking met het Waterschap Regge en Dinkel en de hengelsport Federatie Oost-Nederland. Na een aantal besprekingen werd besloten om de bovenstroomse opening van de vistrap af te sluiten met een in een metalen raamwerk gespannen fuik, zodat alle optrekkende vis gevangen zou kunnen worden. Het RIVO zou de vangstinstallatie ontwerpen, de fuik verzorgen, het onderzoek organiseren en begeleiden en een beknopt verslag van de onderzoekresultaten leveren. Het Waterschap zou het metalen raamwerk en enige bijkomende voorzieningen verzorgen.
  Verslag onderzoek vispassage via bekkenvistrap Vechterweerd in de Overijsselse Vecht in 1991
  Heermans, W. ; Stolwijk, H.P.M. - \ 1991
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Kust- en Binnenvisserij BINVIS 91-02) - 9
  Van 27 maart tot 6 juni 1991 heeft het RIVO de trek van vis via de bekkentrap bij Vechterweerd in de Overijsselse Vecht onderzocht. Eén en ander in overleg met de dienstkring Zwartsluis van Rijkswaterstaat. Tijdens de waarnemingen werd de instroomopening van de vistrap door een fuik afgesloten.
  Doelmatigheid van de vissluizen bij de stuwen in de Neder Rijn - Lek : interimrapport
  Cazemier, W.G. ; Heermans, W. - \ 1990
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Hoofdafdeling Biologisch Visserijonderzoek BIN 90-02) - 8
  Overzicht van een aantal barrieres en vispassages voor migrerende vis in Nederland, naar de toestand van 1988
  Heermans, W. - \ 1988
  IJmuiden : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek BV 88-03) - 12
  hydraulische systemen - vissen - migratie - rivieren - waterlopen - waterwegen - nederland - inventarisaties - controlelijsten - hydraulic structures - fishes - migration - rivers - streams - waterways - netherlands - inventories - checklists
  Monitoring van de visstand in het Nederlandse deel van de stroomgebieden van Rijn en Maas in 1987
  Cazemier, W.G. ; Heermans, W. - \ 1988
  IJmuiden : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek BV 88-01)
  biologische indicatoren - samenstelling - dichtheid - indicatoren - visstand - maas - rijn - biological indicators - composition - density - indicators - fish stocks - river meuse - river rhine
  Onderzoek naar de lengtesamenstelling, het gewicht en het voorkomen van naar de Nederlandse binnenwateren trekkende glasaal, Anguilla anguilla L.
  Heermans, W. ; Willigen, J.A. van - \ 1982
  IJmuiden : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rapport / Biologisch onderzoek zoetwatervisserij - aal. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek no. ZA 82-01) - 25
  Resultaten van het onderzoek naar de talrijkheid van enige bodemdieren in het Lauwersmeergebied en het Haringvliet
  Heermans, W. - \ 1980
  IJmuiden : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rapport / Biologisch onderzoek zoetwatervisserij - aal no. ZA 80-03) - 4
  lauwersmeergebied - haringvliet - lauwersmeergebied - haringvliet
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.