Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 100 / 319

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Kierkels
Check title to add to marked list
Planten zien, ruiken, proeven en voelen aanraking, temperatuur en aantasting
Heuvelink, E. ; Kierkels, Tijs - \ 2019
Onder Glas 2019/16 (2019)10. - p. 12 - 13.
Biostimulanten hebben meestal meervoudige werking in plant en bodem. Wettelijke indeling botst met karakter van de natuur
Heuvelink, E. - \ 2019
Biologische producten op sommige aspecten gezonder. Hoger gehalte antioxidanten in biologische teelt is constante factor.
Delden, S.H. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, Tijs - \ 2019
Onder Glas 16 (2019)8. - p. 20 - 21.
Optimalisatie filtratie vergt meer inzicht
Ruijven, Jim van - \ 2019
Goedkoper zuiveren met bacteriën
Ruijven, Jim van - \ 2019
Forward osmose interessante zuiveringstechniek
Ruijven, Jim van - \ 2019
Aanpak biofilm getest met vijf methoden
Ruijven, Jim van - \ 2019
Eerste indruk witte LED's in tomaat en komkommer: goed mee te telen. Vervolgonderzoek voor meer zicht op optimale spectrum
Heuvelink, Ep - \ 2019
Teeltmaatregelen en bemesting kunnen voedingswaarde verbeteren.
Delden, S.H. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, Tijs - \ 2019
Onder Glas 17 (2019)6/7. - p. 26 - 27.
‘Gericht fokken op eigenschappen vereist voor betere natuurlijke vijanden’
Pannebakker, Bart - \ 2019
Hogere concentraties natrium in de mat mogelijk zonder schade: Onderzoek geeft meer inzicht in tolerantie
Voogt, Wim - \ 2019
Arbeidsomstandigheden in de glastuinbouw moeten echt verbeteren: Erik Pekkeriet, arbeid- en roboticadeskundige
Pekkeriet, Erik - \ 2019
Autonome voertuigen moeten nog leren waar ze zich bevinden Oplossing navigatieprobleem bottleneck robotisering in de kas
Pekkeriet, Erik - \ 2019
DIF verstoort biologische klok en suikerhuishouding en remt lengtegroei. Planten compacter bij gerichte temperatuur- en lichtregimes
Hoogdalem, M.D. van; Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, Tijs - \ 2019
Onder Glas 16 (2019)4. - p. 40 - 41.
Lichtkleur stuurt biologisch evenwicht in de kas in sterke mate. Meeste bekend over UV
Kruidhof, H.M. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, Tijs - \ 2019
Onder Glas 16 (2019)2. - p. 28 - 29.
Continu meten aan de plant maakt precisieteelt mogelijk : combinatie stengeldiametersensor en sapstroomsensor
Steppe, Kathy ; Kierkels, Tijs ; Heuvelink, E. - \ 2018
Onder Glas 15 (2018)12. - p. 17 - 19.
Steeds meer samenwerking tussen robot en mens in glastuinbouw: omslag in denken versnelt robotisering
Pekkeriet, Erik - \ 2018
Beworteling stek met lichtkleuren te sturen, maar lichtrecept noodzakelijk : onderzoek naar alternatieven voor stekpoeder
Christiaens, Annelies ; Labeke, M.C. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, Tijs - \ 2018
Onder Glas 15 (2018)11. - p. 16 - 17.
Stevigheid plant : samenspel silicium, celspanning en inhoudsstoffen
Heuvelink, E. ; Kierkels, Tijs - \ 2018
Onder Glas 15 (2018)10. - p. 16 - 17.
Maakt aanpassing microbioom gewas weerbaarder tegen ziekten en plagen?: meer zicht krijgen op dierentuin aan organismen op planten
Overbeek, Leo van; Barrajon Santos, Veronica - \ 2018
Teler wil 100% efficiënte oogstrobot, maar dat is nu nog niet haalbaar: robot efficiënter als je paprikateelt aanpast
Balendonck, Jos - \ 2018
Ontrafeling rozengenen nuttig voor veredeling op kwaliteit en resistentie : Roos en aardbei genetisch bijna hetzelfde : plantkunde : achtergrond
Smulders, M.J.M. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, Tijs - \ 2018
Onder Glas 15 (2018)9. - p. 10 - 11.
Rootstocks: an extra instrument to achieve production goals : renewed interest by researchers
Heuvelink, E. ; Schwarz, Dietmar ; Kierkels, Tijs - \ 2018
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 7 (2018)3. - ISSN 2215-0633 - p. 44 - 45.
Propagation via grafting and cuttings has big impact on plants : Huge number of cuttings and grafts annually needed
Heuvelink, E. ; Kierkels, Tijs - \ 2018
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 7 (2018)3. - ISSN 2215-0633 - p. 34 - 35.
Split-root system harvests sodium and removes it via the crop: Growing with higher sodium concentration looks possible
Voogt, Wim - \ 2018
Researchers “grow” model of ideal plant in simulated greenhouse: 3D modelling rapidly gaining ground
Visser, Pieter de; Swinkels, Gert-Jan - \ 2018
Plants wouldn't be green without magnesium : Magnesium deficiency: Yellowing of leaf between veins
Heuvelink, E. ; Kierkels, Tijs - \ 2018
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 7 (2018)2. - ISSN 2215-0633 - p. 48 - 49.
Ingenious transport system brings sugars from ‘source’ to ‘sink’ : Flower, fruit, root and apical bud compete for sugars
Heuvelink, E. ; Kierkels, Tijs - \ 2018
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 7 (2018)2. - ISSN 2215-0633 - p. 16 - 17.
First grower sheds more light on anti-condensation coating: Light transmittance wet roof can be measured objectively
Swinkels, Gert-Jan - \ 2018
First tentative steps with biochar turn out positive: Soil improver, peat replacer, carrier of microorganisms
Blok, Chris - \ 2018
Too little insight about factors that effect flowering: Flowering is an interaction between several compounds
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2018
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 7 (2018)1. - ISSN 2215-0633 - p. 42 - 43.
Energy-saving screens can now be compared objectively: better informed when choosing screen type
Hemming, Silke - \ 2018
Slowing down crop transpiration cuts energy consumption : different growing strategy saves energy: crop transpiration
Heuvelink, E. ; Dieleman, J.A. ; Kierkels, T. - \ 2018
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 7 (2018)1. - ISSN 2215-0633 - p. 12 - 13.
The focus of energy savings usually lies
in technology. But the crop itself offers
numerous opportunities to economise
on energy consumption. Many research
results are still waiting to be translated
into practice.
Planten houden ondergronds de regie in handen met exudaten: nog onvoldoende bekend voor rol in teelt of veredeling
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2018
Onder Glas 15 (2018)8. - p. 16 - 17.
Nieuwe NEN-normen bieden broodnodige duidelijkheid over glas en schermen: noodzakelijke aanvulling op snelle innovatie
Swinkels, Gert-Jan - \ 2018
Welk spectrum moet een teler kiezen als hij LED-belichting overweegt: gerichter onderzoek effect lichtkleuren vergt bezinning
Dieleman, Anja ; Gelder, Arie de - \ 2018
Gewas kan veel aan, mits het licht goed is verdeeld : Remming door licht bestaat, maar is tijdelijke
Heuvelink, E. ; Marcelis, L. ; Kierkels, T. - \ 2018
Onder Glas 15 (2018)3. - p. 24 - 25.
De inzichten in de rol van licht bij de fotosynthese zijn de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Daaruit is gebleken dat veel gewassen vaak meer licht aankunnen dan voorheen werd aangenomen. In de praktijk heeft dat tot veranderde teeltmaatregelen geleid. Toch blijven er misverstanden bestaan op dit gebied.
Tussenbelichting bij braam geeft betere scheutuitgroei en forse meerproductie : Direct licht op rustende knoppen van doorslaggeven belang
Rivas, A. ; Liu, K. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2018
Onder Glas 15 (2018)3. - p. 21 - 21.
In de eerste proef met tussenbelichting bij braam ooit nam de productie sterk toe. Verrassend was een na-effect in de herfst. De toename aan assimilaten in de lente zorgde in de herfst nog steeds voor een grotere productie.
Sturen van inhoudsstoffen vergt recept per gewas en gewenste stof : beïnvloeding door veredeling en teeltmaatregelen : plantkunde : achtergrond
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2018
Onder Glas 15 (2018)4. - p. 20 - 21.
Nuttige inhoudsstoffen van gewassen staan in binnen- en buitenland steeds meer in de belangstelling. Het gaat zowel om vitamines en antioxidanten, als om stoffen die geschikt zijn als specerijen, geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen. De gehaltes variëren nogal en zijn met teeltmaatregelen te sturen.
Voortdurend nieuwe organische substraten op de markt: 'Substraat in biologische teelt verdient serieuze aandacht'
Blok, Chris - \ 2018
Vertical farming trekt vooral een heel nieuw soort ‘telers’ aan: duurder dan teelt onder glas, hoogrenderende afzet vereist
Marcelis, Leo - \ 2018
Natuurlijke afweerstoffen siergewas inzetbaar als gewasbescherming: doorontwikkeling van proefkas tot echt middel
Staaij, Marieke van der; Poot, Eric - \ 2018
Split-rootsysteem oogst natrium uit systeem en voert af met gewas: telen bij hoger natriumgehalte lijkt mogelijk
Voogt, Wim - \ 2018
Zicht op weerbaarheidsstoffen geeft tal van nieuwe mogelijkheden : eco-metabolomics methode brengt weerbaarheid in kaart
Leiss, K.A. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2018
Onder Glas 15 (2018)2. - p. 13 - 15.
Smaak van aardbeien objectief te meten en vermeldbaar op verpakking: smaakmodel klaar voor de praktijk
Labrie, Caroline - \ 2018
Verstoring van communicatie tussen bacteriën moet aanval voorkomen: voorzichtig optimisme over beheersing overmatige wortelgroei
Streminska, Marta ; Stijger, Ineke - \ 2018
Zoutstress kan een serieuze rem vormen op groei en productie : omgang met probleem heeft wereldwijde noodzaak
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2018
Onder Glas 15 (2018)1. - p. 26 - 27.
Zoutstress verloopt in fasen: bij een plotseling hogere EC loopt de groeisnelheid eerst sterk terug, om na een paar uur weer te herstellen op een lager niveau. Op den duur ondervinden gevoelige gewassen daadwerkelijke schade: enzymprocessen en fotosynthese worden geremd.
Galapagos tomaat bron van resistentie tegen insecten: Hoopgevende resultaten onderzoek met exotische tomatensoorten
Vosman, Ben ; Vos, Ric de; Eekelen, Henriette van - \ 2018

Een wilde tomaat van de Galapagos eilanden blijkt een brede resistentie tegen verschillende soorten insecten te kennen. Het is een nauwe verwant van de cultuurtomaat. Daarom zal inkruisen van deze resistentie gemakkelijker verlopen dan het geval was bij al eerder bekende wilde resistenties, verwachten Wageningse onderzoekers.

Weerbaar bodemleven is goed te stimuleren met enzymen: samenwerking onderzoek en bedrijfsleven in Bio-Attract
Cuesta Arenas, Yaite ; Leiss, Kirsten - \ 2017
Reservevoedsel nodig om periodes zonder assimilatie te overbruggen : Voorraden blijven altijd beschikbaar
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
Onder Glas 14 (2017)12. - p. 16 - 17.
De plant moet elke dag een periode overbruggen waarin hij niet kan assimileren. Daarvoor zijn reserves nodig, op zijn minst voor de onderhoudsademhaling. Bladverliezende gewassen hebben nog veel grotere voorraden nodig. Speciale opslagorganen in de cel zorgen ervoor dat ze altijd aanspreekbaar zijn.
Getting full understanding of plant behaviour and product quality: Big Data penetrates horticulture
Zedde, Rick van de - \ 2017
Schimmel Fusarium is onvatbaar voor veel fungiciden en muteert snel: toenemende zorg over lastige klant
Diepeningen, A.D. van; Waalwijk, C. - \ 2017
De problemen met Fusarium nemen de laatste vier jaar toe. De schimmel is extreem variabel, weet resistenties snel te overwinnen en is relatief ongevoelig voor fungiciden. Een gedegen aanpak is er nog niet. Er is wel kennis opgebouwd, bijvoorbeeld bij banaan, maar die is fragmentarisch. Voor creatieve oplossingen is investering noodzakelijk.
Constant arms race between plant and fungi : Fungi cause most plant diseases
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 6 (2017)3. - ISSN 2215-0633 - p. 10 - 11.
Fungi parasitize plants because they can’t assimilate themselves. They have developed numerous methods of penetrating the plant. In turn, plants have developed a complete arsenal of defences. The latter offers growers some encouragement.
Biological clock determines many processes in the plant : Plants react differently during the day
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 6 (2017)4. - ISSN 2215-0633 - p. 12 - 13.
Movement and touch make plants shorter : The physiology of plant movement
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 6 (2017)3. - ISSN 2215-0633 - p. 42 - 43.
Plants in the greenhouse are increasingly on the move. More attention is being paid to air circulation and mobile cultivation is on the rise. Research shows that movement and touch (also as plants rub against each other) slow down growth. That can be frustrating but you can also use it to your advantage.
Op weg naar gewassen die groeien als kool, of nog vele malen beter : Gewassen kunnen lichtenergie tot wel 50% beter benutten
Aarts, M. ; Harbinson, J. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
Onder Glas 14 (2017)11. - p. 24 - 25.
Tuinbouwgewassen zijn decennialang geselecteerd op een steeds hogere productie. Nu staan we op de drempel van een nieuw tijdperk. Het wordt langzamerhand mogelijk om te selecteren op de efficiëntie van de fotosynthese. Dat gaat in kleine stapjes maar bij elkaar is daardoor op termijn een productiesprong van misschien wel 50% mogelijk.
Shrinking supply of global phosphate forces critical look at its use: phosphate fertilisation via watering system often unnecessary
Voogt, Wim - \ 2017
Controlling calcium is a complicated business : Calcium behaves like cement in the cell walls
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 6 (2017)1. - ISSN 2215-0633 - p. 42 - 43.
Calcium is a delicate mineral in the plant. A deficiency can cause problems such as blossom end rot in sweet peppers and tomato, burnt edges in leafy crops and ‘tip burn’ in some ornamental crops. The other way round, excess leads to gold spot on tomatoes and stip (colour spotting) in peppers. Just paying attention to the nutrition is not enough. The distribution in the plant is crucial. This can be regulated but it requires a lot of diligence.
Smart CO2 dosing by listening to the plant : Better growth, flowering, setting and more compact plants
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 6 (2017)1. - ISSN 2215-0633 - p. 18 - 19.
The gas carbon dioxide (CO2) is a raw material for photosynthesis. From this, together with water, the plant makes sugars and other compounds. Therefore CO2 is for the plant what food is for man. There is often too little available in the greenhouse air for optimal production. Therefore it makes sense to dose with CO2. The optimum concentration varies over the day and is dependent on many factors.
Kleine lieveheersbeestjes bieden perspectief tegen luizenprobleem: nuttig bij preventie van grote luisuitbraken
Messelink, Gerben - \ 2017
biological control - biological control agents - natural enemies - aphididae - greenhouse horticulture - sweet peppers - organic farming - propylea quatuordecimpunctata
Teelt in daglichtloze cellen opent hele nieuwe wegen : vanwege hoge kosten geen vervanging glastuinbouw
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
Onder Glas 14 (2017)3. - p. 22 - 23.
’s Nachts spuiten kan potentiële schade aan gewas reduceren : Schade door gewasbescherming niet zeldzaam
Bouma, E. ; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2017
Onder Glas 14 (2017)1. - p. 26 - 27.
Telers merken regelmatig dat het gewas een terugslag krijgt bij bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen. Komt dat door de werkzame stof, door de hulpstoffen of door iets anders? Niet alle vragen zijn te beantwoorden, maar er is wel een algemene werkwijze die potentiële schade kan reduceren: ’s nachts spuiten.
Aanpassen beschermingsmechanisme kan grote consequenties hebben : Fotosynthese kan een stuk efficiënter
Kromdijk, W. ; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2017
Onder Glas 14 (2017)4. - p. 12 - 13.
Planten reageren traag op wisselingen in de lichtsterkte. Op het veld en in de kas leidt dat tot duidelijk productieverlies. Het is nu gelukt de reactiesnelheid te verbeteren. Weliswaar door genetische modificatie, maar de betreffende genen zitten in iedere plant, zodat veredelaars een goed aanknopingspunt hebben voor veel efficiënter assimilerende gewassen. Dit is een echte doorbraak.
Effect niet op elk moment van de dag hetzelfde : Biologische klok en temperatuur bepalend bij sturen met licht
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
Onder Glas 14 (2017)6/7. - p. 20 - 21.
De inzichten in de biologische klok van de plant zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Het pigment fytochroom (in al zijn soorten) speelt een belangrijke rol bij het gelijkzetten van de klok en bij aansturing van processen zoals de bloei. Zeer recent is bevestigd dat fytochroom behalve voor licht, ook gevoelig is voor de temperatuur. Dat heeft belangrijke consequenties.
Balans tussen twee eiwitten bepaalt of een plant bloeit : Bloeihormoon bestaat wel, maar is eigenlijk een eiwit
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
Onder Glas 14 (2017)9. - p. 12 - 13.
Zo’n zeventig jaar hebben wetenschappers in het duister getast over het bloeihormoon. Recent onderzoek toont aan dat het geen hormoon is, maar een eiwit en bovendien dat er vrijwel altijd een opponent is die tegenwerkt. De vorming van beide eiwitten is afhankelijk van dezelfde omstandigheden zoals daglengte, lichtkleur en temperatuur. Ook de juiste tijd van de dag speelt een rol. Het ligt aan de balans tussen deze eiwitten wat er gebeurt: bloei of geen bloei.
Verband tussen bloemgeur en slechte houdbaarheid op zijn minst dubieus : Onderbelicht aspect bij ontwikkeling nieuwe soorten
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
Onder Glas 14 (2017)10. - p. 16 - 17.
De geur van bloemen is een kwaliteitskenmerk dat een belangrijke rol kan spelen bij de aankoop. Toch geuren veel snijbloemen en bloeiende potplanten niet meer. Het is een onderbelicht aspect geworden bij de ontwikkeling van nieuwe soorten. Dat geldt ook voor wetenschappelijke inzichten; over bloemkleur bijvoorbeeld is veel meer bekend dan over de achtergronden van geurontwikkeling.
Eerste ervaring anticondenscoating: meer licht in de kas: Objectief meten lichtdoorlatendheid nat kasdek nu mogelijk
Swinkels, Gert-Jan - \ 2017
Specialisten Silke Hemming en Tom Dueck: 'delen teeltgegevens versnelt opbouw van kennis over diffuus kasdek'
Hemming, Silke ; Dueck, Tom - \ 2017
Praktijkproef toont hogere productie tomaten door extra verrood licht : huidige kennis schiet te kort voor verklaring
Weerheim, Kees ; Dieleman, Anja - \ 2017
Onderzoekers laten model van ideale plant functioneren in fictieve kas: 3-D modellering neemt grote vlucht
Visser, Pieter de - \ 2017
Ontbreken van goede normen zwakke schakel bij plantsapmetingen : methode bruikbaar voor aantal elementen
Voogt, W. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
Onder Glas 2017 (2017)5. - p. 17 - 19.
Plantsapanalyse rukt op als instrument om de bemesting af te stemmen op de behoeften van het gewas. De techniek heeft zijn nuttige kanten, maar er zijn ook zwakke schakels. De belangrijkste is dat goede streefwaardes voor alle omstandigheden ontbreken. Voor sommige elementen kan de analyse toegevoegde waarden hebben, voor andere helemaal niet.
Naast de groene delen reageren ook wortels op veranderingen in het licht : De 'designplant' komt dichterbij
Pierik, Ronald ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
Onder Glas 14 (2017)8. - p. 16 - 17.
De architectuur van planten staat de laatste tijd volop in de aandacht. De groeiende inzichten op dit gebied zijn belangrijk voor de teelt, want een goed gevormde plant produceert beter. Licht en de kleur ervan spelen een belangrijke rol bij de architectuur. Dat geldt niet alleen voor het bovengrondse deel, maar ook voor de wortels.
Zuinig met meststoffen en middelen
Verhoeven, John ; Verstegen, Harry - \ 2017
Energiebesparing schermen nu objectief met elkaar te vergelijken : bewustere keuze voor een type doek
Hemming, Silke - \ 2017
Trials show far-red light leads to large rise in tomato production: steering tomatoes with light colour
Dieleman, Anja - \ 2017
Huidige praktijk koeling phalaenopsis eigenlijk zo gek nog niet : sturen met lichtkleur voorlopig van de baan
Kromwijk, Arca - \ 2017
Vermindering hoeveelheid drain door hogere grondwaterstand leliebedrijf : Kwel en inzijging problematisch voor zuiveringsplicht
Voogt, Wim - \ 2017

g

Aandacht klimaatfactoren gecombineerd met gewasbeschermingsmaatregelen : Weerbaar telen in ontwikkeling
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Kierkels, T. - \ 2017
Onder Glas 14 (2017)2. - p. 16 - 17.
Nu het gewasbeschermingspakket permanent lijkt in te krimpen, is weerbaar telen van modeterm tot speerpunt in het onderzoek geworden. Het vergt een aanpak waarbij de teler voortdurend rekening houdt met de interactie tussen ras, ziekteverwekker, biostimulanten, substraat en klimaat. De inzichten vorderen, maar er valt nog veel te leren.
Meting afweereiwitten biedt meeste zicht op plantweerbaarheid : Permanente en tijdelijke resistentie op hoger niveau
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2017
Onder Glas 14 (2017)2. - p. 24 - 25.
Hoe weet je hoe het staat met de weerbaarheid van het gewas? Kun je dat meten? Sinds enige jaren groeit het inzicht in activiteit van genen die daarbij zijn betrokken. Maar dat blijkt zo'n complexe zaak, dat vooralsnog meten van weerbaarheidseiwitten en andere verdedigingsstoffen het snelst inzichten geeft.
Plant reageert bij bloei op externe signalen als temperatuur en daglengte : vernalisatie zorgt voor het juiste bloeitijdstip
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)12. - p. 40 - 41.
temperatuur - fotoperiode - planten - bloei - milieufactoren - temperature - photoperiod - plants - flowering - environmental factors
Een plant die op het punt staat te gaan bloeien, kan zich niet bedenken als de omstandigheden toch tegen blijken te vallen. De overgang naar de bloei is onomkeerbaar. Daarom is het van het grootste belang voor het voortbestaan van de soort dat de bloei precies op het juiste tijdstip valt. Om dat voor elkaar te krijgen, reageert de plant op externe signalen, vooral de temperatuur en de daglengte.
Optimale assimilatie eerste vereiste voor goede bloemkleuren : kleur afhankelijk van pigmenten en celstructuur
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)11. - p. 14 - 15.
bloemen - bloementeelt - glastuinbouw - plantkunde - kleur - pigmenten - flowers - floriculture - greenhouse horticulture - botany - colour - pigments
Oorspronkelijk zijn bloemkleuren vooral van belang om bestuivers te lokken, maar in de bloemisterij is dat juist niet gewenst. Daar staat de aantrekkelijkheid voor de koper voorop. Er is voortdurend behoefte aan nieuwe spannende kleuren. Bloemkleur is daarmee een economische factor van belang. Veredelaar maar ook teler kunnen het verschil maken.
Potential for greenhouses to make sustainable leap in the tropics : businesses learn from low-tech greenhouses in Rwanda
Elings, Anne - \ 2016
greenhouse horticulture - projects - agricultural education - rwanda - greenhouses - development projects
Plant reageert op korte en lange termijn verschillend op lichtkleur : onderscheid effecten fotosynthese en fotomorfogenese
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)10. - p. 15 - 17.
kunstlicht - fotosynthese - plantenontwikkeling - fotomorfogenese - proefopzet - fotosynthetische actieve straling - belichting - glastuinbouw - artificial light - photosynthesis - plant development - photomorphogenesis - experimental design - photosynthetically active radiation - illumination - greenhouse horticulture
De inzichten in het effect van lichtkleuren op fotosynthese, vorm en ontwikkeling groeien gestaag. Je zou dan graag willen dat het om simpele relaties gaat, bijvoorbeeld ‘blauw licht opent huidmondjes’. Zo ligt het echter vaak niet. Effecten op korte en lange termijn zijn vaak verschillend en het gaat altijd om de mix van kleuren.
Less at the top, more gain at the bottom : better light penetration leads to higher production
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)4. - ISSN 2215-0633 - p. 18 - 19.
greenhouse horticulture - greenhouses - light penetration - crop production - farm management - diffused glass - glastuinbouw - kassen - lichtpenetratie - gewasproductie - agrarische bedrijfsvoering - diffuus glas
If light penetrates the crop better, it results in higher production. This is because the leaves that are deeper in the crop are a long way from their light saturation point. Diffuse glass or coatings and the distribution of the crop are the most applicable ways to achieve better light penetration. Other methods are usually beyond the reach of the grower
Potassium, the major organiser in numerous plant processes : involved in almost everything the plant turns into plant
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)4. - ISSN 2215-0633 - p. 46 - 47.
greenhouse horticulture - crop production - crop quality - potassium - plant development - nutrient requirements - glastuinbouw - gewasproductie - gewaskwaliteit - kalium - plantenontwikkeling - voedingsstoffenbehoeften
No potassium no plant: A huge number of processes are dependent on this element. Luckily, hardly any problems occur because the plant is good at looking after itself in this respect.
Stikstof blijkt behalve essentieel voedingselement ook signaalstof : aansturing van processen, zoals een hormoon
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)9. - p. 20 - 21.
glastuinbouw - voedingsstoffenbehoeften - stikstof - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - nutrient requirements - nitrogen - plant development
Er is geen voedingselement waarvan de plant zoveel nodig heeft als stikstof. Het gehalte kan wel 5% van de drogestof uitmaken. Behalve als essentieel onderdeel van veel plantonderdelen en inhoudsstoffen, wordt ook steeds meer duidelijk dat stikstof een signaalstof is, die processen aanstuurt, bijna zoals een hormoon.
Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)6/7. - p. 42 - 43.
tuinbouw - sierplanten - potplanten - kantoorziekte - binnenklimaat - luchtkwaliteit - schadelijke stoffen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental plants - pot plants - sick building syndrome - indoor climate - air quality - noxious substances - agricultural research
Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de dijk? Welke planten doen ’t het beste? Hoeveel van dergelijke planten heb je nodig in school, kantoor of woonkamer?
Stress speelt een belangrijke rol : inzicht in koploosheid groeit door gezamenlijk onderzoek
Groot, S.P.C. ; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)8. - p. 30 - 31.
tuinbouw - groenten - landbouwkundig onderzoek - groeistoornis - plantenontwikkeling - verlichting - tomaten - capsicum - brassica - gypsophila - stresstolerantie - temperatuur - horticulture - vegetables - agricultural research - failure to thrive - plant development - lighting - tomatoes - stress tolerance - temperature

Jonge tomaten- en paprikaplanten, maar ook een aantal andere gewassen, houden soms opeens op met groeien. Koploosheid was lange tijd een lastig maar zeer slecht begrepen fenomeen. De laatste jaren is het inzicht in een stroomversnelling gekomen. In ieder geval is het aantal mogelijke oorzaken drastisch ingeperkt.
Bladgewassen geschikt voor waterteelt, bij bloemen meer kennisopbouw nodig
Streminska, Marta - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cultural methods - hydroponics - soilless culture - leafy vegetables - cut flowers - tomatoes - vegetables - lettuces - spices - chrysanthemums - ornamental horticulture - agricultural research
Grote productiestijging door verrood licht bij onderzoek tomaat
Dieleman, Anja - \ 2016
crop production - tomatoes - illumination - greenhouses - greenhouse horticulture - far red light - experimental plots - agricultural research
Slinkende wereldvoorraad fosfaat dwingt tot kritische kijk op gebruik : fosfaatbemesting via regenleiding vaak overbodig
Voogt, Wim - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - chrysanthemum - fertilizer application - phosphates - sampling - organic farming - agricultural research - cultural methods - pot plants
White root tips supply plants with oxygen, water and nutrients : healthy roots are fundamental for a healthy plant
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)3. - ISSN 2215-0633 - p. 44 - 45.
tuinbouw - glastuinbouw - worteloppervlak - wortelharen - wortels - wateropname (planten) - voedselopname - opname (uptake) - calcium - tomaten - pythium - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - rhizoplane - root hairs - roots - water uptake - food intake - uptake - tomatoes - plant development
The main, most important function of roots belonging to horticultural crops is the uptake of water and nutrients. Healthy roots are essential for a healthy plant. After all, if the uptake of water and nutrients is not functioning properly, then other aspects also leave a lot to be desired
Plant ‘voelt’ zwaartekracht vooral met speciale zetmeelkorrels : altijd interactie tussen geotropie en fototropie
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)4. - p. 50 - 51.
tuinbouw - plantkunde - zwaartekracht - zetmeelkorrels - groeianalyse - gravitropie - fototropie - celmembranen - licht - auxinen - horticulture - botany - gravity - starch granules - growth analysis - gravitropism - phototropism - cell membranes - light - auxins
Charles Darwin is niet alleen bekend door de evolutietheorie. De negentiende eeuwse wetenschapper was namelijk de eerste die rond 1880 aantoonde dat planten reageren op de zwaartekracht. Daarna was het nog 125 jaar wachten voordat duidelijk werd dat planten de zwaartekracht ook echt nodig hebben voor een normale groei.
The mystery of the missing nitrogen : Watering to plant's need is getting a step closer
Voogt, Wim - \ 2016

To analyse the mineral balance Wageningen UR Greenhouse Horticulture took many measurements at the nursery of chrysanthemum grower Jos and Ron Ammerlaan. Part of the nitrogen appears to disappear due to denitrification. Growers can steer the crop more by adjusting the water supply and the composition of the fertiliser. For this a good sensor is essential, says the grower.

Parthenocarp ras kan oplossing zijn bij vruchtzettingsproblemen
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)5. - p. 12 - 13.
tuinbouw - glastuinbouw - groenten - tomaten - paprika's - komkommers - fotosynthese - vruchtzetting - groeiregulatoren - parthenocarpie - cytokininen - gibberellinen - auxinen - horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - sweet peppers - cucumbers - photosynthesis - fructification - growth regulators - parthenocarpy - cytokinins - gibberellins - auxins
Samen met een goede fotosynthese staat voldoende vruchtzetting op de gedeelde eerste plaats bij het welslagen van de teelt van vruchtgroenten. Het zou echter veel gemakkelijker zijn als die bevruchting helemaal niet nodig was. Bij verscheidene gewassen is parthenocarpie inmiddels gewoon, maar bij een belangrijk deel blijft het zaak de juiste omstandigheden voor vruchtzetting te creëren.
Perspectieven voor kastuinbouw als duurzaamheidssprong in tropen : Low-tech kas in Rwanda leerproject voor bedrijfsleven
Elings, Anne - \ 2016
horticulture - protected cultivation - tropics - rwanda - research projects - vegetables - tomatoes - food supply - agricultural education

Het Nederlands bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn betrokken bij het kastuinbouwproject Smart Horticulture Rwanda. Anne Elings van Wageningen UR Glastuinbouw hoopt op kansen voor de tuinbouwtoeleveranciers.

Alleen spuiten waar een plant staat, bespaart veel middel : mogelijk met een sensor die bladgroen ‘ziet’
Os, Erik van; Zande, Jan van de - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - vegetables - pot plants - cyclamen - tomatoes - spraying equipment - sensors - chlorophyll - sustainability - botrytis - pesticides

Bij de gang naar een duurzamere tuinbouw ligt de nadruk vaak op vervangen van chemie door biologie. Maar ook bij het spuiten zelf valt nog veel te verbeteren. Als je weet te voorkomen dat grond, tafels of gevels worden meegepakt, bespaar je veel middel en beperk je de emissie. Een stap verder is alleen spuiten op aangetaste delen.

Onderzoek biochar als potgrond en drager voor levende biostimulanten : geschikt als gedeeltelijke vervanger van veen
Blok, Chris - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - chrysanthemum - gerbera - growing media - biochar - trials - soil conditioners

Bij nieuwe productiemethoden van biogas en -olie blijft als restproduct biochar over. Dat is geschikt als toevoeging in potgronden, blijkt uit lab- en kasproeven. Ook kan dit restproduct wellicht dienen als drager voor nuttige bodemorganismen, die daardoor beter aanslaan.

Innovations in crop protection ready to put into practise : four steps to a healthy greenhouse
Zijlstra, Carolien - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - control methods - screening - monitoring - detection - prevention - innovations - agricultural research
Bottleneck robotisering zit bij financiering, niet bij technologie : aan de vooravond van de doorbraak
Pekkeriet, Erik - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - robots - harvesting date - maturity - plant diseases - illumination - financing - agricultural research

In de kas komen veel lastig te automatiseren handelingen voor, zoals oogsten, gewasinspectie en -verzorging. Kunstmatige intelligentie, visiontechnieken en communicatiesnelheid ontwikkelen zich echter zo snel, dat robotisering dichtbij is. Bij verwerking en verpakking is dat al meer gemeengoed, maar het kan allemaal veel doordachter en efficiënter.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.