Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar aspecten van de teelt van tulp in de periode 1998 - 2005 : met de nadruk op verklistering in tulp
  Vlaming, E.A.C. ; Dam, M.F.N. van; Haaster, A.J.M. van - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 52
  tulipa - tulpen - vegetatieve vermeerdering - cultuurmethoden - bloembollen - teelt - tulipa - tulips - vegetative propagation - cultural methods - ornamental bulbs - cultivation
  Tulpen produceren naast een hoofdbol elk jaar nieuwe dochterbollen, die worden gebruikt als uitgangsmateriaal voor de teelt. Als er meer dan normaal (2 à 3) dochterbollen per bol worden gevormd kan er sprake zijn van extreme of sterke verklistering. Een partij die veel extreem verklisterende bollen bevat produceert vaak ook minder leverbaar. Hierdoor is een dergelijk partij economisch minder rendabel voor de teler. Om te voorkomen dat een partij sterker gaat verklisteren zijn er in het verleden selectiemethoden bedacht. Zo formuleerde Dr. Ir. G. Hekstra een selectiemethode waarmee een partij kon worden opgebouwd die hoofdzakelijk bestaat uit de boltypen die sterk groeien en normaal verklisteren. In de praktijk wordt ook de topperpartij-methode gehanteerd, waarbij eveneens een selectie op grond van groeikracht plaatsvindt. In de jaren 1995 - 1997 leek er een probleem te ontstaan met het aantal sterk verklisterde partijen tulpen. Er werd toen besloten de bovengenoemde selectiemethoden nog eens met elkaar te vergelijke qua effectiviteit. Een partij met ca 25% sterk verklisterende clusters werd daartoe 3 jaar doorgeteeld nadat een van de selectiemethoden daarop was toegepast. Er was daarbij naast de gewone Hekstra-methode een alternatief bedacht dat minder arbeidsintensief is. Niet alleen het effect op de verklistering werd beoordeeld, maar er werd ook gekeken naar de bedrijfseconomische aspecten. Sommige werkwijzen, die in de teelt van tulp in de praktijk worden gehanteerd, werden als veroorzaker van een toename in verklistering gezien. Afrapen en teelt van afgebroeide bollen zijn voorbeelden van dit sort werkwijzen. Bij afrapen probeert een teler zoveel mogelijk bollen te verkopen van maten die normaal bij het plantgoed blijven. Met deze twee methoden werd in dit onderzoek ook 3 jaar geteeld waarna de partijen werden beoordeeld op de mate van verklistering. De topperpartij-methode en de beide Hekstra-methoden resulteerden na 3 jaar telen in een halvering van het percentage sterk verklisterde clusters. De topperpartij-methode bleek daarbij economisch minder gunstig dan de Hekstra-methoden. De kanttekening hierbij is dat de verklistering bij de topperpartij in de praktijk vaak weer toeneemt na een aantal jaren. Bij selectie volgens Hekstra wordt het plantgoed niet alleen op groeikracht geselecteerd, maar bestaat de partij uiteindelijk ook uit voornamelijk A- en B-bollen. Deze vertonen minder neiging tot verklisteren dan C- en D-bollen. Door de afraapmethode ontstaat meer verklistering. De methode blijkt daarmee oorzaak van slecht plantgoed. Doortelen van afgebroeide bollen bleek geen oorzaak van extreme verklistering, maar gaf in dit onderzoek zelfs uiteindelijk de minst sterk verklisterde partij.
  De bosken fan Fryslân
  Oosterbaan, A. - \ 2006
  In: Dêr't it tilt fan diert' en blommen; 200 jier fjildbiology foar natoer en gea yn Fryslân / Hekstra, G.P., Jansma, L.G., van de Ploeg, D.T.E., Leeuwarden : Fryske Akademy - ISBN 9789061719809 - p. 107 - 110.
  Plant, belager en diens vijand: een dynamische driehoeksverhouding.
  Vet, L.E.M. - \ 1993
  In: Uitdagingen in de oecologie. Theorie en toepassing / Hekstra, G., - p. 63 - 75.
  De invloed van chemische milieuverontreiniging op paddestoelen, lichenen en mossen.
  Arnolds, E. ; Dobben, H. van; During, H.J. - \ 1991
  In: Flora en fauna chemisch onder druk / Hekstra, G.P., van Linden, F.J.M., Wageningen : Pudoc - p. 59 - 80.
  Nematodengemeenschappen als potentieel diagnostisch instrument voor chemische verontreinigingen.
  Bongers, A.M.T. ; Schouten, T. - \ 1991
  In: Flora en fauna chemisch onder druk / Hekstra, G.P., van Linden, F.J.M., Wageningen : Pudoc - p. 175 - 186.
  De invloed van milieuvreemde stoffen op mossen, lichenen en paddestoelen.
  Arnolds, E. ; Dobben, H.F. van; During, H.J. - \ 1990
  In: Flora en fauna chemisch onder druk. Abstracts Symp. Nederlandse Ecologenver.-Oecologische kring, G.P. Hekstra (red.). Arnhem (1990)
  Commercial fish farming at village level in the Bida Area, Niger State, Nigeria. Part IV: Modified project proposal: From fishery to aquaculture, a development scheme for aquaculture in the west African Region.
  Verdegem, M.C.J. ; Hekstra, P. ; Röling, N.G. ; Huisman, E.A. - \ 1990
  Unknown Publisher - 54 p.
  The aquaculture potential of wetlands, in Niger State, Nigeria, West Africa.
  Verdegem, M.C.J. ; Huisman, E.A. ; Hekstra, P. ; Lette, J. ; Densen, W.L.T. van - \ 1990
  In: The people's role in wetland management, M. Marchand, H.A. Udo de Haes, H. Bezemer (eds.). Proc. Int. Conf. Leiden, The Netherlands, 1989. Centre Environmental Studies, Leiden - p. 266 - 278.
  Effect van bosbemesting op de nematodenfauna.
  Goede, R.G.M. de - \ 1989
  Unknown Publisher
  Bemonsteringsproef in het gemeentebos van Harderwijk, jaarverslag 1987.
  Dilz, K. ; Hekstra, A. ; Diest, A. van; Burg, J. van den; Goede, R.G.M. de - \ 1988
  Unknown Publisher
  Commercial fish farming at village level in the Bida Area, Niger State, Nigeria. Part III. From fishery to aquaculture development scheme for aquaculture.
  Hekstra, P. ; Verdegem, M.C.J. ; Lette, J. ; Huisman, E.A. - \ 1988
  The Netherlands : Dept. Fish Culture and Fisheries, Wageningen Agricultural University - 62 p.
  Commercial fish farming at village level in the Bida Area, Niger State, Nigeria. Part II. A tentative proposal for a development project.
  Hekstra, P. ; Verdegem, M.C.J. ; Lette, J. ; Huisman, E.A. - \ 1988
  The Netherlands : Dept. Fish Culture and Fisheries, Wageningen Agricultural University - 29 p.
  Commercial fish farming at village level in the Bida Area, Niger State, Nigeria. Part I. An assessment of the potential.
  Hekstra, P. ; Verdegem, M.C.J. ; Lette, J. ; Huisman, E.A. - \ 1988
  The Netherlands : Dept. Fish Culture and Fisheries, Wageningen Agricultural University - 80 p.
  De voedingsassistent: van brooddame tot hostess.
  Dekker-Dingemans, J. ; Hekstra, J.A. ; Kamsteeg, J. - \ 1987
  Grootkeuken (1987)jan.. - p. 25 - 27.
  The Farming Systems in the Coffee Area, Kyeni South Location, Embu District, Kenya
  Abdullahi, Y.A. ; Hekstra, P. ; Ibrahim, M.A. ; Ickowicz, A.E. ; Pleumpanya, S. ; Wickstead, M.R. - \ 1986
  Wageningen : ICRA (ICRA bulletin 22) - 89 p.
  Wetland utilization research project West Africa : phase I : the inventory. Vol. 1: Main Report. Vol. 2: The Physical Aspects. Vol. 3: The Agronomic, Economic and Sociological Aspects. Vol. 4: The Maps
  Hekstra, P. ; Andriesse, W. ; Bus, G. ; Vries, C.A. de - \ 1983
  Wageningen : ILRI
  landbouwsituatie - economische situatie - rijst - oryza sativa - west-afrika - wetlands - polders - agricultural situation - economic situation - rice - oryza sativa - west africa - wetlands - polders
  Site evaluation of the Luena Flats, Zambia : report of the site evaluation mission August 27th to October 15th, 1976
  Hekstra, P. ; Vleeshouwer, J.J. ; Stolp, J. - \ 1977
  S.l. : Ministry of Foreign Affairs
  bodemkarteringen - kaarten - zambia - soil surveys - maps
  Selectieve teelt van tulpen gebaseerd op produktie-analyse
  Hekstra, G. - \ 1968
  Wageningen University. Promotor(en): J. Doorenbos. - Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022001639 - 83
  tulpen - liliaceae - bloembollen - teelt - selectie - tulips - liliaceae - ornamental bulbs - cultivation - selection
  In tulip cultivation many stocks of good producing varieties in course of time showed a decrease in production of large marketable bulbs. Meanwhile the number of small bulbs in these stocks increased. This phenomenon was investigated. It was attributable to three causes: contamination of the stock by either foreign material ('thieves') or mutants originating from the variety itself ('wild'); a wrong temperature treatment of the planting material; differences in production between the several bulb types growing at different places in the mother bulb.

  The newly produced bulbs were named, after the scale of the mother bulb in whose axil they were formed, as A, B, C, and D for the fleshy scales (from inside to exterior) and H for the dry tunic. The production pattern of all types and grades was studied during three years. Especially the A and H bulbs were superior to the others in productivity. Second were B bulbs, followed by C and D. This productivity was not concerned with weight increase but to growth of the main bulb and offset number, which should not be too high.

  Based on these results a selection scheme was proposed to eliminate all bulbs inferior in productivity. This scheme was the basis for tulip cultivation with selection in the meantime, so that productivity of the stock stayed maximum.

  De bepaling van de produktie van tulpecultivars in vergelijkend rassenonderzoek
  Hekstra, G. - \ 1968
  Lisse : [s.n.] (Rapport / Laboratorium voor bloembollenonderzoek no. 7) - 17
  bloembollen - tulipa - rassen (planten) - gewasproductie - rassenproeven - ornamental bulbs - tulipa - varieties - crop production - variety trials
  Opbrengstvermeerdering bij tulpen door plantgoedselectie
  Hekstra, G. - \ 1968
  Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (Praktijkmededeling / Laboratorium voor bloembollenonderzoek Lisse nr. 25) - 26
  bloembollen - tulpen - plantmateriaal - selectie - degeneratie - gewasopbrengst - ornamental bulbs - tulips - planting stock - selection - degeneration - crop yield
  In deze Praktijkmededeling wordt in het eerste gedeelte een overzicht gegeven van de inwendige factoren die de produktiviteit bij tulpen bepalen. Daarmee wordt getracht de lezer het inzicht te verschaffen, dat nodig is om de daarna behandelde selectie- en plantschema's te kunnen begrijpen en goed toe te passen. Deze schema's beschrijven de mogelijkheden om de produktiviteit tot een zo hoog mogelijk niveau op te voeren .
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.