Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 131

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Matthijs
Check title to add to marked list
Natural antibody levels predict genetically-determined livability after intratracheal pathogenic Escherichia coli inoculation in chickens
Matthijs, M.G.R. ; Dwars, R.M. ; Berghof, Tom ; Parmentier, Henk - \ 2019
Powerpoint presentation, pagina OM-6
Assessing quality and reducing batch variety in Golden Honeydew Melons : GreenCHAINge Fruit & Vegetables WP2
Brouwer, Bastiaan ; Gabriëls, Suzan ; Montsma, Matthijs - \ 2019
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Report / Wageningen Food & Biobased Research 1895) - 25
Achteruitgang koraalriffen Caribisch Nederland: oorzaken en mogelijke oplossingen voor koraalherstel
Meesters, Erik H. ; Becking, Leontine E. ; Geest, Matthijs van der - \ 2019
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C061/19) - 51
Ecologisch gericht suppleren: meetplan strandsurvey 2019
Geest, Matthijs van der; Tulp, Ingrid ; Hal, Ralf van - \ 2019
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C045/19) - 25
Suppleties van zand op vooroever of strand worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd om de Nederlandse kust tegen erosie te beschermen en om voldoende zand in het kustfundament te houden. Een groot deel van de suppleties vindt plaats in of nabij de kuststrook die binnen de Natura2000 kaders wordt beschermd, de Noordzeekustzone. Het is dus van belang de eventuele effecten van deze praktijk op de natuur zorgvuldig te bestuderen, zodat dit effect kan worden afgezet tegen het algemene nut voor de maatschappij. Betere kennis van de effecten kan leiden tot beperking van eventuele schade aan en mogelijk zelfs tot versterking van gewenste natuurwaarden en ecosysteemdiensten. Tot nog toe is er vooral aandacht geweest voor de gevolgen van suppleren op benthos en weinig voor de mogelijke effecten op vispopulaties, terwijl de ondiepe kustzone als kinderkamer voor vis een zeer belangrijke economische ecosysteemdienst levert. Kennis van de habitatfactoren die het voorkomen van juveniele vis in kinderkamers bepalen leidt tot een verbeterd inzicht van de gevolgen van suppleties op vispopulaties en van de voedselketen van viseters in de ondiepe kustzone. De kennisinstituten Deltares en Wageningen Marine Research hebben te samen in overleg met natuurorganisaties in 2016 het document `Ecologische effecten van zandsuppleties’ (Herman et al. 2016) geschreven met als doel onderzoek te formuleren naar ecologische effecten van zandsuppleties. In het onderdeel ‘uitvoeringsplan’ (deel C in Herman et al. 2016) zijn 3 onderzoekslijnen (ook wel Krachtlijnen genoemd) gedefinieerd, te weten: Vooroever, Duinen en Waddenzee. Het hier beschreven meetplan voor een strandsurvey in 2019 valt onder de onderzoekslijn Vooroever. De onderzoeksvraag luidt: “Wat zijn de cumulatieve gevolgen van reguliere suppleties op samenstelling en functioneren van het ecosysteem van de ondiepe vooroever van de Nederlandse kust?”. Deze volgt uit de prioritering van de krachtlijn Vooroever: (cumulatieve) gevolgen van reguliere suppleties op samenstelling en functioneren van het ecosysteem van de vooroever. Conform het plan van aanpak voor dit programma (Herman et al. 2016) wordt voorgesteld om een strandsurvey uit te voeren in de brandingszone (<1 m diepte), waarbij vis, benthos en habitatkarakteristieken worden bemonsterd. Deze strandsurvey is daarmee een onderdeel van een groter pakket van geplande dataverzameling in het kader van Ecologisch Gericht Suppleren II/Natuurlijk Veilig. Het hoofddoel van de strandsurvey is om gedurende het voorjaar (maart-juni) iedere 2 à 3 weken op drie verschillende locaties data te verzamelen over aantallen, conditie, groei en dieet van juveniele platvis in de brandingszone in relatie tot relevante omgevingsvariabelen, zowel abiotisch als biotisch. De survey zal inzicht verschaffen wanneer en in welke mate de brandingszone in die periode gebruikt wordt als kinderkamer voor jonge platvis en in hoeverre dit gebruik en conditie, groei, en dieet afhangen van biotische en abiotische omgevingsvariabelen en of dit verschilt per platvissoort. Dit rapport beschrijft de meetstrategie, de meetmethoden, de te meten variabelen (vis, benthos en omgevingsvariabelen) en de bemonsteringslocaties voor de strandsurvey 2019.
Protein Oxidation and in Vitro Gastric Digestion of Processed Soy-Based Matrices
Duque-Estrada, Patrícia ; Berton-Carabin, Claire C. ; Nieuwkoop, Matthijs ; Dekkers, Birgit L. ; Janssen, Anja E.M. ; Goot, Atze Jan Van Der - \ 2019
Journal of Agricultural and Food Chemistry 64 (2019)34. - ISSN 0021-8561 - p. 9591 - 9600.
gastric digestion - meat analogues - processing - protein oxidation - soy proteins

Process conditions that are applied to make structured soy-protein-based food commonly include high temperatures. Those conditions can induce protein oxidation, leading to a decrease in their susceptibility to proteolysis by digestive enzymes. We aimed to investigate the effects of thermomechanical processing on oxidation and in vitro gastric digestion of commercial soy protein ingredients. Samples were sheared at 100 to 140 °C and characterized for acid uptake, carbonyl content, electrophoresis, and surface hydrophobicity. The enzymatic hydrolysis was determined in simulated gastric conditions. Protein ingredients were already oxidized and showed higher surface hydrophobicity and hydrolysis rate compared with those of the processed matrices. However, no clear correlation between the level of carbonyls and the hydrolysis rate was found. Therefore, we conclude that gastric digestion is mostly driven by the matrix structure and composition and the available contact area between the substrate and proteolytic enzymes.

Interdisciplinair onderzoek naar een weerbaar teeltsysteem
Kruidhof, Marjolein ; Streminska, Marta ; Leiss, Kirsten - \ 2019
Exploring consumers’ health perception across cultures in the early stages of new product development: Dried mango as a case study
Sulistyawati, Ita ; Sijtsema, Siet ; Dekker, Matthijs ; Verkerk, Ruud ; Steenbekkers, Bea - \ 2019
British Food Journal 121 (2019)9. - ISSN 0007-070X - p. 2116 - 2131.
Consumer-oriented new product development - Dried fruit - Focus groups - Food perception - Health - Product and process design

Purpose: The purpose of this paper is to explore consumers’ health perception and demonstrate its relevance in product and process design in early stages of new product development. Design/methodology/approach: A dried mango was used as a case study involving three countries: Indonesia, China and the Netherlands. Data were collected from nine focus groups (n=53 participants) and were content-analysed to acquire in-depth insights. Findings: Four themes of health perception emerged, namely, nutrition, naturalness, taste and well-being, which were all expressed on different levels of abstractness. Participants’ health perception of dried mango varied, it is related to the product category it is compared with, e.g. candy or fresh fruit, and the eating context, e.g. position in the diet either as a snack or a meal. In extension participants mentioned product and process characteristics. Application of the insights into product and process design was performed through iterative interactions between consumer scientists and food technologists. The development of two product concepts was elaborated to transform the insights into technical product and process specifications for a natural dried mango product. Originality/value: This transformation suggests that iterative interactions are necessary to achieve relevant product and process characteristics in the simultaneous design of the technical product and process specifications based on consumer perceptions.

Veldrobot mist regie en samenwerking
Booij, Johan ; Kamp, Jan ; Veldhuisen, Bram - \ 2019
Bulk storage of mango (Mangifera indica L.) and pineapple (Ananas comosus L.) pulp: effect of pulping and storage temperature on phytochemicals and antioxidant activity
Arampath, Palitha C. ; Dekker, Matthijs - \ 2019
Journal of the Science of Food and Agriculture 99 (2019)11. - ISSN 0022-5142 - p. 5157 - 5167.
antioxidant - bulk storage - health promoting - kinetics - mango - pineapple

BACKGROUND: The effects of pulp extraction, thermal treatment and bulk storage of mango (Mangifera indica L.) and pineapple (Ananas comosus L.) pulps for 20 weeks at ambient (28 ± 2 °C) and cold (4 °C) temperatures on the bioactive phytochemicals and antioxidant activity were investigated. RESULTS: The contents of total polyphenols in mango (10.5%) and pineapple (5.4%) increased during pulping. The ratio of the degradation rate constants (kd values) (28 ± 2 °C: 4 °C) of vitamin C, polyphenols, Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) and β-carotene ranged from 2–4.5 and 1.5–2.7 in mango and pineapple pulps, respectively. The kd values of tannic acid, chlorogenic acid, epicatechin and catechin in mango pulp were 1.5–1.8 times higher under ambient storage than in cold storage. Furthermore, in pineapple pulp, the degradation rates of the same components were 1.6, 1.6, 2.1 and 1.4 times, respectively, faster at room temperature than in cold storage. The bulk storage of pulps at 4 °C provided better retention of health-promoting compounds than ambient temperature storage for up to 20 weeks. CONCLUSION: Bulk storage of mango and pineapple pulp under cold storage conditions (4 °C) is recommended as a better pulp preservation method than storage at ambient (28 ± 2 °C) temperature.

Zelflerende spuit is niet volledig autodidactisch
Veldhuisen, Bram ; Booij, Johan ; Hoekzema, Gerard - \ 2019
Acute effects of ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) on resting state brain function and their modulation by COMT genotype
Bossong, Matthijs G. ; Hell, Hendrika H. van; Schubart, Chris D. ; Saane, Wesley van; Iseger, Tabitha A. ; Jager, Gerry ; Osch, Matthias J.P. van; Jansma, J.M. ; Kahn, René S. ; Boks, Marco P. ; Ramsey, Nick F. - \ 2019
European Neuropsychopharmacology 29 (2019)6. - ISSN 0924-977X - p. 766 - 776.
Arterial spin labelling - Cannabis - Catechol-methyl-transferase (COMT) - Delta9-tetrahydrocannabinol (THC) - Resting state connectivity - Salience

Cannabis produces a broad range of acute, dose-dependent psychotropic effects. Only a limited number of neuroimaging studies have mapped these effects by examining the impact of cannabis on resting state brain neurophysiology. Moreover, how genetic variation influences the acute effects of cannabis on resting state brain function is unknown. Here we investigated the acute effects of ∆9-tetrahydrocannabinol (THC), the main psychoactive constituent of cannabis, on resting state brain neurophysiology, and their modulation by catechol-methyl-transferase (COMT) Val158Met genotype. Thirty-nine healthy volunteers participated in a pharmacological MRI study, where we applied Arterial Spin Labelling (ASL) to measure perfusion and functional MRI to assess resting state connectivity. THC increased perfusion in bilateral insula, medial superior frontal cortex, and left middle orbital frontal gyrus. This latter brain area showed significantly decreased connectivity with the precuneus after THC administration. THC effects on perfusion in the left insula were significantly related to subjective changes in perception and relaxation. These findings indicate that THC enhances metabolism and thus neural activity in the salience network. Furthermore, results suggest that recruitment of brain areas within this network is involved in the acute effects of THC. Resting state perfusion was modulated by COMT genotype, indicated by a significant interaction effect between drug and genotype on perfusion in the executive network, with increased perfusion after THC in Val/Met heterozygotes only. This finding suggests that prefrontal dopamine levels are involved in the susceptibility to acute effects of cannabis.

Verdwijnt de zeehond uit ons Waddengebied?
Baptist, Martin - \ 2019
Joint sequencing of human and pathogen genomes reveals the genetics of pneumococcal meningitis
Lees, John A. ; Ferwerda, Bart ; Kremer, Philip H.C. ; Wheeler, Nicole E. ; Valls Serón, Mercedes ; Croucher, Nicholas J. ; Gladstone, Rebecca A. ; Bootsma, Hester J. ; Rots, Nynke Y. ; Wijmega-Monsuur, Alienke J. ; Sanders, Elisabeth A.M. ; Trzciński, Krzysztof ; Wyllie, Anne L. ; Zwinderman, Aeilko H. ; Berg, Leonard H. van den; Rheenen, Wouter van; Veldink, Jan H. ; Harboe, Zitta B. ; Lundbo, Lene F. ; Groot, Lisette C.P.G.M. de; Schoor, Natasja M. van; Velde, Nathalie van der; Ängquist, Lars H. ; Sørensen, Thorkild I.A. ; Nohr, Ellen A. ; Mentzer, Alexander J. ; Mills, Tara C. ; Knight, Julian C. ; Plessis, Mignon du; Nzenze, Susan ; Weiser, Jeffrey N. ; Parkhill, Julian ; Madhi, Shabir ; Benfield, Thomas ; Gottberg, Anne von; Ende, Arie van der; Brouwer, Matthijs C. ; Barrett, Jeffrey C. ; Bentley, Stephen D. ; Beek, Diederik van de - \ 2019
Nature Communications 10 (2019)1. - ISSN 2041-1723 - 14 p.

Streptococcus pneumoniae is a common nasopharyngeal colonizer, but can also cause life-threatening invasive diseases such as empyema, bacteremia and meningitis. Genetic variation of host and pathogen is known to play a role in invasive pneumococcal disease, though to what extent is unknown. In a genome-wide association study of human and pathogen we show that human variation explains almost half of variation in susceptibility to pneumococcal meningitis and one-third of variation in severity, identifying variants in CCDC33 associated with susceptibility. Pneumococcal genetic variation explains a large amount of invasive potential (70%), but has no effect on severity. Serotype alone is insufficient to explain invasiveness, suggesting other pneumococcal factors are involved in progression to invasive disease. We identify pneumococcal genes involved in invasiveness including pspC and zmpD, and perform a human-bacteria interaction analysis. These genes are potential candidates for the development of more broadly-acting pneumococcal vaccines.

Upsetting the apple cart? Export fruit production, water pollution and social unrest in the Elgin Valley, South Africa
Wessels, Matthijs ; Veldwisch, Gert Jan ; Kujawa, Katarzyna ; Delcarme, Brian - \ 2019
Water International 44 (2019)2. - ISSN 0250-8060 - p. 188 - 205.
fruit exports - Hydrosocial territories - rural-urban struggles - South Africa - water pollution

This article explores the encounter between two contrasting visions of how the hydrosocial territory of the Elgin Valley of South Africa is, and should be, constituted and the conflicts over water pollution this gives rise to. It studies how poor urban dwellers try to upset the status quo of unequal access to land and water, which is linked to broader, historically entrenched, inequalities. White commercial farmers have succeeded in upholding the dominant hydro-territorial order by emphasizing the economic importance of their sector, by reducing complex political issues to technical challenges, and by capturing ‘democratic’ water institutions.

Re-evaluating safety risks of multifunctional dikes with a probabilistic risk framework
Marijnissen, Richard ; Kok, Matthijs ; Kroeze, Carolien ; Loon-Steensma, Jantsje Van - \ 2019
Natural Hazards and Earth System Sciences 19 (2019)4. - ISSN 1561-8633 - p. 737 - 756.

It is not uncommon for a flood defence to be combined with other societal uses as a multifunctional flood defence, from housing in urban areas to nature conservation in rural areas. The assessment of the safety of multifunctional flood defences is often done using conservative estimates. This study synthesizes new probabilistic approaches to evaluate the safety of multifunctional flood defences employed in the Netherlands and explores the results of these approaches. In this paper a case representing a typical Dutch river dike combining a flood safety function with a nature and housing function is assessed by its probability of failure for multiple reinforcement strategies considering multiple relevant failure mechanisms. Results show how the conservative estimates of multifunctional flood defences lead to a systematic underestimation of the reliability of these dikes. Furthermore, in a probabilistic assessment uncertainties introduced by multifunctional elements affect the level of safety of the dike proportional to the reliability of the dike itself. Hence, dikes with higher protection levels are more suitable to be combined with potentially harmful uses for safety, whereas dikes with low protection levels can benefit most from uses that contribute to safety.

Hijacking lateral root formation: The role of PLETHORA during root-knot nematode infection
Oosterbeek, Matthijs - \ 2019
Nexus interventions for small tropical islands: case study Bonaire
Geest, Matthijs van der; Slijkerman, D.M.E. ; Mücher, C.A. ; Debrot, A.O. ; Burg, S.W.K. van den; Dominguez Teles, I. ; Henkens, R.J.H.G. ; Ghasemi, Nafiseh ; Kramer, H. ; Meijninger, W.M.L. ; Lotz, L.A.P. - \ 2019
Wageningen Marine Research - 85 p.
Nexus interventions for small tropical islands: case study Bonaire : Introduction
Geest, Matthijs van der; Slijkerman, D.M.E. - \ 2019
Wageningen Marine Research - 8 p.
Nexus interventions for small tropical islands: case study Bonaire : Food from the Land
Geest, Matthijs van der; Slijkerman, D.M.E. - \ 2019
Wageningen Marine Research - 10 p.
Nexus interventions for small tropical islands: case study Bonaire : Water
Slijkerman, D.M.E. ; Geest, Matthijs van der; Debrot, A.O. - \ 2019
Wageningen Marine Research - 9 p.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.