Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 155

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Maanen
  Check title to add to marked list
  Verbonden natuur kent snellere soortengroei
  Opdam, P.F.M. - \ 2019
  Slome zuivelbacteriën verrijken aroma
  Mastrigt, Oscar van - \ 2018
  Domesticatie en eilandevolutie in bier
  Smid, Eddy - \ 2018
  Bijen veredelen vergt kunst- en vliegwerk
  Blacquiere, Tjeerd - \ 2018

  Imkers houden bijen, maar het veredelen van deze sociale insecten is een vak apart. Een wereld met bevruchtingsstations, babyvolken en bastaarden.

  Succes exotische vis is variabel
  Nagelkerke, Leo - \ 2018
  Moederzeug leert biggen als varkens te eten
  Bolhuis, Liesbeth - \ 2018
  Lichtregime bepaalt overleving cichlide
  Nagelkerke, Leo - \ 2017
  Integrale aanpak scoort! Verbinding Zorg, Sport en Bewegen
  Leenaars, Karlijn - \ 2017

  Vier jaar geleden startten de Wageningen Universiteit en het Radboudumc – in samenwerking met Kenniscentrum Sport, VSG, ROS en KNGF – het onderzoeksproject Verbinding Zorg, Sport en Bewegen. Karlijn Leenaars, promovenda aan de WUR, en Eva Smit – PhD-student aan het Radboudumc – volgden dertien buurtsportcoaches uit negen verschillende gemeenten (Den Haag, Den Bosch, Heusden, Nijmegen, Zwolle, Hoogeveen, Emmen, Utrecht en Franeker). De opdracht die de buurtsportcoaches kregen was eerstelijnszorg met de sport- en beweegsector te verbinden en zo volwassenen te stimuleren meer te gaan bewegen. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Karlijn Leenaars verdedigt in september haar proefschrift over buurtsportcoaches die werkzaam zijn op het snijvlak van sport en zorg.

  Maatschappelijke effecten van voedsel : Een verkenning van een nieuwe methodiek
  Baltussen, W. ; Adelhart Toorop, R. de; Blaeij, A. de; Groot Ruiz, A. de; Janssens, B. ; Logatcheva, K. ; Maanen, E. van; Ponsioen, Tommie - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-022) - ISBN 9789463431200 - 77
  'Cultureel erfgoed moet ook leven'
  Visser, Bert - \ 2016

  Interview met Bert Visser door Gert van Maanen in Bionieuws

  Landbouwecoloog Pablo Tittonell ziet geen noodzaak voedselproductie te vedubbelen "kleinschalige landbouw voedt halve wereld"
  Tittonell, Pablo - \ 2016
  food supply - agricultural production - sustainability - small farms - world
  Microben maken mede wijn - Regionale verschillen in gistpopulaties beïnvloeden het aromaprofiel van wijn
  Smid, Eddy - \ 2015
  Verduurzaming gaat hooguit in stapjes: visserijbioloog Adriaan Rijnsdorp heeft geleerd geduldig te zijn
  Rijnsdorp, Adriaan - \ 2015
  Blaffende koolmezen bijten niet
  Snijders, Lysanne - \ 2015
  Waar zijn de kleine marters?
  Maanen, Erwin van; Mos, Jeroen ; Hofmeester, T.R. ; Bilijam, Fokko ; Tempel, Carola van den; Knaap, Frank van der; Prescher, Johann - \ 2015
  Zoogdier 26 (2015)1. - ISSN 0925-1006 - p. 1 - 4.
  martes - fauna - inventarisaties - monitoring - martes - fauna - inventories - monitoring
  Momenteel zijn kleine marterachtigen ondergeschoven kindjes van onze natuurwereld, vooral in vergelijking met soorten als de otter, das en bommarter. Vermoedelijk komen ze minder voor dan vroeger, toen veel van het cultuurlandschap natuurlijker was. In dit artikel komt aan bod, hoe moeilijk de soort waar te nemen is. De traditionele inloopvallen voldoen niet. De ontwikkeling van een marterkist volgde, genaamd Mostela. De Mostela's leveren meestal veel bijvangst op. Wat rest is de inzet van vele vrijwilligers om terreinen in hun woonomgeving te inventariseren.
  Huisdierenlijst is eerste stap
  Maanen, G. van; Hopster, H. ; Dijkstra, V. ; Stassen, E.N. - \ 2015
  Bionieuws 25 (2015)3. - ISSN 0924-7734 - p. 12 - 13.
  dierenwelzijn - gezelschapsdieren - animal welfare - pets
  Microben maken mede de wijn : regionale verschillen in gistpopulaties beïnvloeden het aromaprofiel van wijn
  Maanen, G. van; Vermeulen, T. - \ 2015
  Bionieuws 2015 (2015)15. - ISSN 0924-7734 - p. 1 - 1.
  wijnen - smaak - gisten - microbiologie - fermentatie - wijnbouw - wijngaarden - wines - taste - yeasts - microbiology - fermentation - viticulture - vineyards
  Wijn dankt zijn karakter niet alleen aan lokale omstandigheden in klimaat, bodem en teelt, maar ook aan aanwezige gisten, claimen Nieuw-Zeelandse microbiologen.
  Archiprix uitreiking 2015, deelnemer interviews
  Roncken, Paul - \ 2015
  Moeten wij onze natuur opofferen aan melk voor China?
  Dijkstra, Jan - \ 2015
  dairy farming - milk production - animal manures - agriculture and environment - environmental policy
  Symbiose is af te dwingen
  Maanen, G. van; Bisseling, A.H.J. ; Aanen, D.K. - \ 2014
  Bionieuws 24 (2014)12. - ISSN 0924-7734 - p. 1 - 1.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.