Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Duiding van het rapport ‘Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijen’ door Jelmer Buijs en Margriet Samwel-Mantingh
  Brock, Theo ; Lahr, Joost ; Melman, Dick ; Visser, Tim ; Wipfler, Louise - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 47
  Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven : onderzoeksrapport
  Buijs, Jelmer ; Samwel-Mantingh, Margriet ; Berendse, F. ; Mansvelt, J.D. van; Berg, M. van der; Ragas, A.M.J. ; Oomen, Gerard ; Dicke, M. - \ 2019
  Bennekom : Buijs Agro-Services - 169 p.
  animal welfare - wild animals - animal health - grassland birds
  Valorisatie champost op basis van fosfaatextractie : Onderbouwen van de business-case
  Maas, M.P. van der; Bon, J.J.C.F. van; Mantingh, H. - \ 2018
  Randwijk : Wageningen University & Resesarch, Bomen & Fruit (Rapport WPR 2018-2) - 40
  The link between migration, the reproductive cycle and condition of Sardinella aurita off Mauritania, north-west Africa
  Hofstede, R. ter; Dickey-Collas, M. ; Mantingh, I.T. ; Wague, A. - \ 2007
  Journal of Fish Biology 71 (2007)5. - ISSN 0022-1112 - p. 1293 - 1302.
  The annual migration pattern of round sardinella Sardinella aurita up and down the north-western African coast between 12° N (Senegal) and 22° N (western Sahara) was shown to be associated with spawning activity and a distinct seasonality in fish condition, based on monthly sampling from commercial catches (2000¿2003). Some S. aurita were found to spawn throughout the entire year, but a peak in spawning existed during the summer (June to September). The spawning cycle is apparent from seasonality in maturity stages, but is also demonstrated by the increase in gonad mass and fat content of the fish in springtime, the period preceding spawning. During the months after spawning, although feeding is maintained, the physical condition of the fish collapses, and fat content rapidly declines.
  Incidental catches of pelagic megafauna by the Dutch pelagic fleet in the Mauritanian Exclusive Economic Zone during the years 1999 - 2003
  Hofstede, R. ter; Zeeberg, J.J. ; Haan, D. de; Couperus, A.S. ; Mantingh, I.T. - \ 2004
  IJmuiden : RIVO (RIVO report C032/04) - 20
  pelagische visserij - visserij - vangstsamenstelling - bijvangst - cetacea - haaien - raja - xiphias gladius - maanvissen - cheloniidae - mauritanië - pelagic fishery - fisheries - catch composition - bycatch - cetacea - sharks - raja - xiphias gladius - sunfishes - cheloniidae - mauritania
  This report presents all registered catches of pelagic megafauna by the Dutch pelagic fleet in the Mauritanian Exclusive Economic Zone during the years 1999-2003. ‘By-catches’ incidentally include large species, notably cetaceans, sea turtles, sharks, rays, and some large pelagic fish such as swordfish and ocean sunfish. All observations were made in the framework of different projects of the Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO B.V.) in the area, financed by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature Management, and Fisheries (LNV) and partly by the Redersvereniging voor Zeevisserij, part of the Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA): “Assessment of Sardinella and other small pelagics in West Africa” (313-1230001), “Application of remote sensing data to analyse the distribution and recruitment of sardinella” (313-1230002), and “Preventing by-catches of protected or endangered species in the pelagic trawl fishery in West Africa” (313-1230003). The sampling procedures of incidentally caught pelagic megafauna on board of Dutch pelagic freezer-trawlers in Mauritania throughout the period 1999-2003 are evaluated in this report. The collected raw data on this by-catch of large species is whenever possible validated with an observation factor, shortcomings are discussed, and recommendations for improvements are given. This report presents raw data and explicitly avoids extrapolations up to mission or even fleet level.
  The remote sensing research missions of 2002: application of satellite imagery and analysis of the fluctuation of sardinella stock in the Mauritanian EEZ since 1996
  Zeeberg, J.J. ; Mantingh, I.T. ; Hofstede, R. ter - \ 2003
  IJmuiden : RIVO (Report / RIVO 03.005) - 41 p.
  The reproductive cycle of Sardinella aurita in the Eastern Atlantic Ocean of Northwest Africa. Progress Report 2002
  Mantingh, I.T. - \ 2003
  IJmuiden : RIVO (RIVO report C079/03) - 30
  sardinella - bemonsteren - visstand - atlantische oceaan - mauritanië - sardinella - sampling - fish stocks - atlantic ocean - mauritania
  This progress report describes the reproduction patterns of Sardinella aurita in the Eastern Atlantic Ocean off Northwest Africa. Data have been obtained by biological sampling of the catches of the industrial and artisanal fleet.
  Kannibalisme onder sardinella's
  Mantingh, I.T. - \ 2003
  Visserijnieuws 23 (2003)22. - ISSN 1380-5061 - p. 37 - 37.
  sardinella - migratie - mauritanië - kannibalisme - visserijbiologie - zeevisserij - migration - mauritania - cannibalism - fishery biology - marine fisheries
  Verslag van het RIVO onderzoek in Mauritanië naar de biologie van sardinella. Om de migratiepatronen van de Sardinella aurita in de Noord-west-Afrikaanse wateren te achterhalen zijn gegevens van Nederlandse trawlers en lokale kano's gebruikt. Ook ontdekte men kannibalisme onder sardinella's
  Gifvrije onkruidbestrijding door gemeenten: handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten
  Spijker, J.H. ; Hekman, J. ; Teunissen, M.B. ; Mantingh, R. - \ 2002
  Wageningen : Alterra - 120 p.
  bestrijdingsmiddelen - milieu - onkruidbestrijding - waterverontreiniging - Limburg
  Onkruid vergaat wel! : handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten
  Spijker, J.H. ; Hekman, J. ; Teunissen, M.B. ; Mantingh, R. - \ 2002
  Wageningen : Alterra - 117
  onkruidbestrijding - milieubescherming - verontreinigingsbeheersing - openbaar groen - waterverontreiniging - bestrating - bestrijdingsmiddelen - milieu - Overijssel - Gelderland - Utrecht - weed control - environmental protection - pollution control - public green areas - water pollution - pavements
  Op 31 mei 2002 vond in Zwolle een symposium plaats met als thema 'Gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten'. Het Platform diffuse bronnen provincie Utrecht en de regioteams diffuse bronnen van de provincies Gelderland en Overijssel willen gemeenten helpen bij het verminderen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom is het handboek 'Onkruid vergaat wel!' gemaakt, dat tijdens het symposium gepresenteerd werd.
  Vergaderen in de openlucht: de etstoel
  Spek, T. - \ 1995
  In: Over kaken, broodbanken & etstoelen; sporen van middeleeuws Nederland / Koch, E., Mantingh, E., Stöver, J., van Vliet, K., Utrecht : Matrijs - p. 22 - 23.
  Deze bijdrage behandelt de middeleeuwse rechtspraak in Drenthe. Het hoogste rechtscollege van Drenthe was in het verleden de etstoel. Dit college bestond uit 24 democratisch gekozen afgevaardigden uit de verschillende landstreken van Drenthe. Volgens een oude legende zou de etstoel oorspronkelijk in de open lucht vergaderd hebben, in navolging van de Germaanse voorvaderen. De Balloërkuil bij Rolde wordt vaak aangewezen als zo'n vergaderplaats. Nieuw onderzoek heeft echter duidelijk gemaakt dat deze kuil niet uit de middeleeuwen stamt. De etstoel vergaderde in de late middeleeuwen waarschijnlijk niet in de open lucht, maar in kerkgebouwen en grote graanschuren.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.