Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  A single day of high-fat diet feeding induces lipid accumulation and insulin resistance in brown adipose tissue in mice
  Kuipers, Eline N. ; Held, Ntsiki M. ; Het Panhuis, Wietse In; Modder, Melanie ; Ruppert, Philip M.M. ; Kersten, Sander ; Kooijman, Sander ; Guigas, Bruno ; Houtkooper, Riekelt H. ; Rensen, Patrick C.N. ; Boon, Mariëtte R. - \ 2019
  American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism 317 (2019)5. - ISSN 0193-1849 - p. E820 - E830.
  brown adipose tissue - high-fat diet - lipid accumulation - macrophage - mitochondrial dynamics

  Brown adipose tissue (BAT) catabolizes glucose and fatty acids to produce heat and thereby contributes to energy expenditure. Long-term high-fat diet (HFD) feeding results in so-called 'whitening' of BAT characterized by increased lipid deposition, mitochondrial dysfunction, and reduced fat oxidation. The aim of the current study was to unravel the rate and related mechanisms by which HFD induces BAT whitening and insulin resistance. Wild-type mice were fed a HFD for 0, 1, 3, or 7 days. Within 1 day of HFD, BAT weight and lipid content were increased. HFD also immediately reduced insulin-stimulated glucose uptake by BAT, indicating rapid induction of insulin resistance. This was accompanied by a tendency toward a reduced uptake of triglyceride-derived fatty acids by BAT. Mitochondrial mass and Ucp1 expression were unaltered, whereas after 3 days of HFD, markers of mitochondrial dynamics suggested induction of a more fused mitochondrial network. Additionally, HFD also increased macrophage markers in BAT after 3 days of HFD. Counterintuitively, the switch to HFD was accompanied by an acute rise in core body temperature. We showed that a single day of HFD feeding is sufficient to induce the first signs of whitening and insulin resistance in BAT, which reduces the uptake of glucose and triglyceride-derived fatty acids. BAT whitening and insulin resistance are likely sustained by reduced mitochondrial oxidation due to changes in mitochondrial dynamics and macrophage infiltration, respectively. Likely, the switch to HFD swiftly induces thermogenesis in other metabolic organs, which allows attenuation of BAT thermogenesis.

  Modder : Column
  Gils, S.H. van - \ 2017
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 11 (2017)21. - ISSN 1874-3625 - p. 5 - 5.
  Engerling: schone graver in de modder
  Alebeek, F.A.N. van - \ 2015
  Centre for Soil Ecology
  Bodembiodiversiteit is hot. Dat enorme web van organismen is van levensbelang voor een gezonde bodem en duurzame voedselproductie. ‘Voedt het bodemleven’ klinkt het! Dat is allemaal mooi en aardig, zolang je aan de ‘goede’ kant staat. Want die lofzang op de bodembiodiversiteit geldt duidelijk niet, als je per ongeluk Verticillium, Pratylenchus of Melolontha heet. Dan hoor je er opeens niet meer bij. Neem mij nou, de engerling. Mijn naam alleen al zet mij in het verdomhoekje. Terwijl die naam alleen maar ‘kleine worm’ of ‘made’ betekent. Eenmaal volwassen zal ik als meikever veel positiever bekend staan. Zo’n 50 generaties (zeg een mensenleven) geleden zoemden mijn voorouders met miljoenen rond eiken en beukenhagen. Zij waren populair bij de jeugd, als ‘mulders’, vliegend aan een touwtje of brommend in een luciferdoosje. Maar lompe middelen als Lindaan en Parathion hebben mijn familie bijna weggevaagd. Tegenwoordig zijn we in grote delen van Nederland zeldzaam. Natuurlijk, sommige familieleden maken greenkeepers van golfbanen wel eens wanhopig, of betekenen een strop voor boomkwekers met plantgoed op een verkeerde plaats of tijd. Maar zou u mijn gesnor op warme mei-avonden willen missen? En hoe denkt u dat vleermuizen, egels en steenuiltjes hun jongen grootbrengen als mijn familie is uitgeroeid? Heeft u wel eens goed naar mij gekeken en u bijvoorbeeld afgevraagd hoe ik, de hele dag gravend in de modder, steeds zo glanzend schoon tevoorschijn kom? Of hoe ik van donkere wortels en rottende planten kan opgroeien tot een prachtige, witte larve en nog mooiere kever? Doe dat maar eens na! Heeft u mijn neven en nichten al eens goed bekeken? Het rozenkevertje, de Salland- en junikever, de prachtige julikever of mijn imposante oom de neushoornkever? Hoe zou de wereld er zonder ons uitzien? Denk daar nog eens over na, voordat u naar (mijn nachtmerrie:) de Heterorhabditis grijpt.
  Ems-Dollard primary production research Concise summary
  Brinkman, A.G. ; Jacobs, P. ; Jak, R.G. ; Riegman, R. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C163/14) - 78
  kaderrichtlijn water - waterbeleid - waterkwaliteit - modder - troebelheid - ecologie - eems - eems-dollard - water framework directive - water policy - water quality - mud - turbidity - ecology - river ems - eems-dollard
  The Water Framework Directive (WFD) requires EU member states to achieve good ecological and chemical status of all designated water bodies (rivers, lakes, transitional and coastal waters) by 2015. Therefore Rijkswaterstaat Waterdienst has initiated the project ‘Research mud dynamics Ems Estuary’ . The aim of this project, carried out by Deltares and IMARES, is to (1) improve our knowledge on the mud dynamics in the Ems Estuary, (2) to identify the reasons for the increase in turbidity and (3) to quantify measures to improve the ecological status of the estuary.
  Ems-Dollard primary production research: Full data report
  Brinkman, A.G. ; Riegman, R. ; Jacobs, P. ; Kuhn, S. ; Meijboom, A. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C160/14) - 297
  kaderrichtlijn water - richtlijnen (directives) - waterbeleid - waterkwaliteit - modder - troebelheid - ecologie - eems - eems-dollard - water framework directive - directives - water policy - water quality - mud - turbidity - ecology - river ems - eems-dollard
  The Water Framework Directive (WFD) requires EU member states to achieve good ecological and chemical status of all designated water bodies (rivers, lakes, transitional and coastal waters) by 2015. Therefore Rijkswaterstaat Waterdienst has initiated the project ‘Research mud dynamics Ems Estuary’ . The aim of this project, carried out by Deltares and IMARES, is to (1) improve our knowledge on the mud dynamics in the Ems Estuary, (2) to identify the reasons for the increase in turbidity and (3) to quantify measures to improve the ecological status of the estuary.
  Hoe levert onderzoek naar modder nieuwe medicijnen op?
  Vet, L.E.M. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  bodemkunde - bodembiologie - bodembiodiversiteit - lesmaterialen - boven- en ondergrondse interacties - plant-microbe interacties - bodemmicrobiologie - bodemweerbaarheid - biodiversiteit - soil science - soil biology - soil biodiversity - teaching materials - aboveground belowground interactions - plant-microbe interactions - soil microbiology - soil suppressiveness - biodiversity
  Onze bodem krioelt van micro-organismen. Aan zulke micro-organismen hebben we de ontdekking van onder meer penicilline te danken. Wat kunnen we nog meer aantreffen in die bio-schatkist onder onze voeten? Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR vertelt erover in haar college.
  De vragen liggen in de modder (interview met Cees Leeuwis)
  Leeuwis, C. - \ 2013
  Onderzoek Nederland 2013 (2013)325. - ISSN 1388-5251 - p. 4 - 4.
  Methaan van archaea: broeikas effect of duurzame energie?
  Kengen, S.W.M. ; Plugge, C.M. - \ 2011
  In: Microcanon / Smit, H, Reijnders, W, van Doorn, J, van der Oost, J, Willemsen, P, Diemen : NVVM - ISBN 9789085713272
  In 1776 voer Allessandro Volta met een klein bootje langs de oever van het Lago Maggiore. Toen hij met een stok in de modder stak, zag hij gasbellen, die hij opving in een omgekeerd glazen vat. Hij constateerde dat hij het opgevangen gas kon aansteken en dat het brandde met een blauwe vlam. De brieven van Volta over wat hij aria infiammabile of “brandbare lucht” noemde, vormen de eerste beschrijvingen van een gas dat we nu beter kennen als methaan (CH4). Wat weten we nu, bijna 250 jaar later, over die “brandbare lucht”?
  Over samenwerking, participatie en legitimiteit
  Tatenhove, J.P.M. van - \ 2011
  In: Stedelijke regio's. Over informele planning op een regionale schaal / Saris, J., Modder, J., van Ree, P., Stamsnijder, M., Rotterdam : NAi Uitgevers - ISBN 9789056628208 - p. 240 - 246.
  Het ideale modderbad voor varkens
  Bracke, M.B.M. - \ 2010
  Biokennis
  biologische landbouw - varkens - modder - dierenwelzijn - diergedrag - dierlijke productie - huisvesting, dieren - diergezondheid - organic farming - pigs - mud - animal welfare - animal behaviour - animal production - animal housing - animal health
  Zoelen, oftewel modderbaden, is belangrijk voor het welzijn van varkens. Dit geldt zeker wanneer het erg warm is. Die conclusie trekt Wageningen UR Livestock Research in een overzichtsrapport over het zoelgedrag van varkens. Uit alle literatuur zijn de criteria voor een ideale modderpoel gefilterd.
  Het ideale modderbad voor varkens
  Bracke, M.B.M. - \ 2010
  BioKennis bericht Varkensvlees 14 (2010). - 4
  varkens - dierenwelzijn - diergedrag - modder - biologische landbouw - pigs - animal welfare - animal behaviour - mud - organic farming
  Zoelen, oftewel modderbaden, is belangrijk is voor het welzijn van varkens. Dit geldt zeker wanneer het erg warm is. Die conclusie trekt Wageningen UR Livestock Research in een overzichtsrapport over het zoelgedrag van varkens. Uit alle literatuur zijn ook de criteria voor een ideale modderpoel gefilterd.
  Zoelen van varkens en implicaties voor dierenwelzijn = Wallowing in pigs and its implications for animal welfare
  Bracke, M.B.M. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 381) - 55
  dierenwelzijn - modder - varkens - varkenshouderij - animal welfare - mud - pigs - pig farming
  Review of wallowing behaviour in pigs and related species, its biological functions, criteria for an ideal mud pool and the importance of wallowing for animal welfare.
  Samenwerking, precisie, informatie en modder
  Bregt, A.K. - \ 2009
  Agro Informatica 22 (2009)3. - ISSN 0925-4455 - p. 15 - 16.
  precisielandbouw - onderzoek - proefopzet - veldwerk - precision agriculture - research - experimental design - field work
  De Joint Internationaal Agricultural Conference 2009 (JIAC) is al weer een aantal maanden geleden. Als een conferentie al wat “belegen” is, vervagen de details over organisatie, gevoerde gesprekken, individuele sessies en specifieke onderwerpen. Meestal blijven er een paar impressies achter. Welke zijn er bij mij blijven hangen? Indruk van een Wageningse bijeenkomst
  Modder nekt precies sturen (interview)
  Schans, D.A. van der - \ 2007
  Boerderij/Akkerbouw 92 (2007)41. - ISSN 0169-0116 - p. 41 - 42.
  Bruinrotbacterie groter risico dan gedacht (interview met L.S. van Overbeek)
  Overbeek, Leo van - \ 2004
  HIGHLIGHT: Bruinrotbacterie kan zich in Nederland prima handhaven. Ook bij lagere temperaturen, zo blijkt uit onderzoekers van Plant Research Wageningen. Het besmettingsrisico blijkt groter dan verondersteld. Door onze verslaggever. WAGENINGEN "Deze bacterie is in staat de winter te overleven, dat niet wat we verwachtten", zegt Leo van Overbeek, onderzoekers bij Plant Research International in Wageningen. Resultaten van een eerste studie naar de overwintercapaciteit van de tropische Ralstonia solanacearum (bruinrotbacterie) zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Phytopathology. "Er is altijd gedacht dat de bacterie bij een lage temperatuur gewoon doodgaat. Dat is in Zweden gebeurd en daar zijn ze van aardappelrot afgekomen, na een paar strenge winters." In Nederland zijn de zachte winters van de laatste jaren slecht nieuws voor de aardappelsector. Het vermoeden is nu dat de bacterie zichzelf ophoopt op bepaalde plekken in de natuur om te kunnen overleven. Bijvoorbeeld in bitterzoet, een waterplant, en modder die bescherming bieden tegen de vorst. Bruinrot is de grote schrik van aardappelboeren. Aangetaste aardappelplanten verwelken zienderogen en gaan onmiddellijk dood. Ook de aanverwante tomatenplant en het wilde bitterzoet (dat groeit langs waterwegen) kunnen worden geinfecteerd. Grootste zorg van onderzoekers en boeren is de ziekte uit het aardappelpootgoed te houden. Als dat zou worden geinfecteerd is Nederland niet meer officieel bruinrotvrij en dreigt een schade van vele tientallen miljoenen bij een door de EU opgelegd exportverbod. De bruinrotbacterie is afkomstig uit een tropisch klimaat, waarschijnlijk uit Zuid-Amerika. Opmerkelijk is dat de bacterie bij een temperatuur van vier graden overleeft, constateren de Wageningse onderzoekers. De bacterie wordt door de koude wel verzwakt, maar kan zich herstellen als de temperaturen stijgen. Vervolgens kan de bacterie wel van zijn vermogen zijn kwijtgeraakt om planten ziek te maken. Reden tot bezorgdheid? Van Overbeek: "Dat valt nog niet te overzien. Het lijkt of er iets genetisch gebeurt waardoor ze de bacterie niet meer massaal planten ziek maken. Maar als de bacterie zich wel kan handhaven weet je niet op hij op zeker moment de knop weer kan omzetten en planten toch weer ziek gaat maken. Het is heel belangrijk om te onderzoeken hoe de genetica werkt en wat er zou gebeuren als de bacterie weer kan infecteren." Onderzoek hiernaar wordt momenteel voortgezet in samenwerking met de universiteit Groningen. Aardappelboeren hoeven van dit alles niet te schrikken, aldus Van Overbeek. De maatregelen tegen aardappelrot werken vooralsnog afdoende.
  Kwaliteit van spoelgrond van bloembollenpercelen
  Aartrijk, J. van - \ 2000
  Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (Rapport bloembollenonderzoek nr. 125) - 19
  bloembollen - schoonmaken - modder - pesticiden - ornamental bulbs - cleaning - mud - pesticides
  In deze notitie wordt weergegeven wat er over de kwaliteit van spoelgrond van bloembollen bekend is en hoe deze zich verhoudt tot gestelde normen. Deze notitie gaat niet verder in op het spoelproces zelf, noch op de kwaliteit van spoelwater.
  Onderzoek naar de baggerkwaliteit in watergangen
  Brus, D.J. - \ 2000
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 33 (2000)4. - ISSN 0166-8439 - p. 23 - 25.
  modder - waterwegen - kanalen - kanalen, klein - bodemverontreiniging - bodemkarteringen - grondanalyse - inventarisaties - bemonsteren - planning - flevoland - waterbodems - mud - waterways - canals - channels - soil pollution - soil surveys - soil analysis - inventories - sampling - planning - flevoland - water bottoms
  Beschrijving van een methode voor het ontwerpen van efficiente inventarisatieplannen voor onderzoek naar de kwaliteit van bagger in watergangen. De nauwkeurigheid en de kosten van de uit te voeren inventarisatie wordt met modellen voorspeld. De methode wordt geillustreerd aan de hand van de vaarten en tochten in oostelijk en zuidelijk Flevoland (Fleverwaard)
  Intensieve landfarming van verontreinigde baggerspecie : ontwatering en afbraak
  Anonymous, - \ 1997
  Lelystad : RIZA (RIZA rapport 97.071) - ISBN 9789036951180 - 116
  bioremediëring - ontginning - havens - bagger - stort - modder - ontwateren - sludge farming - waterbodems - bioremediation - reclamation - harbours - dredgings - spoil - mud - dewatering - sludge farming - water bottoms
  Mogelijkheden van extensieve landfarming voor biologische reiniging van baggerspecie
  Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het LandelijkGebied, - \ 1997
  Lelystad : RIZA - ISBN 9789036951197 - 86
  bioremediëring - ontginning - havens - bagger - stort - modder - sludge farming - waterbodems - bioremediation - reclamation - harbours - dredgings - spoil - mud - sludge farming - water bottoms
  Toepassingsmogelijkheden van schimmeltechnologie bij verontreinigde baggerspecie
  Toorn, A. van den; Gerrits, J.P.G. ; Dijk-Hooyer, O.M. van; Harmsen, J. ; Wieggers, H.J.J. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 77
  havens - bagger - stort - sediment - modder - volksgezondheidsbevordering - bodem - decontaminatie - schoonmaken - microbiële afbraak - polycyclische koolwaterstoffen - aromatische koolwaterstoffen - mineraaloliën - industrie - schimmels - mycologie - capaciteit - toepassingen - Nederland - petrochemische industrie - harbours - dredgings - spoil - sediment - mud - sanitation - soil - decontamination - cleaning - microbial degradation - polycyclic hydrocarbons - aromatic hydrocarbons - mineral oils - industry - fungi - mycology - capacity - applications - Netherlands - petrochemical industry
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.