Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 63

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Lagekostenbedrijf in 2000
  Haan, M. de; Jagtenberg, K. ; Dooren, H.J. van; Remmelink, G. ; Ouweltjes, W. ; Wouters, B. ; Hemmer, H. ; Hollander, C.J. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij 8) - 77
  melkvee - melkveebedrijven - inkomen van landbouwers - agrarische economie - kostenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - arbeidsvereisten - rundveevoeding - graslanden - voedergewassen - mechanisatie - huisvesting van rundvee - mineralen - proefstations - dairy cattle - dairy farms - farmers' income - agricultural economics - cost analysis - farm results - farm management - labour requirements - cattle feeding - grasslands - fodder crops - mechanization - cattle housing - minerals - experimental stations
  Het rapport geeft een goed beeld van de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten en de resultaten van het onderzoek. Belangrijke doelstellingen zijn gehaald of heel dicht benaderd.
  Arbeid op hightechbedrijf en lagekostenbedrijf
  Jagtenberg, K. ; Pol, A. van de; Haan, M. de - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 27 - 30.
  werk - werkuren - werkorganisatie - arbeid (werk) - melkveehouderij - melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfssystemenonderzoek - vergelijkingen - arbeid in de landbouw - work - working hours - organization of work - labour - dairy farming - dairy farms - farm management - farm comparisons - farming systems research - comparisons - farm labour
  De laatste twee jaar realiseerden de bedrijven de werkzaamheden in een gemiddelde bedrijfstijd van 50 uur per week.
  MINAS-2003 geen probleem voor lagekostenbedrijf
  Haan, M. de; Jagtenberg, K. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 21 - 23.
  mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaat - normen - melkveehouderij - plantenvoeding - diervoedering - veevoeding - balansen - input-output analyse - agrarische bedrijfsvoering - mineraalovermaat - melkveebedrijven - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bemesting - minerals - accounting - nitrogen - phosphate - standards - dairy farming - plant nutrition - animal feeding - livestock feeding - balance sheets - input output analysis - farm management - mineral excess - dairy farms - farm comparisons - fertilizer application
  Doel was om in 2000 aan de MINAS-eindnormen van 2003 te voldoen. Met een MINAS-overschot van circa 90 kg stikstof en 1 kg fosfaat zijn deze doelen ruimschoots gehaald.
  De melkrobot: weiden naar keuze
  Jagtenberg, K. ; Dooren, H.J. van - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)2. - ISSN 1569-805X - p. 23 - 25.
  melkveehouderij - melkmachines - robots - begrazing - melkproductie - melkveebedrijven - beweidingssystemen - dairy farming - milking machines - robots - grazing - milk production - dairy farms - grazing systems
  Door gewenning, bijvoeren en mogelijk het lokkend effect van water komen de dieren vrijwel zonder ophalen naar de stal. De arbeid voor het ophalen van koeien bleef dus beperkt. Het gerealiseerd aantal melkmalen lag tussen de 2,5 en 3,3 per dag.
  Het Lagekostenbedrijf in 1999
  Haan, M. de; Jagtenberg, C.J. ; Dooren, H.J.C. van; Remmelink, G.J. ; Ouweltjes, W. ; Wouters, A.P. ; Hemmer, J.G.A. ; Hollander, C.J. - \ 2000
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 192) - 54 p.
  In dit rapport zijn de resultaten en de ervaringen van het Lagekostenbedrijf in 1999 beschreven.
  High-techbedrijf: 2500 arbeidsuren in 1999
  Arendzen, I. ; Scheppingen, T. van; Jagtenberg, K. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)6. - ISSN 1386-8470 - p. 11 - 13.
  proefbedrijven - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - arbeidsverdeling - arbeidsproductiviteit - melkproductiekosten - pilot farms - dairy farming - farm management - division of labour - labour productivity - milk production costs
  Hoewel het high-techbedrijf nog duidelijk in opbouw is, kan toch een eerste indruk van de maximale arbeidsbehoefte en de arbeidsverdeling worden gekregen. Er bleek ongeveer 2500 uren nodig om het bedrijf te runnen.
  Koeien komen en gaan naar de melkrobot
  Jagtenberg, K. ; Lent, J. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)6. - ISSN 1386-8470 - p. 2 - 5.
  melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - begrazing - melkmachines - robots - diergedrag - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - grazing - milking machines - robots - animal behaviour
  In de praktijk komen de koeien bij robotmelken niet altijd vanzelf terug uit de weide naar de stal. Uit het onderzoek op 25 praktijkbedrijven blijkt dat veehouders koeien kunnen stimuleren om naar de melkrobot te komen om grote melkintervallen te voorkomen.
  Mineralen in balans op High-techbedrijf in 1999
  Arendzen, I. ; Hollander, C.J. ; Scheppingen, T. van; Jagtenberg, K. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 21 - 24.
  melkveehouderij - melkproductie - mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaat - proefbedrijven - melkproductiekosten - flevoland - dairy farming - milk production - minerals - accounting - nitrogen - phosphate - pilot farms - milk production costs - flevoland
  Het high-techbedrijf mikt op een melkkostprijs van 75 cent per kg met scherpe randvoorwaarden voor diergezondheid en blijvend binnen de wettelijk toegestane mineralenverliezen. 1999 was een goed jaar wat betreft de mineralenbalans.
  Lagekostenbedrijf: tijd is geld
  Jagtenberg, K. ; Haan, M. de - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)3. - ISSN 1386-8470 - p. 14 - 15.
  melkveehouderij - melkvee - productiekosten - arbeid (werk) - efficiëntie - werkuren - arbeidskosten - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - dairy cattle - production costs - labour - efficiency - working hours - labour costs - farm management - farm labour
  De arbeidsbesteding op het lagekostenbedrijf is in 1999 gedaald van 51 naar 49 uur per week. Bij een quotum van 400.000 kg melk is er voor elke 100 kg melk 38 minuten arbeid besteed.
  Robotmelken en beweiding
  Jagtenberg, K. ; Lent, J. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)3. - ISSN 1386-8470 - p. 7 - 9.
  melkveehouderij - melkvee - begrazing - melkproductie - melken - robots - melkmachines - graslanden - dairy farming - dairy cattle - grazing - milk production - milking - robots - milking machines - grasslands
  Het gebruik van een melkrobot past in veel gevallen bij weidegang. Wel zijn er vragen ten aanzien van de arbeid en melkproductie
  1999 uitstekend MINAS-jaar voor Lagekostenbedrijf
  Haan, M. de; Jagtenberg, K. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)2. - ISSN 1386-8470 - p. 6 - 8.
  melkveehouderij - melkvee - agrarische bedrijfsvoering - mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaten - dairy farming - dairy cattle - farm management - minerals - accounting - nitrogen - phosphates
  Met een stikstofoverschot van circa 140 kg en een fosfaatoverschot van 29 kg, zijn de gestelde doelen in 1999 ruimschoots gehaald. Voor 2000 kan de lat dus hoger liggen.
  Weidegang met melkrobot
  Jagtenberg, K. ; Lent, J. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)2. - ISSN 1386-8470 - p. 4 - 5.
  melkveehouderij - melkvee - begrazing - graslanden - melkmachines - robots - melken - dairy farming - dairy cattle - grazing - grasslands - milking machines - robots - milking
  Bedrijven die de overstap naar robotmelken maken gaan dan ook bij voorkeur door met beweiding. Wel zijn er nogal wat vragen over weidegang bij de melkrobot: hoe gaat het met het aantal melkmalen, de melkproductie en de hoeveelheid arbeid?
  Verschuiving van lichamelijke arbeid naar geestelijke inspanning
  Top, M. van den; Jagtenberg, K. - \ 2000
  Veehouderij Techniek 3 (2000)2. - ISSN 1387-3105 - p. 23 - 23.
  The performance of a white clover-based dairy system in comparison with a grass/fertiliser-N system. II. Animal production, economics and environment
  Schils, R.L.M. ; Boxem, T. ; Jagtenberg, C.J. ; Verboom, M.C. - \ 2000
  Netherlands Journal of Agricultural Science 48 (2000). - ISSN 0028-2928 - p. 305 - 318.
  The performance of a white clover based dairy system in comparison with a grass/fertiliser-N system was studied during three years. Both systems had 59 cows, plus young stock, on an area of 40.6 ha for grass/clover and 34.4 ha for grass/fertiliser-N. During the grazing season, the cows in both groups were supplemented with 3.5 kg concentrates day-1. The daily Fat and Protein Corrected Milk (FPCM) production was 25.7 and 26.5 kg cow-1 for grass/fertiliser-N and grass/clover, respectively. The difference in milk production occurred from July onwards. Despite preventive measures in the grass/clover system, bloat occurred several times between August and October. During the housing season, cows received ad libitum grass or grass/clover silage with 6 kg concentrates cow-1 day-1. Although the intake of grass/clover silage was consistently higher, there were no differences in milk production. The grass/clover system had a lower N surplus, but this was related to the lower intensity of the system. The overall N utilisation was 25% in both systems. The average nitrate concentration in drain water, measured on a selection of fields, was 26 and 28 mg 1-1 for grass/fertiliser-N and grass/clover, respectively. The nitrate concentrations in drain water from grass/clover fields were positively related with the clover content in the sward. The energy use of the grass/clover system was 15% lower than that of the grass/fertiliser-N system, with the fertiliser use as the main source of difference. Compared to the grass/fertiliser-N system, the gross margin per cow was slightly higher for grass/clover, but the gross margin per ha was 10% lower for grass/clover. Considering agronomic and environmental aspects only, white clover based dairy systems are a viable option for the future, but from a financial viewpoint the use of white clover will be restricted to systems which produce approximately 12 t FPCM ha-1 year-1 or less.
  Een jaar Lagekostenbedrijf
  Haan, M.H.A. de; Jagtenberg, K. ; Lent, J. van; Remmelink, G. ; Smolders, G. ; Wouters, B. - \ 1999
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 179) - 35
  melkveehouderij - melkvee - melkproductie - economische evaluatie - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - dairy cattle - milk production - economic evaluation - cost benefit analysis - profitability - farm management - farm results
  In september 1997 is het lagekostenbedrijf gestart. Inmiddels zijn de resultaten van 1 jaar lagekostenbedrijf bekend. In het voorliggende rapport is een evaluatie gegeven van één jaar lagekostenbedrijf. Het gaat om alle facettenvan de bedrijfsvoering
  Koeverkeer selectief toepassen
  Jagtenberg, C.J. ; Lent, A.J.H. van - \ 1999
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 136) - 24
  melkvee - huisvesting - paardenstallen - dairy cattle - housing - stables
  In beginsel is vrij koeverkeer de aantrekkelijkste vorm die ook in alle bestaande stallen toepasbaar is. In dit onderzoek is er naar gestreefd de voordelen van het vrij koeverkeer te behouden en alleen bij de minder actieve dieren de stimulans van eenrichtingkoeverkeer toe te passen met een selectieve doorgang tussen het liggedeelte en het voerhek.
  Automatiseringssystemen in de melkveehouderij
  Top, M. van den; Jagtenberg, K. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)6. - ISSN 1386-8470 - p. 16 - 18.
  melkveehouderij - melkvee - automatisering - mechanisatie - vragenlijsten - werk - dairy farming - dairy cattle - automation - mechanization - questionnaires - work
  In de melkveehouderij gebruikt men steeds vaker automatiseringssystemen om arbeid te beperkenen het werk fysiek te verlichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan krachtvoerboxen, koekalenders enmelkrobots. Via een enqulte is nagegaan welke verwachting melkveehouders van automatiseringssystemen hebben en welke ervaringen zij reeds met de beschikbare systemen hebben.
  Lage MINAS-overschotten in 1998 voor Lagekostenbedrijf
  Haan, M. de; Jagtenberg, K. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)3. - ISSN 1386-8470 - p. 14 - 15.
  melkveehouderij - melkproductie - kosten - kostenanalyse - mineralen - boekhouding - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - dairy farming - milk production - costs - cost analysis - minerals - accounting - farm results - profitability
  Het stikstofoverschot was 183 kg per ha en het fosfaatoverschot 21 kg per ha. Het bleek in 1998 dus mogelijk om een lage MINAS-overschotten te realiseren bij een lage kostprijs.
  Arbeid op Lagekostenbedrijf benadert doelstelling van 50 uur per week
  Jagtenberg, K. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)2. - ISSN 1386-8470 - p. 29 - 31.
  melkveehouderij - melkvee - productiekosten - melkproductie - melken - arbeidskunde - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - dairy cattle - production costs - milk production - milking - work study - farm management - farm labour
  De totale bedrijfsvoering werd in 1998 rondgezet in 51 uur per week. Naast loonwerk werd per koe 52 uur per week besteed. Bijna eenderde van de totale werktijd kwam voor rekening van het melken.
  Low Input schapenbedrijf beperkt arbeid
  Jagtenberg, K. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)2. - ISSN 1386-8470 - p. 12 - 14.
  schapen - bedrijfssystemen - extensieve landbouw - arbeid (werk) - werkplanning - arbeid in de landbouw - sheep - farming systems - extensive farming - labour - work planning - farm labour
  De arbeid op het lowinput schapenbedrijf kon in de afgelopen jaren op een laag niveau worden gehouden. Zonder de administratie op nog geen drie uur per aanwezige ooi.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.