Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 23 / 23

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Campylobacter jejuni in sewage treatment systems.
  Koenraad, P.M.F.J. ; Hazeleger, W.C. ; Beumer, R.R. ; Rombouts, F.M. - \ 1992
  In: Proc. 3rd World Congr. Foodborne infections and intoxications Vol. 1, Berlin - p. 144 - 146.
  Arbeidstijden op varkensbedrijven
  Roelofs, P. ; Habroken, K. ; Koenraad, H. - \ 1991
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 5 (1991)4. - ISSN 1382-0346 - p. 2 - 5.
  varkens - arbeidskunde - werkuren - pigs - work study - working hours
  Op 15 varkensbedrijven zijn arbeidstijden verzameld. De varkenshouders hebben gedurende drie weken bijgehouden hoeveel tijd ze hebben besteed aan de meest voorkomende werkzaamheden. Deze waren van tevoren onderscheiden en omschreven. Uit de resultatenkunnen taaktijden worden afgeleid.
  De markt voor varkensvlees in de EG
  Backus, G. ; Koenraad, H. - \ 1990
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 4 (1990)6. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 5.
  Het blijkt niet mogelijk om met het door ons ontwikkelde voorspellingsmodel het verloop van de varkensprijzen op korte termijn goed te voorspellen. Een aantal belangrijke prijsbepalende factoren blijft onzeker.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.