Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 88

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een halve eeuw ontmanteling van lokale boerenmacht. Boeren in de Drentse gemeenteraden sinds de Tweede Wereldoorlog.
  Munters, Q.J. - \ 1994
  In: Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap / Bieleman, J., Groningen : Regio-Project - p. 173 - 186.
  Kleine fenomenologie van het geopende gordijn: de beperkingen van het motieven-onderzoek bij het verklaren van een rare gewoonte.
  Munters, Q.J. ; Pijl, Y. van der - \ 1993
  Overigens 14 (1993). - p. 26 - 29.
  Een orkestrepetitie met professor Van Uven in 1923.
  Munters, Q.J. - \ 1993
  Agricultural University Wageningen papers 21 (1993)2. - ISSN 0169-345X - p. 29 - 31.
  Boekbespreking: Tussen pathos en nuchterheid; sociologen over hun vak, A. Varkevisser (red.). 1991.
  Munters, Q.J. - \ 1993
  Sociologische gids 40 (1993)3. - ISSN 0038-0334 - p. 269 - 270.
  Anthony Giddens: een kennismaking met de structuratietheorie, 3e dr.
  Munters, Q.J. ; Meijer, E. ; Mommaas, H. ; Poel, H. van der; Spaargaren, G. - \ 1993
  Wageningen : Pudoc - 110 p.
  Terug naar Georg Simmel. De vreemdeling in de sociaalwetenschappelijke literatuur.
  Munters, Q.J. - \ 1992
  Overigens 12 (1992). - p. 31 - 34.
  De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
  Munters, Q.J. - \ 1992
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 7 (1992). - ISSN 0921-481X - p. 276 - 278.
  Honderdvijftig jaar muziekleven in Wageningen.
  Munters, Q.J. - \ 1992
  Wageningen : Projectgroep Muziek in Wageningen - ISBN 9789080121713 - 122 p.
  Bestaan leefstijlen (nog) wel? Enkele handelingstheoretische overwegingen bij het gebruik van het stijlbegrip.
  Munters, Q.J. - \ 1992
  Sociologische gids 34 (1992). - ISSN 0038-0334 - p. 179 - 185.
  Een complot in Catalogon. Het taboe als zelfopgelegde beperking van gedragsalternatieven.
  Munters, Q.J. - \ 1991
  Overigens 9 (1991). - p. 7 - 10.
  'Rationaliteit' op Tholen en Sint Philipsland. Over de verenigbaarheid van behoudzucht, beginselvastheid en ontvankelijkheid voor veranderingen.
  Munters, Q.J. - \ 1991
  Zeeuws tijdschrift 41 (1991). - ISSN 0166-5154 - p. 164 - 167.
  Anthony Giddens: consensus and controversy.
  Munters, Q.J. - \ 1991
  Sociologische gids 38 (1991). - ISSN 0038-0334 - p. 129 - 130.
  Het kouwe-kleren-syndroom.
  Munters, Q.J. - \ 1991
  Overigens 7 (1991). - p. 2 - 5.
  Een liefde die nooit roestte: E.W. Hofstee en het Oldambt.
  Munters, Q.J. - \ 1991
  In: Het Oldambt, deel 2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen / Elerie, J.N.H., Hoppenbrouwers, P.C.M., - p. 17 - 24.
  Anthony Giddens: een kennismaking met de structuratietheorie.
  Munters, Q.J. ; Meijer, E. ; Mommaas, H. ; Poel, H. van der; Spaargaren, G. - \ 1991
  Wageningen : Landbouwuniversiteit - ISBN 9789067541947 - 110
  sociologen - sociologie - tendensen - functionalisme - sociologische scholen - sociologists - sociology - trends - functionalism - sociological schools
  Farmers and Public Administration.
  Munters, Q.J. - \ 1990
  In: Research Notes from The Netherlands: SISWO, Amsterdam - p. 22 - 22.
  Minder boeren in Zeeuwse raden; opmars van nieuwe bestuurlijke elite.
  Munters, Q.J. - \ 1990
  Provinciale Zeeuwse Courant (1990)8 mei.
  Boekbespreking: Dutch dilemma's: anthropologists look at the Netherlands, J. Boissevain, J. Verrips (eds.).
  Munters, Q.J. - \ 1990
  Sociologische gids 37 (1990). - ISSN 0038-0334 - p. 260 - 261.
  Boekbespreking: De positie van dorpen in het beleid van Nederlandse plattelandsgemeenten. Een politiek-geografisch onderzoek naar de verdeling van woningbouw-lokaties in een fase van omvangrijke groei, J.G. Groenendijk.
  Munters, Q.J. - \ 1990
  Mens & Maatschappij 65 (1990)1. - ISSN 0025-9454 - p. 88 - 89.
  Macht en ontwikkeling.
  Munters, Q.J. - \ 1990
  Unknown Publisher - 36 p.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.