Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 51 - 88 / 88

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Machtsstrijd: een ordinair verschijnsel.
  Munters, Q.J. - \ 1986
  De Sociologische Verdieping (1986).
  Het oeuvre van Anthony Giddens: centrale thema's en hoofdlijnen.
  Munters, Q.J. ; Spaargaren, G. ; Poel, H. van der - \ 1986
  Sociologische gids 33 (1986)5. - ISSN 0038-0334 - p. 302 - 330.
  De betekenis van sociologisch onderzoek.
  Munters, Q.J. - \ 1986
  Missionaire Gemeente 6 (1986)5. - p. 136 - 139.
  Boekbespreking: Ph. van Engeldorp Gastelaars: Lopen over water? Een analyse van en perspectief op het kennisverwervingsproces in de sociale wetenschappen, 1984.
  Munters, Q.J. - \ 1986
  Mens & Maatschappij 61 (1986)1. - ISSN 0025-9454 - p. 97 - 98.
  Een sociologisch doctorandus en de zelfkazerij
  Constandse, A.K. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie;verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoogh, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 47 - 52.
  Terugblik en vooruitzicht anno 1985: vier decennia Nederlandse gezinssociologie
  Leeuwen, L.Th. van - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 199 - 203.
  De mythe van de permissieve samenleving
  Munters, Q.J. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 125 - 132.
  Bij het afscheid van G.A. Kooy en Het Wageningse sociologische gezinsbedrijf in communaal perspectief
  Weeda, C.J. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J.,
  Variabelen, een kwestie van niveau
  Nooij, A.T.J. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., LH Wageningen - p. 75 - 81.
  Privacy and avowals
  Meyer, A.M.T. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., - p. 115 - 123.
  Een tijdreis door de gezinssociologische theorie
  Douma, W.H. - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., Wageningen : LH - p. 187 - 198.
  Recreatie in een relatie
  Kloeze, J.W. te - \ 1985
  In: Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy / de Hoog, C., van Leeuwen, L.Th., Munters, Q.J., Weeda, C.J., Wageningen : LH - p. 83 - 93.
  Sociale theorie als maatschappelijk project
  Munters, Q.J. ; Mommaas, H. ; Wolffensperger, J. - \ 1985
  Sociologisch Tijdschrift 11 (1985). - ISSN 0168-731X - p. 623 - 647.
  Ceterum censeo
  Munters, Q.J. - \ 1985
  Overigens 1 (1985)3. - p. 8 - 10.
  Tussen empirie en reflectie; verzamelde opstellen voor G.A. Kooy
  Hoog, C. de; Leeuwen, L.Th. van; Munters, Q.J. ; Weeda, C.J. - \ 1985
  Wageningen : LH - ISBN 9789067540650 - 223
  gezinnen - verwantschap - nederland - sociologie - gelderland - veluwe - verzamelde werken - families - kinship - netherlands - sociology - gelderland - veluwe - collected papers
  Afscheid professor Kooij
  Exploring the new religious consciousness: an investigation of religious change by a Dutch Working Group
  Munters, Q.J. ; Thung, M.A. ; Laeyendecker, L. ; Tillo, G. van; Dekker, G. ; Otterloo, A.H. van; Vrijhof, P.H. - \ 1985
  Amsterdam : Free University Press - ISBN 9789062564156 - 246 p.
  Anthony Giddens; een kennismaking met de structuratietheorie.
  Munters, Q.J. ; Meijer, E. ; Mommaas, H. ; Poel, H. van der; Rosendal, R. ; Spaargaren, G. - \ 1985
  Wageningen : Landbouwhogeschool (Mededelingen van de vakgroepen Sociologie. Landbouwhogeschool 14) - ISBN 9789067540612 - 137
  sociologen - sociologie - tendensen - functionalisme - sociologische scholen - sociologists - sociology - trends - functionalism - sociological schools
  Niet naar Israel alleen. Internationaal toerisme naar de door Israel bezette gebieden stelselmatig onderbelicht
  Munters, Q.J. - \ 1984
  Trouw (1984)22-06-1984. - p. 5 - 5.
  Het gebrekkige mensbeeld van de orthodoxe sociologie: de visie van Anthony Giddens
  Munters, Q.J. - \ 1984
  De Sociologische Verdieping 10 (1984). - p. 2 - 3.
  Anthony Giddens in drie gedaanten
  Munters, Q.J. - \ 1984
  De Sociologische Verdieping 4 (1984). - p. 3 - 5.
  Adam Ferguson en de dienst aan de samenleving
  Munters, Q.J. - \ 1984
  Omkeer 2 (1984)1. - p. 10 - 11.
  A. Giddens: Profiles and Critiques in Social Theory, London, MacMillan, 1982 (boekbespreking)
  Munters, Q.J. - \ 1984
  Mens & Maatschappij 59 (1984)2. - ISSN 0025-9454 - p. 204 - 206.
  Mediabeleid en cultuurbeleid. Een studie over de samenhang tussen de twee beleidsvelden (boekbespreking)
  Munters, Q.J. ; Knulst, W.P. - \ 1983
  Sociologische gids 30 (1983). - ISSN 0038-0334 - p. 485 - 486.
  Boeren en lokaal leiderschap in Mariekerke
  Munters, Q.J. - \ 1983
  In: Paper themagroep 'De rurale leefwereld', Wageningen, 1983, 20
  Deelname van boeren aan het lokale leiderschap ten plattelande
  Munters, Q.J. - \ 1983
  In: Paper themagroep 'De rurale leefwereld', Wageningen, 1983, 9
  Boeren in lokale bestuursfuncties
  Munters, Q.J. - \ 1983
  In: Paper onderzoeksdag Vakgroep Sociologie, Wageningen, 2 september 1983, 3
  Wat heet sociaal. Sociologie kan ook anders (boekbespreking)
  Munters, Q.J. ; Hoefnagels, H. - \ 1983
  Mens & Maatschappij 58 (1983)4. - ISSN 0025-9454 - p. 422 - 423.
  De doofpot. Een herinnering aan het einde van het Nederlandse gezag over Nieuw-Guinea op 30 september 1962
  Munters, Q.J. - \ 1982
  NRC-Handelsblad (1982)30-09-1982. - ISSN 0002-5259
  Ferdinand Tonnies and Contemporary Rural Sociology
  Munters, Q.J. - \ 1982
  Sociologia Ruralis 22 (1982). - ISSN 0038-0199 - p. 305 - 310.
  The Social Science Editor as a Gatekeeper
  Munters, Q.J. - \ 1981
  Journal of Research Communication Studies 3 (1981). - p. 37 - 45.
  Haken en ogen aan het begrip ideologie
  Munters, Q.J. - \ 1981
  Sociologische gids 28 (1981)5. - ISSN 0038-0334 - p. 459 - 467.
  E.W. Hofstee: Tussen speculatieve fantasie en empirisch realisme
  Munters, Q.J. - \ 1980
  Mens & Maatschappij 55 (1980). - ISSN 0025-9454 - p. 221 - 244.
  Intermediair ingezonden: Sociologisch Signalement
  Munters, Q.J. - \ 1979
  Intermediair 15 (1979)13. - ISSN 0020-5605 - p. 29 - 29.
  Kerkelijkheid staat onder grote druk; gegevens volkstelling 1971 geanalyseerd
  Munters, Q.J. - \ 1979
  Trouw (1979)21 september 1979.
  Robert Ezra Park (1864-1944)
  Munters, Q.J. - \ 1978
  In: Sociologische Encyclopedie - p. 1005 - 1006.
  Stijgende en dalende cultuurgoederen: de 'open' samenleving ter discussie
  Munters, Q.J. - \ 1977
  Alphen aan den Rijn : Samsom (Serie Sociologie: onderzoek, beleid, toepassing ) - ISBN 9789014026305 - 140 p.
  Sociale stratificatie en consumentengedrag
  Munters, Q.J. - \ 1977
  In: Jaarboek v.d. Ned.Ver. van Marktonderzoekers 1977 - p. 130 - 148.
  Recrutement et candidats en puissance
  Munters, Q.J. - \ 1977
  Social compass 24 (1977). - ISSN 0037-7686 - p. 59 - 69.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.