Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 30

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Horsten
Check title to add to marked list
Het verleden van onze toekomst : kroniek van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging
Horsten, Jacques ; Bakker, J. ; Helder, J. ; Boonekamp, P.M. ; Cornelissen, Ben ; Dicke, M. ; Lenteren, J.C. van; Oers, M.M. van; Pieterse, G. ; Rabbinge, R. ; Thomma, B.P.H.J. ; Zadoks, J.C. - \ 2016
Wageningen : KNPV - 431 p.
Op zoek naar de 'Bricoleurs van Brabant' : Hans Horsten in gesprek met Joks Janssen
Janssen, J. - \ 2015
In: PON Jaarboek 2015 'Kom over de brug: transformeren leer je al doende’ / Blanken, M., Cox, S., den Hartog, J., Smulders, M., Tilburg : PON Kennis in uitvoering - ISBN 9789050495257 - p. 71 - 79.
Schrijver van artikel: Hans Horsten
Essay klimaat
Schik, W. ; Lenzholzer, S. ; Kuypers, V.H.M. - \ 2015
In: Duurzame landschapsarchitectuur / Dekker, H., Horsten, M., Kok, M, Kruit, E, Lodder, A, Schik, W, Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271713
boek is verschenen op 30.1.2015
Essay Energie
Waal, R.M. de; Stremke, S. - \ 2015
In: Duurzame Landschapsarchitectuur. Essays en Praktijkvoorbeelden / Dekker, Hans, Horsten, Mariëlle, Kok, Mariëlle, Kruit, Esther, Lodder, Annemarie, Schik, Wouter, Wageningen : Blauwdruk - p. 144 - 154.
Enige beschouwingen over ligging, aanleg en gebruik van binnenlandse vaarroutes in Nederland tot in de 15e eeuw
Vervloet, J.A.J. - \ 2007
In: Landschap in ruimte en tijd / Beenakker, J.J.J.M., Horsten, F.H., de Kraker, A.M.J., Renes, J., Amsterdam : Aksant - ISBN 9789052602707 - p. 384 - 397.
waterwegen - transport over water - rivieren - geschiedenis - nederland - middeleeuwen - romeinse rijk - waterways - water transport - rivers - history - netherlands - middle ages - roman empire
In deze bijdrage wordt over de ontsluiting te water een overzicht gegeven: waar lagen de waterwegen, welke werden gegraven en wanneer werden ze in gebruik genomen. Het betreft de Romeinse periode en de Middeleeuwen
Verstofte kaden; De historisch-geografische inbreng in de discussie over de veiligheid van veenkaden in Nederland
Bont, C.H.M. de - \ 2007
In: Landschap in ruimte en tijd / Beenakker, J.J.J.M., Horsten, F.H., de Kraker, A.M.J., Renes, J., Amsterdam : Aksant - ISBN 9789052602707 - p. 56/65 - 227/229.
veengronden - dijken - veiligheid - vochtgehalte - historische geografie - peat soils - dykes - safety - moisture content - historical geography
Als gevolg van extreme droogte en een groot neerslagtekort schoven in de zomer van 2003 twee veenkaden in Wilnis en langs de Rotte van hun basis. Samen met Wageningse bodemkundigen en Utrechtse geologen bleek het mogelijk om inzicht te verkrijgen in het gehele profiel onder de veenkaden, vanaf het oude Pleistocene oppervlak dat in laag-Nederland tot vele meters beneden maaiveld kan liggen.
Bescherming van stads- en dorpsgezichten: een oude tekst op een nieuwe melodie
Valk, A.J.J. van der - \ 2007
In: Landschap in ruimte en tijd / Beenakker, J.J.J.M., Horsten, F.H., de Kraker, A.M.J., Renes, J., Amsterdam : Aksant - ISBN 9789052602707 - p. 374 - 383.
erfgoed - regionale planning - steden - cultuurlandschap - heritage areas - regional planning - towns - cultural landscape
In het kader van decentralisatie van de monumentenzorg is een herbezinning op de planologische monumentenzorg in een landschappelijke context dringend gewenst, aldus Van der Valk, die zelf zijn eerste schreden op het pad van de historische geografie zette om vervolgens als hoogleraar bij de landgebruiksplanning terecht te komen
Effect of volume and concentration of conidial suspensions of Coniothyrium minitans on infection of sclerotinia Sclerotiorum sclerotia
Gerlagh, M. de; Geijn, H.M. van de; Hoogland, A.E. ; Vereijken, P.F.G. ; Horsten, P.F.M. ; Haas, B.H. de - \ 2004
Biocontrol Science and Technology 14 (2004)7. - ISSN 0958-3157 - p. 675 - 690.
glasshouse lettuce - biological-control - survival - mycoparasites - biocontrol - dispersal - inocula - disease
White mould, caused by Sclerotinia sclerotiorum, is a serious disease affecting a wide range of agricultural and horticultural crops. Biological control is one option available to limit its damage. Field experiments to evaluate various concentrations and volumes of Coniothyrium minitans spore suspensions applied to S. sclerotiorum-infected bean crops were conducted in 1997 and 1998. Percentage sclerotia infected by C. minitans were scored. Three replicate experiments were performed in time in 1997 with 21 combinations of isolates, volumes and concentrations, including two controls. In 1998, 22 combinations of isolates, volumes and concentrations plus two controls were used, combined with the absence or presence of a maize buffer, with two replicates for each. Isolates as well as concentration and volume had no effect on infection by C. minitans, but there was a significant effect of total dose (volumeconcentration) of inoculum applied over the full range from 100 L ha-1 at 104 conidia mL-1 to 1000 L ha-1 at 107 conidia mL-1. Percentage infected sclerotia increased linearly with log (dose) as well as from 1 to 4 weeks after application of C. minitans, and reached a level of about 100% at high doses under the humid conditions of 1998. Apothecia of S. sclerotiorum developing from sclerotia in collected soil samples from the 1997 experiment showed no significant effect of C. minitans inoculum dose, but there was a significant effect of the replicate experiments. The influence of weather conditions is highlighted, and the implications of the results for cost-effective biocontrol of S. sclerotiorum are discussed.
Biological control of gray mold with ulocladium atrum in annual strawberry crops
Boff, P. ; Köhl, J. ; Jansen, M.L.E. ; Horsten, P.J.F.M. ; Lombaers-van der Plas, C.H. ; Gerlagh, M. de - \ 2002
Plant Disease 86 (2002)3. - ISSN 0191-2917 - p. 220 - 224.
botrytis-cinerea - fruit rot - microorganisms - sporulation - biocontrol - management
The efficacy of the fungal antagonist Ulocladium atrum to control gray mold in annual strawberry crops using waiting-bed transplants under field conditions was investigated. Seven field experiments were conducted with strawberry cv. Elsanta during the summer seasons of 1996-99 in the Netherlands. Treatments included untreated controls, fungicide programs, U. atrum spray programs, and crop sanitation. Under low disease pressure, U. atrum spray programs effectively reduced gray mold at harvest in four of seven experiments. Sprays of U. atrum starting at transplanting resulted in better control of gray mold than sprays starting at the beginning of flowering in only one of five experiments, Removal of necrotic leaves did not affect the level of gray mold, which demonstrated that strawberry leaves were not a significant inoculum source for Botrytis cinerea in this annual cropping system. These results suggest that U. atrum can be effective in reducing gray mold in strawberry crops, and further studies on the use of the antagonist in annual systems should consider flowering time as the best period to apply this antagonist.
Bosreservaat De Horsten : bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat
Clerkx, A.P.P.M. ; Schelhaas, M.J. ; Sanders, M.E. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 278) - 44
bossen - vegetatie - bosecologie - beschermde bossen - luchtfotografie - inventarisaties - nederland - zuid-holland - forests - vegetation - forest ecology - reserved forests - aerial photography - inventories - netherlands
Bosreservaat De Horsten is een floristisch karakteristiek Ruigt Elzenbos. Het bos is op het moment van aanwijzing ruim 200 jaar oud. Het bestaat uit hakhoutcomplexen van es en els, deels doorgeschoten, deels recent afgezet. Er is opgaand bos van es, els en berk. Er komen enkele populierenbosjes voor. In het noorden domineert zomereik. De kruidlaag wordt gedomineerd door braam en brede stekelvaren. In de toekomst zal es het bos gaan domineren en vormt esdoorn een tweede boomlaag. In het noorden zal beuk zich uitbreiden.
Kadsura scandens (Blume) Blume
Valkenburg, J.L.C.H. van; Horsten, S.F.A.J. - \ 2001
In: Medicinal and Poisonous Plants 2 / van Valkenburg, J.L.C.H., Bunyapraphatsara, N., Leiden : Backhuys Publishers - ISBN 9789057820991 - p. 320 - 322.
Thevetia peruviana (Per.) K. Schum.
Valkenburg, J.L.C.H. van; Horsten, S.F.A.J. - \ 2001
In: Medicinal and Poisonous Plants 2 / van Valkeburg, J.L.C.H., Bunyapraphatsara, N., Leiden : Backhuys Publishers - p. 544 - 546.
Guazuma ulmifolia Lamk
Valkenburg, J.L.C.H. van; Horsten, S.F.A.J. - \ 2001
In: Medicinal and Poisonous Plants 2 / van Valkenburg, J.L.C.H., Bunyapraphatsara, N., Leiden : Backhuys Publishers - p. 286 - 288.
Introduction
Horsten, S.F.A.J. ; Bunyapraphatsara, N. ; Valkenburg, J.L.C.H. van - \ 2001
In: Medicinal and Poisonous Plants 2 / van Valkenburg, J.L.C.H., Bunyapraphatsara, N., - p. 19 - 26.
Viola L.
Schmelzer, G.H. ; Horsten, S.F.A.J. - \ 2001
In: Medicinal and Poisonous Plants 2 / van Valkenburg, J.L.C.H., Bunyapraphatsara, N., Leiden : Backhuys Publishers - p. 578 - 581.
Symphytum officinale L.
Schmelzer, G.H. ; Horsten, S.F.A.J. - \ 2001
In: Medicinal and Poisonous Plants 2 / van Valkenburg, J.L.C.H., Bunyapraphatsara, N., Leiden : Backhuys Publishers - p. 524 - 528.
Rheum palmatum L.
Schmelzer, G.H. ; Horsten, S.F.A.J. - \ 2001
In: Medicinal and Poisonous Plants 2 / van Valkenburg, J.L.C.H., Bunyapraphatsara, N., Leiden : Backhuys Publishers - p. 466 - 469.
Picria fel-terrae Lour
Schmelzer, G.H. ; Horsten, S.F.A.J. - \ 2001
In: Medicinal and Poisonous Plants 2 / van Valkenburg, J.L.C.H., Bunyapraphatsara, N., Leiden : Backhuys Publishers - p. 426 - 428.
Arctium lappa L.
Schmelzer, G.H. ; Horsten, S.F.A.J. - \ 2001
In: Medicinal and poisonous plants 2 / van Valkenburg, J.L.C.H., Bunyapraphatsara, N., Leiden : Backhuys Publishers - p. 78 - 82.
De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat De Horsten
Mekkink, P. - \ 2000
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 98.37) - 50
bossen - beschermde bossen - humus - bodemprofielen - bodemkarteringen - bosgronden - grondwater - kaarten - natuurreservaten - nederland - zuid-holland - forests - reserved forests - soil profiles - soil surveys - forest soils - groundwater - maps - nature reserves - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.