Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 51 - 70 / 70

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een vergelijking van zes experimentele palingvoeders
  Heul, J.W. van der; Kamstra, A. - \ 1997
  Unknown Publisher (RIVO-DLO Rapport C032/97)
  Ontwerp van een productiesysteem voor paling in vijvers
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der - \ 1997
  Unknown Publisher (RIVO-DLO Rapport C010/97)
  Een vergelijking van zes commerciële afmestvoeders voor Afrikaanse meerval
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der - \ 1997
  Unknown Publisher (RIVO-DLO Rapport C003/97)
  Rapport inventarisatie van visziekten in Nederland 1985 - 1995
  Haenen, O.L.M. ; Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der - \ 1996
  Lelystad : ID-DLO (Rapport / ID-Lelystad 96.003) - 31 p.
  Analyse van technische resultaten van een aantal palingkwekerijen over de periode 1994 en 1995
  Heul, J.W. van der; Kamstra, A. - \ 1996
  Unknown Publisher (RIVO-DLO RAPPORT C030/96)
  Afvalwater van viskwekerijen een inventarisatie en aanzet voor oplossingen
  Kamstra, A. ; Heeswijk, R. van; Heul, J.W. van der - \ 1996
  Unknown Publisher (RIVO-DLO RAPPORT C041/96)
  An evaluation of a new biofilter medium
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der - \ 1996
  Unknown Publisher (RIVO-DLO Report C051/96)
  Waterbehandeling met ozon in de palingteelt: een praktijk-experiment
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der - \ 1996
  Unknown Publisher (RIVO-DLO RAPPORT C024/96)
  Residuen van diergeneesmiddelen in kweekvis: literatuur-onderzoek en analyse van praktijkbemonsteringen
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der; Haenen, O.L.M. ; Keukens, H.J. ; Mengelers, M.J.B. - \ 1995
  IJmuiden etc. : RIVO (RIVO rapport nr. C034/95) - 30
  Opkweek van glasaal
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der - \ 1993
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 93.022) - 56
  Bedrijfsresultaten met de opkweek van glasaal : een vergelijking van teeltstrategieen
  Heul, J.W. van der - \ 1992
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquacultuur AQ 92-07) - 43
  Invloed van vangstlocatie en behandeling op groei en overleving van glasaal
  Heul, J.W. van der - \ 1991
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquacultuur AQ 91-07) - 16
  Metingen aan waterkwaliteit, vuilproduktie en vuilverwijdering in een semi-praktijksysteem voor palingteelt
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der; Kesteloo - Hendrikse, J.J. - \ 1990
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquakultuur AQ 90-10) - 25
  palingen - visteelt - vissen - zoet water - industrieel afval - industrie - rioolwater - afvalwater - waterverontreiniging - waterzuivering - eels - fish culture - fishes - fresh water - industrial wastes - industry - sewage - waste water - water pollution - water treatment
  Een vergelijking tussen een aantal startvoeders en voederstrategieen voor de opkweek van glasaal
  Heul, J.W. van der; Kamstra, A. - \ 1990
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquacultuur AQ 90-09) - 12
  Groeivariatie bij aal : effecten van sorteren, dichtheid en isolatie
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der - \ 1990
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquakultuur AQ 90-07) - 38
  Resultaten met een aantal commerciele startvoeders en voederstrategien voor glasaal
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der - \ 1989
  IJmuiden : R.I.V.O. (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek AQ 89-06) - 10
  palingen - voer - visteelt - vissen - eels - feeds - fish culture - fishes
  Effect van sorteren en aantal voerplekken op groei en spreiding van groei bij aal (Anguilla anguilla)
  Heul, J.W. van der - \ 1989
  IJmuiden : R.I.V.O. (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek AQ 89-05) - 13
  palingen - voedingsrantsoenen - voedingsnormen - visteelt - vissen - eels - feed rations - feeding standards - fish culture - fishes
  Effekt van attractanten, voederniveau en korrelgrootte op acceptatie van droogvoer door glasaal (Anguilla anguilla (L))
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der - \ 1988
  IJmuiden : R.I.V.O. (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek AQ 88-06) - 17
  palingen - voer - visteelt - vissen - eels - feeds - fish culture - fishes
  Aan de hand van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor de te volgen strategie in de eerste teeltfase van glasaal. De toevoeging van attractanten bestond uit een mengsel van de aminozuren alanine, glycine, histonine en proline
  Effect van enkele voersoorten en voedermethodieken op groei en mortaliteit van glasaal (Anguilla anguilla L.) in de eerste teeltfase
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der - \ 1987
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek BV 87-05)
  palingen - visteelt - visvoeding - vissen - eels - fish culture - fish feeding - fishes
  Bodemsamenstelling en bodemorganismen bij en in zandwinputten in het IJsselmeer
  v.d Heul, J.W. ; Cazemier, W.G. - \ 1980
  IJmuiden : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rapport / Biologisch onderzoek zoetwatervisserij - schubvis no. ZS 80-02) - 19
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.