Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Houter
Check title to add to marked list
Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten : een rekenplatform voor energie-efficiënte scenario's in de Poinsettiateelt
Buwalda, F. ; Noort, F.R. van; Houter, G. ; Benninga, J. ; Rooij, E. de - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1167) - 62
cultuurmethoden - teelt onder bescherming - potplanten - poinsettia's - energiebehoud - beslissingsondersteunende systemen - kwekers - nederland - glastuinbouw - energiebesparing - cultural methods - protected cultivation - pot plants - poinsettias - energy conservation - decision support systems - growers - netherlands - greenhouse horticulture - energy saving
In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario’s te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario’s te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficiëntie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema’s en in het toepassen van de principes van ‘Het Nieuwe Telen’, door met name de temperatuur meer te laten variëren met het licht en het ontwikkelingsstadium van het gewas.
Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten : een rekenplatform voor energie-efficiënte scenario's in de Hortensiateelt
Buwalda, F. ; Noort, F.R. van; Houter, G. ; Benninga, J. ; Dijkstra, T. ; Rooij, E. de - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1166) - 62
cultuurmethoden - teelt onder bescherming - potplanten - hydrangea - energiebesparing - beslissingsondersteunende systemen - kwekers - nederland - glastuinbouw - cultural methods - protected cultivation - pot plants - hydrangea - energy saving - decision support systems - growers - netherlands - greenhouse horticulture
In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario’s te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario’s te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficiëntie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema’s en in het toepassen van de principes van ‘Het Nieuwe Telen’, door met name de temperatuur meer te laten variëren met het licht en het ontwikkelingsstadium van het gewas.
Light interception efficiency explained by two simple variables: a test using a diversity of small- to medium-sized woody plants
Duursma, R.A. ; Falster, D.S. ; Valladares, F. ; Sterck, F.J. ; Pearcy, R.W. ; Lusk, C. ; Sendall, K.M. ; Nordenstahl, M. ; Houter, N.C. ; Atwell, B.J. ; Kelly, N. ; Kelly, J.W.G. ; Liberloo, M. ; Tissue, D.T. ; Medlyn, B.E. ; Ellsworth, D.S. - \ 2012
New Phytologist 193 (2012)2. - ISSN 0028-646X - p. 397 - 408.
carbon gain - crown architecture - capture efficiency - heteromeles-arbutifolia - radiation interception - understory plants - canopy structure - rain-forest - model - trees
Plant light interception efficiency is a crucial determinant of carbon uptake by individual plants and by vegetation. Our aim was to identify whole-plant variables that summarize complex crown architecture, which can be used to predict light interception efficiency. •We gathered the largest database of digitized plants to date (1831 plants of 124 species), and estimated a measure of light interception efficiency with a detailed three-dimensional model. Light interception efficiency was defined as the ratio of the hemispherically averaged displayed to total leaf area. A simple model was developed that uses only two variables, crown density (the ratio of leaf area to total crown surface area) and leaf dispersion (a measure of the degree of aggregation of leaves). •The model explained 85% of variation in the observed light interception efficiency across the digitized plants. Both whole-plant variables varied across species, with differences in leaf dispersion related to leaf size. Within species, light interception efficiency decreased with total leaf number. This was a result of changes in leaf dispersion, while crown density remained constant. •These results provide the basis for a more general understanding of the role of plant architecture in determining the efficiency of light harvesting.
Het nieuwe telen Gerbera - Teeltseizoen: 2009-2010
Gelder, A. de; Houter, G. ; Boer-Tersteeg, P.M. de; Warmenhoven, M.G. ; Mei, M. van der; Groot, M. de; Grootscholten, M. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1137) - 75
glastuinbouw - sierteelt - energiebesparing - gerbera - meting - sensors - temperatuur - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - energy saving - measurement - temperature
De doelstelling van het project Het Nieuwe Telen Gerbera is het realiseren van een aanzienlijke energiebesparing met gelijkblijvende productie en kwaliteit. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Flori Consult Group en WUR Glastuinbouw bij GreenQ-Improvement Centre in Bleiswijk.
Smarter greenhouse climate control
Nederhoff, E.M. ; Houter, G. - \ 2011
Practical Hydroponics & Greenhouses 2011 (2011)117. - ISSN 1321-8727 - p. 35 - 39.
glastuinbouw - verwarmingssystemen - energiebesparing - verwarmingsapparatuur - greenhouse horticulture - heating systems - energy saving - heaters
Greenhouse operators strive to be as economic as possible with energy. However, investing in fancy energy-saving equipment is often not cost-effective for smaller operations and in climate zones with mild winters. It is possible, though, for many growers to save energy without buying special equipment. The trick is choosing optimal settings for heating and venting, and checking the graphs.
Vorst (weblog)
Houter, G. - \ 2009
Minder stoken, meer belichten (weblog)
Houter, G. - \ 2009
Licht aan (weblog)
Houter, G. - \ 2009
Ontwikkeling en toetsing van de lysimeter voor chrysantenbedrijven met diep grondwater : meetinstrument voor N en P emissie oppraktijkbedrijven
Voogt, W. ; Winkel, A. van; Houter, G. - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 295) - 56
teelt onder bescherming - grondwater - uitspoelen - voedingsstoffen - lysimeters - emissie - meetapparatuur - landbouwkundig onderzoek - protected cultivation - groundwater - leaching - nutrients - emission - meters - agricultural research
De emissie vanuit de bodem bij teelten in kasgrond is moeilijk meetbaar, vooral in de situatie dat er geen werkend drainagesysteem aanwezig is. Lysimeters kunnen worden gebruikt om de uitspoeling c.q. emissie te kunnen vaststellen. Op zes bedrijven in Noord Limburg is de lysimeter geïnstallleerd, met als doel de emissie te meten en de mogelijkheid te onderzoeken of de resultaten gebruikt kunnen worden in de watergeefstrategie
Plant management : for generative or vegetative steering
Nederhoff, E.M. ; Houter, G. - \ 2009
Practical Hydroponics & Greenhouses 2009 (2009)105. - ISSN 1321-8727 - p. 51 - 54.
kassen - teelt onder bescherming - snoeien - gewasdichtheid - lossen - bewerking - vruchtgroenten - glastuinbouw - greenhouses - protected cultivation - pruning - crop density - unloading - handling - fruit vegetables - greenhouse horticulture
Controlling plant balance by irrigation
Nederhoff, E.M. ; Houter, G. - \ 2009
Practical Hydroponics & Greenhouses 2009 (2009)105. - ISSN 1321-8727 - p. 45 - 50.
tuinbouw - kassen - groeimedia - tomaten - druppelbevloeiing - irrigatie - substraten - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - growing media - tomatoes - trickle irrigation - irrigation - substrates - greenhouse horticulture
Groeiremming en productie op het scherpst van de snede
Maas, F.M. - \ 2007
De Fruitteelt 97 (2007)18. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
fruitteelt - peren - snoeien van wortels - vruchtzetting - groeiremmers - plantengroeiregulatoren - gewasproductie - gewaskwaliteit - proeven op proefstations - fruit growing - pears - root pruning - fructification - growth inhibitors - plant growth regulators - crop production - crop quality - station tests
In 2004 heeft PPO-fruit in samenwerking met wijlen Jan Houter van het Fruitteeltadviesteam en Eric van der Hoeff van Fruitconsult een demonstratieproef opgezet waarin een aantal groeibeheersingsstrategieën bij Conference wordt vergeleken. Hierbij adviseert BASF-medewerker Kick van Saarloos over de inzet van Regalis
Past belichting in een energiezuinige paprikateelt?
Dieleman, J.A. ; Kempkes, F.L.K. ; Esmeijer, M.H. ; Elings, A. ; Houter, G. - \ 2006
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 392) - 34
capsicum annuum - aanvullend licht - energiebehoud - teelt onder bescherming - nederland - paprika - energiebesparing - glastuinbouw - supplementary light - energy conservation - protected cultivation - netherlands - sweet peppers - energy saving - greenhouse horticulture
In dit rapport wordt nagegaan hoe belichting in te passen is in het energiezuinig teelconcept voor paprika. Hiervoor zijn interviews gehouden met drie energiezuinige onbelichtende paprikatelers en met belichtende telers. Er zijn modelberekeningen gedaan, waarbij een aantal scenario's rond belichting zijn uitgewerkt en de resultaten zijn bediscussieerd met een groep belichtende paprikatelers
Stralingsafhankelijke temperatuur bij courgette
Janse, J. ; Buwalda, F. ; Houter, G. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2005
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 52
cucurbita pepo - courgettes - milieubeheersing - temperatuur - marrows - environmental control - temperature
Met een jaarverbruik van rond de 35 kuub gas per vierkante meter heeft courgette een vrij hoog energiegebruik. In een onderzoek door PPO Glastuinbouw is nagegaan of het mogelijk was om het gasverbruik te verlagen door meer stralingsafhankelijk te stoken dan in de praktijk gebruikelijk is. Tevens was de verwachting dat hiermee mogelijk de hoeveelheid abortie kon worden verminderd en de productie verhoogd.
Planttemperatuur als stuurparameter in kasklimaatregelingen. Deelverslag: Resultaten van kasexperimenten
Houter, G. ; Rijpsma, E.C. ; Campen, J.B. ; Gelder, A. de; Kempkes, F.L.K. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 85
planten - temperatuur - milieubeheersing - verwarmingssystemen - nederland - binnenklimaat - plants - temperature - environmental control - heating systems - netherlands - indoor climate
De temperatuur is een belangrijke factor die de ontwikkelingssnelheid van een plant beïnvloedt. Het gaat daarbij om de planttemperatuur en niet om de kasluchttemperatuur. In middels is het al 6 jaar geleden dat de firma Brinkman de planttemperatuur in de glastuinbouw heeft geïntroduceerd. Met deze sensor wordt op basis van infrarood de gemiddelde planttemperatuur van een oppervlak van 5 tot 10 m2 gemeten. Sindsdien wordt de sensor in de praktijk gebruikt, waarbij alle gangbare klimaatcomputersystemen in de Nederlandse glastuinbouw de noodzakelijke aansluitmogelijkheden bieden. Enkele klimaatcomputersystemen hebben ook de mogelijkheid om regelingen door de planttemperatuur te laten beïnvloeden. Echter daar wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt van gemaakt. Is dit dan zo moeilijk? In een onderzoek bij tomaat heeft PPO in Naaldwijk in samenwerking met A&F antwoord op deze vraag gegeven. In dit onderzoek is ook gekeken hoe op basis van aanvullende sensoren natslag op het gewas kan worden voorkomen en hoe op basis van deze sensoren een energiezuinige vochtregeling ontwikkeld kan worden.
Begeleiding van en kennisoverdracht aan heteluchttelers bij toepassing van temperatuurintegratie
Janse, J. ; Houter, G. - \ 2005
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
glastuinbouw - klimaatregeling - energiegebruik - energiebesparing - kosten - teeltsystemen - greenhouse horticulture - air conditioning - energy consumption - energy saving - costs - cropping systems
Uit driejarig PPO-onderzoek komen positieve resultaten met betrekking tot toepassing van temperatuurintegratie bij een aantal energiearme gewassen. Door het gebruik van temperatuurintegratie kan gas worden bespaard en vermindert het aantal hoge pieken, waardoor een lagere contractcapaciteit mogelijk is. De productie en kwaliteit worden niet of nauwelijks beïnvloed.
Planttemperatuur als stuurparameter in kasklimaatregelingen: Deelverslag: Ontwikkeling plant temperatuursensor
Campen, J.B. ; Kempkes, F.L.K. ; Houter, G. ; Rijpsma, E.C. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 415) - 31
temperatuur - temperatuurmeters - instrumenten (meters) - meting - planten - plant-water relaties - kassen - glastuinbouw - temperature - temperature gauges - instruments - measurement - plants - plant water relations - greenhouses - greenhouse horticulture
Condensatie op het gewas geeft aanleiding tot ziektes zoals Botrytis. Condensatie gebeurt als de temperatuur van een oppervlak zich onder de dauwpuntstemperatuur van de lucht bevindt. De dauwpuntstemperatuur is afhankelijk van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. De omgevingstemperatuur van de plantdelen is afhankelijk van de locatie van de plantdelen. Verticale temperatuurverschillen in de kas zorgen ervoor dat de omgevingstemperatuur afwijkt van de kasluchttemperatuur gemeten op de positie van de meetbox. De kop van het gewas, de vruchten en de stengel van het gewas hebben de grootste potentie om nat te slaan. De bovenste delen van de plant zijn vaak in de nacht kouder dan de rest van het gewas door uitstraling naar een koud dek. De temperatuur van het bovenste gedeelte van het gewas kan het beste worden gemeten met de infrarood camera. Deze geeft in de nacht, de tijd waar het gevaar op condensatie het grootste is, de temperatuur goed weer. In de ochtend uren zal de kop van het gewas snel opwarmen door de zon en het relatief lage gewicht. De kans op condensatie op de vruchten met een relatief grote massa is het grootste als de luchttemperatuur toeneemt. A&F heeft een sensor ontwikkeld waarmee de temperatuur van de relatief zware delen van het gewas kan worden gemeten. De gemeten temperatuur komt overeen met een echte volgroeide vrucht. De kunstvrucht sensor kan het beste worden geplaatst onder in het gewas waar de luchttemperatuur lager is en de kans op directe zonnestraling gering. Op deze locatie hangen ook de grootste vruchten en is de kans op condensatie het grootst. De stengel van het gewas nabij de wortels heeft een verhoogde kans op Botrytis. Meting van de stengeltemperatuur laat zien dat deze afhankelijk is van de temperatuur van het voedingswater in de mat en de mate van wateropname door het gewas op een bepaald moment. Als de temperatuur van het water beneden de dauwpuntstemperatuur komt kan dit aanleiding geven tot condensatie op de stengel. Dit kan worden voorkomen door het voedingswater voor te verwarmen. Overigens laten de metingen zien dat de artificiële vrucht in de kritieke ochtenduren kouder is dan de stengel, meting van de vruchttemperatuur heeft daarom een hogere prioriteit. De metingen kunnen worden opgenomen in de klimaatregeling waardoor de luchtvochtigheid scherper kan worden geregeld. Het vochtdeficit in de kas kan worden verkleind (of het setpoint RV worden verhoogd) indien de regeling plaatsvindt op basis van de gewastemperatuur. Hierdoor zal er minder gelucht en verwarmd worden ten behoeve van de ontvochtiging wat tot een energiebesparing leidt. In een deel van het onderzoek is de temperatuur van de kunstmatige vrucht gebruikt voor de vochtregeling, dit is apart gerapporteerd. Kortom extra metingen aan het gewas voor de klimaatregeling beperkt de kans op natslaan waardoor de vochtregeling scherper kan worden ingesteld. Hierdoor hoeft er minder te worden gelucht en verwarmd wat tot een energiebesparing leidt.
Nieuwe vochtstrategie is zuinig met energie
Houter, G. ; Esmeijer, M.H. - \ 2005
Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)6. - ISSN 0925-9694 - p. 22 - 23.
tuinbouw - vruchtgroenten - klimaatregeling - milieubeheersing - vocht - regulatie - energiegebruik - optimalisatie - gewaskwaliteit - energiebesparing - glastuinbouw - horticulture - fruit vegetables - air conditioning - environmental control - moisture - regulation - energy consumption - optimization - crop quality - energy saving - greenhouse horticulture
Een hoge luchtvochtigheid verhoogt onder meer de kans op (schimmel-)ziekten. Tot een kwart van het totale jaarlijkse energiegebruik kan echter nodig zijn voor beheersing van de rv bij vruchtgroenten. Daarom ontwikkelde PPO een vochtregulatiestrategie die efficiënter omgaat met energie
Met aangepaste vochtregulatie energie besparen
Houter, G. ; Esmeijer, M.H. - \ 2005
Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)7. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 39.
kassen - energiegebruik - efficiëntie - regulatie - relatieve vochtigheid - schermen - proeven - energiebesparing - glastuinbouw - greenhouses - energy consumption - efficiency - regulation - relative humidity - blinds - trials - energy saving - greenhouse horticulture
Beheersing van de relatieve luchtvochtigheid (RV) draagt 10 tot 25% bij aan het energieverbruik van kassen. Om energieverspillende acties te voorkomen, heeft PPO een methode voor vochtregulatie ontworpen. De basis ervan is om het scherm zo lang mogelijk te gebruiken. Pas als een vochtkier geen soelaas meer biedt, wordt een vochtafhankelijke raamstand toegepast. Als de RV nog steeds te hoog blijft, wordt een vochtafhankelijke minimumbuis ingezet
Ecophysiological patterns in Guianan forest plants
Pons, T.L. ; Alexander, E.A. ; Houter, N.C. ; Rose, S.A. ; Rijkers, A.J.M. - \ 2005
In: Tropical forests of the Guiana Shield / Hammond, D.S., Wallingford (UK) : CAB International - ISBN 0851995365 - p. 195 - 231.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.