Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 126

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect of vitamin B12 and taurine on the alleviation of nutritional anaemia in common sole (Solea solea)
  Kals, Jeroen ; Blonk, Robbert J.W. ; Mheen, Henk W. van der; Schrama, Johan W. ; Verreth, Johan A.J. - \ 2019
  Aquaculture Nutrition 25 (2019)2. - ISSN 1353-5773 - p. 456 - 465.
  anaemia - haematocrit - haemoglobin - sole (Solea solea) - taurine - vitamin B12
  Sole fed commercial pellets develop a nutritional anaemia. This study assessed the impact of dietary B12 and taurine on the haematocrit (Hct) and haemoglobin (Hb) level and mineral absorption in anaemic sole. Anaemic sole was fed one of four diets. Diets were equal regarding mineral, amino acid and macronutrient composition and formulated, according to a two by two factorial design: two B12 (0.34 vs. 1.9 mg kg dm) and two taurine levels (3.5 vs. 7.6 mg kg dm−1). The feeding level was restricted and equal for all diets. Hct and Hb levels in anaemic sole are influenced by dietary B12. A “high” level of B12 increases the Hct and Hb level. An increasing level of taurine suppresses the stimulating effect of the “high” level of B12. The applied B12 and taurine levels were unable to completely alleviate the anaemia in sole. Nevertheless, sole needs high dietary levels of B12 to alleviate anaemia. The impact of B12 and taurine on Hb and Hct was not related to a change in the absorption of iron. A “high” level of B12 positively affected the absorption of chromium and a high level of taurine negatively affected the absorption of cobalt in sole.
  Mussel (Mytilus edulis L.) and ragworm (Nereis virens, Sars) both alleviate anaemia in common sole (Solea solea L.) : short communication
  Kals, Jeroen ; Blonk, Robbert J.W. ; Mheen, Henk W. van der; Schrama, Johan W. ; Verreth, Johan A.J. - \ 2017
  Aquaculture Research 48 (2017)3. - ISSN 1355-557X - p. 1338 - 1341.
  Anaemia - Heme - Mussel - Ragworm - Sole - vitamin B12
  Livestock Research Group Newsletter December 2016
  Scholten, M.C.T. ; Mheen, H.W. van der; Clark, Harry ; Reisinger, A. - \ 2016
  Global Research Alliance - 12 p.
  Livestock Research Group Newsletter March 2016
  Scholten, M.C.T. ; Mheen, H.W. van der; Clark, Harry ; Reisinger, A. - \ 2016
  Global Research Alliance - 13 p.
  Livestock Research Group Newsletter September 2016
  Scholten, M.C.T. ; Mheen, H.W. van der; Clark, Harry ; Reisinger, A. - \ 2016
  Global Research Alliance - 14 p.
  Effect of iron source on the alleviation of nutritional anaemia in common sole (Solea solea)
  Kals, J. ; Blonk, R.J.W. ; Mheen, Henk van der; Schrama, J.W. ; Verreth, Johan - \ 2016
  In: Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Book of abstracts 22) - ISBN 9789086862849 - p. 256 - 256.
  Effect of different iron sources on the alleviation of nutritional anaemia in common sole (Solea solea)
  Kals, J. ; Blonk, R.J.W. ; Mheen, H.W. van der; Schrama, J.W. ; Verreth, J.A.J. - \ 2016
  Aquaculture 451 (2016). - ISSN 0044-8486 - p. 266 - 270.
  Sole fed commercial pellets suffers from a nutritional anaemia. The hypotheses tested are: (1) the nutritional anaemia in sole fed commercial pellets is caused by an iron deficiency; (2) the assumed iron deficiency is due to inadequate absorption of iron; (3) an increase in absorption due to a higher bioavailability of heme or iron chelates will alleviate anaemia in sole and (4) haematocrit (Hct) and haemoglobin (Hb) are expected to follow the iron absorption patterns. In addition, we estimated the absorption of copper, cobalt, chromium, manganese, molybdenum and zinc in order to evaluate possible interaction between available iron sources and the absorption of other divalent minerals. Sole were fed four diets, each with a different iron source: iron sulphate, iron methionate, iron proteinate or heme. Feeding was restricted and equal for all diets. At the start of the experiment, sole reared on commercial pellets had average values of Hct, Hb and the hepatosomatic index of 12.5%, 19.6 g.l- 1 and 1.13%, respectively. The values at the end of the experiment did not differ from the values at the start and were not affected by the source of iron. The apparent absorption coefficients (AAC) of iron, manganese, zinc, cobalt, chromium and molybdenum, except for copper, were unaffected by the iron sources. Yet, the iron absorption was high for all sources tested. The AAC of copper was 15–22% higher in sole fed the diet with heme. The use of the different iron sources, including heme, did not affect Hct and Hb in anaemic sole. The high absorption of iron and copper in sole fed heme did not affect Hct and Hb, which suggests that the nutritional anaemia in sole is not an iron nor a copper deficiency anaemia.
  Feeding ragworm (Nereis virens Sars) increases haematocrit and haemoglobin levels in common sole (Solea solea L.) : Short Communication
  Kals, J. ; Blonk, R.J.W. ; Mheen, H.W. van der; Schrama, J.W. ; Verreth, J.A.J. - \ 2016
  Aquaculture Research 47 (2016)10. - ISSN 1355-557X - p. 3346 - 3349.
  no abstract
  Livestock Research Group : Global Research Alliance on Agricultural greenhouse gases
  Mheen, H.W. van der - \ 2015
  Global Research Alliance - 8 p.
  Taking care of the harvest : one third of our food goes to waste
  Westra, E.H. ; Mheen-Sluijer, J. van der - \ 2014
  Zuinig zijn op de oogst : een derde van het voedsel gaat verloren
  Didde, R. ; Westra, E.H. ; Timmermans, A.J.M. ; Mheen-Sluijer, J. van der - \ 2014
  WageningenWorld (2014)3. - ISSN 2210-7908 - p. 20 - 25.
  voedselzekerheid - ontwikkelingslanden - verliezen na de oogst - voedselvoorziening - voedselproductie - voedselverspilling - verse producten - food security - developing countries - postharvest losses - food supply - food production - food wastage - fresh products
  Vooral in ontwikkelingslanden gaat na de oogst veel voedsel verloren. Met eenvoudige technieken is daar al veel aan te doen, maar vooral als nauw wordt samengewerkt met lokale producenten. Wageningen ontwikkelt een servicedesk die boeren en bedrijven daarin advies geeft.
  Geïntegreerde bestrijding van Septoria in selderij & peterselie : literatuuronderzoek & kwaliteit zaad 2002
  Plentinger, M.C. ; Schepers, H.T.A.M. ; Mheen, H.J.C.J. van der; Wijk, C.A.P. van - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV (PPO rapport 520052-1) - 24
  bladvlekkenziekte - septoria apiicola - apium graveolens - plantenziektebestrijding - fungiciden - veldgewassen - leaf spotting - septoria apiicola - apium graveolens - plant disease control - fungicides - field crops
  Het in kaart brengen van “witte vlekken” in de kennis omtrent Septoria in selderij en peterselie en aangeven op welke (teelt-)maatregelen het onderzoek moet worden gericht. (Teelt-)maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn rassenkeuze, gezond uitgangsmateriaal (zaad, planten, potgrond), bemesting, plantafstanden, plantversterkers, grondbedekking, gewasresten verwijderen en bedrijfshygiëne. Het doel van het onderzoek is de bijdrage van de diverse (teelt-)maatregelen aan de bestrijding van Septoria in selderij- en peterseliegewassen duidelijk te krijgen. Uiteindelijk moeten de diverse maatregelen worden opgenomen in een beheersingsstrategie op bedrijfsniveau.
  Analyse Bouwstenen Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur
  Blonk, R.J.W. ; Beukers, R. ; Duijn, A.P. van; Burg, S.W.K. van den; Mheen, H.W. van der - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C092/14) - 33
  visserijbeleid - aquacultuur - strategisch management - marktanalyse - stimulansen - toekomst - nederland - innovaties - kennisoverdracht - fishery policy - aquaculture - strategic management - market analysis - incentives - future - netherlands - innovations - knowledge transfer
  Door de verwachte groei van de wereldbevolking, de groeiende consumptie, en het achterblijven van de productie zal het verschil in vraag en aanbod voor vis, schaal- en schelpdieren steeds groter worden. Tegelijkertijd heeft de visserijsector ook binnen de EU steeds meer moeite om aan de stijgende vraag voor deze producten te voldoen. Om de kloof tussen vraag en productie van vis, schaal- en schelpdieren te verkleinen, en niet te afhankelijk te worden van importen, zet de EU in op het stimuleren van de aquacultuursector. Volgens de nieuwe beleidsrichting in het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EMFZV) dient de ontwikkeling van aquacultuur binnen de EU zich te richten op productie- en afzetverhoging door innovaties op techniek en kennis. Het rapport bestaat uit een marktanalyse en een analyse van de belangrijkste uitdagingen en interventies die nodig zijn om het perspectief van de Nederlandse aquacultuursector te vergroten. De bevindingen zijn gebaseerd op een combinatie van literatuuronderzoek en interviews met stakeholders binnen de Nederlandse aquacultuursector.
  A touch of cocoa; Baseline study of six UTZ-Solidaridad cocoa projects in Ghana
  Waarts, Y.R. ; Ge, L. ; Ton, G. ; Mheen-Sluijer, J. van der - \ 2013
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI-report : Market & chains ) - ISBN 9789086156436 - 183
  cacao - cacaobonen - kleine landbouwbedrijven - boeren - boerenorganisaties - duurzaamheid (sustainability) - landarbeiders - good practices - ghana - afrika - cocoa - cocoa beans - small farms - farmers - farmers' associations - sustainability - farm workers - good practices - ghana - africa
  Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie
  Mheen, H.J.C.J. van der; Timmer, R.D. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)11 dec.
  akkerbouw - glycine soja - glycine (fabaceae) - eiwitleverende planten - peulvruchten - opbrengst - rentabiliteit - optimalisatie - prijsvorming - erwten - vicia faba - arable farming - protein plants - grain legumes - outturn - profitability - optimization - price formation - peas
  In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.
  Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie : teeltervaringen en proefresultaten 2011 en 2012
  Mheen, H.J.C.J. van der; Timmer, R.D. - \ 2013
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 23
  akkerbouw - eiwitleverende planten - oost-nederland - veevoeding - mengvoer - teelthandleidingen - peulgewassen - olieleverende planten - veldgewassen - regionale voedselketens - arable farming - protein plants - east netherlands - livestock feeding - compound feeds - cultivation manuals - legumes - oil plants - field crops - regional food chains
  Hierbij is in eerste gekozen voor de belangrijkste ‘graanleguminosen’ (met een productiewijze naar analogie van de graanteelt) erwt, veldboon, sojaboon, blauwe en witte lupine
  Viskweek groeit door en biedt perspectief (interview met Henk van der Mheen)
  Jong, J. de; Mheen, H.W. van der - \ 2013
  Flow magazine 2013 (2013)voorjaar. - p. 13 - 17.
  IMARES Aquaculture
  Mheen, Henk van der - \ 2012
  Parallel development of five partnerships to promote sustainable soy in brazil: solution or part of wicked problems?
  Hospes, O. ; Valk, O.M.C. van der; Mheen-Sluijer, J. van der - \ 2012
  International Food and Agribusiness Management Review 15 (2012)B. - ISSN 1096-7508 - p. 29 - 52.
  decision-making processes - property-rights - policy - land
  The central question of this paper is how to understand and characterize the parallel development of global private partnerships and other partnerships at the global level or national level, that all aim to promote sustainability of a global commodity. The aim of this paper is to contribute to the discussion on the role and use of global private partnerships in coping with sustainability as a wicked problem. For this purpose we have constructed and used a theoretical framework on complex decision-making processes with a grounded theory that explains diversity of private governance networks in terms of rivalry and exclusion. Focusing on five partnerships that promote sustainable production of soy in Brazil, the paper concludes that their development is highly interdependent and dialectical. One of the five partnerships is the Round Table on Responsible Soy. Both the start and development of this global private partnership have not ended but fuelled rivalry between different partnerships, herewith reproducing the wickedness of governance of sustainable production of soy. Managing sustainability as a wicked problem requires an understanding of the dialectical development of partnerships. Instead of embracing one partnership as the best or the benchmark, it may be wiser for policymakers to invest in managing interactions and articulating relationships between different partnerships at the global and national level. Key words: Private partnerships, rivalry, wicked problems, sustainable soy, Brazil
  Welfare interventions in flatfish recirculation aquaculture systems and their economical implications
  Schneider, O. ; Schram, E. ; Kals, J. ; Heul, J.W. van der; Kankainen, M. ; Mheen, H.W. van der - \ 2012
  Aquaculture Economics & Management 16 (2012)4. - ISSN 1365-7305 - p. 399 - 413.
  turbot scophthalmus-maximus - trout culture-system - juvenile turbot - water-quality - growth - ozonation
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.