Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Lande Cremer
  Check title to add to marked list
  Simulation of De la Lande Cremer experiments
  Jongschaap, R.E.E. ; Zwart, K.B. - \ 2004
  In: Separation of direct and indirect effects on carbon sequestration and C stocks: an inventory of methodologies
  Toedienen van drijfmest in mais (vervolgonderzoek 1985 - 1987) = Slurry application in maize (continued research 1985 - 1987) : verslag van een onderzoek op ROC Heino (proefveld Hulsen) tussen 1985 en 1987 (PAGV 1420/IB 3041)
  Schroeder, J. ; Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1989
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation Voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Volle Grond nr. 85) - 51
  toedieningshoeveelheden - stalmest - kunstmeststoffen - maïs - stikstof - drijfmest - bodem - zea mays - application rates - farmyard manure - fertilizers - maize - nitrogen - slurries - soil - zea mays
  The use of additives in livestock slurries to improve their flow properties, conserve nitrogen and reduce odours
  Pain, B.F. ; Thompson, R.B. ; Lande Cremer, L.C.N. De la; Holte, L. ten - \ 1987
  In: Animal manure on grassland and fodder crop : fertilizer or waste? : proceedings of an international symposium of the European Grassland Federation, Wageningen, The Netherland : 31 August - 3 September 1987 / van der Meer, H.G., Unwin, R.J., van Dijk, T.A., Nijhoff (Developments in plant and soil sciences 30) - ISBN 9789024735686 - p. 229 - 246.
  Bijgewerkt overzicht van artikelen, publikaties en bijdragen aan publikaties over dierlijke mest, geschreven door medewerkers en oudmedewerkers van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en het NMI te Haren (Gr.)
  Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1987
  Haren (Gr.) : I.B. (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 178)
  dierlijke meststoffen - bibliografieën - stalmest - vloeibare meststoffen - drijfmest - bodemchemie - animal manures - bibliographies - farmyard manure - liquid manures - slurries - soil chemistry
  DCD, een nitrificatieremmer
  Enting, A.E. ; Straatman, F.A. ; Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1985
  Haren (Gr.) : IB (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 143) - 55
  nitrificatieremmers - nitrification inhibitors
  Artikelen, publikaties en bijdragen aan publikaties over dierlijke mest, geschreven door medewerkers en oud-medewerkers van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.)
  Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1984
  Haren (Gr.) : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 133) - 20
  dierlijke meststoffen - rundveedrijfmest - nederland - animal manures - cattle slurry - netherlands
  Chemische samenstelling van groentegewassen en de benutting van groenteafval als organische bemesting
  Lande Cremer, L.C.N. de la; Veen, L. van der - \ 1982
  Haren : I.B. (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 103) - 9
  groenten - oogstresten - plantenresten - organische meststoffen - vegetables - crop residues - plant residues - organic fertilizers
  Invloed van grondontsmetting met DD op de stikstofhuishouding van met rundveedrijfmest of kippedrijfmest bemeste zandgrond, tot twee jaar na de behandeling
  Lande Cremer, L.C.N. de la; Lebbink, G. ; Groenwold, H.O. - \ 1979
  Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 7-79) - 38
  desinfecteren - stalmest - stikstof - gewasbescherming - zandgronden - bodem - bodemfumigatie - mestinjectie - grondsterilisatie - disinfestation - farmyard manure - nitrogen - plant protection - sandy soils - soil - soil fumigation - soil injection - soil sterilization
  De invloed van aardolieprodukten op de ontwikkeling van zomertarwe
  Lande Cremer, L.C.N. de la; Veen, L. van der; Douwes, H.T. - \ 1978
  Haren : I.B. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid no. 12-78) - 22
  plantkunde - kunstmeststoffen - hexaploïdie - mest - plantenvoeding - triticum aestivum - tarwe - botany - fertilizers - hexaploidy - manures - plant nutrition - triticum aestivum - wheat
  Verslag van een studiereis naar Ierland van 13 t/m 17 juni 1977
  Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1978
  Haren, (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid 1978, no. 5) - 25
  kunstmeststoffen - graslanden - ierse republiek - mest - plantenvoeding - fertilizers - grasslands - irish republic - manures - plant nutrition
  Expérience de fertilisation minérale et organique sur prairie permanente - Ile d'Ameland
  Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1976
  Annales Agronomiques 27 (1976)5-6. - p. 1007 - 1026.
  Het reukloos verwerken van drijfmest van kippen tot een strooibaar produkt met behulp van ongebluste kalk
  Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1971
  Haren (Gr.) : IB (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 9-1971) - 29
  krijtkalk - stalmest - kippen - gips - kalk - mest - pluimvee - drijfmest - opslagloodsen - chalk - farmyard manure - fowls - gypsum - lime - manures - poultry - slurries - stores
  Gebruiksmogelijkheden van dunne mest, drijfmest, Schiedammermest
  Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1966
  Groenten en fruit 21 (1966). - ISSN 0017-4491 - p. 1229 - 1229.
  Ervaringen met het onderwerken van stro : verslag van een studiereis naar W. Duitsland in september 1965
  Lande Cremer, L.C.N. de la; Boer, J. ; Boer, H. ten - \ 1966
  Groningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid 1966, no. 3) - 40
  incorporatie - oogstresten - duitsland - incorporation - crop residues - germany
  Gebruik van dunne mest
  Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1964
  Landbouwvoorlichting 21 (1964). - ISSN 0368-749X - p. 266 - 269.
  Invloed van het gebruik van dunne mest op de bodemvruchtbaarheid en de botanische samenstelling van de grasmat in Oostenrijk : verslag van een studiereis naar het Bundesversuchsanstalt fuer Alpenlandische Landwirtschaft "Gumpenstein" te Irdning, Oostenrijk, 14 - 20 juni 1964
  Lande Cremer, L.C.N. de la; Boer, T.A. de - \ 1964
  Groningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 20) - 16
  oostenrijk - kunstmeststoffen - graslanden - mest - plantenvoeding - austria - fertilizers - grasslands - manures - plant nutrition
  Het gebruik van superfosfaat in stallen. (Verslag studiereis Hamburg 1961 met literatuurstudie)
  Lande Cremer, L.C.N. de la; Kolenbrander, G.J. - \ 1962
  Groningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid 1962, 2) - 16
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - schoonmaakgereedschap - mengmeststoffen - fosformeststoffen - stallen - superfosfaat - superfosfaten - animal housing - animal welfare - cleaning equipment - compound fertilizers - phosphorus fertilizers - stalls - superphosphate - superphosphates
  Dunne mest
  Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1958
  Landbouwvoorlichting 15 (1958). - ISSN 0368-749X - p. 484 - 493.
  Guelleverspuiting : verslag van een studiereis naar de Zuid-Duitse en n.o.-Zwitserse guellegebieden
  Lande Cremer, L.C.N. de la; Poelma, H.R. - \ 1958
  Groningen : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport Instituut voor Bodemvruchtbaarheid No. 1) - 80
  drijfmest - bemesting - mengmestverspreiders - reisverslagen - duitsland - zwitserland - slurries - fertilizer application - slurry spreaders - travel reports - germany - switzerland
  Over produktie, samenstelling en conservering van gier
  Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1957
  Groningen : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport Instituut voor Bodemvruchtbaarheid No. 14) - 35
  rundveedrijfmest - organische meststoffen - mest - analyse - productie - nederland - cattle slurry - organic fertilizers - manures - analysis - production - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.