Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 41 - 60 / 88

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De stille revolutie op het agrarische platteland. Boeren en openbaar bestuur 1917-1986.
  Munters, Q.J. - \ 1989
  Assen : Van Gorcum & Comp - ISBN 9789023224143 - 149
  plaatselijk bestuur - nederland - politiek - regionaal bestuur - plattelandsgemeenschappen - sociologie - gemeentebestuur - politicologie - local government - netherlands - politics - regional government - rural communities - sociology - municipal administration - political science
  Farmers and local government in Dutch agricultural communities 1917-1986.
  Munters, Q.J. - \ 1989
  Netherlands' journal of social sciences 25 (1989). - p. 114 - 128.
  De komputer gestuurd. Onderzoek naar toepassingen van automatisering in de land- en tuinbouw.
  Overbeek, G. ; Munters, P.J.A.L. - \ 1988
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 30) - 194
  mechanisatie - automatisering - landbouwwerktuigen - automatische regeling - voertuigen zonder bestuurder - mechanization - automation - farm machinery - automatic control - driverless vehicles
  Dit rapport gaat in op: - wat de huidige automatiseringstoepassingen zijn; - wat de gevolgen van de automatiseringsontwikkelingen zijn voor de landbouwstructuur en de werkenden in de land- en tuinbouwsector; - welke organisaties bij de automatiseringsontwikkeling betrokken zijn en welke consequenties dit voor de richting van de automatiseringsontwikkeling heeft; - welke mogelijkheden er zijn om de ontwikkelingen te beinvloeden. In een deelonderzoek wordt een kwantitatief beeld van de te verwachten gevolgen van automatisering voor de melkveehouderij gegeven, een kwalitatief beeld t.a.v. de motieven om te automatiseren en inzicht in de gevolgen van automatisering voor de melkveehouderij, zeugenhouderij, glastuinbouw en akkerbouw
  Minder boeren in gemeenteraad.
  Munters, Q.J. - \ 1988
  Boerderij 73 (1988)15 mrt.. - ISSN 0006-5617 - p. 28 - 29.
  Boeren en lokaal leiderschap op het agrarische platteland 1917-1986.
  Munters, Q.J. - \ 1988
  Wageningse Sociologische Studies 24 (1988). - ISSN 0923-4365 - p. 82 - 101.
  De stille revolutie op het agrarische platteland: 'ontgroening' van gemeentebesturen zet door.
  Munters, Q.J. - \ 1988
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 3 (1988). - ISSN 0921-481X - p. 203 - 219.
  Rode boeren in lokale besturen op het agrarische platteland: een uitstervende soort?
  Munters, Q.J. - \ 1988
  Spil 63/66 (1988). - ISSN 0165-6252 - p. 59 - 67.
  Boekbespreking: L. Clausen (Hrsg.): Tonnies heute. Zur Aktualitat Ferdinand Tonnies.
  Munters, Q.J. - \ 1987
  Sociologia Ruralis 27 (1987). - ISSN 0038-0199 - p. 217 - 217.
  J.C. van Leur en de herwaardering van Multatuli.
  Munters, Q.J. - \ 1987
  Sociologische Verdieping 10 (1987). - p. 2 - 9.
  Niet bij geld alleen?! Een onderzoek naar de inhoudelijke en financiele steun aan het landelijke Hervormde Werelddiakonaat vanuit de kerkelijke achterban.
  Munters, Q.J. ; Michel, R.E. ; Spaargaren, G. - \ 1987
  Unknown Publisher - 145 p.
  Machtsstrijd: een ordinair verschijnsel.
  Munters, Q.J. - \ 1986
  De Sociologische Verdieping (1986).
  Het oeuvre van Anthony Giddens: centrale thema's en hoofdlijnen.
  Munters, Q.J. ; Spaargaren, G. ; Poel, H. van der - \ 1986
  Sociologische gids 33 (1986)5. - ISSN 0038-0334 - p. 302 - 330.
  De betekenis van sociologisch onderzoek.
  Munters, Q.J. - \ 1986
  Missionaire Gemeente 6 (1986)5. - p. 136 - 139.
  Boekbespreking: Ph. van Engeldorp Gastelaars: Lopen over water? Een analyse van en perspectief op het kennisverwervingsproces in de sociale wetenschappen, 1984.
  Munters, Q.J. - \ 1986
  Mens & Maatschappij 61 (1986)1. - ISSN 0025-9454 - p. 97 - 98.
  Een sociologisch doctorandus en de zelfkazerij
  Constandse, A.K. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie;verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoogh, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 47 - 52.
  Terugblik en vooruitzicht anno 1985: vier decennia Nederlandse gezinssociologie
  Leeuwen, L.Th. van - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 199 - 203.
  De mythe van de permissieve samenleving
  Munters, Q.J. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 125 - 132.
  Bij het afscheid van G.A. Kooy en Het Wageningse sociologische gezinsbedrijf in communaal perspectief
  Weeda, C.J. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J.,
  Variabelen, een kwestie van niveau
  Nooij, A.T.J. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 75 - 81.
  Privacy and avowals
  Meyer, A.M.T. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., - p. 115 - 123.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.