Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 88 / 88

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Over doorvragen en ander sociologisch gereedschap.
  Hoog, K. de - \ 1998
  In: Overigens, het menselijk gedoe: special ter gelegenheid van het afscheid van Dr. Q.J. Munters - p. 66 - 69.
  'We are on the road to nowhere.' En toch: Historia magister vitae.
  Schuurman, A.J. - \ 1998
  In: Het menselijk gedoe, special ter gelegenheid van het afscheid van dr. Q.J. Munters, Overigens - p. 122 - 126.
  Boekbespreking: Consument en milieu: Beoordeling van milieurisico's en sturing van gedrag.
  Munters, Q.J. - \ 1996
  Sociologische gids 43 (1996). - ISSN 0038-0334 - p. 69 - 70.
  Zygmunt Bauman in Wageningen.
  Munters, Q.J. - \ 1996
  Overigens 21 (1996). - p. 4 - 7.
  Zygmunt Bauman in Nederland.
  Munters, Q.J. - \ 1996
  FACTA. Sociaal-wetenschappelijk Magazine 4 (1996)2. - p. 39 - 40.
  Het einde van de dominantie van de boeren in de gemeenteraden op Schouwen-Duiveland.
  Munters, Q.J. - \ 1996
  In: Kroniek van Schouwen-Duiveland, Jrg. 21 / Uil, H., - p. 83 - 98.
  Kwetsbare aspecten van het actorperspectief.
  Munters, Q.J. - \ 1996
  Sociologische gids 43 (1996)1. - ISSN 0038-0334 - p. 60 - 68.
  Detailhandel, consument en milieu-advisering : een onderzoek naar de milieu-voorlichtende rol van het midden- en kleinbedrijf bij de aanschaf van watergedragen verven, spaarlampen en CFK-vrije koelkasten
  Spaargaren, G. ; Munters, Q.J. ; Hendriksen, A. - \ 1995
  Wageningen : Landbouwuniversiteit, Vakgroep Sociologie - ISBN 9789067544023 - 48
  marketing voor de detailhandel - handel - kleine bedrijven - consumenteninformatie - producten - informatie - milieubescherming - nederland - middelgrote bedrijven - retail marketing - trade - small businesses - consumer information - products - information - environmental protection - netherlands - medium sized businesses
  Geen gezicht. Enkele losse gedachten over het masker als sociaal verschijnsel.
  Munters, Q.J. - \ 1995
  Overigens 20 (1995). - p. 30 - 34.
  De religieuze antenne.
  Munters, Q.J. - \ 1995
  Overigens 18 (1995). - p. 15 - 20.
  Boekbespreking: Urban sociology, capitalism and modernity.
  Munters, Q.J. - \ 1995
  Sociologia Ruralis 35 (1995). - ISSN 0038-0199 - p. 110 - 110.
  Zygmunt Bauman: de Jood, de vreemdeling, de intellectueel.
  Munters, Q.J. - \ 1995
  Overigens 19 (1995). - p. 3 - 5.
  Boekbespreking: Smalltown. A study of social inequality, cohesie and belonging.
  Munters, Q.J. - \ 1995
  Sociologia Ruralis 35 (1995). - ISSN 0038-0199 - p. 140 - 141.
  Boekbespreking: Politics in place. Social power relations in an Australian country town.
  Munters, Q.J. - \ 1995
  Sociologia Ruralis 35 (1995). - ISSN 0038-0199 - p. 141 - 142.
  Het einde van de boerenstand als maatschappelijke bovenlaag op het Gelderse platteland.
  Munters, Q.J. - \ 1995
  In: Anderhalve eeuw Gelderse landbouw. De geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse platteland / Bieleman, J., Groningen : Regio-Project - p. 421 - 441.
  Door wie worden de Zeeuwse gemeenten eigenlijk bestuurd?
  Munters, Q.J. - \ 1994
  Zeeuws tijdschrift 44 (1994)2. - ISSN 0166-5154 - p. 43 - 46.
  Muziek tussen puinhopen: het muziekleven in Wageningen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  Munters, Q.J. - \ 1994
  Veluwepost (1994)04-05-1994.
  Een nieuwe bestuurslaag in de pas gekozen Colleges van B&W.
  Munters, Q.J. - \ 1994
  Provinciale Zeeuwse Courant (1994)16 april.
  Geen dag zonder regel. Sociologisch leren schrijven: kan dat?
  Munters, Q.J. - \ 1994
  Overigens 17 (1994). - p. 42 - 43.
  De calculatie voorbij.
  Munters, Q.J. - \ 1994
  Overigens 16 (1994). - p. 14 - 16.
  Een halve eeuw ontmanteling van lokale boerenmacht. Boeren in de Drentse gemeenteraden sinds de Tweede Wereldoorlog.
  Munters, Q.J. - \ 1994
  In: Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap / Bieleman, J., Groningen : Regio-Project - p. 173 - 186.
  Kleine fenomenologie van het geopende gordijn: de beperkingen van het motieven-onderzoek bij het verklaren van een rare gewoonte.
  Munters, Q.J. ; Pijl, Y. van der - \ 1993
  Overigens 14 (1993). - p. 26 - 29.
  Een orkestrepetitie met professor Van Uven in 1923.
  Munters, Q.J. - \ 1993
  Agricultural University Wageningen papers 21 (1993)2. - ISSN 0169-345X - p. 29 - 31.
  Boekbespreking: Tussen pathos en nuchterheid; sociologen over hun vak, A. Varkevisser (red.). 1991.
  Munters, Q.J. - \ 1993
  Sociologische gids 40 (1993)3. - ISSN 0038-0334 - p. 269 - 270.
  Anthony Giddens: een kennismaking met de structuratietheorie, 3e dr.
  Munters, Q.J. ; Meijer, E. ; Mommaas, H. ; Poel, H. van der; Spaargaren, G. - \ 1993
  Wageningen : Pudoc - 110 p.
  Terug naar Georg Simmel. De vreemdeling in de sociaalwetenschappelijke literatuur.
  Munters, Q.J. - \ 1992
  Overigens 12 (1992). - p. 31 - 34.
  De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
  Munters, Q.J. - \ 1992
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 7 (1992). - ISSN 0921-481X - p. 276 - 278.
  Honderdvijftig jaar muziekleven in Wageningen.
  Munters, Q.J. - \ 1992
  Wageningen : Projectgroep Muziek in Wageningen - ISBN 9789080121713 - 122 p.
  Bestaan leefstijlen (nog) wel? Enkele handelingstheoretische overwegingen bij het gebruik van het stijlbegrip.
  Munters, Q.J. - \ 1992
  Sociologische gids 34 (1992). - ISSN 0038-0334 - p. 179 - 185.
  Een complot in Catalogon. Het taboe als zelfopgelegde beperking van gedragsalternatieven.
  Munters, Q.J. - \ 1991
  Overigens 9 (1991). - p. 7 - 10.
  'Rationaliteit' op Tholen en Sint Philipsland. Over de verenigbaarheid van behoudzucht, beginselvastheid en ontvankelijkheid voor veranderingen.
  Munters, Q.J. - \ 1991
  Zeeuws tijdschrift 41 (1991). - ISSN 0166-5154 - p. 164 - 167.
  Anthony Giddens: consensus and controversy.
  Munters, Q.J. - \ 1991
  Sociologische gids 38 (1991). - ISSN 0038-0334 - p. 129 - 130.
  Het kouwe-kleren-syndroom.
  Munters, Q.J. - \ 1991
  Overigens 7 (1991). - p. 2 - 5.
  Een liefde die nooit roestte: E.W. Hofstee en het Oldambt.
  Munters, Q.J. - \ 1991
  In: Het Oldambt, deel 2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen / Elerie, J.N.H., Hoppenbrouwers, P.C.M., - p. 17 - 24.
  Anthony Giddens: een kennismaking met de structuratietheorie.
  Munters, Q.J. ; Meijer, E. ; Mommaas, H. ; Poel, H. van der; Spaargaren, G. - \ 1991
  Wageningen : Landbouwuniversiteit - ISBN 9789067541947 - 110
  sociologen - sociologie - tendensen - functionalisme - sociologische scholen - sociologists - sociology - trends - functionalism - sociological schools
  Farmers and Public Administration.
  Munters, Q.J. - \ 1990
  In: Research Notes from The Netherlands: SISWO, Amsterdam - p. 22 - 22.
  Minder boeren in Zeeuwse raden; opmars van nieuwe bestuurlijke elite.
  Munters, Q.J. - \ 1990
  Provinciale Zeeuwse Courant (1990)8 mei.
  Boekbespreking: Dutch dilemma's: anthropologists look at the Netherlands, J. Boissevain, J. Verrips (eds.).
  Munters, Q.J. - \ 1990
  Sociologische gids 37 (1990). - ISSN 0038-0334 - p. 260 - 261.
  Boekbespreking: De positie van dorpen in het beleid van Nederlandse plattelandsgemeenten. Een politiek-geografisch onderzoek naar de verdeling van woningbouw-lokaties in een fase van omvangrijke groei, J.G. Groenendijk.
  Munters, Q.J. - \ 1990
  Mens & Maatschappij 65 (1990)1. - ISSN 0025-9454 - p. 88 - 89.
  Macht en ontwikkeling.
  Munters, Q.J. - \ 1990
  Unknown Publisher - 36 p.
  De stille revolutie op het agrarische platteland. Boeren en openbaar bestuur 1917-1986.
  Munters, Q.J. - \ 1989
  Assen : Van Gorcum & Comp - ISBN 9789023224143 - 149
  plaatselijk bestuur - nederland - politiek - regionaal bestuur - plattelandsgemeenschappen - sociologie - gemeentebestuur - politicologie - local government - netherlands - politics - regional government - rural communities - sociology - municipal administration - political science
  Farmers and local government in Dutch agricultural communities 1917-1986.
  Munters, Q.J. - \ 1989
  Netherlands' journal of social sciences 25 (1989). - p. 114 - 128.
  De komputer gestuurd. Onderzoek naar toepassingen van automatisering in de land- en tuinbouw.
  Overbeek, G. ; Munters, P.J.A.L. - \ 1988
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 30) - 194
  mechanisatie - automatisering - landbouwwerktuigen - automatische regeling - voertuigen zonder bestuurder - mechanization - automation - farm machinery - automatic control - driverless vehicles
  Dit rapport gaat in op: - wat de huidige automatiseringstoepassingen zijn; - wat de gevolgen van de automatiseringsontwikkelingen zijn voor de landbouwstructuur en de werkenden in de land- en tuinbouwsector; - welke organisaties bij de automatiseringsontwikkeling betrokken zijn en welke consequenties dit voor de richting van de automatiseringsontwikkeling heeft; - welke mogelijkheden er zijn om de ontwikkelingen te beinvloeden. In een deelonderzoek wordt een kwantitatief beeld van de te verwachten gevolgen van automatisering voor de melkveehouderij gegeven, een kwalitatief beeld t.a.v. de motieven om te automatiseren en inzicht in de gevolgen van automatisering voor de melkveehouderij, zeugenhouderij, glastuinbouw en akkerbouw
  Minder boeren in gemeenteraad.
  Munters, Q.J. - \ 1988
  Boerderij 73 (1988)15 mrt.. - ISSN 0006-5617 - p. 28 - 29.
  Boeren en lokaal leiderschap op het agrarische platteland 1917-1986.
  Munters, Q.J. - \ 1988
  Wageningse Sociologische Studies 24 (1988). - ISSN 0923-4365 - p. 82 - 101.
  De stille revolutie op het agrarische platteland: 'ontgroening' van gemeentebesturen zet door.
  Munters, Q.J. - \ 1988
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 3 (1988). - ISSN 0921-481X - p. 203 - 219.
  Rode boeren in lokale besturen op het agrarische platteland: een uitstervende soort?
  Munters, Q.J. - \ 1988
  Spil 63/66 (1988). - ISSN 0165-6252 - p. 59 - 67.
  Boekbespreking: L. Clausen (Hrsg.): Tonnies heute. Zur Aktualitat Ferdinand Tonnies.
  Munters, Q.J. - \ 1987
  Sociologia Ruralis 27 (1987). - ISSN 0038-0199 - p. 217 - 217.
  J.C. van Leur en de herwaardering van Multatuli.
  Munters, Q.J. - \ 1987
  Sociologische Verdieping 10 (1987). - p. 2 - 9.
  Niet bij geld alleen?! Een onderzoek naar de inhoudelijke en financiele steun aan het landelijke Hervormde Werelddiakonaat vanuit de kerkelijke achterban.
  Munters, Q.J. ; Michel, R.E. ; Spaargaren, G. - \ 1987
  Unknown Publisher - 145 p.
  Machtsstrijd: een ordinair verschijnsel.
  Munters, Q.J. - \ 1986
  De Sociologische Verdieping (1986).
  Het oeuvre van Anthony Giddens: centrale thema's en hoofdlijnen.
  Munters, Q.J. ; Spaargaren, G. ; Poel, H. van der - \ 1986
  Sociologische gids 33 (1986)5. - ISSN 0038-0334 - p. 302 - 330.
  De betekenis van sociologisch onderzoek.
  Munters, Q.J. - \ 1986
  Missionaire Gemeente 6 (1986)5. - p. 136 - 139.
  Boekbespreking: Ph. van Engeldorp Gastelaars: Lopen over water? Een analyse van en perspectief op het kennisverwervingsproces in de sociale wetenschappen, 1984.
  Munters, Q.J. - \ 1986
  Mens & Maatschappij 61 (1986)1. - ISSN 0025-9454 - p. 97 - 98.
  Een sociologisch doctorandus en de zelfkazerij
  Constandse, A.K. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie;verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoogh, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 47 - 52.
  Terugblik en vooruitzicht anno 1985: vier decennia Nederlandse gezinssociologie
  Leeuwen, L.Th. van - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 199 - 203.
  De mythe van de permissieve samenleving
  Munters, Q.J. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 125 - 132.
  Bij het afscheid van G.A. Kooy en Het Wageningse sociologische gezinsbedrijf in communaal perspectief
  Weeda, C.J. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J.,
  Variabelen, een kwestie van niveau
  Nooij, A.T.J. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 75 - 81.
  Privacy and avowals
  Meyer, A.M.T. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., - p. 115 - 123.
  Een tijdreis door de gezinssociologische theorie
  Douma, W.H. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., Wageningen : LH - p. 187 - 198.
  Recreatie in een relatie
  Kloeze, J.W. te - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., Wageningen : LH - p. 83 - 93.
  Sociale theorie als maatschappelijk project
  Munters, Q.J. ; Mommaas, H. ; Wolffensperger, J. - \ 1985
  Sociologisch Tijdschrift 11 (1985). - ISSN 0168-731X - p. 623 - 647.
  Ceterum censeo
  Munters, Q.J. - \ 1985
  Overigens 1 (1985)3. - p. 8 - 10.
  Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy
  Hoog, C. de; Leeuwen, L.Th. van; Munters, Q.J. ; Weeda, C.J. - \ 1985
  Wageningen : LH - ISBN 9789067540650 - 223
  gezinnen - verwantschap - nederland - sociologie - gelderland - veluwe - verzamelde werken - families - kinship - netherlands - sociology - gelderland - veluwe - collected papers
  Afscheid professor Kooij
  Exploring the new religious consciousness: an investigation of religious change by a Dutch Working Group
  Munters, Q.J. ; Thung, M.A. ; Laeyendecker, L. ; Tillo, G. van; Dekker, G. ; Otterloo, A.H. van; Vrijhof, P.H. - \ 1985
  Amsterdam : Free University Press - ISBN 9789062564156 - 246 p.
  Anthony Giddens; een kennismaking met de structuratietheorie.
  Munters, Q.J. ; Meijer, E. ; Mommaas, H. ; Poel, H. van der; Rosendal, R. ; Spaargaren, G. - \ 1985
  Wageningen : Landbouwhogeschool (Mededelingen van de vakgroepen Sociologie. Landbouwhogeschool 14) - ISBN 9789067540612 - 137
  sociologen - sociologie - tendensen - functionalisme - sociologische scholen - sociologists - sociology - trends - functionalism - sociological schools
  Niet naar Israel alleen. Internationaal toerisme naar de door Israel bezette gebieden stelselmatig onderbelicht
  Munters, Q.J. - \ 1984
  Trouw (1984)22-06-1984. - p. 5 - 5.
  Het gebrekkige mensbeeld van de orthodoxe sociologie: de visie van Anthony Giddens
  Munters, Q.J. - \ 1984
  De Sociologische Verdieping 10 (1984). - p. 2 - 3.
  Anthony Giddens in drie gedaanten
  Munters, Q.J. - \ 1984
  De Sociologische Verdieping 4 (1984). - p. 3 - 5.
  Adam Ferguson en de dienst aan de samenleving
  Munters, Q.J. - \ 1984
  Omkeer 2 (1984)1. - p. 10 - 11.
  A. Giddens: Profiles and Critiques in Social Theory, London, MacMillan, 1982 (boekbespreking)
  Munters, Q.J. - \ 1984
  Mens & Maatschappij 59 (1984)2. - ISSN 0025-9454 - p. 204 - 206.
  Mediabeleid en cultuurbeleid. Een studie over de samenhang tussen de twee beleidsvelden (boekbespreking)
  Munters, Q.J. ; Knulst, W.P. - \ 1983
  Sociologische gids 30 (1983). - ISSN 0038-0334 - p. 485 - 486.
  Boeren en lokaal leiderschap in Mariekerke
  Munters, Q.J. - \ 1983
  In: Paper themagroep 'De rurale leefwereld', Wageningen, 1983, 20
  Deelname van boeren aan het lokale leiderschap ten plattelande
  Munters, Q.J. - \ 1983
  In: Paper themagroep 'De rurale leefwereld', Wageningen, 1983, 9
  Boeren in lokale bestuursfuncties
  Munters, Q.J. - \ 1983
  In: Paper onderzoeksdag Vakgroep Sociologie, Wageningen, 2 september 1983, 3
  Wat heet sociaal. Sociologie kan ook anders (boekbespreking)
  Munters, Q.J. ; Hoefnagels, H. - \ 1983
  Mens & Maatschappij 58 (1983)4. - ISSN 0025-9454 - p. 422 - 423.
  De doofpot. Een herinnering aan het einde van het Nederlandse gezag over Nieuw-Guinea op 30 september 1962
  Munters, Q.J. - \ 1982
  NRC-Handelsblad (1982)30-09-1982. - ISSN 0002-5259
  Ferdinand Tonnies and Contemporary Rural Sociology
  Munters, Q.J. - \ 1982
  Sociologia Ruralis 22 (1982). - ISSN 0038-0199 - p. 305 - 310.
  The Social Science Editor as a Gatekeeper
  Munters, Q.J. - \ 1981
  Journal of Research Communication Studies 3 (1981). - p. 37 - 45.
  Haken en ogen aan het begrip ideologie
  Munters, Q.J. - \ 1981
  Sociologische gids 28 (1981)5. - ISSN 0038-0334 - p. 459 - 467.
  E.W. Hofstee: Tussen speculatieve fantasie en empirisch realisme
  Munters, Q.J. - \ 1980
  Mens & Maatschappij 55 (1980). - ISSN 0025-9454 - p. 221 - 244.
  Intermediair ingezonden: Sociologisch Signalement
  Munters, Q.J. - \ 1979
  Intermediair 15 (1979)13. - ISSN 0020-5605 - p. 29 - 29.
  Kerkelijkheid staat onder grote druk; gegevens volkstelling 1971 geanalyseerd
  Munters, Q.J. - \ 1979
  Trouw (1979)21 september 1979.
  Robert Ezra Park (1864-1944)
  Munters, Q.J. - \ 1978
  In: Sociologische Encyclopedie - p. 1005 - 1006.
  Stijgende en dalende cultuurgoederen: de 'open' samenleving ter discussie
  Munters, Q.J. - \ 1977
  Alphen aan den Rijn : Samsom (Serie Sociologie: onderzoek, beleid, toepassing ) - ISBN 9789014026305 - 140 p.
  Sociale stratificatie en consumentengedrag
  Munters, Q.J. - \ 1977
  In: Jaarboek v.d. Ned.Ver. van Marktonderzoekers 1977 - p. 130 - 148.
  Recrutement et candidats en puissance
  Munters, Q.J. - \ 1977
  Social compass 24 (1977). - ISSN 0037-7686 - p. 59 - 69.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.