Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Phisiological and behavioural reactions elicited by simulated and real-life visual and acoustic helicopter stimuli in dairy goats
  Staay, F.J. van der; Joosse, M. ; Dijk, H. van; Schuurman, T. ; Meulen, J. van der - \ 2011
  BMC Veterinary Research 7 (2011). - ISSN 1746-6148 - 12 p.
  power analysis program - video tracking system - aircraft noise - individual-differences - pathological anxiety - capra-hircus - feral goats - stress - fear - responses
  Background Anecdotal reports and a few scientific publications suggest that flyovers of helicopters at low altitude may elicit fear- or anxiety-related behavioral reactions in grazing feral and farm animals. We investigated the behavioral and physiological stress reactions of five individually housed dairy goats to different acoustic and visual stimuli from helicopters and to combinations of these stimuli under controlled environmental (indoor) conditions. The visual stimuli were helicopter animations projected on a large screen in front of the enclosures of the goats. Acoustic and visual stimuli of a tractor were also presented. On the final day of the study the goats were exposed to two flyovers (altitude 50 m and 75 m) of a Chinook helicopter while grazing in a pasture. Salivary cortisol, behavior, and heart rate of the goats were registered before, during and after stimulus presentations. Results The goats reacted alert to the visual and/or acoustic stimuli that were presented in their room. They raised their heads and turned their ears forward in the direction of the stimuli. There was no statistically reliable rise of the average velocity of moving of the goats in their enclosure and no increase of the duration of moving during presentation of the stimuli. Also there was no increase in heart rate or salivary cortisol concentration during the indoor test sessions. Surprisingly, no physiological and behavioral stress responses were observed during the flyover of a Chinook at 50 m, which produced a peak noise of 110 dB. Conclusions We conclude that the behavior and physiology of goats are unaffected by brief episodes of intense, adverse visual and acoustic stimulation such as the sight and noise of overflying helicopters. The absence of a physiological stress response and of elevated emotional reactivity of goats subjected to helicopter stimuli is discussed in relation to the design and testing schedule of this study.
  Gebiedsgericht beleid = meer burgerparticipatie = meer vrouwen?
  Bock, B.B. ; Derkzen, P.H.M. ; Joosse, S. - \ 2004
  Enzovoort visies 1 (2004)2. - ISSN 1572-7696 - p. 7 - 10.
  Leefbaarheid in reconstructiebeleid: een vrouwenzaak? Een vergelijkende studie van het reconstructieproces in Gelderland en Overijssel
  Bock, B.B. ; Derkzen, P.H.M. ; Joosse, S. - \ 2004
  Wageningen : Europese Unie - ISBN 9789073908161 - 92
  vrouwen - participatie - platteland - nederland - regionale planning - plattelandsgemeenschappen - intensieve veehouderij - gelderland - overijssel - reconstructie - oost-nederland - women - participation - regional planning - rural communities - rural areas - intensive livestock farming - netherlands - reconstruction - gelderland - overijssel - east netherlands
  Kwantitatieve informatie fruitteelt KWIN 1996/1997
  Groot, M.J. ; Joosse, M.L. ; Besseling, P.A.M. ; Janssen, T.L.J. - \ 1996
  Wilhelminadorp : Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw (Mededeling / Fruitteeltpraktijkonderzoek 24) - 181 p.
  Kwantitatieve informatie fruitteelt 1994/1995, 2e dr.
  Joosse, M.L. ; Besseling, P.A.M. - \ 1994
  Wilhelminadorp : Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw - 177 p.
  Accumulation patterns of trace metals in freshwater isopods in sediment bioassays-Influence of substrate characteristics, temperature and pH.
  Hattum, B. van; Korthals, G.W. ; Straalen, N.M. van; Govers, H.A.J. ; Joosse, E.N.G. - \ 1993
  Water Research 27 (1993). - ISSN 0043-1354 - p. 669 - 684.
  Kwantitatieve Informatie Fruitteelt 1993 : (Algemene informatie en informatie over grootfruit)
  Joosse, M.L. ; Besseling, P.A.M. - \ 1992
  Wilhelminadorp : Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw - 78 p.
  De internationale concurrentiepositie van de Nederlandse appelteelt : bedrijfseconomische en marktkundige evaluatie
  Goedegebure, J. ; Joosse, M.L. ; Merkens, J. - \ 1991
  Den Haag : LEI (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut 75) - ISBN 9789052421087 - 91
  appels - malus - nederland - landbouw - productiviteit - landbouwproductie - capaciteit - landbouwregio's - handel - marktconcurrentie - markten - marketing - marketingkanalen - omzet - landen van de europese unie - apples - malus - netherlands - agriculture - productivity - agricultural production - capacity - agricultural regions - trade - market competition - markets - marketing - marketing channels - turnover - european union countries
  Parasieten populaties in balans.
  Zadoks, J.C. - \ 1990
  In: Parasieten: ongenode gasten / Joosse, J., - p. 68 - 68.
  Ontwikkelingen in de appelen- en pereteelt : beschrijving en prognoses 1974 - 1995
  Goedegebure, J. ; Joosse, M.L. - \ 1988
  Den Haag : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Tuinbouw no. 391) - 58
  appels - economische situatie - economie - voorspellen - fruitteelt - malus - nederland - peren - plantdichtheid - voorspelling - productiestructuur - pyrus - rijenafstanden - economische productie - apples - economic situation - economics - forecasting - fruit growing - malus - netherlands - pears - plant density - prediction - production structure - pyrus - row spacing - economic production
  Beschrijving van de ontwikkeling van het areaal, de beplantingen en de produktie-omvang voor de periode 1974-'86 en een prognose voor de periode 1987-'95
  Produktieniveau en bedrijfsresultaat bij appelen
  Joosse, M.L. - \ 1986
  Den Haag : L.E.I. (Publikatie / Afdeling Tuinbouw. Landbouw - Economisch Instituut no. 4.115) - 34
  appels - kosten - bedrijfsresultaten in de landbouw - malus - nederland - prijsvorming - prijzen - rentabiliteit - leveringen - apples - costs - farm results - malus - netherlands - price formation - prices - profitability - supplies
  Het economisch resultaat van een appelaanplant wordt beinvloed door de omvang van de produktie, maar ook door de prijs per kilogram. De prijs per kilogram is in het algemeen hoger, naarmate de vruchtgrootte toeneemt. Anderzijds blijkt een hoger produktieniveau samen te gaan met lagere gemiddelde vruchtgrootten. In deze studie is onderzocht welke van twee alternatieven vanuit bedrijfseconomisch oogpunt het voordeligst is: een hoger produktieniveau met lagere gemiddelde vruchtgrootte of zo groot mogelijke vruchten bij een wat lager produktieniveau. Dat is gebeurd voor de rassen Golden Delicious, Cox Orange Pippin en Rode Boskoop. Bij de gangbare prijsverschillen tussen grotere en kleinere vruchten blijkt voor deze drie rassen het beste resultaat te worden bereikt bij het hoogste produktieniveau. Alleen wanneer deze prijsverschillen veel groter zouden worden, zou het voordeliger kunnen worden om minder hoge produktieniveaus na te streven bij grotere vruchten
  Bedrijfseconomische aspecten van verschillen in kwaliteit van eenjarig plantmateriaal van appelen
  Joosse, M.L. - \ 1984
  Den Haag : L.E.I. (Publikatie / Afdeling Tuinbouw. Landbouw-Economisch Instituut no. 4.111) - 21
  plantenkwekerijen - appels - malus - agrarische bedrijfsvoering - nederland - nurseries - apples - malus - farm management - netherlands
  Er bestaat een positief verband tussen de boomkwaliteit bij het planten en het produktieniveau van appelen in de eerste vijf jaren, aldus blijkt uit deze publikatie, waarin de financieel-ekonomische resultaten worden beschreven van een onderzoek naar de boomkwaliteit waarin zeven verschillende rassen zijn betrokken
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.