Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hora est
  Gils, S.H. van - \ 2016
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2016)21. - ISSN 1874-3625 - p. 5 - 5.
  Paringsverstoring: een innovatieve oplossing voor rupsenproblemen in de Nederlandse kassen : eindraportage
  Griepink, F.C. ; Hora, K. ; Kogel, W.J. de - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International - 36
  glastuinbouw - plantenplagen - chrysodeixis chalcites - rupsen - paringsverstoorders - insectenbestrijding - tests - vruchtgroenten - feromoonvallen - schade - greenhouse horticulture - plant pests - chrysodeixis chalcites - caterpillars - mating disrupters - insect control - tests - fruit vegetables - pheromone traps - damage
  In de periode 2008-2012 is een paringsverstoringsmethode tegen Turkse mot Chrysodeixis chalcites getest. Er is gekozen voor Turkse mot omdat dit insect snel veel schade kan aanbrengen in de tomaten- en paprikateelt. Ook is in het verleden door PRI in samenwerking met TNO aangetoond dat paringsverstoring tegen Turkse mot voldoende werkt. De destijds gebruikte feromoonverdamper bleek echter onpraktisch en is in dit onderzoek vervangen door een alternatieve verdamper. De in dit onderzoek ontwikkelde verdamper is op 5 locaties getest in een dichtheid van 500 dispensers per hectare. In feromoonvallen in de behandelde percelen werd geen Turkse mot meer gevangen in tegenstelling tot de niet met feromoon behandelde percelen. Echter in het gewas werden nog steeds rupsjes en dus schade gevonden. De gevonden schade wisselde van bedrijf tot bedrijf. De uiteindelijke conclusie is dat deze methode nog onvoldoende robuust is voor commerciële implementatie
  Las cooperativas agroalimentarias en la UE. Empresas modernas con retos moderno
  Bijman, J. - \ 2013
  In: El papel del cooperativismo agroalimentario en la economía mundial / Noche, E.B., Cajamar Caja Rural (Mediterráneo Económico 24) - ISBN 9788495531599 - p. 41 - 60.
  Las cooperativas siempre han sido instituciones muy relevantes a la hora de reforzar la posición económica de los agricultores. Participan en negociaciones colectivas con los vendedores de insumos agrícolas o con los compradores de producción agrícola. En las últimas décadas los distribuidores (supermercados) se han convertido en compradores muy potentes, y los agricultores necesitan aglutinarse en organizaciones que equilibren su poder en el mercado. Además, las cooperativas contribuyen a la reducción de los costes de transacción en las relaciones comerciales entre los agricultores y sus clientes. Por otra parte, dado que el control y la garantía de calidad han adquirido una importancia creciente, debido a las cada vez más estrictas exigencias públicas y privadas, las cooperativas también coordinan el control de calidad en la cadena de suministro. Cooperatives have always been important institutions for strengthening the economic position of farmers. They are engaged in collective bargaining with sellers of farm inputs or buyers of farm outputs. In recent decades, retailers (supermarkets) have become very powerful buyers, and farmers need organisations that can countervail their market power. In addition, cooperatives contribute to the reduction of transaction costs in the sales relationship between farmers and their customers. As quality control and quality assurance has become increasingly important, due to more strict public and private requirements, cooperatives also function as coordinator for controlling quality in the supply chain
  Innovaties in het kwadraat : samen voor extra resultaat : eindrapportage
  Hees, E. ; Vlaar, L. ; Leendertse, P. ; Zande, J.C. van de; Hora, K. ; Hoekstra, M. ; Lagerwerf, M. ; Aasman, B. ; Pijnenburg, H. - \ 2013
  Culemborg : CLM Onderzoek en Advies (CLM 810 - 2013) - 91
  tuinbouw - preien - peren - aardbeien - bemesting - gewasbescherming - kaderrichtlijn water - grondwaterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - innovaties - teeltsystemen - emissie - vollegrondsgroenten - fruitteelt - horticulture - leeks - pears - strawberries - fertilizer application - plant protection - water framework directive - groundwater quality - surface water quality - innovations - cropping systems - emission - field vegetables - fruit growing
  De Kader Richtlijn Water (KRW) richt zich op de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Eén van de knelpunten die het halen van de KRW-doelen in de weg staat is de milieubelasting van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit intensieve plantaardige teelten. Doel van het project Innovaties in het Kwadraat was een bijdrage te leveren aan het verminderen van de emissie naar het oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit drie belangrijke teelten met relatief veel normoverschrijdingen: peer, aardbei en prei.
  Evolution of gustatory sensitivity in Yponomeuta caterpillars : sensitivity to the stereo-isomers dulcitol and sorbitol is localized in a single sensory cell
  Roessingh, P. ; Hora, K.H. ; Loon, J.J.A. van; Menken, S.B.J. - \ 1999
  Journal of Comparative Physiology A-Sensory Neural and Behavioral Physiology 184 (1999). - ISSN 0340-7594 - p. 119 - 126.
  Mapping partial resistance genes to leaf rust (Puccinia hordei) on the barley genome by using AFLP markers.
  Qi, X. ; Niks, R.E. ; Hora, K. ; Stam, P. ; Lindhout, P. - \ 1996
  In: Proc. 9th European and Mediterranean Cereal Rusts & Powdery Mildews Conf., Lunteren / Kema, G.H.J., - p. 208 - 210.
  Arrhenia Fr. pp. 39-41; Cantharellula Sing. pp. 41-42; Clitocybe (Fr.) Staude. pp. 42-62; Cyphellostereum D. Reid. pp. 63; Haasiella Kotl. & P. pp. 63-64; Hygrophoropsis R. Maire. pp. 64-66; Omphaliaster Lamoure. pp. 78; :Omphalina Quél. pp. 78-88; Omphalotus Sacc. pp. 88-89; Phytoconis Bory. pp. 89-92; Pseudoclitocybe (Sing.) Sing. pp. 92-93; Pseudoomphalina (Sing.) Sing. pp. 93-94; Ossicaulis Redhead & Ginns. pp. 131-132; Rimbachia Pat. pp. 134-135; $$$ :Fayodia Kühner. pp. 153-155; Gamundia Raithelhuber. pp. 155-156; Myxomphalia Hora. pp. 156-157; Rickenella Raithelhuber. pp. 157-158.
  Kuyper, Th.W. - \ 1995
  In: Flora agaricina neerlandica 3 / Bas, C.,
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.