Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 31

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voedselverspilling in de horeca
  Luitjes, H. - \ 2007
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group - 11
  restaurants - verspilling - eetgelegenheden - voedingsmiddelen - verliezen - bederfelijke producten - voedselafval - voedselverspilling - restaurants - wastage - dining facilities - foods - losses - perishable products - food wastes - food wastage
  AFSG heeft eind 2006 een verkenning uitgevoerd naar de voedselverspilling in de horeca. Deze verkenning werd uitgevoerd om een inschatting te kunnen maken of de succesvolle aanpak bij retail ook kon worden toegepast in de horeca. Om dit te kunnen vaststellen was meer inzicht nodig in de omvang en oorzaken van voedselverspilling in de horeca. In dit rapport wordt tevens onderscheid gemaakt tussen voedselverspilling en voedselverliezen.
  Masale dump stol en oliebol : verspilling neemt toe omdat supers meer vers voedsel aanbieden
  Schutijser, J. ; Luitjes, H. - \ 2007
  Algemeen Dagblad (2007). - 1 p.
  Verspild voedsel
  Versluis, K. ; Luitjes, H. - \ 2006
  Intermediair 2006 (2006)34. - ISSN 0020-5605
  Actie tegen verspilling voedsel
  Thijssen, W. ; Luitjes, H. - \ 2006
  De Volkskrant (2006). - 1 p.
  Fresh on demand : war on fresh food wastage
  Luitjes, H. - \ 2006
  "Vers op afroep" vraagt flexibiliteit boer
  Luitjes, H. ; Beekman, J. - \ 2006
  Boerderij 91 (2006)44. - ISSN 0006-5617 - p. 14 - 14.
  Actie tegen voedselverspilling
  Luitjes, H. ; Ancona, J. ; Rijnvis, D. - \ 2006
  Kidsweek 2006 (2006)29 juli.
  Retail logistics : management of perishables : introduction & overview
  Luitjes, Henri ; Scheer, F. ; Snels, J. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations - 31
  Waste management : fully embedded solution to manage shrinkage for perishables down to store level: introduction & overview
  Scheer, F. ; Snels, J. ; Luitjes, Henri - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations - 33
  Retail logistics : shrinkage management : fully embedded solution to manage shrinkage for perishables down to store level: introduction & overview
  Scheer, F. ; Snels, J. ; Luitjes, Henri - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations - 32
  Ketenkwaliteit in de hand
  Luitjes, H. ; Wien, J.E. ; Vollebregt, H.M. ; Uiterwijk, M. - \ 2004
  Agro Informatica 17 (2004)4. - ISSN 0925-4455 - p. 21 - 22.
  microcomputers - minicomputers - computers - bedrijfsvoering - registratie - registreren - informatiesystemen - landbouwindustrie - marketing - technische informatie - ketenmanagement - agro-industriële ketens - microcomputers - minicomputers - computers - management - registration - recording - information systems - agribusiness - marketing - technical information - supply chain management - agro-industrial chains
  Binnen de voedseltechnologie is het van belang te weten hoe goed een keten in staat is de kwaliteit van het versproduct vast te houden. Om inzicht te krijgen in de prestatie van een keten is de 'vers-keten prestatie-index' ontwikkeld, waarvan in het kort wordt uitgelegd hoe deze te gebruiken
  Rijp wordt groen
  Luitjes, H. - \ 2004
  Trouw (2004). - p. 15 - 15.
  Verslogistieke samenwerking belangrijk onderdeel van concurrentiepositie
  Luitjes, H. - \ 2004
  Vakblad AGF 58 (2004)23. - ISSN 0165-8883 - p. 12 - 13.
  Hogere derving maar omzet en winst ook omhoog
  Luitjes, H. ; Westra, E.H. - \ 2004
  Versmanagement 1 (2004)3. - ISSN 1572-798X - p. 30 - 35.
  mango's - voedselketens - houdbaarheid (kwaliteit) - computer software - logistiek - ketenmanagement - mangoes - food chains - keeping quality - logistics - supply chain management
  Wageningen UR heeft een ready-to-eatconcept voor mango's in kaart gebracht, waarbij de retailers de derving omhoog zien gaan, maar de omzet en winst ook. "Dit concept is toepasbaar op alle versproducten," aldus Henri Luitjes, hoofd van de afdeling verpakking en logistiek van Wageningen UR agrotechnology and food innovations. Wageningen UR heeft haar ervaringen op het gebied van versproducten en agrologistiek geconcentreerd in de softwaretool Aladin
  RFID gaat belangrijke rol spelen
  Luitjes, H. - \ 2004
  Versmanagement 1 (2004)1. - ISSN 1572-798X - p. 36 - 39.
  verse producten - tracer technieken - radiogolven - identificatie - etiketteren van voedingsmiddelen - informatiesystemen - voedselketens - ketenmanagement - logistiek - fresh products - tracer techniques - radio waves - identification - nutrition labeling - information systems - food chains - supply chain management - logistics
  Radio Frequency Identification technology (RFID), de opvolger van de streepjescode, gaat in de verslogistiek een belangrijke rol spelen. Dat stelt dr. Henri Luitjes, hoofd van de afdeling verpakken, transport en logistiek van Wageningen UR. Ingegaan wordt op begrippen als shell life, derving, ketensamenwerking en de mogelijke rol van RFID bij verslogistiek
  Virtual oven takes chill out of microwave cooking
  Luitjes, H. ; Vollebregt, H.M. ; Canters, R. - \ 2004
  New Food 7 (2004)1.. - ISSN 1461-4642 - p. 75 - 78.
  De virtuele magnetron
  Luitjes, H. ; Vollebregt, M. ; Canters, R. - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)5. - ISSN 0042-7934 - p. 23 - 25.
  voedseltechnologie - computer software - voedselverpakking - verpakkingsmaterialen - magnetrons - maaltijden - innovaties - productontwikkeling - software-ontwikkeling - wetenschappelijk onderzoek - food technology - computer software - food packaging - packaging materials - microwave ovens - meals - innovations - product development - software engineering - scientific research
  The virtual microwave oven is computer software wich simulates the workings of the microwave oven. It can simplify the design of packaging for microwave meals which enables these meals to be warmed up in such a way the temperature differences (warm spots and cold spots) in the various food items during the warming-up proces are minimised. The results compromise 3-dimensional visuals of the meal indicating temperature distribution. These results can enhance communication druing the development process among those concerned, such as food and packaging designers
  Improved synthesis of anhydroglycitol esters of improved colour
  Es, D.S. van; Frissen, A.E. ; Luitjes, H. - \ 2001
  Octrooinummer: WO0183488, gepubliceerd: 2001-11-08.
  Diesters of dianhydroglycitols can be prepared by esterification of dianhydroglycitols, anhydroglycitols and/or glycitols with alkylcarboxylic or arylcarboxylic acids in the presence of an acid catalyst, the acid catalyst being a macroporous acid ion exchange resin. If glycitols or monoanhydroglycitols are used as the starting material, the reaction temperature is initially of the order of 120 DEG C. and after the dehydration is approximately 140 DEG C.
  Bicyclooctane derivatives as plasticisers
  Jansen, J.C. ; Luitjes, H. - \ 1999
  Octrooinummer: WO9945060, gepubliceerd: 1999-09-10.
  The use of isosorbide esters, isosorbide polyesters, isosorbide ethers, isosorbide carbonates, isosorbide thioethers, isosorbide thioesters, isosorbide amides, isosorbide (thio)urethanes, isosorbide urea, isosorbide phosphates and isosorbide phosphonates as a plasticizer is described. Instead of isosorbide it is also possible for corresponding diols such as isomannide and similar compounds, in which the ring oxygen atoms of the isosorbide have been replaced by carbon or by other heteroatoms, to serve as a base. In particular, this relates to C3-C11 alkanoates of isosorbide, isomannide and the like. In particular, the compounds are used as a plasticizer inpoly(vinylchloride), optionally in conjunction with usual plasticizers such as dioctyl phthalates.
  Influence of Lewis base complexation and the degree of aggregation of alkyllithium compounds on the ratio in which they form addition products and enolates with ketones
  Luitjes, H. ; Schakel, M. ; Schmitz, R.F. ; Klumpp, G.W. - \ 1995
  Angewandte Chemie 107 (1995). - ISSN 0044-8249 - p. 2324 - 2325.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.