Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Van hamsterburcht tot rattenhol
  Haye, M.J.J. la - \ 2006
  Natuurhistorisch Maandblad 95 (2006)1. - ISSN 0028-1107 - p. 33 - 35.
  hamsters - bedreigde soorten - diergedrag - monitoring - nesten - limburg - hamsters - endangered species - animal behaviour - nests - monitoring - limburg
  Het waarnemen van een hamster (Cricetus cricetus) is erg lastig, omdat de schuwe dieren voornamelijk voorkomen op onoverzichtelijke plekken. Daarom wordt vaak gezocht naar hamsterburchten. Bij graanakkers is dat mogelijk direct na de oogst van het gewas. Maar ook het herkennen van een hamsterburcht blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Vergelijkend onderzoek is gedaan naar de verblijfplaatsen (holen, burchten) van diverse knaagdieren (bruine rat, woelrat, mol, konijn)
  Integrating Concepts of Sustainability in Education for Agriculture and Rural Development
  Bor, W. van den; Holen, P. ; Wals, A.E.J. ; Filho, W.L. - \ 2000
  Frankfurt am Main [etc.] : Lang - ISBN 9783631364253 - 329 p.
  Introducing Sustainability in Higher Education : a concept in progress
  Bor, W. van den; Holen, P. ; Wals, A.E.J. - \ 2000
  In: Integrating Concepts of Sustainability in Education for Agriculture and Rural Development / van den Bor, W., Holen, P., Wals, A.E.J., Filho, W.L., Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag - ISBN 9783631364253 - p. 13 - 20.
  Sustainability in Higher Education: A Synthesis
  Bor, W. van den; Holen, P. ; Wals, A.E.J. - \ 2000
  In: Integrating Concepts of Sustainability in Education for Agriculture and Rural Developments / van den Bor, W., Holen, P., Wals, A.E.J., Filho, W.L., Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag - ISBN 9783631364253 - p. 305 - 316.
  Sustainability as an outcome of human interaction : Implications for curricula in higher agricultural education in industrialised countries
  Roling, N.G. - \ 2000
  In: Integrating Concepts of Sustainability into Education for Agriculture and Rural Development / van den Bor, W., Holen, P., Wals, A., Filho, W.L., Frankfurt am Main : Peter Lang - ISBN 9783631364253 - p. 41 - 58.
  Anchor Points for Integrating Sustainability in Higher Agricultural Education
  Dreyfus, A. ; Wals, A.E.J. - \ 2000
  In: Integrating Concepts of Sustainibility in Education for Agriculture and Rural Development / van den Bor, W., Holen, P., Wals, A.E.J., Filho, W.L., Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag - ISBN 9783631364253 - p. 73 - 92.
  De ontwikkeling van beroepsvaardigheden tijdens ontwerpprojecten
  Til, C.T. ; Blom, J.J.C. ; Holen, P.C.M. - \ 1999
  In: Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 1999 : proceedings van de Onderwijsresearchdagen, Nijmegen 20 en 21 mei 1999 / R. Poell. - Nijmegen : Sectie Onderwijs en Educatie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1999. - ISBN: 90-804224-3-6 - p. 220 - 222.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.