Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Achtergrondrapport integrale visie duurzame mestverwaarding - Visie LTO Nederland
  Peeters, S.J.W. ; Horstink, M.C.J. ; Schlatmann, A.T.M. ; Timmerman, M. - \ 2012
  Zwolle : LTO - 68 p.
  Zomeronderzoek Waiboerhoeve
  Horstink, A.R.M. - \ 1989
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 2 (1989)2. - ISSN 0921-8874 - p. 22 - 25.
  Van de meest actuele projecten die verband houden met de diervoeding, diergezondheid en het grasland, wordt in dit artikel een kort overzicht gegeven.
  Milieuproblemen wereldwijd.
  Dankelman, I. ; Hoefnagels s.j., H. - \ 1989
  In: Zorg voor de schepping / Dijkstra, P., - p. 12 - 20.
  Landbouw als schepping.
  Asseldonk, J.S.O. van - \ 1989
  In: Zorg voor de schepping / Dijkstra, P., - p. 122 - 128.
  Winteronderzoek op de Waiboerhoeve
  Horstink, A.R.M. ; Hove, H.A. ten; Beldman, A.C.G. - \ 1988
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 1 (1988)1. - ISSN 0921-8874 - p. 6 - 8.
  Van de meest actuele projecten worden in dit artikel een kort overzicht gegeven.
  Landbouwkundige aspecten van de wereldvoedselproblematiek
  Asseldonk, J.S.O. van; Struif Bontkes, Tj.E. - \ 1984
  In: De wereld delen? Ontwikkelingssamenwerking in de jaren tachtig
  De gevolgen van luchtvervuiling voor volksgezondheid
  Brunekreef, B. - \ 1984
  In: Een luchtje aan lucht, deel 1: Dossier Milieu educatie, landelijk steunpunt milieu educatie - p. 23 - 25.
  Voerdeurtjes voor opnamebepalingen per koe in ligboxenstallen
  Horstink, A.R.M. - \ 1979
  In: Waiboerhoeve 1978 Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij 14) - p. 103 - 106.
  Zomerstalvoedering stelt hoge eisen aan bedrijfsvoering
  Horstink, A.R.M. - \ 1978
  In: Waiboerhoeve 1977 Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij 10) - p. 17 - 20.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.