Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 1260

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Veilig stijgen en landen op Schiphol : actualisatie vergoedingsregeling graanteelt om ganzen te weren
  Rijk, Piet ; Jager, Jakob ; Duijvendijk, Kees van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-006) - ISBN 9789463430883 - 49
  In het Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016-2018 van maart 2016 is door een groot aantal partijen afspraken gemaakt om het aantal vogelaanvaringen met vliegtuigen rond Schiphol te verminderen. Het convenant is getekend door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), Schiphol, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, B&W Gemeente Haarlemmermeer, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, en de Nederlandse Staat (vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu). In het convenant staan een aantal voornemens en maatregelen. Eén van de maatregelen is het zo veel mogelijk beperken van het foerageren van ganzen en andere vogels in de zomerperiode in de buurt van start- en landingsbanen. Het versneld onderwerken van graanresten kan hieraan een bijdrage leveren. Ganzen en andere vogels komen in de zomer na de graanoogst graankorrels zoeken en opeten. De afgelopen jaren is er een (vrijwillige) vergoedingsregeling geweest; hierbij zijn voor ruim 2.000 ha contracten afgesloten. De contracten lopen tot en met 2017. Voor de jaren na 2018 hebben de convenantpartijen gevraagd om opnieuw te kijken naar de opbouw van de verschillende posten voor het voorstel voor de basisvergoeding. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), afdeling Luchtvaartveiligheid, heeft deze adviesaanvraag bij het Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) ingediend. Ook is gevraagd naar de ontwikkeling van het areaal granen in de afgelopen jaren in het gebied in vergelijking met het hele land en de ons omringende landen.
  Making sustainable smallholder tea farming a viable business : Baseline study of the Mufindi Outgrowers Project, Tanzania
  Waarts, Yuka ; Plaisier, Christine ; Puister, Linda - \ 2016
  The Hague : LEI Wageningen UR - ISBN 9789086157297 - 54
  Making sustainable smallholder tea farming a viable business : Baseline study of the Mufindi Outgrowers Project, Tanzania : appendices
  Waarts, Yuka ; Plaisier, Christine ; Puister, Linda - \ 2016
  The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-135) - ISBN 9789086157297 - 49
  Inzicht in consumentenkeuze voor sierteelt : Kennisintegratiedocument PPS Consument, Keuzearchitectuur en Communicatie voor Sierteeltproducten
  Onwezen, Marleen ; Haaster-de Winter, Mariët van; Puttelaar, Jos van den; Bouwman, Emily ; Dwyer, Liam ; Broek, Eva van den - \ 2016
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Wageningen UR nota 2016-015) - 37
  SDDDC Farm Development project 2015/2016: Differences between and within dairy farming systems
  Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. ; Zhai, Shixian ; Junfei, Bai ; Zijlstra, J. ; Koning, C.J.A.M. de - \ 2016
  LEI Wageningen UR - 64 p.
  Duurzame catering bij de Rijksoverheid : kunnen de milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van catering anders?
  Logatcheva, Katja ; Soethoudt, Han - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI Wageningen UR nota 2016-039) - 41
  Catching up with history: a methodology to validate global CGE models
  Dijk, Michiel van; Philippidis, George ; Woltjer, Geert - \ 2016
  The Hague : LEI Wageningen UR, FOODSECURE project office (FOODSECURE Technical paper no. 9) - 25
  The four legged chair Benign or detrimental institutional environments for GM crops
  Bakker, Erik de; Bogaardt, Marc Jeroen ; Werff, Michiel van der; Beekman, Volkert - \ 2016
  The Hague : LEI Wageningen UR, FOODSECURE project office (FOODSECURE Working paper no. 54) - 24
  Horticulture and floriculture in Rwanda : identification of focus areas for sector development
  Dijkxhoorn, Youri ; Saavedra Gonzalez, Yeray ; Judge, Lucas - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI Wageningen UR 2015-161) - 50
  Noord-Europa biedt kansen voor ‘local for local’ tomatenteelt: rekening houden met lagere productie en hogere kosten
  Velden, Nico van der - \ 2016
  tomatoes - greenhouse horticulture - northern europe - greenhouse vegetables - cropping systems - farm management

  Een groeiende groep consumenten geeft de voorkeur aan lokaal geteelde groenten en fruit en wil daar ook wat meer voor betalen. In samenwerking met telersverenigingen en met steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal voerde Wageningen Economic Research (voorheen: LEI Wageningen UR) een studie uit naar de lokale teelt en afzet van tomaten in Noord-Europa. De kansen liggen niet voor het oprapen, maar zijn er wel degelijk, stelt onderzoeker Nico van der Velden vast.

  Bouwstenen voor beleid duurzame landbouw : de rol, het instrumentarium en de monitoringstools van de provincie Noord-Holland
  Dolman, M.A. ; Reijs, J.W. ; Ruijs, M.N.A. ; Smit, A.B. ; Turenhout, M.N.J. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-019) - 57
  Financiële prikkels in de landbouw voor verbetering van de waterkwaliteit
  Bergevoet, Ron ; Bondt, Nico ; Lauwere, Carolien de; Buurma, Jan ; Linderhof, Vincent ; Rijk, Piet - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-033) - ISBN 9789462577794 - 89
  waterkwaliteit - waterverontreiniging - landbouw - financiële ondersteuning - emissie - nederland - water quality - water pollution - agriculture - financial support - emission - netherlands
  While many instruments have already been implemented in various chains in order to limit the emission of pollutants into water, only a fraction of the existing instruments are economic in nature, and very few are geared towards the ‘polluter pays’ principle (as applied in this study). Despite this, agriculture and horticulture in general, and certain sectors in particular, incur expenses in their limiting of noxious substances. There is nevertheless potential to utilize new instruments in order to give further effect to the ‘polluter pays’ principle. These instruments could be most effectively implemented on a company level and/or during the removal of pollutants. New instruments must not be introduced in isolation; instead, an optimum mix must be created in conjunction with other instruments, both existing and new. Further research ought to shed light on the compatibility of proposed instruments within existing policy frameworks as well as in which areas there is a need for entirely new instruments to be developed.
  Monitoringsprotocol Energie Duurzame Zuivelketen
  Hoogeveen, M.W. ; Helmes, R.J.K. ; Doornewaard, G.J. ; Smit, P.X. ; Reijs, J.W. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-043) - ISBN 9789462578166 - 45
  melkveehouderij - duurzaamheid (sustainability) - landbouw en milieu - duurzame energie - monitoring - emissiereductie - agro-industriële ketens - melkveebedrijven - nederland - dairy farming - sustainability - agriculture and environment - sustainable energy - monitoring - emission reduction - agro-industrial chains - dairy farms - netherlands
  With the Sustainable Dairy Chain initiative, dairy businesses and dairy farmers are pursuing a futureproof and responsible dairy sector. A monitoring protocol has been developed for the theme ‘Climateneutral development’. This protocol describes the calculation methods and data sources in a systematic manner. The protocol was created following a request by the Sustainable Dairy Chain steering group and developed by LEI Wageningen UR in collaboration with the ‘Climate-neutral development’ programme team and various other stakeholders. This project was also used to make improvements to the monitor thus providing more insight into sector developments in terms of the energy objectives.
  Effect derogatie op melkveehouderij, zuivelindustrie en zuivelcomplex
  Koeijer, Tanja de; Helming, John ; Luesink, Harry ; Verhoog, David - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-045) - 35
  Sustainable sourcing: how to anticipate climate change? : guidance in identifying risks and opportunities of climate change for sustainable import of fruits and vegetables
  Breukers, M.L.H. ; Verhagen, A. ; Waarts, Y.R. ; Kuhlman, J.W. ; Terluin, I.J. - \ 2016
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / Wageningen Economic Research 2016-031) - ISBN 9789462577763 - 38
  Coping with price risks on Dutch farms
  Asseldonk, M.A.P.M. van; Meer, R.W. van der - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2016-054) - ISBN 9789462578241 - 29
  FarmDigital: compliance to international certification schemes mapped : the melon, grape and potato case explained
  Dijkxhoorn, Y. ; Robbemond, R.M. ; Kruize, J.W. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2016-037) - ISBN 9789462579224 - 55
  Local-for-local productie kastomaten : mogelijkheden voor Nederlandse productiebedrijven in Noord-Europa
  Velden, N.J.A. van der - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-068) - ISBN 9789462578883 - 49
  Indicatieve impact maatregelen zeebaars : eerste indicatie van de mogelijke impact van zeebaarsbeschermende maatregelen op de Nederlandse zeevisserij
  Strietman, W.J. ; Weegh, J.B.M. op de - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-007) - 23
  zeebaars - zeevisserij - visserijbeheer - visbestand - bescherming - quota's - milieueffect - nederland - sea bass - marine fisheries - fishery management - fishery resources - protection - quotas - environmental impact - netherlands
  Voordelen van consumentengedragonderzoek in een virtuele wereld
  Puttelaar, J. van den - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 5
  consumentengedrag - marktonderzoek - virtuele realiteit - elektronische handel - consumer behaviour - market research - virtual reality - electronic commerce
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.