Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: q=IJzerloo
  Check title to add to marked list
  Getijherstel in het Rammegors : een quick-scan van de effecten van een tijdelijke zoutwaterinstroom op een zoetwater natuurgebied
  Elschot, Kelly ; Tangelder, Marijn ; IJzerloo, Lennart van; Wal, Jan Tjalling van der; Ysebaert, Tom - \ 2016
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C123/16) - 32
  getijden - zout water - zoetwaterecologie - natuurgebieden - natuurbeheer - tides - saline water - freshwater ecology - natural areas - nature management
  Als onderdeel van het herstel van slikken en schorren in de Oosterschelde heeft Rijkswaterstaat het Rammegors (nabij Sint Philipsland) weer in verbinding gebracht met de Oosterschelde. De doorlaat is eind 2014 geopend, maar door onvoorziene technische mankementen is de doorlaat in de periode 2014-2016 grotendeels gesloten geweest. Tot het moment dat deze studie is uitgevoerd (15 september 2016) waren de schuiven nog steeds gesloten, maar op 5 december 2016 heeft Rijkswaterstaat de doorlaat weer geopend. Om de ontwikkeling van het gebied na het terug brengen van de getijden te kunnen volgen heeft Rijkswaterstaat en het Centre of Expertise Deltatechnologie een monitoringsprogramma opgezet. Het doel van deze monitoring is om de belangrijkste biotische en abiotische ontwikkelingen te volgen. Door de onverwachte technische problemen en het tot tweemaal toe openen en sluiten van het doorlaatmiddel kon de monitoring niet worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Nu rijst de vraag hoe het zoute water dat is binnen gelaten in de perioden dat de doorlaat open stond het gebied heeft beïnvloed. Daarom is een tussentijdse inventarisatie uitgevoerd om dit in beeld te brengen. Voorliggend rapport is het resultaat hiervan.
  Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten
  Tangelder, M. ; Dalen, J. van; Ijzerloo, L. van; Ysebaert, T. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C024/15) - 54
  wetlands - kweldergronden - herstel - dijken - bekledingen - habitat vernietiging - natuurtechniek - oosterschelde - westerschelde - salt marsh soils - rehabilitation - dykes - linings - habitat destruction - ecological engineering - eastern scheldt - western scheldt
  Projectbureau Zeeweringen verbetert de dijkbekledingen langs de Oosterschelde en Westerschelde. Daarbij kan helaas niet voorkomen worden dat kwetsbare schorren en slikken verstoord en deels vernietigd worden tijdens de dijkverbeteringswerkzaamheden. Het doel van deze studie was om na te gaan onder welke omstandigheden herstel en groei van schorvegetatie in dijkwerkstroken en pionierzones mogelijk is door het aanplanten van Engels Slijkgras (Spartina anglica) in zogenaamde kokosmatten. Het basiskokosmateriaal fungeert als substraat en bescherming tegen erosie voor de jonge planten gedurende de eerste groeiperiode totdat ze goed geworteld zijn in de bodem.
  Coral cavity sponges depend on reef-derived food resources: stable isotope and fatty acid constraints
  Duyl, F.C. van; Moodley, L. ; Nieuwland, G. ; Ijzerloo, L. van; Soest, R.W.M. ; Houtekamer, M. ; Meesters, H.W.G. ; Middelburg, J.J. - \ 2011
  Marine Biology 158 (2011)7. - ISSN 0025-3162 - p. 1653 - 1666.
  organic-matter release - situ o-2 availability - nitrogen-fixation - bacterioplankton growth - symbiotic zooxanthellae - netherlands-antilles - halisarca-caerulea - primary producers - mucus production - carbon-isotope
  The diet of cavity sponges on the narrow fringing reefs of Cura double dagger ao, Caribbean was studied. The origin and resources of the bulk food of these sponges, i.e., dissolved organic matter (DOM), were identified using stable carbon and nitrogen isotopes and fatty acid biomarkers. We found that phytoplankton and its derived DOM from the adjacent open sea and from reef overlying water is not the main source of food for most of the sponges examined nor is bacterioplankton. Interestingly, dual stable isotope signatures (delta(13)C(org), delta(15)N(org)) and fatty acid biomarkers appoint coral mucus and organic matter derived from crustose coralline algae (CCA) as probable food sources for encrusting sponges. Mucus-derived DOM may contribute up to 66% to the diet of examined sponges based on results of dual isotope mixing model analysis. The contribution of CCA (as purported representative for benthic algae) was smaller with values up to 31%. Together, mucus- and CCA-derived substrates contributed for 48-73% to the diet of sponges. The presence of the exogenous fatty acid 20:4 omega 6 in sponges, which is abundant in coral mucus of Madracis mirabilis and in CCA, highlights these reef-derived resources as sources of nutrition for DOM feeding cavity sponges. The relatively high concentrations of exogenous 20:4 omega 6 in all sponges examined supports our hypothesis that the bulk of the food of the cavity sponge community is reef-derived. Our results imply that cavity sponges play an important role in conserving food and energy produced within the reef.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.