Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 115

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Meurs
Check title to add to marked list
Beleidsevaluatie Garantstelling Landbouw : Eindrapport
Meurs, Elvira ; Witmond, Bart ; Wilbers, Gert-Jan ; Meulen, H.A.B. van der; Asseldonk, M.A.P.M. van; Wonderen, Dominique van; Pamuk, H. - \ 2019
ECORYS - 77 p.
Comparison of smoking-related DNA methylation between newborns from prenatal exposure and adults from personal smoking
Sikdar, Sinjini ; Joehanes, Roby ; Joubert, Bonnie R. ; Xu, Cheng Jian ; Vives-Usano, Marta ; Rezwan, Faisal I. ; Felix, Janine F. ; Ward, James M. ; Guan, Weihua ; Richmond, Rebecca C. ; Brody, Jennifer A. ; Küpers, Leanne K. ; Baïz, Nour ; Håberg, Siri E. ; Smith, Jennifer A. ; Reese, Sarah E. ; Aslibekyan, Stella ; Hoyo, Cathrine ; Dhingra, Radhika ; Markunas, Christina A. ; Xu, Tao ; Reynolds, Lindsay M. ; Just, Allan C. ; Mandaviya, Pooja R. ; Ghantous, Akram ; Bennett, Brian D. ; Wang, Tianyuan ; Consortium, The Bios ; Bakulski, Kelly M. ; Melen, Erik ; Zhao, Shanshan ; Jin, Jianping ; Herceg, Zdenko ; Meurs, Joyce Van; Taylor, Jack A. ; Baccarelli, Andrea A. ; Murphy, Susan K. ; Liu, Yongmei ; Munthe-Kaas, Monica Cheng ; Deary, Ian J. ; Nystad, Wenche ; Waldenberger, Melanie ; Annesi-Maesano, Isabella ; Conneely, Karen ; Jaddoe, Vincent W.V. ; Arnett, Donna ; Snieder, Harold ; Kardia, Sharon L.R. ; Relton, Caroline L. ; Ong, Ken K. ; Ewart, Susan ; Moreno-Macias, Hortensia ; Romieu, Isabelle ; Sotoodehnia, Nona ; Fornage, Myriam ; Motsinger-Reif, Alison ; Koppelman, Gerard H. ; Bustamante, Mariona ; Levy, Daniel ; London, Stephanie J. - \ 2019
Epigenomics 11 (2019)13. - ISSN 1750-1911 - p. 1487 - 1500.
cigarette smoking - epigenetics - infant - maternal exposure - methylation

Aim: Cigarette smoking influences DNA methylation genome wide, in newborns from pregnancy exposure and in adults from personal smoking. Whether a unique methylation signature exists for in utero exposure in newborns is unknown. Materials & methods: We separately meta-analyzed newborn blood DNA methylation (assessed using Illumina450k Beadchip), in relation to sustained maternal smoking during pregnancy (9 cohorts, 5648 newborns, 897 exposed) and adult blood methylation and personal smoking (16 cohorts, 15907 participants, 2433 current smokers). Results & conclusion: Comparing meta-analyses, we identified numerous signatures specific to newborns along with many shared between newborns and adults. Unique smoking-associated genes in newborns were enriched in xenobiotic metabolism pathways. Our findings may provide insights into specific health impacts of prenatal exposure on offspring.

Op naar precisielandbouw 2.0 : eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275
Kempenaar, Corné ; Dijk, Chris van; Hermans, Geert ; Steele-Dun, Susan ; Sande, Corné van de; Verschoore, Jeroen ; Wal, Tamme van der; Roerink, Gerbert ; Visser, Juriaan ; Kamp, Jan ; Blok, Pieter ; Polder, Gerrit ; Wolf, Jan van de; Jalink, Henk ; Bulle, Annette ; Meurs, Bert ; Michielsen, Jean-Marie ; Zande, Jan van de; Hoving, Idse ; Riel, Johan van; Holshof, Gertjan ; Boheemen, Koen van; Evert, Frits van; Riemens, Marleen ; Keizer, Paul ; Schnabel, Sabine ; Egmond, Fenny van; Walvoort, Dennis ; Janssen, Henk ; Riviėre, Inge La; Kocks, Corné ; Pot, Alfred - \ 2019
Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen University & Research (Rapport WPR 921) - 138
De publiek private samenwerking (PPS) ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL2.0) is een R&D project van de topsector AgriFood. Het project is gestart in 2015 met doorlooptijd van 4 jaar. Voor u ligt het eindrapport. In deze PPS werkten ruim 20 private bedrijven en organisaties, publieke kennisinstellingen en overheden samen aan strategische onderwerpen binnen precisielandbouw. Het project omvatte 13 deelprojecten verdeeld over vijf specifieke R&D thema’s, te weten slim satellietbeeldengebruik, sensorontwikkeling (ziektedetectie), slimme integratie van technologieën in toepassingen, perceelkarakteristieken voor schatten van opbrengstpotentie en ondersteunende ICT, en een generiek thema communicatie en kennisverspreiding.Met betrekking tot het thema satellietbeeldengebruik is uitgezocht hoe optische satellietbeelden in combinatie met radarbeelden of beelden verkregen via drone-camera’s beter gebruikt kunnen worden om de variatie en status van de bovengrondse hoeveelheid biomassa van gewassen in kaart te brengen en opbrengsten te voorspellen. Op het gebied van ziektedetectie is door middel van sensor fusion en artificial intelligence de detectie van virus- en bacterieziekten in aardappelplanten verbeterd. En werd een prototype sensorsysteem voor veldonderzoek ontwikkeld. Door slimme integratie van data, adviesmodellen en mechanisatie zijn er enkele variabel-doseertoepassingen ontwikkeld en gevalideerd. Het gaat hier om variabel doseren van Stikstof en herbiciden binnen teelten d.m.v. taakkaarten. In het verlengde hiervan is ook een ontwerp geleverd en als prototype gevalideerd voor een innovatieve beddenspuit in bloembollenteelt. Op grond van perceelkarakteristieken en ondersteunende ICT zijn inzichten en tools voor het inschatten van opbrengst(potentie) geleverd en wordt een doorkijk gegeven naar software voor verbeterde rijpadenplanning en perceelinformatie. De inzet op communicatie en kennisdeling heeft ca. 100 publicaties en presentaties in 4 jaar tijd opgeleverd. Voor meer details over resultaten wordt naar de rapportage met samenvatting per deelproject verwezen in de hoofdstukken 2 tot en met 7.Het grote succes van PL2.0 ligt vooral bij ruime aandacht voor integratie van componenten van precisielandbouwtoepassingen en de doorstroming daarvan naar de praktijk en onderwijs.Geconcludeerd mag worden dat PL2.0 een bijdrage leverde aan gewasmonitoringtoepassingen en diverse variabel-doseertoepassingen (variable rate applications, VRA). Die VRA-toepassingen zien we nu op de agenda in het in 2018 gestarte precisielandbouw-adoptie project ‘Nationale Proeftuin Precisielandbouw’ (NPPL). Meerdere bedrijven passen taakkaarten variabel doseren op een resolutie van 30-50 m2 op praktijkschaal toe en besparen zo’n 20 -30% op gewasbeschermingsmiddelen met behoud van goede werking. De basis hiervoor is een bodem- of gewaskaart die de relevante variatie binnen de bodem of gewas in kaart brengt. Ook zijn er via PL2.0 mooie resultaten met optimalisatie van plantdichtheid en vermindering van meststoffengebruik via deze kaarten. Doorstroming van kennis naar het groene onderwijs werd gerealiseerd via PL2.0 en een versterkend WURKS-traject. Negen lesmodules over gebruik software en inzet taakkaarten in precisielandbouw werden opgeleverd. Precisielandbouw is geen doel op zich, maar een manier om de duurzaamheid van landbouw te vergroten. Met PL2.0 toepassingen kan meer met minder en beter geproduceerd worden. De trend van precisielandbouw c.q. data-gedreven landbouw of smart farming, zal zich alleen maar doorzetten. Er zal gewerkt gaan worden met meer en hoog-resolutie data, complexere adviesmodellen en meer robotisering. Daarmee zullen de doelen van kringlooplandbouw beter en sneller gerealiseerd kunnen worden.
Bloemrijke sterke dijken : Deltafact
Grashof-Bokdam, C.J. ; Meurs, G. van - \ 2019
Amersfoort : Stowa - 15 p.
Assessment of the genetic and clinical determinants of fracture risk : Genome wide association and mendelian randomisation study
Trajanoska, Katerina ; Morris, John A. ; Oei, Ling ; Zheng, Hou Feng ; Evans, David M. ; Kiel, Douglas P. ; Ohlsson, Claes ; Richards, J.B. ; Rivadeneira, Fernando ; Forgett, V. ; Leong, A. ; Ahmad, O.S. ; Laurin, C. ; Mokry, L.E. ; Ross, S. ; Elks, C.E. ; Bowden, J. ; Warrington, N.M. ; Kleinman, A. ; Willems, S.M. ; Wright, D. ; Day, F.R. ; Murray, A. ; Ruth, K.S. ; Tsilidis, K.K. ; Ackert-Bicknell, C.L. ; Bassett, J.H.D. ; Eerden, B.C.J. van der; Gautvik, K. ; Reppe, S. ; Williams, G.R. ; Medina-Gómez, C. ; Estrada, K. ; Amin, N. ; Enneman, A.W. ; Li, G. ; Liu, C.T. ; Liu, Y. ; Xiao, S.M. ; Lee, S.H. ; Koh, J.M. ; Tang, N.L.S. ; Cummings, S.R. ; Brown, M. ; Groot, L. de; Jukema, J.W. ; Lips, P. ; Meurs, J.B.J. van; Smith, A.V. ; Tian, S. - \ 2018
BMJ: British Medical Journal 362 (2018). - ISSN 0959-8146

Objectives To identify the genetic determinants of fracture risk and assess the role of 15 clinical risk factors on osteoporotic fracture risk. Design Meta-analysis of genome wide association studies (GWAS) and a two-sample mendelian randomisation approach. Setting 25 cohorts from Europe, United States, east Asia, and Australia with genome wide genotyping and fracture data. Participants A discovery set of 37 857 fracture cases and 227 116 controls; with replication in up to 147 200 fracture cases and 150 085 controls. Fracture cases were defined as individuals (>18 years old) who had fractures at any skeletal site confirmed by medical, radiological, or questionnaire reports. Instrumental variable analyses were performed to estimate effects of 15 selected clinical risk factors for fracture in a two-sample mendelian randomisation framework, using the largest previously published GWAS meta-analysis of each risk factor. Results Of 15 fracture associated loci identified, all were also associated with bone mineral density and mapped to genes clustering in pathways known to be critical to bone biology (eg, SOST, WNT16, and ESR1) or novel pathways (FAM210A, GRB10, and ETS2). Mendelian randomisation analyses showed a clear effect of bone mineral density on fracture risk. One standard deviation decrease in genetically determined bone mineral density of the femoral neck was associated with a 55% increase in fracture risk (odds ratio 1.55 (95% confidence interval 1.48 to 1.63; P=1.5×10'68). Hand grip strength was inversely associated with fracture risk, but this result was not significant after multiple testing correction. The remaining clinical risk factors (including vitamin D levels) showed no evidence for an effect on fracture. Conclusions This large scale GWAS meta-analysis for fracture identified 15 genetic determinants of fracture, all of which also influenced bone mineral density. Among the clinical risk factors for fracture assessed, only bone mineral density showed a major causal effect on fracture. Genetic predisposition to lower levels of vitamin D and estimated calcium intake from dairy sources were not associated with fracture risk.

Improving the Simulation of Crop Growth in Commercial Growers' Fields Using Soil Scans, Remote Sensing Imagery and Yield Monitor Data
Evert, F.K. van; Baron, Frenk-Jan ; Booij, J.A. ; Meurs, E.J.J. ; Oort, P.A.J. van; Kempenaar, C. - \ 2018
Precision agriculture can in many cases increase the profitability and sustainability of farming. Current precision ag recommendations are often based on empirical models, such as linear or curvilinear relationships between measurement and recommended application rate. For further increases in profitability and sustainability, mechanistic models of crop growth are needed. We investigated whether crop and soil parameters in these models can be determined via inverse modelling using readily available “big data” obtained from soil scans, remote sensing and yield monitors. Moreover, we investigated whether soil parameters determined in this way express within-field spatial variation in these measurements. We used data from several commercial potato growers in the period 2014-2018 (approx. 30 site-years). Initial results show that variations between fields can be parameterized. Accounting for within-field spatial variability through the soil parameters of the fields in question is considerably more difficult.
Triacylglycerol Profile of Summer and Winter Bovine Milk Fat and the Feasibility of Triacylglycerol Fragmentation
Tzompa-Sosa, Daylan A. ; Meurs, Pim P. ; Valenberg, Hein J.F. van - \ 2018
European Journal of Lipid Science and Technology 120 (2018)3. - ISSN 1438-7697
bovine milk - lipidomics - MALDI-TOF - PSD fragmentation - seasonal variation
Bovine milk fat (MF) is considered to be one of the most complex fats, as it can consist of 400 FA which are non-randomly esterified into the TAG molecule. This study aims to determine specific differences on MF TAG profile between summer and winter cow's milk, and to study the feasibility of TAG fragmentation on non-chemically hydrogenated MF using MALDI-TOF/TOF MS with post source decay. The most notable discrimination between summer and winter MF is seen in polyunsaturated TAG, which are more abundant in summer. The feasibility of MF TAG fragmentation in non-chemically hydrogenated TAG is assessed using bulk MF and TAG previously separated according to degree of unsaturation. This last approach shows to be the most suitable. We show that sample concentration and abundance ratio with neighboring TAG affects TAG fragmentation. Non-chemically hydrogenated MF TAG has not been previously fragmented. Furthermore, this is the first time that the conditions affecting TAG fragmentation in MF are reported. Practical Application: TAG constitute the fundamental unit of fat crystals. Hence, fat crystal network is affected by variations in TAG profile. Understanding the variability of MF TAG profile between seasons may help to explain differences on crystallization behavior seen through the year in industrial processes. Moreover, TAG fragmentation allows determination of FA composition of individual TAG. This information is needed when studying the mechanism of FA acylation into TAG. For instance, when studying the effect of genetic variation of diacylglycerol acyl transferase isomer one in cows. The reported technique increases the capacity of MALDI-TOF MS in lipidomic analysis. This study aims to determine specific differences in milk-fat triacylglycerol (TAG) profiles between summer and winter cow's milk, and to study the feasibility of TAG fragmentation on non-chemically hydrogenated milk fat using MALDI-TOF/TOF MS with post source decay.
Using Aerial Imaging in a Large-Scale Roll-out of N Sidedress Recommendations for Potato
Evert, F.K. van; Meurs, E.J.J. ; Schans, D.A. van der; Booij, J.A. ; Geel, W.C.A. van; Kempenaar, C. - \ 2016
The art of plant pathology
Missel, L. ; Goud, J.C. ; Wurff, A.W.G. van der; Stelder, F. - \ 2016
Gewasbescherming 47 (2016)6. - ISSN 0166-6495 - p. 169 - 183.
Over plantenziekten is door de eeuwen heen veel geschreven, maar er zijn ook prachtige tekeningen gemaakt van symptomen. Bovendien wordt de plantenziektekunde gekenmerkt door een aantal markante personen die hun stempel op deze wetenschap hebben gedrukt. In de afdeling Speciale collecties van de Bibliotheek van Wageningen University & Research was hierover gedurende een half jaar een unieke tentoonstelling te zien, met de volgende thema’s: • Plant Pathology in old print: van klassieke teksten uit de oudheid en de Middeleeuwen via Shakespeare naar de vroege wetenschap. • Plant Pathology in the picture: unieke tekeningen van o.a. J.G. de Man en J. Ritzema Bos en van kunstenaars zoals Harmen Meurs, Ben van Londen en Suzon Beynon. • Booming Plant Pathology: succesverhalen uit de plantenziektekunde en de bloei van een prachtige wetenschap De (Engelse) tekst van het tentoonstellingsboekje wordt hier integraal afgedrukt, samen met foto’s van de vitrines, gemaakt door Liesbeth Missel en Freek Stelder
Quinoa protein : Nutritious protein from a indigenous and sustainable plant
Avila Ruiz, L.G.U. ; Opazo Navarrete, M.A. ; Janssen, A.E.M. ; Minor, M. ; Boekel, T. van; Stieger, M.A. ; Sala, G. ; Meurs, Marlon ; Xiao, Wukai - \ 2016
Landkaart monitoring diervoeders NL
Jong, J. de; Roest, J.G. van der; Meurs, Ilona - \ 2016
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-rapport 2016.004) - 67
monitoring - diervoedering - hulpbronnen - voederveiligheid - monitoring - animal feeding - resources - feed safety
Dit rapport beschrijft de resultaten van een inventarisatie van de monitoring die door de diervoedersector wordt uitgevoerd wat betreft de veiligheid van diervoedergrondstoffen en diervoeders. De inventarisatie betreft de aard en omvang van de monitoring en heeft zich gericht op ongewenste stoffen (Richtlijn 2002/32/EG), GGO’s (Verordening (EG) 1829/2003) en residuen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 396/2005). Het onderzoek is afgebakend tot grondstoffen behorend tot de hoofdgroepen maïs en maïsbijproducten, soja en sojabijproducten en oliën en vetten. Het onderzoek is uitgevoerd in twee fases. In fase 1 zijn interviews uitgevoerd bij de volgende bedrijven en organisaties in de diervoedersector: SecureFeed (tot 2015 TrustFeed), het Comité van Graanhandelaren, MVO en drie importeurs van diervoedergrondstoffen, waarvan één importeur ook crusher is van oliehoudende zaden. Hierbij is ook informatie verzameld over de representativiteit van de bemonstering en over de accreditatie- en validatie-status van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek. Vervolgens zijn in fase 2 drie aanbevelingen uit fase 1 uitgewerkt, namelijk (i) terugtracering van een aantal partijen diervoedergrondstoffen om beter inzicht te verkrijgen in de frequentie en de aard van de uitgevoerde analyses in de keten van import of productie tot inmenging in mengvoeders, (ii) nagaan welke analyseresultaten aanwezig zijn in de databank van GMP+ International en of deze data beschikbaar gemaakt kunnen worden voor het doel van dit project en (iii) nagaan of de in België gehanteerde werkwijze waarbij het monitoringsplan van BEMEFA door de FAVV wordt gevalideerd voor de Nederlandse situatie bruikbaar is.
Denaturation and in Vitro Gastric Digestion of Heat-Treated Quinoa Protein Isolates Obtained at Various Extraction pH
Ruiz, Geraldine Avila ; Opazo-Navarrete, Mauricio ; Meurs, Marlon ; Minor, Marcel ; Sala, Guido ; Boekel, Tiny van; Stieger, Markus ; Janssen, Anja E.M. - \ 2016
Food Biophysics 11 (2016)2. - ISSN 1557-1858 - p. 184 - 197.
Denaturation - Digestibility - Extraction pH - Heat processing - Protein - Quinoa

The aim of this study was to determine the influence of heat processing on denaturation and digestibility properties of protein isolates obtained from sweet quinoa (Chenopodium quinoa Willd) at various extraction pH values (8, 9, 10 and 11). Pretreatment of suspensions of protein isolates at 60, 90 and 120 °C for 30 min led to protein denaturation and aggregation, which was enhanced at higher treatment temperatures. The in vitro gastric digestibility measured during 6 h was lower for protein extracts pre-treated at 90 and 120 °C compared to 60 °C. The digestibility decreased with increasing extraction pH, which could be ascribed to protein aggregation. Protein digestibility of the quinoa protein isolates was higher compared to wholemeal quinoa flour. We conclude that an interactive effect of processing temperature and extraction pH on in vitro gastric digestibility of quinoa protein isolates obtained at various extraction pH is observed. This gives a first indication of how the nutritional value of quinoa protein could be influenced by heat processing, protein extraction conditions and other grain components.

The effects of long-term daily folic acid and vitamin B12 supplementation on genome-wide DNA methylation in elderly subjects
Gils-Kok, Dieuwertje van; Dhonukshe-Rutten, Rosalie ; Lute, Carolien ; Heil, S.G. ; Uitterlinden, Andre G. ; Velde, Nathalie van der; Meurs, Joyce B. van; Schoor, Natasja M. van; Hooiveld, Guido ; Groot, Lisette de; Kampman, Ellen ; Steegenga, Wilma - \ 2015
Homo sapiens - GSE74548 - PRJNA300684
Folate, and its synthetic form folic acid, function as donor of one-carbon units and have been, together with other B-vitamins, implicated in programming of epigenetic processes such as DNA methylation during early development. To what extent regulation of DNA methylation can be altered via B-vitamins later in life, and how this relates to health and disease, is not exactly known. The aim of this study was to identify effects of long-term supplementation with folic acid and vitamin B12 on genome-wide DNA methylation in elderly subjects. This project was part of a randomized, placebo-controlled trial on effects of supplemental intake of folic acid and vitamin B12 on bone fracture incidence (B-PROOF study). Participants with mildly elevated homocysteine levels, aged 65-75 years, were randomly assigned to take 400 µg folic acid and 500 µg vitamin B12 per day or a placebo during an intervention period of two years. DNA was isolated from buffy coats, collected before and after intervention, and genome-wide DNA methylation was determined in 87 participants (n=44 folic acid/vitamin B12, n=43 placebo) using the Infinium HumanMethylation450 BeadChip. After intervention with folic acid and vitamin B12, 162 (versus 14 in the placebo group) of the 431,312 positions were differentially methylated as compared to baseline. Comparisons of the DNA methylation changes in the participants receiving folic acid and vitamin B12 versus placebo, revealed one single differentially methylated position (cg19380919) with a borderline statistical significance. However, based on the analyses of differentially methylated regions (DMRs) consisting of multiple positions, we identified 6 regions that differed statistically significantly between the intervention and placebo group. Pronounced changes were found for regions in the DIRAS3, ARMC8 and NODAL genes, implicated in carcinogenesis and early embryonic development. Furthermore, serum levels of folate and vitamin B12 or plasma homocysteine were related to DNA methylation of 173, 425 and 11 regions, respectively. Interestingly, for several members of the developmental HOX genes, DNA methylation was related to serum levels of folate. Long-term supplementation with folic acid and vitamin B12 in elderly subjects resulted in effects on DNA methylation of several genes, among which genes implicated in developmental processes.
In-Season Forecasting of Potato Yield to Support Decisions about Application of Fertilizer and Pesticides
Evert, F.K. van; Meurs, E.J.J. ; Kempenaar, C. - \ 2015
Bloemrijke sterke dijken
Paulissen, M.P.C.P. ; Meurs, G. van - \ 2015
Amersfoort : Stowa
grasbekleding - vegetatie - erosiebestendigheid - ecologie - dijken - sterkte - soortenrijkdom - biodiversiteit - natuurwaarden - recreatie - beleving
Een sterke, erosiebestendige grasbekleding heeft geen grote open plekken en heeft een zode met een hoge worteldichtheid in de toplaag, tot minstens 20 cm diepte. De vraag is hoe dit kan worden bereikt. Lokale standplaatsfactoren zijn daarbij van belang en maatwerk in aanleg en beheer is dan ook nodig.

In algemene zin kan worden gesteld dat goed en zorgvuldig beheer (hooi- dan wel weidebeheer) noodzakelijk is om te komen tot een gesloten en goed doorwortelde graszode. Het bodemtype is daarbij van secundair belang; het mag wat zandiger zijn dan voorheen vereist is. Moet een beheerder streven naar maximale soortenrijkdom? Niet zonder meer. In de praktijk is gebleken dat langjarig hooibeheer op termijn kan leiden tot een te open grasbekleding waarvan de erosiebestendigheid vermindert. Proefondervindelijk is echter vastgesteld dat een dergelijke zode dan nog steeds heel sterk kan zijn. Door periodiek licht te bemesten kan in dergelijke dijkgraslanden een balans worden gevonden tussen het behoud van sterkte en het behoud van een soortenrijke vegetatie. Frequente monitoring van hoe de grasbekleding zich ontwikkelt, is cruciaal om tijdig bij te kunnen sturen.

Een beheerder kan het beste streven naar weinig open plekken en naar een hoge worteldichtheid. Het daarbij behorende beheer zal vrijwel altijd ook een relatief bloemrijke vegetatie met zich meebrengen. Een dergelijke vegetatie is niet alleen sterk maar heeft ook hoge natuur- en belevingswaarden.

Een interessant perspectief van bloemrijke dijken is dat ze op grond van de wetenschappelijke theorie mogelijk veerkrachtiger zijn dan soortenarme dijkgraslanden. Dit kan van meerwaarde zijn in een klimaat met toenemende weersextremen. Ook zou het kunnen dat soortenrijke dijkgraslanden sneller hun maximale sterkte bereiken na inzaai dan soortenarme. Praktijkonderzoek, bijvoorbeeld op pilotlocaties, moet uitwijzen of dit daadwerkelijk zo is. Ook andere gesignaleerde kennisleemten kunnen via praktijkonderzoek worden gevuld.
The effects of long-term daily folic acid and vitamin B12 supplementation on genome-wide DNA methylation in elderly subjects
Kok, D.E.G. ; Dhonukshe-Rutten, R.A.M. ; Lute, C. ; Heil, S.G. ; Uitterlinden, A.G. ; Velde, N. van der; Meurs, J.B.J. van; Schoor, N.M. van; Hooiveld, G.J.E.J. ; Groot, C.P.G.M. de; Kampman, E. ; Steegenga, W.T. - \ 2015
Clinical Epigenetics 7 (2015). - ISSN 1868-7075 - 14 p.
Folate and its synthetic form folic acid function as donor of one-carbon units and have been, together with other B-vitamins, implicated in programming of epigenetic processes such as DNA methylation during early development. To what extent regulation of DNA methylation can be altered via B-vitamins later in life, and how this relates to health and disease, is not exactly known. The aim of this study was to identify effects of long-term supplementation with folic acid and vitamin B 12 on genome-wide DNA methylation in elderly subjects. This project was part of a randomized, placebo-controlled trial on effects of supplemental intake of folic acid and vitamin B 12 on bone fracture incidence (B-vitamins for the PRevention Of Osteoporotic Fractures (B-PROOF) study). Participants with mildly elevated homocysteine levels, aged 65–75 years, were randomly assigned to take 400 µg folic acid and 500 µg vitamin B 12 per day or a placebo during an intervention period of 2 years. DNA was isolated from buffy coats, collected before and after intervention, and genome-wide DNA methylation was determined in 87 participants (n¿=¿44 folic acid/vitamin B 12 , n¿=¿43 placebo) using the Infinium HumanMethylation450 BeadChip. Results After intervention with folic acid and vitamin B 12 , 162 (versus 14 in the placebo group) of the 431,312 positions were differentially methylated as compared to baseline. Comparisons of the DNA methylation changes in the participants receiving folic acid and vitamin B 12 versus placebo revealed one single differentially methylated position (cg19380919) with a borderline statistical significance. However, based on the analyses of differentially methylated regions (DMRs) consisting of multiple positions, we identified 6 regions that differed statistically significantly between the intervention and placebo group. Pronounced changes were found for regions in the DIRAS3, ARMC8, and NODAL genes, implicated in carcinogenesis and early embryonic development. Furthermore, serum levels of folate and vitamin B 12 or plasma homocysteine were related to DNA methylation of 173, 425, and 11 regions, respectively. Interestingly, for several members of the developmental HOX genes, DNA methylation was related to serum levels of folate. Conclusions Long-term supplementation with folic acid and vitamin B 12 in elderly subjects resulted in effects on DNA methylation of several genes, among which genes implicated in developmental processes.
Metingen aan het windveld van een ventilator van een kippenstal
Pronk, A.A. ; Holterman, H.J. ; Meurs, E.J.J. ; Geerts, R.H.E.M. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 612) - 28
huisvesting van kippen - stallen - ventilatoren - meting - pluimveehouderij - emissie - luchtkwaliteit - fijn stof - ammoniakemissie - chicken housing - stalls - ventilators - measurement - poultry farming - emission - air quality - particulate matter - ammonia emission
Dust, both coarse and fine (PM10), is emitted mainly through the exhaust fans of livestock housing and especially through the exhaust fans of poultry housing. There is little known about the dispersion of the emission plume of an exhaust fans of funnel ventilation systems at a short distance of the housing (30 to 40 m). It is known that a hedgerow has a profound effect on an emission plume as both wind speed and wind direction are affected. However, up till now it is not clear how an emission plume is changed.
Effect of vitamin B12 and folic acid supplementation on bone mineral density and quantitative ultrasound parameters in older people with an elevated plasma homocysteine level: B-PROOF, a randomized controlled trial
Enneman, A.W. ; Swart, K.M.A. ; Wijngaarden, J.P. van; Dijk, S.C. van; Ham, A.C. ; Brouwer-Brolsma, E.M. ; Zwaluw, N.L. van der; Dhonukshe-Rutten, R.A.M. ; Cammen, T.J.M. van der; Groot, C.P.G.M. de; Meurs, J.B.J. van; Lips, P. ; Uitterlinden, A.G. ; Zillikens, M.C. ; Schoor, N.M. van; Velde, N. van der - \ 2015
Calcified Tissue International 96 (2015)5. - ISSN 0171-967X - p. 401 - 409.
placebo-controlled trial - postmenopausal women - fracture risk - turnover markers - elderly-women - metaanalysis - association - population - folate - bmd
High plasma homocysteine (Hcy) levels are associated with increased osteoporotic fracture incidence. However, the mechanism remains unclear. We investigated the effect of Hcy-lowering vitamin B12 and folic acid treatment on bone mineral density (BMD) and calcaneal quantitative ultrasound (QUS) parameters. This randomized, double-blind, placebo-controlled trial included participants aged =65 years with plasma Hcy levels between 12 and 50 µmol/L. The intervention comprised 2-year supplementation with either a combination of 500 µg B12, 400 µg folic acid, and 600 IU vitamin D or placebo with 600 IU vitamin D only. In total, 1111 participants underwent repeated dual-energy X-ray assessment and 1165 participants underwent QUS. Femoral neck (FN) BMD, lumbar spine (LS) BMD, calcaneal broadband ultrasound attenuation (BUA), and calcaneal speed of sound (SOS) were assessed. After 2 years, FN-BMD and BUA had significantly decreased, while LS-BMD significantly increased (all p <0.01) and SOS did not change in either treatment arm. No statistically significant differences between the intervention and placebo group were present for FN-BMD (p = 0.24), LS-BMD (p = 0.16), SOS (p = 0.67), and BUA (p = 0.96). However, exploratory subgroup analyses revealed a small positive effect of the intervention on BUA at follow-up among compliant persons >80 years (estimated marginal mean 64.4 dB/MHz for the intervention group and 61.0 dB/MHz for the placebo group, p = 0.04 for difference). In conclusion, this study showed no overall effect of treatment with vitamin B12 and folic acid on BMD or QUS parameters in elderly, mildly hyperhomocysteinemic persons, but suggests a small beneficial effect on BUA in persons >80 years who were compliant in taking the supplement.
The effects of long-term daily folic acid and vitamin B12 supplementation on genome-wide DNA methylation in elderly subjects
Kok, D.E.G. ; Dhonukshe-Rutten, R.A.M. ; Lute, C. ; Heil, S. ; Uitterlinden, A.G. ; Velde, N. van der; Meurs, J.B.J. van; Stolk, L. ; Schoor, N.M. van; Groot, C.P.G.M. de; Kampman, E. ; Steegenga, W.T. - \ 2015
Effects of long-term daily folic acid and vitamin B12 supplementation on genome-wide DNA methylation in elderly subjects
Kok, D.E.G. ; Dhonukshe-Rutten, R.A.M. ; Lute, C. ; Heil, S.G. ; Uitterlinden, A.G. ; Velde, N. van der; Meurs, J.B.J. van; Stolk, L. ; Schoor, N.M. van; Groot, C.P.G.M. de; Kampman, E. ; Steegenga, W.T. - \ 2014
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.